„La Plata-i csata” változatai közötti eltérés

3 158 bájt hozzáadva ,  2 hónappal ezelőtt
Észlelések pontosítása
(Az észlelések körülményeinek részletes ismertetése (egyelőre megjegyzések között))
(Észlelések pontosítása)
Címke: HTML-sortörés
[[File: Graf_Spee_Arado_2.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|A ''Graf Spee'' hátsó lövegtornya a 28 cm-es ágyúkkal, a taton a torpedófedélzet négy-négy torpedóvető csöve]]
 
Az ''Admiral Graf Spee'' és két testvérhajójának szolgálatba állításukkori német besorolása ''Panzerschiff'' (páncélos hajó) volt, amit 1940-től változtattak hivatalosan nehézcirkálóra ''(Schwerer Kreuzer)''. Ez a lényegében külön hajótípus az első világháború tapasztalatainak és a [[versailles-i békeszerződés]] megszorításainak a terméke volt. A [[Német Császári Haditengerészet|Császári Haditengerészet]] nagy hadihajóinak a világháborúban széntüzelésű kazánjaik voltak, ami miatt korlátozott volt a hatótávolságuk, a viharos északi vizeken üzemanyaggal való ellátásuk lényegében megoldahatatlan feladat lett volna és a sebességük sem érte el aza amúgy– mellesleg jóval alacsonyabb technikai színvonalat képviselő brit ellenfeleikét. E tényezők miatt azonban eleve nem vállalkozhattak az Atlanti-óceánon való bevetésekre.
 
A [[Zsebcsatahajó|''Deutschland''-osztályt]] ezért – számolva egy újabb Nagy-Briatanniával vagy Franciaországgal folytatandó háború lehetőségével – nagy hatótávolságot lehetővé tevő dízelmeghajtással látták el, amivel egységei 28,5 csomós végsebességet érhettek el. Ez a sebesség azt jelentette, hogy a nála nagyobb tűzerővel rendelkező csatahajók elől ki tudott térni, a nála könnyebb nehézcirkálókat és könnyűcirkálókat viszont jó eséllyel le tudta küzdeni. Ez alól csak a világháborúból megmaradt három brit csatacirkáló képezett kivételt valamint a később épült francia csatahajók (illetve a repülőgép-hordozók). A hosszúra nyúló bevetése végén megfelelő karbantartási lehetőségek következtébenhiányában az elhasználódott gépei és a hajótest alján jelentkező szennyeződés miatt azonban csak 25 csomós sebesség elérésére volt képes.
 
Fő fegyverzetét a versailles-i megkötések által a német hadihajók számára megengedett legnagyobb, 28 cm-es űrméretű ágyúk alkották. Mivel a szerződés a német hadihajók vízkiszorítását {{szám|10000|}} tonnában maximalizálta, ezért a nagy ágyúkból – még a korlátozás valamelyes túllépésével is – csak 6 darabbal (2×3) lehetett felszerelni. Ezzel a nehéztüzérsége jóval erősebb és nagyobb hatótávolságú volt, mint bármelyik nehézcirkálóé. Emellett külön lövegtalpakon nyolc 15 cm-es ágyúval is rendelkezett, néggyel-néggyel mindkét oldalán, így egy könnyűcirkáló tűzerejével megegyező másodlagos tüzérséggel is rendelkezett.
 
A hajótest páncélzata viszonylag vékonynak számított, a 60–80 mm vastagságú páncélöve gyengébb volt még sok könnyűcirkálóénál is. A fedélzet főbb helyein 40+20 mm vastag páncéllemezek védték, ami megegyezett a többi cirkáló esetében is alkalmazott védelemnek. A két lövegtorony védettsége a 85-140 mm-es vastagságokkal ezzel szemben kimondottan erős volt. A másodlagos tüzérséget mindössze 10 mm vastag lemezek oltalmazták és hátulról nyitottak voltak.
 
A ''Graf Spee'' számára a portyázások során nagy szolgálatott tett az egyetlen Arado 196-os repülőgépe, azonban december elejére a gépnek tönkrement mind az eredeti, mind a póthajtóműve, így a kritikus december 13-ai napon Langsdorffnak nem volt lehetősége légi felderítést végrehajtatni és így csak az őrszemek megfigyeléseire hagyatkozhatott. A teljes mértékben ki nem próbált repülőgép utolsó pillanatokban való áthelyezése egyetlen egységként a ''Graf Spee''re így később súlyos hibának bizonyult. Hangár hiányában a hosszú útra több gépet nem vihetett magával.
 
=== A német észlelés ===
1939. december 13-án a ''Graf Spee'' a 34° 27′ 30′′ dél, 49° 55′ 00′′ nyugat koordinátákon tartózkodott 155&nbsp;fokos (dél-délkeleti) irányt tartva és 15&nbsp;csomós sebességgel haladva. Az előzetesen kijelölt cirkálóútvonal értelmében helyi idő szerint 06:00-kor kellett volna 335&nbsp;fokos (észak-északnyugati) irányra váltania. A felhőtlen ég melletti jó látási viszonyok 20&nbsp;tengeri mérföldes (37&nbsp;km) látótávolságot tettek lehetővé. 05:5052-kor a bal oldalon (keleti irányban) {{szám|31000|m}} távolságban árbóccsúcsokat észleltek.<ref group="m">Az észlelést illetően az időpont és távolság adatai a különböző forrásokban kisebb-nagyobb mértékben eltérnek. Időpontnál 05:50 illetve 05:52 szerepel, a távolság esetében {{szám|15&nbsp;|tmf}} ({{szám|27&nbsp;|km}}), távolságban{{szám|20|tmf}} árbóccsúcsokat({{szám|37|km}}) észleltekadatok is szerepelnek. A szócikk törzsszövegében szereplő adat a kronológiai táblázatból való, melynek megjelölt forrása: Millington-Drake 170. o.</ref> Mivel az ''Graf Spee'' felderítő hidroplánja nem volt bevethető, Langsdorff a megfigyelők jelentésére támaszkodhatott csupán. Az első feltevés az volt, hogy a keresett konvojt észlelték, melyet egy cirkáló kísért. Az ilyen erősségű ellenfél ellen Langsdorff szándékában állt felvenni a harcot, a hadműveleti utasításai tiltásai ellenére is.<ref group="m">Egyes feltevések szerint Langsdorffot motíválhatta az, hogy hadihajók elleni küzdelemben is megmutathassa a rátermettségét és a vállalt kockázat megéri, ha a konvoj egy részét ezután meg tudja semmisíteni. Lásd pl: Waters 8.&nbsp;o.; A hajónapló decemberi bejegyzései is arra utalnak, hogy januári hazatérése előtt a nagyobb diverziós hatás kifejtésére hivatkozva nagyobb kockázatot is vállalt volna.</ref> Valamivel később felismertékmegállapították, hogy két hadihajó kíséri a cirkálót, melyeket azonban először rombolóknak véltek. 0506:5200-kor azonosították az ''Exeter''t, de a kísérőit továbbra is rombolóknak vélték. A németek bizonyosra vették, hogy eddigre már az ellenség is észlelte őket. Mivel azokat nagyobb sebességük miatt reláznilerázni nem tudta volna, Langsdorff az azonnali támadás mellett döntött, hogy még az előtt döntő csapást tudjon mérni az ellenségre, hogy az a nagyobb sebességét kihasználva a lőtávolságán kívül tudna kerülni. A dízelmeghajtás az összecsapás elején ehhez kellő előnyt biztosíthatott, mivel a britek turbinameghajtású hajói lassabban érték el a csúcssebességüket. A németek feltevése valójában téves volt, mivel a britek egészen 06:14-ig – 24&nbsp;perccel későbbig – nem észlelték őket.<ref>Waters (1956) 45. o.</ref><ref group="m">A két észlelés közti jelentős különbségnek a hajók paraméterei voltak a fő okai. A ''Graf Spee''ről {{szám|46|km}} távolságból azonosították az ''Exeter''t a feltűnő, {{szám|43|m}} magas árbócai alapján. Ezt a nagy azonosítási távolságot a fő felépítmény tetején 28&nbsp;méteres magasságban elhelyezett távmérő optika tette lehetővé. Ellenben az ''Exeter'' legmagasabban lévő optikája mindössze {{szám|18|m}} magasan volt telepítve és ez az alacsonyabb elhelyezés csak {{szám|37|km}} távolságig való használatot tett lehetővé, ráadásul a ''Graf Spee'' árbócai alig nyúltak a fő felépítmény fölé, így közel abban a magasságban voltak, mint a főoptika. A német megfigyelők az optika forgatható kosarában helyezkedtek el, ami szintén pár méterrel magasabban volt, mint a brit nehézcirkáló esetében, így távcsövekkel is jobb eséllyel észlelhették előbb az ellenséget. (Ezeket a részleteket látványosan szemlélteti a három hajóosztály makettje például [https://www.ebay.com/itm/Neptun-1-1250-hunt-of-GRAF-SPEE-RN-cruisers-EXETER-ACHILLES-River-Plate-1939-/264660021993 '''itt'''].) – A brit jelentés is kiemeli, hogy a Nap 05:56-kor kelt fel és és enyhe szél fújt délkeletről. Mindkettő körülmény a németeknek kedvezett, mivel valamivel nyugatabbra (északnyugatra) helyezkedtek a britektől, így a fényviszonyok nekik kedvezhettek csakúgy, mint a szélirány, mely a britek füstjét a ''Graf Spee'' felé fújta, míg annak füstjét a szél épp a britekével ellentétes irányba vitte. Emellett a három egymáshoz közel haladó brit hajó kéményfüstje könnyebben észlelhető volt, mint a magányosan haladó németé, melynek a dízelmotorjai – a hirtelen gázadásokat eltekintve – kimondottan kevés füstöt bocsátottak ki. A német hajó egy ideig lekövette a briteket, hogy megállapíthassa azok haladaási irányát és sebességét, közben egyszer szem elől is veszítette őket rövid időre, talán épp a cikkcakkban való haladásuk egyik irányváltása miatt. – Megfelelő forrás alapján pontosítandó.</ref>
 
A dízelmeghajtás az összecsapás elején ehhez kellő előnyt biztosíthatott, mivel a britek turbinameghajtású hajói lassabban érték el a csúcssebességüket. A németek feltevése valójában téves volt, mivel a britek egészen 06:10-ig (avagy 06:14-ig) nem észlelték őket.<ref>Waters (1956) 45. o.</ref><ref group="m">A két észlelés közti jelentős különbségnek (különböző források alapján 18-24 perc) több oka lehetett. Egyfelől az időjárási körülmények a németeknek kedveztek. Ők még napfelkelte (kb. 05:56-05:58) előtt észlelhették nagy távolságban a tőlük keletebbre (délkeletre) helyezkedő briteket a világosodó háttérben, mint ahogy ez megtörtént 05:50-kor vagy 05:52-kor. A britek a közeledő ''Graf Spee''-t a füstje alapján észlelték (06:10-kor avagy 06:14-kor), amit a délkelet felől fújó szél még hátra el is fújt, esetleg szintén hozzájárulva az észlelés valamelyes késedelméhez. (Az ''Exeter'' egyik tisztjének, [https://www.bbc.co.uk/history/ww2peopleswar/stories/15/a5776815.shtml Aidan Toase hadnagynak beszámolója] a ''Graf Spee'' észlelésének időpontját „06:00 körülire” teszi. Ez egy vélhetőleg erős becslésből született téves adat. Az észlelés német időpontja csak beszámolók alapján ismert, mivel a feljegyzéseket a hajó elsüllyesztésekor megsemmisítették. A brit cirkálók hajónaplói közül az erre szakosodott weboldalon sajnos még egyiket sem publikálták, így hivatalosan Harwood jelentése tekintendő mérvadónak, melyben a 06:14-kori észlelés van említve.)<br />
Másfelől közrejátszottak a hajók paraméterei, sajátosságai. A ''Graf Spee'' legmagasabban lévő megfigyelőállása a fő felépítmény tetején 28&nbsp;méteres magasságban elhelyezett távmérő optika felett volt, pár méterrel magasabban, mint a brit hajók esetében, ami nagyobb látótávolsággal járt. A ''Graf Spee'' árbócai alig nyúltak a fő felépítmény fölé, így közel abban a magasságban voltak, mint a főoptika, ellenben az ''Exeter''t a feltűnő, {{szám|43|m}} magas árbócai alapján könnyen azonosítani lehetett nagy távolságból is. A nagy azonosítási távolságot a fő felépítmény tetején 28&nbsp;méteres magasságban elhelyezett távmérő optika is segíthette, mellyel a portyázások során {{szám|40|km}}-en túlról is sikerült hajókat vagy kéményfüstjüket észlelni. Összehasonlításként az ''Exeter'' legmagasabban lévő optikája mindössze {{szám|18|m}} magasan volt telepítve és ez az alacsonyabb elhelyezés maximálisan {{szám|37|km}} távolságig való használatot tett lehetővé. (Ezeket a részleteket jól szemléltetik a három hajóosztály makettjei például [https://www.ebay.com/itm/Neptun-1-1250-hunt-of-GRAF-SPEE-RN-cruisers-EXETER-ACHILLES-River-Plate-1939-/264660021993 '''itt'''].) – A német hajó egy ideig lekövette a briteket, hogy megállapíthassa azok haladási irányát és sebességét, majd 8-10 perccel később indult támadásra. A britek csak 10-14 perccel észlelték ezt követően.</ref>
 
A német hajón 06:00-kor szólaltak meg a riadót jelző csengők. Ekkor a ''Graf&nbsp;Spee'' 250&nbsp;tmf-re keletre volt az uruguayi [[Punta del Este|Punta del Estétől]]. A dízelhajtóművek azonnali felpörgetésével Langsdorff megindult az ellenség irányába és 24&nbsp;csomós sebességgel közeledett feléje.<ref>Barnett 84. o.</ref> Ez a döntése súlyos következményekkel járt, mivel ha távolabb tartja magát tőlük, akkor nagy távolságból tüzelve úgy támadhatta volna őket a 28&nbsp;cm-es ágyúkkal, hogy azok nem érhették volna el a kisebb kaliberű ágyúikkal. Másrészről azonban Langsdorff tudatában volt annak, hogy a brit hajók 4–6&nbsp;csomóval gyorsabbak az ''Graf&nbsp;Spee''nél és ezért elméletileg kívül maradhattak volna a lőtávolságán ha úgy döntenek. Ez utóbbi megfelelt az általánosan a cirkálók számára erősebb ellenféllel szemben követendő taktikai eljárásnak, mely szerint a feladatuk ilyen esetben a célpont jelentése, majd az erősítések beérkezéséig annak szemmel tartása volt. A Harwood által követett támadólagos fellépést tartalmazó doktrína azonban váratlanul érte a németeket.
 
=== A brit észlelés ===
A brit hajóraj december 13-án 05:20-kor 60°-os irányban (kelet-északkelet) 14&nbsp;csomóval haladt a déli szélesség 34°&nbsp;34′ és nyugati hosszúság 48°&nbsp;17′ koordinátákon 390&nbsp;tengeri mérföldre keletre Montevideótól.<ref>{{cite web|url=http://ahoy.tk-jk.net/macslog/TheBattleoftheRiverPlate..html|title=Ahoy - Mac's Web Log - The Battle of the River Plate. 13th. December 1939|website=ahoy.tk-jk.net|accessdate=5 April 2018}}</ref> A brit hajók rádiósai egy összecsapás során előfordulható jelzések leadását gyakorolták a reggeli szürkületben, majd 05:40-kor a készültségi fokuk ismét a szokásos szintre állt vissza. A raj ismét vonalba rendeződött, ''Ajax'', ''Achilles'', ''Exeter'' sorrendben és cikkcakkban kelet-északkeleti irányba haladt 14&nbsp;csomós sebességgel. A napNap a brit jelentés szerint 05:56-kor kelt fel és a felhőtlen, tiszta időben rendkívül jók voltak a látási viszonyok.<ref name="Waters 7. o"/><ref Délkeletigroup="m">(Az iránybólUS enyheNaval szellőObservatory fújt,kalkulációi ugyanebbőlszerint azezen iránybóla alacsonykoordinátán volt(Ny49.2, a hullámverésD34. 06:14-kor az északnyugati horizonton füstöt észleltek és Harwood Bell fregattkapitányt ''(captain6)'' azennél ''Exeter''rel küldte a megadott irányba azonosítani annak eredetét. Kétkét perccel később, így jelzett vissza05:58-kor ''„Aztvolt hiszemnapfelkelte. egy(A zsebcsatahajófenti az”''megfigyelőállásban ''("Iez thinkelőbb itvolt is a pocket-battleship")''megfigyelhető, majd Bell elrendelte az „N” betűt jelző zászló felvonásátmint a keresztárbócra,fedélzeten ami az ellenségvagy a láthatáronparancsnoki ''("Enemy in sight")'' jelentéssel bírthídon.<ref>David Thomas: Battle of the River Plate, in: War Monthly (1977) 3. o.</ref> AzDélkeleti rádióüzenetirányból vételezésévelenyhe egyidőbenszellő márfújt, augyanebből kétaz könnyűcirkálórólirányból isalacsony azonosítani tudtákvolt a német hadihajóthullámverés. A riadó elrendelésekor az ''Achilles''en felvonták az új-zélandi zászlót.<ref>Waters (1956) 45. o.</ref>
 
Elsőként az élen haladó ''Ajax''ról észleltek északkeleti irányban egy távoli füstfelhőt 06:10-kor, majd az ''Exeter'' 06:14-kor vont fel egy zászlójelzést a saját észlelését jelentve ''(Smoke bearing 320 degrees)''. Harwood ekkor utasította Bell kapitányt az ''Exeter''rel, hogy közelítse meg az észlelt gőzöst és amennyiben az egy a La Plat felé tartó brit kereskedelmi hajó, úgy adjon le neki jelzést.<ref>Millington-Drake 179. o. (hivatkozva Pope-ra); ''„Investigate smoke bearing 324 degrees. If this is a British merchantman bound for the Plate due to get into harbour soon, transfer your signal to her.”'' – A [https://hmsexeter.co.uk/Battle-of-the-River-Plate.php ''HMS Exeter Association''] csatáról szóló beszámolójában az szerepel, hogy a nehézcirkáló feladata egy üzenet átadása lett volna a kereskedelmi gőzösnek vélt hajónak.; Harwood a jelentésében csak az ''Exeter'' 06:14-kor tett észleléséről tesz jelentést, a saját hajójának tulajdonított 06:10-es észlelés – furcsa módon – nem említi.</ref> Két perccel később Bell így jelzett vissza: ''„Azt hiszem egy zsebcsatahajó az”'' ''("I think it is a pocket-battleship")'', majd elrendelte az „N” betűt jelző zászló felvonását a keresztárbócra, ami az ellenség a láthatáron ''("Enemy in sight")'' jelentéssel bírt.<ref>David Thomas: Battle of the River Plate, in: War Monthly (1977) 3. o.</ref> Az rádióüzenet vételezésével egyidőben már a két könnyűcirkálóról is azonosítani tudták a német hadihajót. A riadó elrendelésekor az ''Achilles''en felvonták az új-zélandi zászlót.<ref>Waters (1956) 45. o.</ref>
 
=== Az összecsapás ===
*{{cite web |last= |first= |authorlink= |url= https://www.docdroid.net/0VkZmdh/2018-11-18-adm-graf-spee-funkabschnitt-pdf |title= Panzerschiff „Admiral Graf Spee” |others= Funkanlage und Funkpersonal |location= Kiel |publisher= Mathias Hansen (privát kiadás) |year=2018 |isbn= |oclc=}} (Részlet Rudolf Donath (kiad.): Die Kameraden der Spee könyvéből, PDF)
*{{cite book |last= Neumann|first= Klaus |authorlink= |url= https://books.google.hu/books/about/Panzerschiff_Admiral_Graf_Spee_Zeitreise.html?id=Oc3ODwAAQBAJ&redir_esc=y |title= Panzerschiff ''Admiral Graf Spee'' |others= Zeitreisen eines Speefahrers.|location= Berlin |publisher= epubli GmbH |year=2019 |isbn=978-3-750208-83-4 |oclc=}}
*{{cite book |last= Millington-Drake|first= Eugen |authorlink= |url= |title= ''The Drama of Graf Spee and the Battle of the Plate'' |others= A Documentary Anthology, 1914–1964.|location= |publisher= P. Davies |year=1965 |isbn= |oclc=}}
 
 
'''Külső linkek'''
*{{cite book|last=Laurence|first=Ricardo E.|year=2000|title=Tripulantes del Graf Spee en tres atrapantes historias|location=Rosario|isbn=987-43-1754-X|publisher=Edición del Autor|language=es}}
*[https://web.archive.org/web/20061210055119/http://www.yale.edu/lawweb/avalon/lawofwar/hague13.htm 13th Hague Convention (Convention Concerning the Rights and Duties of Neutral Powers in Naval War)]
*{{cite web|url= http://www.nzhistory.net.nz/node/14227|title=Battle of the River Plate |accessdate=14-12-2020}} (NZHistory.net.nz)]
*{{cite web|url= https://web.archive.org/web/20120402164730/http://www.cementeriobritanico.org/batrivpla1939.html |title= En Memoria de Aquellos que perdieron la vida durante la batalla del Rio de la Plata en 1939 |location= |year= |accessdate=2020-12-14 }} (Brit hadisírok Montevidóban) {{es icon}}
*[https://web.archive.org/web/20100106114040/http://www.deutschland-class.dk/admiral_graf_spee/admiral_graf_spee_menu.html Admiral Graf Spee] (John Asmussen szerkesztette oldalon, halott link)
*{{cite web|url= https://www.naval-history.net/WW2LGGrafSpee.htm |title= BATTLE OF THE RIVER PLATE. 13 December 1939 – also the ''Altmark'' Incident 16 February 1940 (World War 2 –Contemporary Accounts)|accessdate=09-12-2019}} (brit hivatalos közlemények a csatával kapcsolatban; Harwood hivatalos jelentése)
*{{cite web|url= https://www.thewarillustrated.info/17/i-was-there-we-were-prisoners-on-the-graf-spee.asp |title= I Was There! – We Were Prisoners On the 'Graf Spee'|accessdate=21-12-2019}} (az ütközet a ''Graf Spee'' fedélzetén lévő brit fogvatartottak beszámolói alapján, The War Illustrated Vol. 1., 1939. december 29., 541-542. o.)
*{{cite web|url= http://orlopdeck.net/BRP/Battle_of_the_River_Plate_timeline.html |title= A Chronology of the Battle of the River Plate |accessdate=18-12-2020}}
*{{cite web|url= https://www.navyhistory.org.au/hms-exeter-at-the-battle-of-river-plate/ |title= HMS Exeter at the Battle of River Plate)|accessdate=18-12-2020}} (R. Atswill hadnagy visszaemlékezése, publikálva: 1977; Naval Historical Society of Australia)
*{{cite web|url= https://www.bbc.co.uk/history/ww2peopleswar/stories/15/a5776815.shtml |title= HMS Exeter - a Royal Marine’s Story |accessdate=18-12-2020}} (Aidan Toase visszaemlékezése, BBC – WW2 People’s War)
 
'''Kapcsolódó olvasmány'''