„La Plata-i csata” változatai közötti eltérés

5 696 bájt hozzáadva ,  2 hónappal ezelőtt
Lábjegyzetek hozzáadása (II)
(Lábjegyzetek hozzáadása (II))
 
=== A német észlelés ===
1939. december 13-án a ''Graf Spee'' a 34° 27′ 30′′ dél, 49° 55′ 00′′ nyugat koordinátákon tartózkodott 155&nbsp;fokos (dél-délkeleti) irányt tartva és 15&nbsp;csomós sebességgel haladva. Az előzetesen kijelölt cirkálóútvonal értelmében helyi idő szerint 06:00-kor kellett volna 335&nbsp;fokos (észak-északnyugati) irányra váltania. A felhőtlen ég melletti jó látási viszonyok 20&nbsp;tengeri mérföldes (37&nbsp;km) látótávolságot tettek lehetővé. 05:52-kor a bal oldalon (keleti irányban) {{szám|31000|m}} távolságban árbóccsúcsokat észleltek.<ref group="m">Az észlelést illetően az időpont és távolság adatai a különböző forrásokban kisebb-nagyobb mértékben eltérnek. Időpontnál 05:50 illetve 05:52 szerepel, a távolság esetében {{szám|15|tmf}} ({{szám|27|km}}), és {{szám|20|tmf}} ({{szám|37|km}}) adatok is szerepelnek. A szócikk törzsszövegében szereplő adatadatok a kronológiaiKay táblázatbólelső való,tiszt melynekjelentéséből megjelölt forrása:származnak. Millington-Drake is ezeket az adatokat említi könyvében (170. o.)</ref> Mivel az ''Graf Spee'' felderítő hidroplánja nem volt bevethető, Langsdorff a megfigyelők jelentésére támaszkodhatott csupán. Az első feltevés az volt, hogy a keresett konvojt észlelték, melyet egy cirkáló kísért. Az ilyen erősségű ellenfél ellen Langsdorff szándékában állt felvenni a harcot, a hadműveleti utasításai tiltásai ellenére is.<ref group="m">Egyes feltevések szerint Langsdorffot motíválhatta az, hogy hadihajók elleni küzdelemben is megmutathassa a rátermettségét és a vállalt kockázat megéri, ha a konvoj egy részét ezután meg tudja semmisíteni. Lásd pl: Waters 8.&nbsp;o.; A hajónapló decemberi bejegyzései is arra utalnak, hogy januári hazatérése előtt a nagyobb diverziós hatás kifejtésére hivatkozva nagyobb kockázatot is vállalt volna.</ref> Valamivel később megállapították, hogy két hadihajó kíséri a cirkálót, melyeket azonban először rombolóknak véltek. 06:00-kor azonosították az ''Exeter''t, de a kísérőit továbbra is rombolóknak vélték. A németek bizonyosra vették, hogy eddigre már az ellenség is észlelte őket. Mivel azokat nagyobb sebességük miatt lerázni nem tudta volna, Langsdorff az azonnali támadás mellett döntött, hogy még az előtt döntő csapást tudjon mérni az ellenségre, hogy az a nagyobb sebességét kihasználva a lőtávolságán kívül tudna kerülni.<ref>Lásd: Függelék / Langsdorff sorhajókapitány csatajelentése</ref>
 
A dízelmeghajtás az összecsapás elején ehhez kellő előnyt biztosíthatott, mivel a britek turbinameghajtású hajói lassabban érték el a csúcssebességüket. A németek feltevése valójában téves volt, mivel eddig még nem észlelték őket. Brit oldalon elsőként a brit zászlóshajóról észlelte egy jelzőőr ''(leading signalman)'' 06:04-kor a felpörgetett dízelmotorok által hirtelen kibocsátott sűrű füstöt és ezt jelentette is a hídnak, de ekkor még nem tulajdonítottak nagy jelentőséget a hírnek.<ref>Grove 65. o.</ref> Ezt követően a britek egészen 06:10-ig nem törődtek vele (avagy 06:14-ig) nem észlelték őket.<ref>Waters (1956) 45. o.</ref><ref group="m">A két észlelés közti jelentős különbségnek (különböző források alapján 18-2412 perc) több oka lehetett. Egyfelől az időjárási körülmények a németeknek kedveztek. Ők még napfelkelte (kb. 05:56-05:58) előtt észlelhették nagy távolságban a tőlük keletebbre (délkeletre) helyezkedő briteket a világosodó háttérben, mint ahogy ez megtörtént 05:50-kor vagy 05:52-kor. A britek a közeledő ''Graf Spee''-t a füstje alapján észlelték (06:1004-kor avagyilletve 06:1411-kor), amit a délkelet felől fújó szél még hátra el is fújt, esetleg szintén hozzájárulva az észlelés valamelyes késedelméhez. (Az ''Exeter'' egyik tisztjének, [https://www.bbc.co.uk/history/ww2peopleswar/stories/15/a5776815.shtml Aidan Toase hadnagynak beszámolója] a ''Graf Spee'' észlelésének időpontját „06:00 körülire” teszi., Ezde egyaz vélhetőleg''Exeter''ről erőscsak becslésbőla születettzászlóshajó tévesután adatészlelték.) Az észlelés német időpontja csak beszámolók alapján ismert, mivel a feljegyzéseket a hajó elsüllyesztésekor megsemmisítették. A brit cirkálók hajónaplói közül az erre szakosodott weboldalon sajnos még egyiket sem publikálták, így hivatalosan Harwood jelentésejelentésében tekintendőelsőként mérvadónak, melyben aegy 06:14-kori észlelés van említve.)<br />
Másfelől közrejátszottak a hajók paraméterei, sajátosságai. A ''Graf Spee'' legmagasabban lévő megfigyelőállása a fő felépítmény tetején 28&nbsp;méteres magasságban elhelyezett távmérő optika felett volt, pár méterrel magasabban, mint a brit hajók esetében, ami nagyobb látótávolsággal járt. A ''Graf Spee'' árbócai alig nyúltak a fő felépítmény fölé, így közel abban a magasságban voltak, mint a főoptika, ellenben az ''Exeter''t a feltűnő, {{szám|43|m}} magas árbócai alapján könnyen azonosítani lehetett nagy távolságból is. A nagy azonosítási távolságot a fő felépítmény tetején 28&nbsp;méteres magasságban elhelyezett távmérő optika is segíthette, mellyel a portyázások során {{szám|40|km}}-en túlról is sikerült hajókat vagy kéményfüstjüket észlelni. Összehasonlításként az ''Exeter'' legmagasabban lévő optikája mindössze {{szám|18|m}} magasan volt telepítve és ez az alacsonyabb elhelyezés maximálisan {{szám|37|km}} távolságig való használatot tett lehetővé. (Ezeket a részleteket jól szemléltetik a három hajóosztály makettjei például [https://www.ebay.com/itm/Neptun-1-1250-hunt-of-GRAF-SPEE-RN-cruisers-EXETER-ACHILLES-River-Plate-1939-/264660021993 '''itt'''].) – A német hajó egy ideig lekövette a briteket, hogy megállapíthassa azok haladási irányát és sebességét, majd 8-10 perccel később indult támadásra. A britek csak 10-14 perccel észlelték ezt követően.</ref>
 
A német hajón 06:00-kor szólaltak meg a riadót jelző csengők. Ekkor a ''Graf&nbsp;Spee'' 250&nbsp;tmf-re keletre volt az uruguayi [[Punta del Este|Punta del Estétől]]. A dízelhajtóművek azonnali felpörgetésével Langsdorff megindult az ellenség irányába és 24&nbsp;csomós sebességgel közeledett feléje.<ref>Barnett 84. o.</ref> Ez a döntése súlyos következményekkel járt, mivel ha távolabb tartja magát tőlük, akkor nagy távolságból tüzelve úgy támadhatta volna őket a 28&nbsp;cm-es ágyúkkal, hogy azok nem érhették volna el a kisebb kaliberű ágyúikkal. Másrészről azonban Langsdorff tudatában volt annak, hogy a brit hajók 4–6&nbsp;csomóval gyorsabbak az ''Graf&nbsp;Spee''nél és ezért elméletileg kívül maradhattak volna a lőtávolságán, ha úgy döntenek. Ez utóbbi megfelelt az általánosan a cirkálók számára erősebb ellenféllel szemben követendő taktikai eljárásnak, mely szerint a feladatuk ilyen esetben a célpont jelentése, majd az erősítések beérkezéséig annak szemmel tartása volt. A Harwood által követett támadólagos fellépést tartalmazó doktrína azonban váratlanul érte a németeket.
 
=== A brit észlelés ===
A brit hajóraj december 13-án 05:20-kor 60°-os irányban (kelet-északkelet) 14&nbsp;csomóval haladt a déli szélesség 34°&nbsp;34′ és nyugati hosszúság 48°&nbsp;17′ koordinátákon 390&nbsp;tengeri mérföldre keletre Montevideótól.<ref>{{cite web|url=http://ahoy.tk-jk.net/macslog/TheBattleoftheRiverPlate..html|title=Ahoy - Mac's Web Log - The Battle of the River Plate. 13th. December 1939|website=ahoy.tk-jk.net|accessdate=5 April 2018}}</ref> A brit hajók rádiósai egy összecsapás során előfordulható jelzések leadását gyakorolták a reggeli szürkületben, majd 05:40-kor a készültségi fokuk ismét a szokásos szintre állt vissza. A raj ismét vonalba rendeződött, ''Ajax'', ''Achilles'', ''Exeter'' sorrendben és cikkcakkban kelet-északkeleti irányba haladt 14&nbsp;csomós sebességgel. A Nap a brit jelentés szerint 05:56-kor kelt fel és a felhőtlen, tiszta időben rendkívül jók voltak a látási viszonyok.<ref name="Waters 7. o"/><ref group="m">(Az US Naval Observatory kalkulációi szerint ezen a koordinátán (Ny49.2, D34.6) ennél két perccel később, 05:58-kor volt napfelkelte. (A fenti megfigyelőállásban ez előbb volt megfigyelhető, mint a fedélzeten vagy a parancsnoki hídon.)</ref> Délkeleti irányból enyhe szellő fújt, ugyanebből az irányból alacsony volt a hullámverés.<ref>Waters 8. o.</ref >
 
ElsőkéntBrit azoldalon elsőként a brit zászlóshajóról észlelte élenSwanston haladójelzőőr ''(leading signalman)'' 06:04-kor a felpörgetett dízelmotorok által hirtelen kibocsátott sűrű füstöt és ezt jelentette is a hídnak, de ekkor még nem tulajdonítottak nagy jelentőséget a hírnek.<ref>Grove 65. o.</ref> Az ''Ajax''rólon észlelteklettek figyelmesek az északkeleti irányban, egybal távolioldalon füstfelhőtfeltűnt füstre 06:10-kor, majd 06:11-kor az ''Exeter'' 06:14-kor vont fel egy zászlójelzést a saját észlelését jelentve ''(Smoke bearing 320 degrees)''. Harwood ekkor06:14-kor utasította Bell kapitányt, hogy az ''Exeter''rel, hogy közelítse meg az észlelt gőzöst és amennyiben az egy a La Plat felé tartó brit kereskedelmi hajó, úgy adjon le neki jelzést.<ref>Millington-Drake 179. o. (hivatkozva Pope-ra); ''„Investigate smoke bearing 324 degrees. If this is a British merchantman bound for the Plate due to get into harbour soon, transfer your signal to her.”''</ref><ref group="m">A [https://hmsexeter.co.uk/Battle-of-the-River-Plate.php ''HMS Exeter Association''] csatáról szóló beszámolójában az szerepel, hogy a nehézcirkáló feladata egy üzenet átadása lett volna a kereskedelmi gőzösnek vélt hajónak.; Harwood a jelentésében csak az ''Exeter'' 06:14-kor tett észleléséről tesz jelentést, a saját hajójának tulajdonított 06:10-es észlelésészlelést illetve Swanton jelzőőr még azt megelőző 06:04-es észlelését – furcsa módon – nem említi.</ref> Két perccel később Bell így jelzett vissza: ''„Azt hiszem egy zsebcsatahajó az”'' ''("I think it is a pocket-battleship")'', majd elrendelte az „N” betűt jelző zászló felvonását a keresztárbócra, ami az ellenség a láthatáron ''("Enemy in sight")'' jelentéssel bírt.<ref>David Thomas: Battle of the River Plate, in: War Monthly (1977) 3. o.</ref> Az rádióüzenet vételezésével egyidőben már a két könnyűcirkálóról is azonosítani tudták a német hadihajót. A riadó elrendelésekor az ''Achilles''en felvonták az új-zélandi zászlót is.<ref>Waters (1956) 45. o.</ref>
 
=== Az összecsapás ===
:''"Ahogy az iránytűplatformon [a tűzvezetés irányítóközpontjában lévő harcállásához] mentem át a kapitány (captain) felém kiáltott, de nem a megszokott 'Ellenség a láthatáron, irány, stb.' zagyvasággal, hanem hogy 'Az átkozott Scheer van ott! Tüzet nyitni rá!”' A csata ideje alatt az Exeteren úgy vélték, hogy az Admiral von Scheerrel harcolnak. De az ellenséges hajó neve valójában Graf Spee volt."''<ref>''"As I was crossing the compass platform [to his Action Station in the Director Control Tower], the captain hailed me, not with the usual rigmarole of 'Enemy in sight, bearing, etc', but with 'There's the f***ing "Scheer"! Open fire at her!' Throughout the battle the crew of the "Exeter" thought they were fighting the [sister ship] "Admiral von Scheer". But the name of the enemy ship was of course the "Graf Spee".'' – Max Arthur: ''Forgotten Voices of The Second World War'', 2004, Random House, {{ISBN|0091897343}} 29. o.</ref>
 
A két könnyűcirkáló különállóan nyitott tüzet, de hamarosan rádiókapcsolatot hoztak létre a tűzvezetésük egységesítésére és 06:25-től koncentráltan lőtték a sortüzeiket.<ref>Harwood jelentése (12.), The London Gazette, issue 37989, 1947. június (Naval-History.net)</ref>
 
A ''Graf Spee'' tüze az első lövések leadásától pontos volt és már a harmadik sortüzével villába fogta az ''Exeter''t. 06:23-kor az egyik 28&nbsp;cm-es lövedék közvetlenül a brit nehézcirkáló mellett csapódott be. A felrobbanó lövedék szilánkjai kioltották az itteni torpedóvető csövek kezelőinek életét, megrongálták a hajó kommunikációs berendezéseit, a hajó kéményét a keresőfényekkel és tönkretették a [[Supermarine Walrus|Walrus]] hidroplánját épp mielőtt katapulttal felküldték volna, hogy a tüzérségi tüzet irányíthassa. Három perccel később az ''Exeter'' "B" jelű lövegtornya kapott közvetlen találatot, ami által annak lövegei harcképtelenné váltak.<ref group="m">Az ''Exeter''ben kárt okozó első két találat között csak egy perc telt el Waters szerint. – Waters 8. o.</ref> A lövegtornyon szétrobbanó lövedék repeszei elárasztották a hidat, amitől az ott tartózkodók közül a parancsnokot és két másik személyt leszámítva mindenki meghalt vagy megsebesült. Bell fregattkapitány kommunikációs berendezései tönkrementek, ezért a hátulsó parancsnoki állásba ment, hogy onnan irányítsa tovább hajója küzdelmét. Alig hagyta el a parancsnoki hidat, mikor egy víz alatti találat következtében a hajó az orránál kezdett jobbra dőlni. A hátulsó parancsnoki állást a kormányzóállással összekötő kommunikációs vonalak szintén megsérültek, így a hajót futárok láncolatának segítségével kormányozták a csata hátralévő részében.<ref>Waters 8. o.</ref>
[[File:HMS Ajax.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|<center>Az ''Ajax'' könnyűcirkáló, Harwood zászlóshajója</center>]]
 
Eközben az ''Ajax'' és az ''Achilles'' {{szám|12000|}}&nbsp;méterre ({{szám|13000|yard}}) megközelítették a ''Graf&nbsp;Spee''t és közben eléje kerültek, amivel elérték, hogy az 06:30-tól kezdődően megossza a fő tüzérségét, miközben addig csak a 15&nbsp;cm-es ágyúit vetette be ellenük. Az ''Ajax''ot hamar háromszor villába fogta, mire az az ''Achilles''szel együtt kitérő manővert hajtott végre enyhén jobbra. 06:32-kor az ''Exeter'' két torpedót lőtt ki a jobb oldali torpedóvető csöveiből, de egyik sem talált.<ref>Harwood A ''Graf&nbsp;Spee'' füstfüggöny leple alatt tért ki előlük 06:36-kor északnyugatnak fordulva(21.)</ref> Erre reagálva a könnyűcirkálók előbb északi, majd 06:46-tól északnyugati irányra állva igazodtak a menetirányához, hogy maguktól bal oldalon elől tartsák és teljes sortüzeket lőhessenek rá.
 
A ''Graf&nbsp;Spee'' füstfüggöny leple alatt tért ki előlük 06:36-kor északnyugatnak fordulva. Erre reagálva a könnyűcirkálók előbb északi, majd 06:46-tól (06:56-tól) északnyugati irányra állva igazodtak a menetirányához, hogy maguktól bal oldalon elől tartsák és teljes sortüzeket lőhessenek rá.<ref>Waters 49. o.</ref> (ez lent is szerepel)
 
[[File:Fairey_Seafox.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|<center>Fairey Seafox hidroplán</center>]]
 
06:37-kor az ''Ajax'' katapultja felküldte a [[Fairey Seafox]] típusú hidroplánját tüzérségi megfigyelést végezni. A repülőgépet a ''Graf&nbsp;Spee'' heves légvédelme folyamatosan nagy távolság tartására tudta kényszeríteni. Közben 06:46-kor az ''Achilles''nek a rádiókészüléke, mely az ''Ajax''ról érkező tüzérségi utasításokat vételezte, meghibásodott. Emiatt az ''Achilles'' visszaállt önálló tűzvezetésre és a sortüzei ezt követően rövidek lettek. A repülőgépen nem tudtak az ''Achilles'' problémáiról, ami komoly félreértéshez vezetett. Ugyanis annak rövidre sikerült sortüzeiről azt hitték, hogy az a saját jelentéseik alapján leadott sortüzek eredménye és a szükséges korrekciókat ehhez mérten továbbították az ''Ajax''nak. Az ''Ajax'' pedig, miután nem tudtak arról, hogy az ''Achilles'' tűzvezetése önállósította magát, a repülőgéptől kapott jelentések alapján módosította a célzást. Ennek eredménye az lett, hogy az ''Ajax'' jelentősen túllőtt a célponton és egészen 07:08-ig eltartott, míg ismét belőtte magát.<ref>Harwood (25.)</ref><ref group="m">Bár a pilótája a csata után kitüntetésben részesült (DSC), ezt azonban csak a kockázatos fel- és leszállással indokolták, a tüzérségi megfigyelés sikerességéről nem esik szó.</ref>
 
06:38-kor az ''Exeter'' úgy kanyarodott, hogy a bal oldali torpedóvető csöveit bevethesse és közben két közvetlen nehézgránát találata érte. Az első az "A" jelű tornyot tette használhatatlanná, a másik a hajótestbe behatolva okozott tüzeket. Az így súlyos sérüléseket elszenvedett ''Exeter''nek már csak az "Y" jelű (hátsó) lövegtornya volt harcképes helyi irányítással. Ehhez Jennings tüzértiszt az egyik keresőfény nyitott platformjáról kiáltotta le az utasításokat a toronyhoz.<ref>Arthur 29–30. o.</ref> Az ''Exeter'' a vízbetörésektől 7°-kal megdőlt és az irányításához a hátsó parancsnoki állás girószkópos iránytűinek kiesése miatt vészmegoldásként az egyik csónak iránytűjét használták. Az ''Exeter'' 06:43-kor lőtte ki a torpedókat a bal oldali kivető csövekből, majd pár perc múlva nyugati irányra állt és így párhuzamosan haladt a ''Graf&nbsp;Spee''vel.<ref group="m">Egyes leírások szerint nem egészen egy órával a csata kezdete után, a ''Graf&nbsp;Spee'' sorsa megpecsételődött, mivel egy találat eddigre megrongálta az üzemanyagtisztító berendezését és az ennek megjavításához szükséges bonyolult javítási munkálatokat nem lehetett kivitelezni az üzemanyagrendszerén ellenséges tűzben. A légvédelmi ágyúinak kétharmada ki lett lőve és az egyik 15&nbsp;cm-es lövege is, a jobb oldali harmadik. Az elszenvedett károk miatt nem volt már hajózásra képes állapotban és csak a semleges [[Montevideói kikötő|Montevideo kikötőjébe]] tudott kitérni. – Maier, Rohde, Stegemann and Umbreit 1991, 166. o.; Más leírások ezzel szemben arról számolnak be, hogy az üzemanyagtisztító berendezés problémáját később sikerült megoldani és Montevideóban a sérült 15&nbsp;cm-es ágyút is helyre tudták hozni, így a hajók elleni tüzérsége teljesen bevethető volt, bár a másodlagos tüzérség több lőszerfelvonója használhatatlanná vált.</ref>
[[File:HMSO Graf Spee battle map.jpg|bélyegkép|jobbra|400px|<center>Brit vázlat az összecsapásról<ref group="m">Egy a német hajónapló alapján készült, kis mértékben eltérő vázlat megtekinthető [https://www.panzerschiffadmiralgrafspee.de/das-gefecht/ '''ezen az oldalon'''].</ref></center>]]
 
06:46-kor az ''Ajax'' és az ''Achilles'' nyugat-északnyugatnak kanyarodott, hogy hátsó lövegtornyaikat is bevetve teljes sortüzeket lőhessenek. A ''Graf&nbsp;Spee'' a brit megfigyelések szerint manőverezni kezdett, hogy ezzel zavarja a tüzüket, majd 07:00-tól kezdődően füstfüggönybe burkolózott. 06:50-kor az ''Exeter'' is nyugati irányra állt és közel párhuzamosan haladt a ''Graf&nbsp;Spee''vel úgy helyezkedve, hogy a még harcképes hátulsó lövegtornyát feléje tudja fordítani. Az erősen a jobb oldalára megdőlt nehézcirkálóba folyamatosan jutott be a víz, azonban még mindig teljes sebességgel volt képes haladni és az egyetlen megmaradt lövegtornyával folytatni a harcot. A ''Graf&nbsp;Spee'' továbbra is tűz alatt tartotta, de ekkortájt a sortüzei jelentősen túllőttek rajta.<ref>Waters 49. o.</ref>
 
07:10-kor a könnyűcirkálók {{szám|16000|}} yardra ({{szám|14630|m}}) voltak a ''Graf&nbsp;Spee''től, ezért Harwood úgy döntött, hogy északnyugati irányból nyugatira vált és így gyorsan csökkenti a távolságot, még ha ez azzal is jár, hogy egy ideig a hátsó lövegtornyokat nem tudja bevetni. 07:16-kor a ''Graf&nbsp;Spee'' füstfüggöny takarásában élesen balra (délnek) kanyarodott, de négy perccel később északnyugati irányra állt és így a nehéztüzérségének mindkét lövegtornyát a könnyűcirkálókra irányozhatta. A nehéztüzérségének az ''Ajax''ra 10&nbsp;km távolságból leadott sortüzei hamar háromszor is villába fogták a célpontot, de a 15&nbsp;cm-es lövedékek a két könnyűcirkáló között és azokon túl landoltak rendszeresen. 07:20-kor a könnyűcirkálók északnak fordultak és így ezek is teljes sortüzeket lőhettek és brit megfigyelések szerint a ''Graf&nbsp;Spee'' közepén egy találat tüzet okozott. A britek úgy vélték, hogy a németek szándéka a délnek való kanyarodással az ''Exeter'' elpusztítása volt, amit szerintük a könnyűcirkálók fellépése akadályozott meg azzal, hogy a nehéz lövegeinek tüzét magukra vonták.<ref>Waters 49. o.</ref> A német beszámolók szerint Langsdorffnak nem volt ilyen szándéka.<ref>Lásd Függelékben német jelentéseket</ref>
 
Harwood a ''Graf Spee'' közeledési kísérletéből úgy ítélte meg, hogy az ''Exeter'' helyett az ő divíziójával akar megküzdeni és ehhez tartani fogja az északnyugati irányt. Ezért 07:24-kor az ''Ajax''-szal jobbra (északkeletnek) fordult és négy torpedót lőtt ki {{szám|8000|m}} távolságból. A ''Graf&nbsp;Spee''ről a brit jelentés szerint láthatták a torpedók kilövését, mert a német hadihajó azonnal 130&nbsp;fokkal balra fordult, azonban három pecperc múlva visszatért az északnyugati irányra.<ref>Waters 50. o.</ref>
 
A torpedók kilövése utáni percben, 07:25-kor érte az ''Ajax''ot az első találat. A késleltetett robbanású páncéltörő lövedék a hátsó felépítményt érte és több kabinon, majd az "X" jelű lövegtorony alatt haladt át, majd Harwood hálókabinjában robbant fel. Az "X" lövegtorony gépeit áthaladás közben kiiktatta és az egyik nagyobb repesze a az "Y" lövegtorony barbettáját érte és megakasztotta azt. A "X" toronyban négyen veszítették életüktet és hatan megsebesültek. Ez az egy találat egyszerre két lövegtornyot tett harcképtelenné.<ref>Waters 50. o.</ref>
 
Időközben az ''Exeter'' egyre inkább lemaradozott, mivel az orrába betörő víz miatt mérsékelnie kellett a sebességét. A hátsó lövegtornya 07:30-ig folytatta a harcot, de ekkor egy a közelében becsapódó német nehézgránát által keltett és a hajón aláhulló vízoszlop rövidzárlatot okozott ezen utolsó lövegtoronynál, így harcképtelenné vált és ezért 07:40-kor délkeleti irányba, a Falkland-szigetek felé kanyarodva alacsony sebességgel haladva vált ki a csatából és út közben próbálta kijavítani a sérüléseit.<ref>Barnett 85. o.</ref>
 
Az ''Ajax'' és az ''Achilles'' 07:28-kor ismét a ''Graf Spee''hez közelebb vivő délnyugati irányra állt. A hidroplán pár perccel később, 07:31-kor rádión jelezte nekik, hogy torpedók tartanak feléjük, de előttük fognak elhaladni. Harwood nem akar kockázatot vállalni, ezért déli irányra állt át. Így gyorsan közeledett a ''Graf&nbsp;Spee''hez és hogy az ''Achilles'' ne maradjon a takarásában, utasította, hogy a zászlóshajója farvizét keresztezve annak jobb oldalára helyezkedjen.<ref>Waters 50. o.</ref>
 
[[File:Exeter'sDamage1939.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|<center>Az ''Exeter'' kilőtt elülső lövegtornyai, mögöttük a repeszek lyuggatta parancsnoki híd</center>]]
 
A ''Graf&nbsp;Spee'' 07:32-kor nyugatnak fordult és cikkcakkban haladva igyekezett zavarni az ellenség tüzét. 07:36-kor a német hajó délnyugati irányra váltott, hogy teljes sortüzeket lőhessen a britekre. 07:38-ra a távolság {{szám|8000|}}&nbsp;yardra ({{szám|7200|m}}) csökkent mikor tüzet nyitott.<ref>Waters 50. o.</ref> Harwood ekkor kapott olyan információkat, miszerint az ''Ajax'' lőszerkészlete 20%-ára csökkent és a "B" lövegtorony egyik lőszerfelvonójának meghibásodása miatt annak csak egyik lövege – így összesen csak három – harcképes. Mivel a németek továbbra is nagyon pontosan lőttek és a hajójuk sem mutatta jelentősebb sérülések jeleit, Harwood úgy döntött, hogy a nappali harcot beszünteti és csak sötétedés után próbálja ismét megközelíteni őket. Ebből a megfontolásból 07:40-kor – egyidőben az ''Exeter'' visszavonulásával – a két könnyűcirkáló füstfelhőbe burkolta magát és keleti irányba kanyarodva tért ki a német tűz elől. A ''Graf&nbsp;Spee'' egyik utolsó sortüzéből egy lövedék az ''Ajax'' főárbócának csúcsát vitte el és az összes antennáját tönkretette. Ezeket hamarosan rögtönzött antennákkal sikerült helyettesíteni. Harwood előadása szerint az csak később derült ki, hogy a lőszerkészletre vonatkozó jelentés csak az "A" jelű lövegtorony készletére vonatkozott, mely 81&nbsp;percen át folyamatosan tüzelt.<ref>Waters 51. o.</ref>
 
Azzal, hogy az ''Exeter'' kivált a küzdelemből, a két brit könnyűcirkáló pedig közel került hozzá, a ''Graf&nbsp;Spee'' a lényegében sértetlen tüzérségének teljes erejével megsemmisítő csapást mérhetett volna rájuk, ha a kitérő manőverükhöz igazodva próbálja őket a lőtávolságán belül tartani. Ehelyett azonban tovább haladt nyugati irányba.<ref group="m">Langsdorff taktikai lépéseiről von Fischel sorhajókapitány, 1933-1935 között a Deutschland parancsnoka készített kritikát. Megtalálható itt: {{cite web|url= https://www.panzerschiffadmiralgrafspee.de/x-iii-presse-archiv/ |title=Presse-Archiv / Deutsche Dokumentation |accessdate=2020-12-19}} (PanzerschiffAdmiralGrafSpee.de)</ref> Ez a magatartás meglepően hatott a britek számára. Az ''Achilles'' parancsnoka, Parry fregattkapitány később ezt írta:
 
:''„Mind a mai napig nem tudom, hogy az Admiral Graf&nbsp;Spee miért nem rendezett le minket az Ajaxon és az Achillesen miután végzett az Exeterrel.”''<ref name="Pope">''"To this day I do not know why the "Admiral Graf Spee" did not dispose of us in the "Ajax" and the "Achilles" as soon as she had finished with the "Exeter""''. in:Dudley Pope (1956), ''The Battle of the River Plate'', Chatham Publishing, UK, 1999, {{ISBN|1-86176-089-2}} 9p. oix.</ref>
 
=== Veszteségek ===
Az ''Ajax''ot két találat érte. Az első kiiktatta a két hátulsó lövegtornyát, a második pedig már a harc elől való kitérésekor a főárbócát törte ketté. Fedélzetén heten estek el, ketten megsebesültek.
 
A brit hajók közül az ''Achilles'' csak könnyebben sérült meg az egy mellette becsapódó lövedék repeszeitől, ami négy tengerésze életét oltotta ki és hármat megsebesített.<ref>{{cite web|url= https://www.naval-history.net/WW2LGGrafSpee.htm |title=Battle of the River Plate / Casualties|accessdate=2020-12-19}} (teljes brit veszteséglista napokra lebontva)</ref>
 
A ''Graf Spee''t összesen 20 találat érte. Az ''Exeter'' 203&nbsp;mm-es lövedékei közül kettő találta el, a német jelentések szerint az első a hajótest bal oldalán a páncélfedélzet felett átütötte az övpáncélzatot és a válaszfalak között robbant fel, a második a tengernagyi hidat ''(Admiralsbrücke)'' ütötte át. MásEgyes források a kémény tövénél becsapódó és az üzemanyagtisztító-rendszer károsodását okozó találatot is az ''Exeter'' egyik 203&nbsp;mm-es lövedékének tudják be, ami miatt csak egy napra való használható üzemanyaga maradt. Ezt az először kritikusnak vélt, csak kikötőben javíthatónak vélt kárt később Montevideóban sikerült fedélzeti eszközökkel kijavítani.<br />
A könnyűcirkálók 152&nbsp;mm-es lövedékei közül 18 találta el. Az elülső lövegtornyot egy, a hátulsót két lövedékük érte, ezek bármiféle károkozás nélkül pattantak le a vastag páncélzatról. Az orrész bal oldalát eltaláló egyik gránát nagy lyukat ütött a vízvonal felett, tönkretéve a hajókonyhát és az élelmiszerek jelentős részét. Az embernagyságú lyukon keresztül nagyobb hullámzás esetén jelentős mennyiségű víz juthatott be, ami korlátozta a mozgási szabadságát.<br />
A hajó közelében becsapódó lövedékek repeszei számos kisebb méretű lyukat ütöttek a hajótesten, többnyire a vízvonal felett illetve a felépítmény tornyán és tönkretették a fő távmérőt.<ref name="Das Gefecht"/>
 
A német legénységből 36&nbsp;fő esett el és 59&nbsp;sebesült meg. A később az uruguayi kórházban kezelt súlyos sérültek közül később négyen szintén elhunytak. A legénység néhány tagjánál a sárgakeresztes gáz által okozott tünetekhez erősen hasonlítókat figyeltek meg, ami alapján felvetődött a gyanú, hogy a britek gáztartalmú lövedékeket vetettek be. Ezt a feltevést a német propaganda felkapta, de később kiderült, hogy az oltóanyagként használt ardexin okozta a tüneteket. A pontosan még nem ismert vegyi anyag csővezetékeit az egyik találat eltörte és az a tengervízzel érintkezve fejtette ki káros hatásait az itt kárelhárítást végző személyekre.<ref name="Das Gefecht">[https://www.panzerschiffadmiralgrafspee.de/das-gefecht/ Das Gefecht] (PanzerschiffAdmiralGrafSpee.de)</ref> Ennek a kiderülése után a briteket vádoló propagandahadjáratot leállították.<ref name="Das Gefecht"/>
 
== A „követés” ==
[[File: HMS_Achilles_(70).jpg|bélyegkép|jobbra|300px|<center>Az ''Achilles'' az ''Ajax''ról fényképezve<br /> a ''Graf&nbsp;Spee'' követése közben</center>]]
 
Harwood miután a füst leple alatt hat percen át kitérő manővert folytatott, ismét nyugati irányra állt és utasította az ''Achilles''t, hogy a ''Graf&nbsp;Spee'' mögött jobbra helyezkedjen, míg ő a zászlóshajóval amögött balra helyezkedett és ebben a felállásban követték 15&nbsp;tmf (28&nbsp;km) távolságot tartva. A könnyűcirkálók 08:07-től rádión folyamatosan jelentették a ''Graf&nbsp;Spee'' pozícióját a brit kereskedelmi hajóknak illetve a nap folyamán két esetben az admiralitásnak.<ref>Harwood (40-41.)</ref>
 
A ''Graf Spee'' 07:40 körüli meghátrálásuk után valóban nem próbálta követni a briteket, hanem tovább haladt 22&nbsp;csomós sebességgel nyugati irányba, a La&nbsp;Plata felé. A németek ugyanis nem voltak tudatában az ''Exeter''t ért súlyos károknak és számítottak rá, hogy később még be fog csatlakozni a küzdelembe.
A harcban 08:00 után beálló szünet alatt Langsdorff felmérette a keletkezett károkat. Ebből kiderült, hogy a hajót ért találatok jórészt nem okoztak komoly károkat, viszont az Atlanti-óceánon való hosszabb portyázást együttesen nem tették lehetővé. Az olajtisztító berendezést ért sérülés a hajtóművek középtávú kiesésével járt, amihez járult még a víztisztító berendezést, az elektromos vezetékeket, a vízműveket, a hajókonyhát és a pékséget ért rongálódás. Akkor úgy találták, hogy mindezeket nem lehet fedélzeti eszközökkel kijavítani és ebben az állapotában a hajó nem volt már az óceánon való hajózásra alkalmas. Langsdorff úgy döntött, hogy egy semleges kikötőbe hajózik, ahol a nemzetközi egyezményeknek megfelelően lehetősége lesz a hajót ért károk kijavítására.<ref name="Das Gefecht"/>
 
A felvetődött két lehetőség, [[Buenos Aires]] és [[Montevideo]] közül a navigációs tisztje tanácsára utóbbit választotta. Ennek oka az volt, hogy Buenos Aires előtt a tölcsértorkolat mélysége alig haladta meg sok helyütt a hét métert és mivel a ''Graf&nbsp;Spee'' hűtővíz beszívó nyílásai a hajófenéken voltak, ez azzal a veszéllyel járt volna, hogy az iszapos víz beszívása miatt a hajó gépei tönkremennek.<ref>{{cite web|url= https://www.panzerschiffadmiralgrafspee.de/x-lagefeststellung-lagebeurteilung-entschluss/das-gefecht-der-verlauf-und-die-folgen/ |title=X. Lagefestsellung, Lagebeurteilung & Entschluss / Die Entschlussfassung |accessdate=2020-12-20}} (PanzerschiffAdmiralGrafSpee.de)</ref>}}
 
09:12-kor az ''Ajax'' fedélzetére vette a hidroplánját, majd folytatta a követést ''(shadowing)''.<ref>Harwood (42.)</ref> 09:46-kor Harwood utasította a Falkland-szigeteken lévő ''Cumberland'' nehézcirkálót, hogy a legnagyobb sebességgel induljon meg a La&nbsp;Plata felé. A cirkáló 12:00-kor hagyta el Port&nbsp;Stanley-t és 34&nbsp;órás erőltetett menetben ért fel másnap este a torkolathoz.<ref>Waters 30. o.</ref> Az admiralitás támogatásul 3000&nbsp;mérföldön belül lévő hajókat rendelt a La&nbsp;Platához.<ref name="Pope">Dudley Pope (1956), ''The Battle of the River Plate'', Chatham Publishing, UK, 1999, {{ISBN|1-86176-089-2}} p. ix</ref> />
 
A ''Graf Spee'' sebességét túlbecsülő és ezért gyorsabban haladó ''Achilles'' {{szám|23000|}} yardra (kb. 21&nbsp;km) került tőle, mire a német hajó irányt változtatva 10:05-kor két háromágyús sortüzet adott le rá. Az első nagyon rövid volt, de az annak leérkezése után korrigált második sortűz már közel csapódott be mellé. Az ''Achilles'' füstfelhőbe burkolózva, teljes sebességre kapcsolva tért ki és ezután tisztes távolságot tartva folytatta a követést.<ref>Harwood (43.)</ref>
 
11:00 körül a ''Graf Spee''ről egy brit teherhajót, a ''Shakespeare''-t ({{szám|5029|BRT}}) pillantottak meg és megállásra szólították fel, mire az leállította a hajtóműveit. Pár perc múlva a németek rádión üzenetet küldtek az ''Ajax''nak az 500&nbsp;kHz-es nemzetközi frekvencián a hajók háború előtti hívójelét használva a következő tartalommal: ''„Kérem vegye fel az angol gőzhajó mentőcsónakjait.”'' Az üzenetben saját hajójukra a németek a DTGS hívójelet használták. Harwood az üzenetre nem válaszolt, de ebből megtudta, hogy a ''Graf&nbsp;Spee'' az ellenfele. (Az utolsó két betű alapján.) A ''Shakespeare'' legénysége épp már a mentőcsónakokba készülődött beszállni, mikor a német feltételezések szerint az egyik brit cirkáló rádión való felszólításának eleget téve mégsem hagyták el a hajójukat. Langsdorff, aki nem akart diplomáciai bonyodalmat az uruguayi partok közelében, hagyta továbbhaladni a teherhajót.<ref>Waters 30. o.; [https://www.panzerschiffadmiralgrafspee.de/das-gefecht/ Das Gefecht] (PanzerschiffAdmiralGrafSpee.de)</ref>
A német hadihajó egyik rádiósa, Herbert Fröhlich hadnagy ''(Oberfunkmeister)'' elmondása szerint 13:05-kor Langsdorff az ''Altmark''kal megegyezett külön frekvencián, külön a két hajó számára megegyezett rejtjelezéssel üzenetet küldetett Dau kapitánynak, melyben az ellátóhajót elbocsátotta. Fröhlich értelmezésében ezzel a döntéssel, melyet tiszttársaival nem osztott meg, lényegében szükségtelenül véget vetett a ''Graf&nbsp;Spee'' cirkálóháborújának és ezután Montevideóból kifutva nem lett volna már esélye a hazatérésre.<ref>Rudolf Donath (kiad.): Kameraden der Spee, 137. o.</ref>
 
A követés folytatódott a nap további részében egészen 19:15-ig, mikor a ''Graf&nbsp;Spee'' megfordult és {{szám|26000|}}&nbsp;yardról ({{szám|23500|m}}) tüzet nyitott az ''Ajax''ra. A brit cirkáló ismét füstfüggöny leple alatt tért ki.<ref>Harwood (46.)</ref>
 
Ekkor már egyértelművé vált a britek számára, hogy a ''Graf&nbsp;Spee'' célja a La&nbsp;Plata elérése volt. Mivel a tölcsértorkolatban voltak homokpadok, Harwood az ''Achilles''t a ''Graf&nbsp;Spee'' követésére utasította, míg ő maga az ''Ajax''-szal úgy helyezkedett, hogy a többi kivezető csatornát szemmel tudja tartani arra az esetre, ha ezek valamelyikén hamar el akarna távozni.<ref>Harwood (47.)</ref> A nap 20:48-kor nyugodott le, kiemelve a britektől nyugatra lévő ''Graf&nbsp;Spee'' sziluettjét. Az ''Achilles'' ekkor ismét csökkentette a távolságot és rövid tűzharcra került sor, melynek során az ''Achilles'' öt, a ''Graf&nbsp;Spee'' három sortüzet adott le. A brit cirkáló a közelében becsapódó lövedékek miatt kitérésre kényszerült.<ref>Harwood (48.)</ref> Az eseményeket Punta&nbsp;del&nbsp;Este üdülőhelyről több ezer nézelődő is jól láthatta és sokan tévesen ezt hitték a fő összecsapásnak.<ref group="m">A britek állítása szerint a németek nyitottak először tüzet, míg a németek szerint a britek adták le az első lövéseket és ők egészen addig vártak a válasszal, míg a brit sortűz vizet nem ért. Ez az apró részlet némi jelentőséggel bírt, mivel Argentína és Uruguay a La&nbsp;Platára – a három mérföldes határon túlmenően – saját felségterületeként tekintett, így az értelmezésükben az itteni harc a felségjogaikat sértette. – Lásd Függelék: Langsdorff sorhajókapitány tiltakozó levele ill. Waters 31. o.</ref> A németek 21:00 és 21:30 között három további sortüzet adtak le, amivel az ''Achilles''t igyekeztek távoltartani maguktól, ennek ellenére a brit cirkáló 22:00-ra 9000&nbsp;méterre megközelítette. Mivel ekkorra már az is nyilvánvalóvá vált, hogy a németek Montevideóba tartanak, Harwood a követéssel való felhagyásra utasította az ''Achilles''t és a két brit cirkáló külön maradva a Montevideótól kivezető csatornák szemmel tartására helyezkedett.<ref>Harwood (50-52.)</ref>
 
Az ''Graf Spee'' [[Montevideói kikötő|Montevideo kikötőjében]] december 14-én éjjeli 00:10-kor vetett horgonyt. Ez a lépés politikai hibának bizonyult, mivel bár Uruguay semleges állam volt, a britek jelentős befolyással bírtak az országban és emiatt nekik kedvezett. A fővárosban lévő brit kórház például, ahova a harc sebesültjeit is vitték, a város vezető kórháza volt. A 200&nbsp;mérfölddel délebbre lévő argentin [[Mar del Plata]] kikötője sokkal kedvezőbb választás lett volna a németek számára.<ref>Millington-Drake, Eugen: ''The Drama of Graf Spee and the Battle of the Plate: A Documentary Anthology, 1914–1964.'' P. Davies, 1965. 226–228226. és 228. o.</ref> Amennyiben a ''Graf&nbsp;Spee'' másnap elhagyta volna a kikötőt, a sérült ''Ajax'' és ''Achilles'' lettek volna az egyetlen brit hadihajók, melyek felléphettek volna vele szemben.<ref>Harwood (54-55.)</ref>
 
== A montevideói csapda ==
A németek elengedték a kereskedelmi hajókról átvett 61 brit tengerészt, akiket a kötelezettségeiknek eleget téve a fedélzetükre vettek. A harcban elesett német tengerészek temetésére december&nbsp;15-én került sor a főváros Cementerio del Norte (Északi temető) nevű temetőjében. 1940-ben még négy súlyos sebesült hunyt el, akiket szintén itt hantoltak el. A brit hajók szabadon engedett tisztjei is részt vettek a temetésen a német legénység és főként a Langsdorff által tanúsított tisztességes bánásmód elismeréseként. Az általuk elhelyezett koszorú szalagján a következő felirat volt olvasható: ''„a tenger bátor férfiainak az angol kereskedelmi hajózásban szolgáló bajtársaiktól”''.<ref>[https://www.panzerschiffadmiralgrafspee.de/uruguay/die-internierung/ Der Friedhof in Montevideo – Cementerio del Norte] (PanzerschiffAdmiralGrafSpee.de)</ref>
 
Langsdorff az uruguayi hatóságoktól két hetes tartózkodásra kért engedélyt a szükséges javítások elvégzéséhez. Eleinte az uruguayi brit diplomaták, élükön Eugen Millington-Drake nagykövettel, azt igyekeztek elérni, hogy a ''Graf&nbsp;Spee'' azonnal hagyja el a kikötőt. A Londonnal való egyeztetés során tudomására jutott, hogy a térségben nincsenek jelentős brit haditengerészeti erők, de ezután is kitartott a távozást követelő álláspontja mellett abból a taktikai megfontolásból, hogy a németek azt hihessék, a brit erősítések már a közelben vannak. Ezzel egyidőben a britek titokban megszervezték, hogy brit és francia kereskedelmi hajók 24&nbsp;óránként hagyják el a kikötőt, függetlenül attól, hogy így tervezték-e előzetesen a tartózkodásukat vagy sem. Ezzel a 16. &nbsp;cikkely rendelkezései léptek érvénybe, ami akadályozta volna a ''Graf&nbsp;Spee''t a kihajózásban, ha lettek is volna ilyen szándékai.<ref>Harwood (53.)</ref>
 
Ezzel egyidőben a britek megtévesztő információkat kezdtek el terjeszteni egy nagy erejű brit kötelék érkezéséről, melybe beletartozott a Gibraltárban állomásozó Force&nbsp;H (az ''Ark&nbsp;Royal'' repülőgép-hordozóval és a ''Renown'' csatacirkálóval), holott valójában december&nbsp;14-én 22:00 körül egyedül a Falkland-szigetek felől érkező ''Cumberland'' nehézcirkáló jelent meg erősítésként.<ref>Harwood (55.)</ref> A nehézcirkáló 1014&nbsp;tengeri mérföldet tett meg 34&nbsp;óra alatt, átlagban a próbajáratai során mért maximális sebességének 90%-a felett haladva. A ''Cumberland'' jóval öregebb volt ugyan az ''Exeter''nél, de annál nagyobb volt és erősebb is volt a fegyverzete, mivel hátul volt még egy lövegtornya 203&nbsp;mm-es ágyúkkal. Azonban hasonlóan az eddigi cirkálókhoz, nagyobb számú lövegei ellenére ez sem vetekedhetett a ''Graf&nbsp;Spee'' 28&nbsp;cm-es ágyúival – és azok pontosságával.
 
A Force&nbsp;H mellett a ''Shropshire'', ''Dorsetshire'' és ''Neptune'' cirkálók is úton voltak a La&nbsp;Platához, de csak december&nbsp;19. után értek volna oda. Előbb csak akkor léphettek volna fel ellene, ha Montevideót északi irányba hagyta volna el és eközben az itteni három cirkáló szemmel tudta volna tartani. Így ekkor a sértetlen és teljes lőszerkészlettel rendelkező ''Cumberland'' mellett a megcsappant lőszerkészletű és sérült ''Ajax'' és ''Achilles'' szállhatott volna szembe a ''Graf&nbsp;Spee''vel. A propaganda hatását erősítendő a felségvizek három tengeri mérföldes határán kevéssel túl tartózkodó cirkálóknak meghagyták, hogy nagy kéményfüstöt gerjesszenek, hogyés ezáltal jelenlétüket Montevideóból könnyen észlelni lehessen. 1939. december&nbsp;15-én az ''Olynthus'' üzemanyaggal látta el az ''Ajax''ot, ami nehéz műveletnek bizonyult. A hajónak „hurrikánkötelek” igénybevételével sikerült azt kiviteleznie. December&nbsp;17-én a tartályhajóról az ''Achilles'' vételezett üzemanyagot a Rouen-homokpad előtt.<ref>Harwood (56-58.)</ref>
 
[[File:Graf Spee Seetakt.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|<center>A sérült ''Admiral Graf Spee'' Montevideóban</center>]]
[[File:Admiral Graf Spee Flames.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|<center>Az ''Admiral Graf Spee'' lángokban áll az önelsüllyesztést követően</center>]]
 
Langsdorff azonban a hajója elsüllyesztése mellett döntött, hogy a katonai előnyszerzéssel nem kecsegtető emberveszteséget elkerülje. AhogyEzt fogalmazotta következő szavakkal fogalmazta meg:
 
:''„Nem engedem, hogy a nagy túlerő darabokra lőjön minket – számomra ezer életben lévő fiatal férfi nagyobb érték, mint ezer halott hős…”''
 
Bár a döntését a brit propaganda a beérkezett túlerőről szóló megtévesztő manővereinek igyekezett betudni, valójában a hajója általános műszaki állapota nem tette volna lehetővé az elszakadást az őt szemmel tartó könnyűcirkálóktól. A hajtóművek az előirányzott üzemidő kétszeresén is túl voltak már, számos alkatrészükön repedések jelentkeztek. A gépészek véleménye szerint a 17&nbsp;csomónál nagyobb sebeséggel való haladás törésekhez vezethetett volna náluk.<ref>{{cite web|url= https://www.panzerschiffadmiralgrafspee.de/uruguay/die-letzte-fahrt-der-graf-spee/ |title=Die Sprengung der ”Admiral Graf Spee” |accessdate=2020-12-19}} (PanzerschiffAdmiralGrafSpee.de)</ref>
 
Az uruguayi hatóságokkal egyeztetteknek megfelelően december 17-én el kellett hagynia hajójával a kikötőt és az uruguayi felségvizeket. Aznap reggel 04:00-kor érkezett vissza a fedélzetre és közölte a legénységével elhatározását. Azonnal hozzáláttak a technikai eszközök elpusztításának, hogy az ne kerülhessen az ellenség kezére és elhelyezték az elsüllyesztéshez és megsemmisítéshez szükséges robbanószereket.<ref>{{cite web|url= https://www.panzerschiffadmiralgrafspee.de/uruguay/die-letzte-fahrt-der-graf-spee/ |title=Die Sprengung der ”Admiral Graf Spee” |accessdate=2020-12-19}} (PanzerschiffAdmiralGrafSpee.de)</ref>
 
Este 18:15-kor a ''Graf&nbsp;Spee'' felvonta a horgonyt és az árbócain egy-egy nagyméretű hadilobogóval elhagyta a kikötőt. Kifele menet követte a német ''Tacoma'' gőzös, melyre korábban a legénység többségét átcsempészték. A három mérföldes határon kívülre érve a maradék legénység is elhagyta a fedélzetét és a helyszínre rendelt argentin vontatóhajókra szállt át. Nem sokkal ezt követően, 19:56-kor működésbe léptek az időzített bombák. A ''Graf&nbsp;Spee'' sorozatos robbanások közepette semmisült meg és a sekély tengerfenék iszapjára leülve még napokig lángokban állt.<ref>{{cite web|url= https://www.panzerschiffadmiralgrafspee.de/uruguay/die-letzte-fahrt-der-graf-spee/ |title=Die Sprengung der ”Admiral Graf Spee” |accessdate=2020-12-19}} (PanzerschiffAdmiralGrafSpee.de)</ref>
 
A legénység az argentin hajók fedélzetén Buenos Airesbe távozott. Itt Langsdorff december&nbsp;19-én önkezével vetett véget életének. Teljes katonai tiszteletadás mellett temették el az argentin fővárosban és a szertartáson számos brit tiszt is részt vett.<ref>{{cite web|url= https://www.panzerschiffadmiralgrafspee.de/uruguay/die-letzte-fahrt-der-graf-spee/ |title=Die Sprengung der ”Admiral Graf Spee” |accessdate=2020-12-19}} (PanzerschiffAdmiralGrafSpee.de)</ref>
 
== Az események után ==
[[File:Rear_Admiral_Sir_Henry_Harwood_Received_in_Montevideo._3_January_1940,_Montevideo,_Uruguay._Admiral_Harwood_Arrived_in_the_Cruiser_HMS_Ajax_After_the_Battle_of_the_River_Plate_and_the_Scuttling_of_the_German_Battleship_A_A9.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|Az ''Ajax'' Montevideo kikötőjében (1940. január 3.)]]
 
A német sajtó közvetlenül az összecsapás után úgy tudósított, hogy az ''Graf&nbsp;Spee'' elsüllyesztett egy nehézcirkálót és súlyosan megrongált két könnyűcirkálót, miközben maga csak könnyebben sérült meg. A ''Graf&nbsp;Spee'' önelsüllyesztése nagy felháborodást váltott ki és az addig közöltek alapján nehéz volt erre a fejleményre megfelelő magyarázatot adni a nyilvánosságnak. Ezzel a végkifejlettel az összecsapást a britek nagy győzelemként állíthatták be, főleg hogy az ''Ajax'' és az ''Achilles'' hadrafoghatósága továbbra is megmaradt, az ''Exeter'' pedig a súlyos sérülései ellenére is képes volt elérni a Falkland-szigeteket, ahonnan az időleges javítások elvégzése után visszatérhetett Angliába, ahol a devonporti bázison 13&nbsp;hónapos átépítésen esett át.<ref>Raven, Alan & Roberts, John (1980). British Cruisers of World War Two. Annapolis, Maryland: Naval Institute Press. ISBN 0-87021-922-7., 430. o.</ref>
 
A brit propagandában a cirkálóik harci teljesítményét erősen felnagyítva adták elő, bár nyilvánvalóan a tüzérségi teljesítményük a számban háromszoros túlerő ellenére is gyenge volt és összességében jelentősen elmaradt a németekétől. A ''Graf&nbsp;Spee'' Montevideóba való útját gyakran említik üldözésnek ''(chase)'', holott a hivatalos iratokban is rendszerint követésként ''(shadowing)'' említették.<ref group="m">A brit háborús propaganda továbbélésének egyik jellemző példája, hogy Gerhard L. Weinberg második világháborúról szóló, sokak által alapműnek tekintett könyvében a ''Graf Spee'' sorsára röviden kitérve a következőket írta: ''„Amikor azonban valódi harcra került sor, az előzetes várakozásokkal ellentétben a Royal Navy mégis bátorságot és szakértelmet mutatott. A ''Graf Spee'' elpusztítása a nála gyengébb cirkálók által csak az első látványos példa volt erre.”'' ''(„When it came to actions in reality, as opposed to immagination, however, the Royal Navy showed daring and skill. The destruction of the Graf Spee by British cruisers she outclassed was only the first spectacular instance.”)'' Lásd: Gerhard L. Weinberg: A World at Arms: A Global History of World War II, Cambridge University Press, 2005 (második kiadás), 72. o.</ref> A siker nagyban hozzájárult az admiralitás első lordjának, Winston Churchillnek a népszerűségnövekedéséhez.
 
Az ''Graf Spee'' által ejtett foglyok nagy részét korábban az ''Altmark'' tartályhajó (ellátóhajó) fedélzetére küldték át. Az ''Altmark''nak sikerült visszatérnie 1940&nbsp;februárjában az észak-európai vizekre és már biztonságosnak vélt norvég partok mentén hajózott Németország felé, mikor február&nbsp;16-án egy brit rombolóraj intézett ellene – a nemzetközi joggal nem törődve – támadást, ami elől a [[Jøssing-fjord]]ba menekült be. Itt az éjszaka folyamán felsőbb utasításra a ''Cossack'' nevű romboló támadta meg és több fegyvertelen német tengerészt meggyilkolva és többeket megsebesítve kiszabadította a foglyokat (lásd: [[Altmark-incidens|''Altmark''-incidens]]). A britek valótlan híresztelésekbe kezdtek a foglyokkal szembeni embertelen bánásmódot hangoztatva és ezzel igyekeztek a világ szemében a ''Graf&nbsp;Spee'' tengerészeinek magatartása révén a német haditengerészetről kialakult pozitív képet lerombolni. Ezzel szemben a brit flottának az ügyet kivizsgáló bizottsága később megállapította, hogy a foglyokat nagy létszámuk miatt bár szigorú feltételek mellett tartották fogva, a németek minden rendelkezésükre álló eszközzel igyekeztek javítani a körülményeiket.<ref>Martin A. Doherty: ''[http://jch.sagepub.com/content/38/2/187.full.pdf The attack on the Altmark - A case study in wartime Propaganda]'', ''Journal of Contemporary History'' 38/2003, 198. o.</ref>
 
1939. december 22-én a ''Graf Spee'' több mint ezer tengerészét szállították Buenos Airesbe, ahol internálták őket. Közülük 92 főt 1940-ben átszállítottak egy [[Rosario (Argentína)|Rosarió]]ban lévő hadifogolytáborba, néhányukat a Buenos Aires tartományban lévő Club&nbsp;Hotel&nbsp;de&nbsp;la&nbsp;Ventanába és egy másik csoportot a Villa&nbsp;General&nbsp;Belgranóba, egy német bevándorlók által 1932-ben alapított kisvárosba. A tengerészek közül később néhányan itt telepedtek le.<ref>[http://www.vgb.org.ar/historia.php] {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20090101125632/http://www.vgb.org.ar/historia.php |date=1 January 2009 }}</ref> A háború után sok német tengerész telepedett le állandó jelleggel Uruguayban, néhányuk azt követően, hogy előzőleg visszatért Németországba. A Cementerio&nbsp;del&nbsp;Nortéban egyszerű keresztek jelzik az elesett német tengerészek nyughelyét. Az ''Achilles''en elesett három tengerészt a montevideói brit temetőben helyezték örök nyugalomra, míg az ''Exeter'' halottaithalottai közül ötvenet hullámsírba temették.<ref>{{cite web|url= https://www.bbc.co.uk/history/ww2peopleswar/stories/15/a5776815.shtml |title= HMS Exeter - a Royal Marine’s Story |accessdate=18-12-2020}}</ref>
 
[[File:Graves_of_sailors_H.M.S._Achilles,_Battle_of_the_River_Plate.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|<center>Az ''Achilles'' elesetteinek sírja<br />(The British Cemetery, Montevideo)</center>]]
 
== Emlékezete ==
1956-ban film készült egy brit film a La Plata-i csatáról ''(Battle of the River Plate)''. Az ''Achilles'', melyet 1948-ban az indiai haditengerészet zászlóshajójaként állítottak újra szolgálatba, a filmben saját magát alakította, hasonlóan a ''Cumberland'' is. A többi hajó helyett azonban másikak szerepeltek. Az ''Ajax''ot a háromlöveges tornyokkal bíró ''Sheffield'', az ''Exeter''t a ''Jamaica'' „alakította”. (Kétlöveges tornyok helyett háromlövegesek.) A ''Graf&nbsp;Spee'' szerepében az amerikai ''Salem'' nehézcirkáló tűnt fel – melynek bár háromlövegesek voltak a lövegtornyai, ebből nem kettő volt neki hanem három.<ref>{{cite web|url= https://www.imdb.com/title/tt0048990/trivia |title=A River Plate-i csata (filmismertető) |accessdate=2020-12-20}} (Imdb.com)</ref>
 
 
[[File:Hans Langsdorff.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|<center>Langsdorff sorhajókapitány az elesett tengerészeinek temetésén</center>]]
A csatát éveken át előadták nagyméretű modellek segítségével a scarborough-i Peasolm Parkban a nyári szezon idején.<ref>{{cite web|title=Naval Warfare|website=Friends of Peasholm Park|url=http://www.peasholmpark.com/about/naval-warfare.html}}</ref>
 
A csata után az Ontarióban alapított egyik új hadianyag termelése gyanánt megalapított új város a csatában részt vett könnyűcirkáló után az Ajax nevet kapta. Utcái közül többet Harwood három cirkálójának tengerészei után neveztek el.<ref>{{cite web|title=The Second World War created Ajax. Here’s how|url=http://tvo.org/article/current-affairs/the-next-ontario/the-second-world-war-created-ajax-heres-how|website=TVO|first=Daniel|last=Kitts|date=10 November 2015}}</ref> A település főútja magának Harwoodnak a nevét viseli, míg egy kisebb utca Langsdorff sorhajókapitányét. A német nyelvű ''Albertaner'' lap egyik 2007. október&nbsp;6-ai cikke szerint a város polgármestere azzal védte meg a névválasztást, hogy Langsdorff nem volt egy tipikus náci tiszt. Az elesett beosztottjainak temetésén Langsdorff a tradicionális tengerészeti tisztelgéssel rótta le a tiszteletet, míg körülötte mások – köztük egyházi személyek is – karlendítéssel tették ezt.<ref>Albertaner, 2007. október 6.</ref>
 
<ref>{{cite web|url= https://www.panzerschiffadmiralgrafspee.de/uruguay/die-letzte-fahrt-der-graf-spee/ |title=Die Sprengung der ”Admiral Graf Spee” |accessdate=2020-12-19}} (PanzerschiffAdmiralGrafSpee.de)</ref>
 
[[Új-Dél-Wales]] Nelson Bay nevű városának több közterét a csata részvevői után nevezték el, mint Montevideo Promenade, Achilles utca, Ajax sugárút, Harwood sugárút, Exeter út (utóbbi azóta más nevet kapott). Aucklandben, a Királyi Új-Zélandi Haditengerészet honi kikötőjében utcák viselik az Achilles, Ajax és Exeter neveket. A részvevők után a kadet hadtest egyes alakulatait is elnevezték.
Mivel a hajót a fedélzeten lévő eszközökkel nem lehet felkészíteni a haza vezető útra, döntés született a La&nbsp;Platára való hajózásról annak a veszélynek ellenére, hogy oda bezárhatnak. Az English&nbsp;Banknál [homokpad] várt tengeralattjáró miatt cikk-cakkban és nagy sebességgel haladás. A Lobos-szigettől délre tengeralattjáró-támadás. A torpedó nem talált. December&nbsp;14-én éjjel 0000&nbsp;órakor érkezés Montevideo kikötőjébe.
 
:::::::::::::::::::::al. Langsdorff.<ref>{{cite web|url= https://www.panzerschiffadmiralgrafspee.de/x-lagefeststellung-lagebeurteilung-entschluss/das-gefecht-der-verlauf-und-die-folgen/ |title=X. Lagefestsellung, Lagebeurteilung & Entschluss / Das Gefecht |accessdate=2020-12-18}} (PanzerschiffAdmiralGrafSpee.de)</ref>}}
:::::::::::::::::::::al. Langsdorff.}}
 
=== Walter Kay elsőtiszt csatajelentése (1940. 01. 16.) ===
Az ütközet térképvázlata és a találatok eloszlása repülőgéppel kerül kézbesítésre.
 
:::::::::::::::::Kay.<ref>{{cite web|url= https://www.panzerschiffadmiralgrafspee.de/x-lagefeststellung-lagebeurteilung-entschluss/das-gefecht-der-verlauf-und-die-folgen/ |title=X. Lagefestsellung, Lagebeurteilung & Entschluss / Das Gefecht |accessdate=2019-12-13}} (PanzerschiffAdmiralGrafSpee.de) (eltávolított bejegyzés)</ref>}}
:::::::::::::::::Kay.}}
 
=== Langsdorff sorhajókapitány tiltakozó levele ===
Az alábbi idézet Hans Langsdorff sorhajókapitány uruguayi kormányzatnak küldött levelének fordítása, melyben a tengerésztiszt a hajója által elszenvedett károk kijavításához szükséges tartózkodási idő (15&nbsp;nap) megtagadása ellen tiltakozik.
 
# Annak ellenére, hogy az uruguayi kormányzat döntésének indoklását nem fogadom el, a kormányzat által meghatározott határidőt most is tiszteletben fogom tartani.<br> Azonban mivel az uruguayi kormányzat a hágai konvencióban foglalt azon lehetőséget megtagadja, hogy a hajómat tengeri hajózásra alkalmas állapotba hozassam, úgy nem áll szándékomban a hajómat, mely a tengeri ütközetben a harci erejéből a legcsekélyebb mértékben sem veszített, ezen ország felügyeletének kiszolgáltatni.<br> Ezen körülmények között nem marad számomra más választás, minthogy a hajómat elsüllyesszem. A part közelében fel fogom robbantani, amennyiben ez lehetséges, a legénységet ki fogom hajózni.
 
:::::::::Aláíró: Langsdorff, sorhajókapitány<ref>{{cite web|url= https://www.panzerschiffadmiralgrafspee.de/uruguay/ |title= VIII. Uruguay|accessdate=2020-12-19}} (PanzerschiffAdmiralGrafSpee.de)</ref>}}
 
 
== Megjegyzések ==
*{{cite book |last= Neumann|first= Klaus |authorlink= |url= https://books.google.hu/books/about/Panzerschiff_Admiral_Graf_Spee_Zeitreise.html?id=Oc3ODwAAQBAJ&redir_esc=y |title= Panzerschiff ''Admiral Graf Spee'' |others= Zeitreisen eines Speefahrers.|location= Berlin |publisher= epubli GmbH |year=2019 |isbn=978-3-750208-83-4 |oclc=}}
*{{cite book |last= Millington-Drake|first= Eugen |authorlink= |url= |title= ''The Drama of Graf Spee and the Battle of the Plate'' |others= A Documentary Anthology, 1914–1964.|location= |publisher= P. Davies |year=1965 |isbn= |oclc=}}
*{{cite book |last= Pope|first= Dudley |authorlink= |url= |title= ''The Battle of the Plate'' |others= |location= UK |publisher= Chatham Publishing |year=1999 |isbn= 1-86176-089-2|oclc=}}
*{{cite book | last = Grove | first = Eric | title = The price of disobedience : the battle of the River Plate reconsidered | publisher = Sutton | location = Stroud | year = 2000 | isbn = 0750909277 }}
 
'''Külső linkek'''
 
'''Kapcsolódó olvasmány'''
*{{cite book |last= Rasenack|first= Friedrich Wilhelm|authorlink=Friedrich Wilhelm Rasenack |url= |title= Panzerschiff Admiral Graf Spee |others= Tagebuch Aufzeichnungen |location= |publisher= Koehler |year=1999 |isbn= 9783782207713|oclc=}}
*{{cite book |last=Konstam |first=Angus |authorlink= |url= https://books.google.hu/books?id=nLShDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false|title= River Plate 1939 |others= The Sinking of the Graf Spee |location=Oxford|publisher= Osprey Publishing |year=2016 |isbn= 9781472817952|oclc=}}
*{{Cite book|last=Churchill|first=Winston|title=The Second World War: The Gathering Storm|publisher =Houghton Mifflin Company|year=1948|edition=1st|volume=I}}
*{{cite book |last=Woodman |first=Richard |authorlink= |url= https://books.google.hu/books?id=z7fNDwAAQBAJ&pg=PP1&dq=angus+konstam+the+battle+of+the+river+plate&hl=hu&sa=X&ved=2ahUKEwiTiY-2rc7tAhUxi8MKHZusDyQQ6AEwAXoECA4QAg#v=onepage&q=angus%20konstam%20the%20battle%20of%20the%20river%20plate&f=false|title= The Battle of the River Plate: A Grand Delusion |others= |location=Barnsley|publisher= Pen & Sword Military |year=2008 |isbn= 9781844156894|oclc=}}
*{{cite book |last= Kaack |first= Hans-Jürgen |authorlink= |url= |title= Kapitän zur See Hans Langsdorf |others= Der letzte Kommandant des Panzerschiffs Admiral Graf Spee. Eine Biographie|location= Paderborn|publisher= Brill Deutschland GmbH |year=2019 |isbn= 9783506702623|oclc=}}
 
{{Nemzetközi katalógusok}}