„Jürgen Habermas” változatai közötti eltérés

{{wikidézet}}
* Csepeli György–Papp Zsolt–Pokol Béla: ''Modern polgári társadalomelméletek. Alfred Schütz, Jürgen Habermas, Talcott Parsons és Niklas Luhmann rendszere''; Gondolat, Bp., 1987
*[[Nagy Pál (író)|Nagy Pál]]: ''"Posztmodern" háromszögelési pontok: Lyotard, Habermas, Derrida''; Magyar Műhely, Párizs–Bécs–Budapest, 1993 (''Magyar Műhely Baráti Kör füzetek'')
*Manfred Frank: ''A megértés határai. Egy "rekonstruált" diskurzus Habermas és Lyotard között''; ford., utószó Balogh István, Lyotard-idézetford., szerk. A. Gergely András; Jószöveg Műhely, Bp., 1999 (''Jószöveg könyvek'')
*Jürgen Habermas, in: Szociológiaelmélet, Budapest, Osiris Kiadó, 2004, 307 old.