„La Plata-i csata” változatai közötti eltérés

3 811 bájt hozzáadva ,  1 hónappal ezelőtt
Feltételezett gáztámadás / Captainek ki
(Ismétlés eltávolítása észleléseknél (jelzőőr))
(Feltételezett gáztámadás / Captainek ki)
November 3-án, miután már három hete nem észleltek aktivitást a német cirkálók részéről, az admiralitás a dél-atlanti parancsnokságot arról értesítette, hogy feltevése szerint az összes német kapitális egység és cirkáló hazai vizeken tartózkodik, másnap pedig utasította a ''Force&nbsp;G''-t (kb.: „G&nbsp;harccsoport”; ''Cumberland'', ''Exeter'') és a ''Force&nbsp;H''-t (''Sussex'', ''Shropshire''), hogy cseréljenek hadműveleti területet. Ez a Harwood vezette rajnak a Falkland-szigeteken lévő bázisról a Gibraltárba való áthelyezést jelentette, ami a hajók jobb karbantartását és a legénység számára jobb rekreációs lehetőséget tett lehetővé. A két egység már úton volt egymás felváltására, mikor november&nbsp;17-én az admiralitás tudomást szerzett az egyik német cirkáló Indiai-óceánon való felbukkanásáról. A hírre a két hajórajt azonnal visszairányították eredeti körzetébe, Az észlelt német hadihajó elfogására november&nbsp;27-én az admiralitás a ''Force&nbsp;H''-t (''Sussex'', ''Shropshire'') és a ''Force&nbsp;K''-t (''Renown'' csatacirkáló és ''Ark Royal'' repülőgép-hordozó) a [[Jóreménység foka|Jóreménység fokától]] délre lévő területre rendelte, hogy itt állja útját a német cirkálónak, de eddigre a ''Graf&nbsp;Spee'' már visszatért az Atlanti-óceánra.<ref>Waters (1948) 5. o.</ref>
 
[[File:Harwood_diagram_anticipating_Graf_Spee_movements_December_1939.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|Harwood december 26-ai számításai a ''Graf Spee'' felbukkanásának várható időpontjairól Dél-Amerika keleti partjainak különböző részein<ref name="Das Gefecht"/>]]
 
December 2-án a ''Graf&nbsp;Spee'' az óceán délkeleti részén, Dél-Amerika partjaitól {{szám|3000|}}&nbsp;mérföldre elfogta a ''Doric&nbsp;Star''t, de a brit gőzösnek még sikerült leadnia egy riasztást, melyben tudatta, hogy egy német felszíni hadihajó intézett ellene támadást. Másnap a ''Tairoa'' jelezte az elfogását 170&nbsp;mérföldnyire délnyugatra attól a helytől, ahol a ''Doric&nbsp;Star''t elfogták. Harwood ezekből az információkból arra következtetett, hogy a portyázó hadihajó a vészjelzések miatt el fogja hagyni az addigi vadászterületét és valószínűleg a dél-amerikai partoknál fog tevékenykedni. A legutóbbi pozíciói alapján úgy számolt, hogy 15&nbsp;csomós utazósebességgel december&nbsp;12-én reggel érhet Rio&nbsp;de&nbsp;Janeiróhoz, ugyanaznap este a La&nbsp;Platához avagy december&nbsp;13-án reggel a Falkland-szigetekhez. E három célterület közül a La&nbsp;Plata volt a legforgalmasabb és az élelmiszerkivitel miatt a legfontosabb is, ezért a németek várható felbukkanásának időpontjára időzítve itt vonta össze a hajóraját<ref name="Waters 6. o">Waters 6. o.</ref> a déli szélesség 32°, nyugati hosszúság 47° koordinátán.<ref group="m">Harwood stratégiai elképzeléseire hatással volt egy norvég teherhajó is, amelyik egy éjjel észlelte a nyugati irányba tartó ''Graf&nbsp;Spee''t, amint az a keresőfényeivel gyakorlatozott és rádión jelezte, hogy a német hajó Dél-Amerika felé tart. </ref> Harwood számításai nem voltak pontosak ugyan, mivel a ''Graf&nbsp;Spee'' nem 15, hanem 22&nbsp;csomós sebességgel haladt, viszont egyéb lassító tényezők miatt épp annyival később ért a Harwood által várt térségbe, mint ahogy ő azt várta.<ref>{{cite web|url= https://www.panzerschiffadmiralgrafspee.de/das-gefecht/ |title=VII. Das Gefecht |accessdate=2020-12-29}} (PanzerschiffAdmiralGrafSpee.de)</ref>
Az ''Exeter''re leadott első sortűz három lövedéke nem egész 300&nbsp;méterre csapódott be. A britek az előzetesen kidolgozott tervük végrehajtásába kezdtek: Az ''Exeter'' északnyugatnak fordult, míg az ''Ajax'' és az ''Achilles'' északkeletnek kanyarodott, hogy ezzel megosszák a ''Graf&nbsp;Spee'' tüzét. A brit cirkálók sebessége már a 25&nbsp;csomót is meghaladta, mikor az ''Exeter'' 06:20-kor ({{szám|17100|m}} távolságból), az ''Achilles'' 06:21-kor, az ''Exeter'' hátulsó lövegtornya 06:22-kor és az ''Ajax'' 06:23-kor megnyitotta a tüzet. Így öt percen belül mindegyik hajó tüzérsége bekapcsolódott a küzdelembe. Richard Jennings korvettkapitány, az ''Exeter'' tüzértisztje erre így emlékezett vissza:
 
:''"Ahogy az iránytűplatformon [a tűzvezetés irányítóközpontjában lévő harcállásához] mentem át a kapitány (captain) felém kiáltott, de nem a megszokott 'Ellenség a láthatáron, irány, stb.' zagyvasággal, hanem hogy 'Az átkozott Scheer van ott! Tüzet nyitni rá!”' A csata ideje alatt az Exeteren úgy vélték, hogy az Admiral von Scheerrel harcolnak. De az ellenséges hajó neve valójában Graf Spee volt."''<ref>''"As I was crossing the compass platform [to his Action Station in the Director Control Tower], the captain hailed me, not with the usual rigmarole of 'Enemy in sight, bearing, etc', but with 'There's the f***ing "Scheer"! Open fire at her!' Throughout the battle the crew of the "Exeter" thought they were fighting the [sister ship] "Admiral von Scheer". But the name of the enemy ship was of course the "Graf Spee".'' – Max Arthur: ''Forgotten Voices of The Second World War'', 2004, Random House, {{ISBN|0091897343}} 29. o.</ref>
 
A két könnyűcirkáló különállóan nyitott tüzet, de hamarosan rádiókapcsolatot hoztak létre a tűzvezetésük egységesítésére és 06:25-től koncentráltan lőtték a sortüzeiket.<ref>Harwood jelentése (12.), The London Gazette, issue 37989, 1947. június (Naval-History.net)</ref>
 
A ''Graf Spee'' tüze az első lövések leadásától pontos volt és már a harmadik sortüzével villába fogta az ''Exeter''t. 06:23-kor az egyik 28&nbsp;cm-es lövedék közvetlenül a brit nehézcirkáló mellett csapódott be. A felrobbanó lövedék szilánkjai kioltották az itteni torpedóvető csövek kezelőinek életét, megrongálták a hajó kommunikációs berendezéseit, a hajó kéményét a keresőfényekkel és tönkretették a [[Supermarine Walrus|Walrus]] hidroplánját épp mielőtt katapulttal felküldték volna, hogy a tüzérségi tüzet irányíthassa. Három perccel később az ''Exeter'' "B" jelű lövegtornya kapott közvetlen találatot, ami által annak lövegei harcképtelenné váltak.<ref group="m">Az ''Exeter''ben kárt okozó első két találat között csak egy perc telt el Waters szerint. – Waters 8. o.</ref> A lövegtornyon szétrobbanó lövedék repeszei elárasztották a hidat, amitől az ott tartózkodók közül a parancsnokot és két másik személyt leszámítva mindenki meghalt vagy megsebesült. Bell kapitány ''(captain)'' kommunikációs berendezései tönkrementek, ezért a hátulsó parancsnoki állásba ment, hogy onnan irányítsa tovább hajója küzdelmét. Alig hagyta el a parancsnoki hidat, mikor egy víz alatti találat következtében a hajó az orránál kezdett jobbra dőlni. A hátulsó parancsnoki állást a kormányzóállással összekötő kommunikációs vonalak szintén megsérültek, így a hajót futárok láncolatának segítségével kormányozták a csata hátralévő részében.<ref>Waters 8. o.</ref>
 
[[File:HMS Ajax.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|<center>Az ''Ajax'' könnyűcirkáló, Harwood zászlóshajója</center>]]
06:37-kor az ''Ajax'' katapultja felküldte a [[Fairey Seafox]] típusú hidroplánját tüzérségi megfigyelést végezni. A repülőgépet a ''Graf&nbsp;Spee'' heves légvédelme folyamatosan nagy távolság tartására tudta kényszeríteni. Közben 06:46-kor az ''Achilles''nek a rádiókészüléke, mely az ''Ajax''ról érkező tüzérségi utasításokat vételezte, meghibásodott. Emiatt az ''Achilles'' visszaállt önálló tűzvezetésre és a sortüzei ezt követően rövidek lettek. A repülőgépen nem tudtak az ''Achilles'' problémáiról, ami komoly félreértéshez vezetett. Ugyanis annak rövidre sikerült sortüzeiről azt hitték, hogy az a saját jelentéseik alapján leadott sortüzek eredménye és a szükséges korrekciókat ehhez mérten továbbították az ''Ajax''nak. Az ''Ajax'' pedig, miután nem tudtak arról, hogy az ''Achilles'' tűzvezetése önállósította magát, a repülőgéptől kapott jelentések alapján módosította a célzást. Ennek eredménye az lett, hogy az ''Ajax'' jelentősen túllőtt a célponton és egészen 07:08-ig eltartott, míg ismét belőtte magát.<ref>Harwood (25.)</ref><ref group="m">Bár a pilótája a csata után kitüntetésben részesült (DSC), ezt azonban csak a kockázatos fel- és leszállással indokolták, a tüzérségi megfigyelés sikerességéről nem esik szó.</ref>
 
Még az ''Ajax'' hidroplánjának felküldésével egyidőben, 06:38-kor az ''Exeter'' úgy kanyarodott, hogy a bal oldali torpedóvető csöveit bevethesse és közben két közvetlen nehézgránát találata érte. Az első az "A" jelű tornyot tette használhatatlanná, a másik a hajótestbe behatolva okozott tüzeket. Az így súlyos sérüléseket elszenvedett ''Exeter''nek már csak az "Y" jelű (hátsó) lövegtornya volt harcképes helyi irányítással. Ehhez Jennings tüzértiszt az egyik keresőfény nyitott platformjáról kiáltotta le az utasításokat a toronyhoz.<ref>Arthur 29–30. o.</ref> Az ''Exeter'' a vízbetörésektől 7°-kal megdőlt és az irányításához a hátsó parancsnoki állás girószkópos iránytűinek kiesése miatt vészmegoldásként az egyik csónak iránytűjét használták. Az ''Exeter'' 06:43-kor lőtte ki a torpedókat a bal oldali kivető csövekből, majd pár perc múlva nyugati irányra állt és így párhuzamosan haladt a ''Graf&nbsp;Spee''vel.<ref group="m">Egyes leírások szerint nem egészen egy órával a csata kezdete után, a ''Graf&nbsp;Spee'' sorsa megpecsételődött, mivel egy találat eddigre megrongálta az üzemanyagtisztító berendezését és az ennek megjavításához szükséges bonyolult javítási munkálatokat nem lehetett kivitelezni az üzemanyagrendszerén ellenséges tűzben. A 10,5&nbsp;cm légvédelmi ágyúinak kétharmada ki lett lőve és az egyik 15&nbsp;cm-es lövege is, a jobb oldali harmadik. Az elszenvedett károk miatt nem volt már hajózásra képes állapotban és csak a semleges [[Montevideói kikötő|Montevideo kikötőjébe]] tudott kitérni. – Maier, Rohde, Stegemann and Umbreit 1991, 166. o.; Más leírások ezzel szemben arról számolnak be, hogy az üzemanyagtisztító berendezés problémáját később sikerült megoldani és Montevideóban a sérült 15&nbsp;cm-es ágyút is helyre tudták hozni, így a hajók elleni tüzérsége teljesen bevethető volt, bár a másodlagos tüzérség több lőszerfelvonója használhatatlanná vált.</ref>
 
[[File:HMSO Graf Spee battle map.jpg|bélyegkép|jobbra|400px|<center>Brit vázlat az összecsapásról<ref group="m">Egy a német hajónapló alapján készült, kis mértékben eltérő vázlat megtekinthető [https://www.panzerschiffadmiralgrafspee.de/das-gefecht/ '''ezen az oldalon'''].</ref></center>]]
06:46-kor az ''Ajax'' és az ''Achilles'' nyugat-északnyugatnak kanyarodott, hogy hátsó lövegtornyaikat is bevetve teljes sortüzeket lőhessenek. A ''Graf&nbsp;Spee'' a brit megfigyelések szerint manőverezni kezdett, hogy ezzel zavarja a tüzüket, majd 07:00-tól kezdődően füstfüggönybe burkolózott. 06:50-kor az ''Exeter'' is nyugati irányra állt és közel párhuzamosan haladt a ''Graf&nbsp;Spee''vel úgy helyezkedve, hogy a még harcképes hátulsó lövegtornyát feléje tudja fordítani. Az erősen a jobb oldalára megdőlt nehézcirkálóba folyamatosan jutott be a víz, azonban még mindig teljes sebességgel volt képes haladni és az egyetlen megmaradt lövegtornyával folytatni a harcot. A ''Graf&nbsp;Spee'' továbbra is tűz alatt tartotta, de ekkortájt a sortüzei jelentősen túllőttek rajta.<ref>Waters 49. o.</ref>
 
07:10-kor a könnyűcirkálók {{szám|16000|}} yardra ({{szám|14630|m}}) voltak a ''Graf&nbsp;Spee''től, ezért Harwood úgy döntött, hogy északnyugati irányból nyugatira vált és így gyorsan csökkenti a távolságot, még ha ez azzal is jár, hogy egy ideig a hátsó lövegtornyokat nem tudja bevetni. 07:16-kor a ''Graf&nbsp;Spee'' füstfüggöny takarásában élesen balra (délnek) kanyarodott, de négy perccel később északnyugati irányra állt és így a nehéztüzérségének mindkét lövegtornyát a könnyűcirkálókra irányozhatta. A nehéztüzérségének az ''Ajax''ra 10&nbsp;km távolságból leadott sortüzei hamar háromszor is villába fogták a célpontot, de a 15&nbsp;cm-es lövedékek a két könnyűcirkáló között és azokon túl landoltak rendszeresen. 07:20-kor a könnyűcirkálók északnak fordultak és, így ezek is teljes sortüzeket lőhettek és brit megfigyelések szerint a ''Graf&nbsp;Spee'' közepén egy találat tüzet okozott. A britek úgy vélték, hogy a németek szándéka a délnek való kanyarodással az ''Exeter'' elpusztítása volt, amit szerintük a könnyűcirkálók fellépése akadályozott meg azzal, hogy a nehéz lövegeinek tüzét magukra vonták.<ref>Waters 49. o.</ref> A német beszámolók szerint Langsdorffnak nem volt ilyen szándéka.<ref>Lásd Függelékben német jelentéseket</ref> Parancsnokának sokszor kritizált döntésével kapcsolatban adjutánsa, Kurt Diggins így vázolta fel annak gondolkodási módját:
 
:''"Nem ment utána az Exeternek, mivel harcképtelenné vált, és miért kellene nekem [Langsdorffnak] egy hajót elsüllyesztenem, amelyen hat-, hétszáz ember veszítené az életét?"''<ref>''"Er hat der Exeter nicht nachgesetzt, weil sie kampfunfähig war, und", so kennt Adjutant Diggins seinen Kommandanten, "warum soll ich jetzt ein Schiff versenken, auf dem sechs-, siebenhundert Menschen ums Leben gekommen wären?"'' – {{cite web|url= https://www.zeit.de/zustimmung?url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2F2009%2F51%2FA-Graf-Spee%2Fseite-3|title= Der Untergang der "Graf Spee"|accessdate=2021-01-01}} (Zeit.de)</ref>
 
Az ütközetről belső értékelést készítő Herrmann von Fischel altengernagy tanulmányában megemlítette, hogy az egyik cirkáló parancsnokának észrevétele szerint Langsdorff az előírásoknak megfelelően járt el, mikor nem törekedett az ''Exeter'' megsemmisítésére, mivel azok szerint az ellenséges egységek harcképtelenné tétele volt meghatározva elérendő célként, nem pedig azok megsemmisítése. Langsdorff saját humánus beállítottságán túl ez is közrejátszhatott a cselekedeteiben. Az altengernagy értekezése végén az előírások módosítását ajánlotta a további hasonló félreértések elkerülése érdekében.<ref>Lásd: Függelék / von Fischel tengernagy értékelése; {{cite web|url= https://www.panzerschiffadmiralgrafspee.de/x-iii-presse-archiv/ |title=Presse-Archiv / Deutsche Dokumentation |accessdate=2020-12-19}} (PanzerschiffAdmiralGrafSpee.de)</</ref>
 
Harwood a ''Graf Spee'' közeledési kísérletéből úgy ítélte meg, hogy az ''Exeter'' helyett az ő divíziójával akar megküzdeni és ehhez tartani fogja az északnyugati irányt. Ezért 07:24-kor az ''Ajax''-szal jobbra (északkeletnek) fordult és négy torpedót lőtt ki {{szám|8000|m}} távolságból. A ''Graf&nbsp;Spee''ről a brit jelentés szerint láthatták a torpedók kilövését, mert a német hadihajó azonnal 130&nbsp;fokkal balra fordult, azonban három perc múlva visszatért az északnyugati irányra.<ref>Waters 50. o.</ref>
 
A torpedók kilövése utáni percben, 07:25-kor érte az ''Ajax''ot az első találat. A késleltetett robbanású páncéltörő lövedék a hátsó felépítményt érte és több kabinon, majd az "X" jelű lövegtorony alatt haladt át, majdvégül Harwood hálókabinjában robbant fel. Az "X" lövegtorony gépeit áthaladás közben kiiktatta és az egyik nagyobb repesze a az "Y" lövegtorony barbettáját érte és megakasztotta azt. A "X" toronyban négyen veszítették életüktet és hatan megsebesültek. Ez az egy találat egyszerre két lövegtornyot tett harcképtelenné.<ref>Waters 50. o.</ref>
 
Időközben az ''Exeter'' egyre inkább lemaradozott, mivel az orrába betörő víz miatt mérsékelnie kellett a sebességét. A hátsó lövegtornya 07:30-ig folytatta a harcot, de ekkor egy a közelében becsapódó német nehézgránát által keltett és a hajón aláhulló vízoszlop rövidzárlatot okozott ezen utolsó lövegtoronynál, így harcképtelenné vált. és ezértEzért 07:40-kor délkeleti irányba, a Falkland-szigetek felé kanyarodva, alacsony sebességgel haladva vált ki a csatábólharcból és út közben próbálta kijavítani a sérüléseit.<ref>Barnett 85. o.</ref>
 
Az ''Ajax'' és az ''Achilles'' 07:28-kor ismét a ''Graf Spee''hez közelebb vivő délnyugati irányra állt. A hidroplán pár perccel később, 07:31-kor rádión jelezte nekik, hogy torpedók tartanak feléjük, de előttük fognak elhaladni. Harwood nem akar kockázatot vállalni, ezért déli irányra állt át. Így gyorsan közeledett a ''Graf&nbsp;Spee''hez és hogy az ''Achilles'' ne maradjon a takarásában, utasította, hogy a zászlóshajója farvizét keresztezve annak jobb oldalára helyezkedjen.<ref>Waters 50. o.</ref>
[[File:Exeter'sDamage1939.jpg|bélyegkép|jobbra|300px|<center>Az ''Exeter'' kilőtt elülső lövegtornyai, mögöttük a repeszek lyuggatta parancsnoki híd</center>]]
 
A ''Graf&nbsp;Spee'' 07:32-kor nyugatnak fordult és cikkcakkban haladva igyekezett zavarni az ellenség tüzét., majd 07:36-kor a német hajó délnyugati irányra váltott, hogy teljes sortüzeket lőhessen a britekre. 07:38-ra a távolság {{szám|8000|}}&nbsp;yardra ({{szám|7200|m}}) csökkent mikor tüzet nyitott.<ref>Waters 50. o.</ref> Harwood ekkor kapott olyan információkat kapott, miszerint az ''Ajax'' lőszerkészlete 20%-ára csökkent és a "B" lövegtorony egyik lőszerfelvonójának meghibásodása miatt annak csak egyik lövege – így összesen csak három – harcképes. Mivel a németek továbbra is nagyon pontosan lőttek és a hajójuk sem mutatta jelentősebb sérülések jeleit, Harwood úgy döntött, hogy a nappali harcot beszünteti és csak sötétedés után próbálja ismét megközelíteni őket. Ebből a megfontolásból 07:40-kor – egyidőben az ''Exeter'' visszavonulásával – a két könnyűcirkáló füstfelhőbe burkolta magát és keleti irányba kanyarodva tért ki a német tűz elől. A ''Graf&nbsp;Spee'' egyik utolsó sortüzéből egy lövedék az ''Ajax'' főárbócának csúcsát vitte el és az összes antennáját tönkretette. Ezeket hamarosan rögtönzött antennákkal sikerült helyettesíteni. Harwood előadása szerint az csak később derült ki, hogy a lőszerkészletre vonatkozó jelentés csak az "A" jelű lövegtorony készletére vonatkozott, mely 81&nbsp;percen át folyamatosan tüzelt.<ref>Waters 51. o.</ref>
 
Azzal, hogy az ''Exeter'' kivált a küzdelemből, a két brit könnyűcirkáló pedig közel került hozzá, a ''Graf&nbsp;Spee'' a lényegében sértetlen tüzérségének teljes erejével megsemmisítő csapást mérhetett volna rájuk, ha a kitérő manőverükhöz igazodva próbálja őket a lőtávolságán belül tartani. Ehelyett azonban tovább haladt nyugati irányba.<ref group="m">Langsdorff taktikai lépéseiről von Fischel sorhajókapitány, 1933-1935 között a ''Deutschland'' parancsnoka készített kritikát. Megtalálható itt: {{cite web|url= https://www.panzerschiffadmiralgrafspee.de/x-iii-presse-archiv/ |title=Presse-Archiv / Deutsche Dokumentation |accessdate=2020-12-19}} (PanzerschiffAdmiralGrafSpee.de)</ref> Ez a magatartás meglepően hatott a britek számára. Az ''Achilles'' parancsnoka, Parry kapitány ''(captain)'' később ezt írta:
 
:''„Mind a mai napig nem tudom, hogy az Admiral Graf&nbsp;Spee miért nem rendezett le minket az Ajaxon és az Achillesen miután végzett az Exeterrel.”''<ref>''"To this day I do not know why the "Admiral Graf Spee" did not dispose of us in the "Ajax" and the "Achilles" as soon as she had finished with the "Exeter""''. in:Dudley Pope (1956), ''The Battle of the River Plate'', Chatham Publishing, UK, 1999, {{ISBN|1-86176-089-2}} p. ix.</ref>
 
=== Veszteségek ===
==== Brit oldal ====
Az összecsapás az ''Exeter'' kiválása után lényegében véget ért és a brit könnyűcirkálók ezután a német cirkáló szemmel tartására szorítkoztak, amit sebességi fölényük révén tetszés szerint kivitelezhettek.
 
Az ütközet napján 72 brit és 36 német tengerész vesztette életét, összesen 108&nbsp;ember. A legsúlyosabb károkat szenvedő ''Exeter''t kilenc találat érte, az első kettő a két elülső lövegtornyot iktatta ki, a harmadik és negyedik víz alatti találatok voltak a hajó középső részén, az ötödik az elülső felépítményt, a hatodik a vízvonal felett a daru magasságában (követlenül a harmadik találat felett), a hetedik és nyolcadik a hajóorrt, míg a kilencedik a két elülső lövegtorony között érte. A legnagyobb emberveszteségemberveszteséget eztez az egységet érte, 61&nbsp;fő esett el és 23 sebesült meg az ütközet napján.
 
Az ''Ajax''ot két találat érte. Az első kiiktatta a két hátulsó lövegtornyát, a második pedig már a harc elől való kitérésekor a főárbócát törte ketté. Fedélzetén heten estek el, ketten megsebesültek.
A brit hajók közül az ''Achilles'' csak könnyebben sérült meg az egy mellette becsapódó lövedék repeszeitől, ami négy tengerésze életét oltotta ki és hármat megsebesített.<ref>{{cite web|url= https://www.naval-history.net/WW2LGGrafSpee.htm |title=Battle of the River Plate / Casualties|accessdate=2020-12-19}} (teljes brit veszteséglista napokra lebontva)</ref>
 
==== Német oldal ====
A ''Graf Spee''t összesen 20 találat érte. Az ''Exeter'' 203&nbsp;mm-es lövedékei közül kettő találta el, a német jelentések szerint az első a hajótest bal oldalán a páncélfedélzet felett átütötte az övpáncélzatot és a válaszfalak között robbant fel, a második a tengernagyi hidat ''(Admiralsbrücke)'' ütötte át. Egyes források a kémény tövénél becsapódó és az üzemanyagtisztító-rendszer károsodását okozó találatot is az ''Exeter'' egyik 203&nbsp;mm-es lövedékének tudják be, ami miatt csak egy napra való használható üzemanyaga maradt. Ezt az először kritikusnak vélt, csak kikötőben javíthatónak vélt kárt később Montevideóban sikerült fedélzeti eszközökkel kijavítani.<br />
A könnyűcirkálók 152&nbsp;mm-es lövedékei közül 18 találta el. Az elülső lövegtornyot egy, a hátulsót két lövedékük érte, ezek bármiféle károkozás nélkül pattantak le a vastag páncélzatról. Az orrész bal oldalát eltaláló egyik gránát nagy lyukat ütött a vízvonal felett, tönkretéve a hajókonyhát és az élelmiszerekélelmiszerkészletek jelentős részét. Az embernagyságú lyukon keresztül nagyobb hullámzás esetén jelentős mennyiségű víz juthatott be, ami korlátozta a mozgási szabadságát.<br />
A hajó közelében becsapódó lövedékek repeszei számos kisebb méretű lyukat ütöttek a hajótesten, többnyire a vízvonal felett illetve a felépítmény tornyán és tönkretették a fő távmérőt.<ref name="Das Gefecht"/>
 
A német legénységből 36&nbsp;fő esett el és 59&nbsp;sebesült meg. AAz későbbegyik azmontevideói uruguayikórházba kórházban kezeltátszálltott súlyos sérültek közül később négyen szintén elhunytak.<ref name="Das Gefecht"/>
 
'''A feltételezett gáztámadás'''<br />
A német legénység néhány tagjánál a sárgakeresztes gáz által okozott tünetekhez erősen hasonlítókat figyeltek meg, ami alapján felvetődött a gyanú, hogy a britek gáztartalmú lövedékeket vetettek be. A montevideói német nagykövet, Otto Langmann a brit gáztámadást jelentette Berlinnek. December 17-én [[Joseph Goebbels]] propagandaminiszter a naplójába a következőt jegyezte fel:
 
:''"Tegnap: Az angolok a ›Graf Spee‹ elleni tengeri ütközetben a legkifogástalanabb bizonyítékok alapján mustárgázt alkalmaztak. Kellőképpen pellengére fogom állíttatni őket ezért."''<ref>''"Gestern: Die Engländer haben beim Seegefecht mit dem ›Graf Spee‹ nach einwandfreiesten Zeugnissen Senfgas verwendet. Ich lasse das gebührend anprangern."''</ref>
 
Az uruguayi részről az ügyet vizsgáló (német származású) Walther Meerhoff professzor hezitált az egyértelmű diagnózis kiállításával. Ő így fogalmazott:
 
:""Az elkészített fényképek alapos tanulmányozása után az a véleményem, hogy a Graf Spee matrózainak sérülései tipikusan mustárból készült diklóretilszulfid-gáz okozta sérülések, habár szeretném, hogy ebben tévedjek."" <ref>''"Aus der sorgfältigen Prüfung der aufgenommenen Photographien bin ich der Meinung, daß die Verletzungen der Matrosen des Graf Spee typisch sind für kaustisches Dichlorethylsulfid-Gas aus Senf, obwohl ich wünschen möchte, mich zu irren."'' – {{cite web|url= https://www.zeit.de/zustimmung?url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2F2009%2F51%2FA-Graf-Spee%2Fseite-3|title= Der Untergang der "Graf Spee"|accessdate=2021-01-01}} (Zeit.de)</ref>
A német legénységből 36&nbsp;fő esett el és 59&nbsp;sebesült meg. A később az uruguayi kórházban kezelt súlyos sérültek közül később négyen szintén elhunytak.
 
A német sajtóban megjelent vádakat a britek azonnal és határozottan tagadták. A ''Graf Spee'' vezető mérnöke, Karl Klepp korvettkapitány hamarosan megállapította, hogy az összes ilyen jellegű sérülést szerzett személy érintkezésbe került egy a tűzoltásra alkalmazott és eddig tengeri viszonyok között alig kipróbált vegyi anyaggal, az ardexinnel, amit a robbanások juttatak a levegőbe, miután az egyik csővezetékét egy találat eltörte. Az anyag nedvességgel érintkezve a sárgakeresztes gázéhoz hasonló maró sérüléseket okozott. Ennek a kiderülése után az ügyben titoktartást rendeltek el.<ref>{{cite web|url= https://www.zeit.de/zustimmung?url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2F2009%2F51%2FA-Graf-Spee%2Fseite-3|title= Der Untergang der "Graf Spee"|accessdate=2021-01-01}} (Zeit.de)</ref><ref name="Das Gefecht"/>
A legénység néhány tagjánál a sárgakeresztes gáz által okozott tünetekhez erősen hasonlítókat figyeltek meg, ami alapján felvetődött a gyanú, hogy a britek gáztartalmú lövedékeket vetettek be. Ezt a feltevést a német propaganda felkapta, de később kiderült, hogy az oltóanyagként használt ardexin okozta a tüneteket. A pontosan még nem ismert tulajdonságokkal bíró vegyi anyag csővezetékeit az egyik találat eltörte és az a tengervízzel érintkezve fejtette ki káros hatásait az itt kárelhárítást végző személyekre.<ref name="Das Gefecht">[https://www.panzerschiffadmiralgrafspee.de/das-gefecht/ Das Gefecht] (PanzerschiffAdmiralGrafSpee.de)</ref> Ennek a kiderülése után a briteket vádoló propagandahadjáratot leállították.<ref name="Das Gefecht"/>
 
== A „követés” ==
Harwood miután a füst leple alatt hat percen át kitérő manővert folytatott, ismét nyugati irányra állt és utasította az ''Achilles''t, hogy a ''Graf&nbsp;Spee'' mögött jobbra helyezkedjen, míg ő a zászlóshajóval amögött balra helyezkedett és ebben a felállásban követték 15&nbsp;tmf (28&nbsp;km) távolságot tartva. A könnyűcirkálók 08:07-től rádión folyamatosan jelentették a ''Graf&nbsp;Spee'' pozícióját a brit kereskedelmi hajóknak illetve a nap folyamán két esetben az admiralitásnak.<ref>Harwood (40-41.)</ref>
 
A ''Graf Spee'' 07:40 körüli meghátrálásuk után valóban nem próbálta követnifenntartani a briteketharcérintkezést a britekkel feléjük kanyarodva, hanem tovább haladt 22&nbsp;csomós sebességgel nyugati irányba, a La&nbsp;Plata felé. A németek ugyanis nem voltak tudatában az ''Exeter''t ért súlyos károknak és számítottak rá, hogy később még be fog csatlakozni a küzdelembe.
 
A jobb rálátás érdekében nem az erősen védett parancsnoki toronyból, hanem a parancsnoki hídról hajóját irányító Langsdorff az összecsapás alatt két alkalommal is megsebesült. Első alkalommal a karján és a vállán sebesült meg és átmeneti orvosi ellátásban részesült. Röviddel ezután még mindig a nyílt hajóhídon tartózkodva egy közelben robbanó lövedék légnyomása taszította falnak és ettől rövid időre eszméletét veszítette.
 
A harcban 08:00 után beálló szünet alatt Langsdorff felmérette a keletkezett károkat. Ebből kiderültarra jutottak, hogy a hajót ért találatok jórészt nem okoztak komoly károkat, viszont az Atlanti-óceánon való hosszabb portyázást együttesen nem tették lehetővé. Az olajtisztító berendezést ért sérülés a hajtóművek középtávú kiesésével járt, amihez járult még a víztisztító berendezést, az elektromos vezetékeket, a vízműveket, a hajókonyhát és a pékséget ért rongálódás. Akkor úgy találták, hogy mindezeket nem lehet fedélzeti eszközökkel kijavítani és ebben az állapotában a hajó nem volt már alkalmas az óceánon való hajózásra alkalmas. Langsdorff úgy döntött, hogy egy semleges kikötőbe hajózik, ahol a nemzetközi egyezményeknek megfelelően lehetősége lesz a hajót ért károk kijavítására.<ref name="Das Gefecht"/>
 
Két lehetőség vetődött fel, [[Buenos Aires]] és [[Montevideo]], közülük az utóbbi mellett döntöttek. EnnekA okarövidebb távolságon kívül Montevideo mellett azért is döntöttek az voltergentin fővárossal szemben, hogymert Buenos Aires előtt a tölcsértorkolat mélysége alig haladta meg sok helyütt a hét métert és mivel a ''Graf&nbsp;Spee'' hűtővíz beszívó nyílásai a hajófenéken voltak, ez azzal a veszéllyel járt volna, hogy az iszapos víz beszívása miatt a hajó gépei tönkremennek.<ref>{{cite web|url= https://www.panzerschiffadmiralgrafspee.de/x-lagefeststellung-lagebeurteilung-entschluss/das-gefecht-der-verlauf-und-die-folgen/ |title=X. Lagefestsellung, Lagebeurteilung & Entschluss / Die Entschlussfassung |accessdate=2020-12-20}} (PanzerschiffAdmiralGrafSpee.de)</ref>
 
09:12-kor az ''Ajax'' fedélzetére vette a hidroplánját, majd folytatta a követést ''(shadowing)''.<ref>Harwood (42.)</ref> 09:46-kor Harwood utasította a Falkland-szigeteken lévő ''Cumberland'' nehézcirkálót, hogy a legnagyobb sebességgelelérhető sebességével induljon meg a La&nbsp;Plata felé. A cirkáló 12:00-kor hagyta el Port&nbsp;Stanley-t és 34&nbsp;órás erőltetett menetben ért fel másnap este a torkolathoz.<ref>Waters 30. o.</ref> Az admiralitás támogatásul 3000&nbsp;mérföldön belül lévő hajókat rendelt a La&nbsp;Platához.<ref name="Pope">Dudley Pope (1956), ''The Battle of the River Plate'', Chatham Publishing, UK, 1999, {{ISBN|1-86176-089-2}} p. ix</ref>
 
A ''Graf Spee'' sebességét túlbecsülő és ezért annál gyorsabban haladó ''Achilles'' {{szám|23000|}} yardra (kb. 21&nbsp;km) került tőle, mire a német hajó irányt változtatva 10:05-kor két háromágyús sortüzet adott le rá. Az első nagyon rövid volt, de az annak leérkezése után korrigált második sortűz már közel csapódott be mellé. Az ''Achilles'' füstfelhőbe burkolózva, teljes sebességre kapcsolva tért ki és ezután tisztes távolságot tartva folytatta a követést.<ref>Harwood (43.)</ref>
 
11:00 körül a ''Graf Spee''ről egy brit teherhajót, a ''Shakespeare''-t ({{szám|5029|BRT}}) pillantottak meg és megállásra szólították fel, mire az leállította a hajtóműveit. Pár perc múlva a németek rádión üzenetet küldtek az ''Ajax''nak az 500&nbsp;kHz-es nemzetközi frekvencián a hajók háború előtti hívójelét használva a következő tartalommal: ''„Kérem vegye fel az angol gőzhajó mentőcsónakjait.”'' Az üzenetben saját hajójukra a németek a DTGS hívójelet használták. Harwood az üzenetre nem válaszolt, de ebbőlaz utolsó két betűből megtudta, hogy a ''Graf&nbsp;Spee'' az ellenfele. (Az utolsó két betű alapján.) A ''Shakespeare'' legénysége épp már a mentőcsónakokba készülődött beszállni, mikor a német feltételezések szerint az egyik brit cirkáló rádión való felszólításának eleget téve mégsem hagyták el a hajójukat. Langsdorff, aki nem akart diplomáciai bonyodalmat az uruguayi partok közelében, hagyta továbbhaladni a teherhajót.<ref>Waters 30. o.; [https://www.panzerschiffadmiralgrafspee.de/das-gefecht/ Das Gefecht] (PanzerschiffAdmiralGrafSpee.de)</ref>
 
A német hadihajó egyik rádiósa, Herbert Fröhlich hadnagy ''(Oberfunkmeister)'' elmondása szerint 13:05-kor Langsdorff az ''Altmark''kal megegyezett külön frekvencián, külön a két hajó számára megegyezett rejtjelezéssel üzenetet küldetett Dau kapitánynak, melyben az ellátóhajót elbocsátotta. Fröhlich értelmezésében ezzel a döntéssel, melyet Langsdorff a tiszttársaival nem osztott meg, lényegében szükségtelenül véget vetett a ''Graf&nbsp;Spee'' cirkálóháborújának és ezután Montevideóból kifutva nem lett volna már esélye a hazatérésre.<ref>Rudolf Donath (kiad.): Kameraden der Spee, 137. o.</ref><ref group="m">Dau könyvében erről nem tesz említést, de azt megemlíti, hogy a Montevideóba való érkezésének hírére hajójával előbb északi irányba indult el, tartva attól, hogy a hadihajó internálása esetén a szabadon engedett foglyok részletesen beszámolnak hajójáról és idő előtt elzárják előle a haza vezető utat. – Heinrich Dau: ''Unentdeckt über die Meere – Die Fahrt der „Altmark”'', 57-58. o.</ref>
 
A követésnémet hajó britek általi követése folytatódott a nap további részében egészen 19:15-ig, mikor a ''Graf&nbsp;Spee'' megfordult és {{szám|26000|}}&nbsp;yardról ({{szám|23500|m}}) tüzet nyitott az ''Ajax''ra. A brit cirkáló ismét füstfüggöny leple alatt tért ki.<ref>Harwood (46.)</ref>
 
Ekkor már egyértelművé vált a britek számára, hogy a ''Graf&nbsp;Spee'' célja a La&nbsp;Plata elérése volt. Mivel a tölcsértorkolatban voltak homokpadok, Harwood az ''Achilles''t a ''Graf&nbsp;Spee'' követésére utasította, míg ő maga az ''Ajax''-szal úgy helyezkedett, hogy a többi kivezető csatornát szemmel tudja tartani arra az esetre, ha ezek valamelyikén hamar el akarna távozni.<ref>Harwood (47.)</ref> A nap 20:48-kor nyugodott le, kiemelve a britektől nyugatra lévő ''Graf&nbsp;Spee'' sziluettjét. Az ''Achilles'' ekkor ismét csökkentette a távolságot és rövid tűzharcra került sor, melynek során az ''Achilles'' öt, a ''Graf&nbsp;Spee'' három sortüzet adott le. A brit cirkáló a közelében becsapódó lövedékek miatt kitérésre kényszerült.<ref>Harwood (48.)</ref> Az eseményeket Punta&nbsp;del&nbsp;Este üdülőhelyről több ezer nézelődő is jól láthatta és sokan ezt hitték a fő összecsapásnak.<ref group="m">A britek állítása szerint a németek nyitottak először tüzet, míg a németek szerint a britek adták le az első lövéseket és ők egészen addig vártak a válasszal, míg a brit sortűz vizet nem ért. Ez az apró részlet némi jelentőséggel bírt, mivel Argentína és Uruguay a La&nbsp;Platára – a három mérföldes határon túlmenően – saját felségterületeként tekintett, így az értelmezésükben az itteni harc a felségjogaikat sértette. – Lásd Függelék: Langsdorff sorhajókapitány tiltakozó levele ill. Waters 31. o.</ref> A németek 21:00 és 21:30 között három további sortüzet adtak le, amivel az ''Achilles''t igyekeztek távoltartani maguktól, ennek ellenére a brit cirkáló 22:00-ra 9000&nbsp;méterre megközelítette. Mivel ekkorra már az is nyilvánvalóvá vált, hogy a németek Montevideóba tartanak, Harwood a követéssel való felhagyásra utasította az ''Achilles''t és a két brit cirkáló külön maradva a Montevideótól kivezető csatornák szemmel tartására helyezkedett.<ref>Harwood (50-52.)</ref>