„Venetianer Lajos” változatai közötti eltérés

* ''A fokozatok könyve. Semtób Ibn Falakęra kéziratos ethikai munkája. Adalék az arab-zsidó philosophia történetéhez a XIII. században'', Szeged, 1890
* ''[https://mandadb.hu/tetel/658032/A_felebarati_szeretet_a_zsido_ethikaban A felebaráti szeret a zsidó ethikában]'', Budapest, 1891
* ''A szeretet Izraelben. (8-r. 12 l.)'', Szabadka, 1892.
* ''Az isteni szövetség. Székfoglaló beszéd. (4-r. 16 l.)'', Csurgó, 1892.
* ''Kibékülés élettel és halállal. Hitszónoklat. (4-r. 15 l.)'', Csurgó, 1893.
* ''Az eleüziszi miszteriumok a jeruzsálemi templomban. Adaléka zsidó vallástörténethez'', Budapest, 1895
* ''[https://mandadb.hu/tetel/684105/Ezredeves_Unnepunk Ezredéves Ünnepünk. Három beszéd]'', Budapest, 1896
* ''1898. március 15. Ünnepi beszéd.'', (4-r. 10 l.) BpestBudapest, 1898.
* ''Erzsébet. Emlékbeszéd 1898. szept. 10.'', (4-r. 10 l.) BpestBudapest, é. n. 1898
* ''A héber-magyar összehasonlító nyelvészet. Különlenyomat az IMIT-Társulat 1898. évkönyvéből'', Budapest, 1898
* ''Gyászbeszéd, melyet dr. Boscovits Alajos orvos temetése alkalmával tartott Újpesten 1898. dec. 20.'', (8-r. 8 l.) BpestBudapest, 1898.
* ''[https://mandadb.hu/tetel/656154/A_zsidosag_szervezete_az_europai_allamokban A zsidóság szervezete az európai államokban. Jutalmazott pályamű]'', Budapest, 1901
* ''Libanon koszorú. Ünnepi beszéd. Tartotta – Kossuth Lajos születésének századik évfordulója alkalmából'', Máramarossziget, 1902
* ''A zsidóság eszméi és tanai'', Budapest, 1904 (2. kiadás: 1913)
* ''A bibliai történet és az újkori ásatások. Különlenyomat Graetz irodalomtört. I. kötetének függelékéből.'', Budapest, 1906
* ''Ezekiels Vision und die salomonischen Wasserbecken.'', (8-r. 40 l.) BpestBudapest, 1906.
* ''A prófétai lekciók eredete. Összehasonlító liturgia történeti tanulmány.'', (8-r. 63 l.) BpestBudapest, 1908.
* ''Fohászok.'', Bp.Budapest, 1914.
* ''Asaf Judaeus, a legrégibb hébernyelvű orvostudományi író. 1. rész''. Pozsony, 1916. Alkalay. 6, 53 l. (Az Országos Rabbiképző-Intézet Értesítőjének melléklete.)
* ''Die Messiashoffnung des Judentums. Vortrag.'', Bp.Budapest, 1916
* ''Mi az igazság? Válasz Ágoston Péter: A zsidók útja c. munkájára'', Budapest, 1917 (Baltazár Dezsővel és Blau Lajossal közösen)
* ''[https://mandadb.hu/tetel/658355/A_magyar_zsidosag_tortenete A magyar zsidóság története a honfoglalástól a világháború kitöréséig]'', Budapest, 1922
123 260

szerkesztés