„Köztisztviselő” változatai közötti eltérés

jav
a
(jav)
 
Az Uj idők lexikona szerint:
{{idézet|Köztisztviselő, általában az a közszolgálati alkalmazottak közé tartozó személy, akit az államfő, valamely miniszter v. más közhatóság közszolgálat ellátására, rendszerint valamely fizetési osztályba tartozó állásra kinevez v. megválaszt. A K.köztisztviselő különbözik tehát a magántisztviselőtől, továbbá a köztestületek szerződéses alkalmazottaitól; nem K. a kezelő, díjnok, altiszt és szolga, aki nem tartozik fizetési osztályokba. A K. lehet állami v. önkormányzati (törvényhatósági v. községi); lehet fogalmazási, műszaki v.vagy más szakmabeli, számvevőségi és segédhivatali. A K.-khez számítják tágabb értelemben a nem hivatali munkát ellátó közalkalmazottak egyes csoportjait, így a tanárokat, tanítókat, közkórházi orvosokat, állami erdészeket stb. is. A K.-knekköztisztviselőknek különleges fizetési rendszerbe foglalt csoportjait alkotják a bírák és ügyészek, az egyetemi tanárok, honvédségi havidíjasak stb. A K.-i fogalomnál tágabb a közhivatalnok fogalma; utóbbiakhoz a kezelők Is tartoznak; a közhivatalnok fogalmát a büntetőjog még tágabb körben vonja meg. A K.-k minősítésére, alkalmazására, felelősségére 1. Állami alkalmazottak, Közszolgálat.<ref>Uj Idők Lexikona 15-16. Kámea - Láz (Budapest, 1939) 4023. old. </ref>}}
 
{{csonk-szakasz}}
= A köztisztviselőre vonatkozó rendelkezések =
== Tevékenysége ==
* A köztisztviselő a [[közigazgatás]]ban részt vevő, az állami vagy önkormányzati hatalmat megszemélyesítő tisztviselőt. A köztisztviselő közhatalmat gyakorol, szemben a [[közalkalmazott]]al. A közigazgatási eljárást köztisztviselőknek kell lefolytatniuk. A magyar közigazgatásban a köztisztviselők speciális jogviszony, a közszolgálati jogviszony alapján végzik. A köztisztviselő megtestesíti az állam semlegességét: párttisztséget nem viselhet, vallási és politikai meggyőződése nem vezérelheti az általa folytatott eljárásban. A köztisztviselők és a közalkalmazottak, valamint az úgynevezett egyéb közszolgálati rétegek (bírák, ügyészek, igazságügyi dolgozók, fegyveresek stb.) jogviszonyaival a [[közszolgálati jog]] tudománya foglalkozik.
 
*
* A köztisztviselő a törvényben felsorolt [[közigazgatási szerv]]ek feladat- és hatáskörében eljáró vezető és ügyintéző, aki előkészíti a közigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre, illetve - felhatalmazás esetén - a döntést kiadmányozza, szakértelemmel foglalkozik a rábízott feladatokkal összefüggő valamennyi kérdéssel, felelős saját tevékenységéért és munkaterületén a közigazgatási szerv állandó és időszakos célkitűzéseinek érvényesítéséért, a munkaköri leírásában részére megállapított, illetve a vezető által kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végzi.