„Star Wars képregények listája” változatai közötti eltérés

|David Manak
|
|Star Wars According to the Droids
|Droids #6-8
|
|
|}
 
*''Gambler's World'' by Russ Manning ''(KoraiStar kalandokWars 1-3newspaper comic strips)''
 
{| class="wikitable"
!magyar megjelenés ideje
!kiadó
|-
|Star Wars newspaper comic strips
|1979. március-szeptember
|Los Angeles Times Syndicate
|Russ Manning
|
|Gambler's World
|
|
|
|
|-
|Star Wars newspaper comic strips
|1979. március-szeptember
|Watertown Daily Times
|Russ Manning
|
|Gambler's World
|
|
|
|
|-
|Early Adventures #1
|1997. május
|Dark Horse Comics
|Russ Manning
|
|Gambler's World
|
|
|
|
|-
|Star Wars Legends Epic Collection: The Newspaper Strips Volume 1
|2017. február
|Marvel Comics
|Russ Manning
|
|Gambler's World
|
|
|
|
|-
|Star Wars: The Classic Newspaper Comics Volume 1
|2017. május
|IDW Publishing
|Russ Manning
|
|2017. február
|Marvel Comics
|Russ Manning
|
|The Constancia Affair
|
|
|
|
|-
|Star Wars: The Classic Newspaper Comics Volume 1
|2017. május
|IDW Publishing
|Russ Manning
|
|-
|Star Wars newspaper comic strips
|1979. július - szeptember
|Los Angeles Times Syndicate
|Russ Manning
|}
 
*''Tatooine Sojourn'' by Steve Gerber ''(KoraiStar kalandokWars 4newspaper comic strips)''
 
{| class="wikitable"
!magyar megjelenés ideje
!kiadó
|-
|Star Wars newspaper comic strips
|1979. szeptember-november
|Los Angeles Times Syndicate
|Steve Gerber
|
|Tatooine Sojourn
|
|
|
|
|-
|Early Adventures #4
|
|Tatooine Sojourn
|
|
|
|
|-
|Star Wars Legends Epic Collection: The Newspaper Strips Volume 1
|2017. február
|Marvel Comics
|Russ Manning
|
|Gambler's World
|
|
|
|
|-
|Star Wars: The Classic Newspaper Comics Volume 1
|2017. május
|IDW Publishing
|Russ Manning
|
|Gambler's World
|
|
|}
 
*''Princess Leia, Imperial Servant'' by Russ Helm ''(KoraiStar kalandokWars 5newspaper comic strips)''
 
{| class="wikitable"
!magyar megjelenés ideje
!kiadó
|-
|Star Wars newspaper comic strips
|1979. november-december
|Los Angeles Times Syndicate
|Russ Helm
|
|Princess Leia, Imperial Servant
|
|
|
|
|-
|Early Adventures #5
|1997. május
|Dark Horse Comics
|Russ Helm
|
|Princess Leia, Imperial Servant
|
|
|
|
|-
|Star Wars Legends Epic Collection: The Newspaper Strips Volume 1
|2017. február
|Marvel Comics
|Russ Helm
|
|Princess Leia, Imperial Servant
|
|
|
|
|-
|Star Wars: The Classic Newspaper Comics Volume 1
|2017. május
|IDW Publishing
|Russ Helm
|
|}
 
*''The Second Kessel Run'' by Russ Helm ''(KoraiStar kalandokWars 6newspaper comic strips)''
 
{| class="wikitable"
!magyar megjelenés ideje
!kiadó
|-
|Star Wars newspaper comic strips
|1980. január-február
|Los Angeles Times Syndicate
|Russ Helm
|
|The Second Kessel Run
|
|
|
|
|-
|Early Adventures #6
|1997. május
|Dark Horse Comics
|Russ Helm
|
|The Second Kessel Run
|
|
|
|
|-
|Star Wars Legends Epic Collection: The Newspaper Strips Volume 1
|2017. február
|Marvel Comics
|Russ Helm
|
|The Second Kessel Run
|
|
|
|
|-
|Star Wars: The Classic Newspaper Comics Volume 1
|2017. május
|IDW Publishing
|Russ Helm
|
|}
 
*''Bring Me the Children'' by Don Christensen ''(KoraiStar kalandokWars 7newspaper comic strips)''
 
{| class="wikitable"
!magyar megjelenés ideje
!kiadó
|-
|Star Wars newspaper comic strips
|1980. február-április
|Los Angeles Times Syndicate
|Don Christensen
|
|Bring Me the Children
|
|
|
|
|-
|Early Adventures #7
|1997. május
|Dark Horse Comics
|Don Christensen
|
|Bring Me the Children
|
|
|
|
|-
|Star Wars Legends Epic Collection: The Newspaper Strips Volume 1
|2017. február
|Marvel Comics
|Don Christensen
|
|Bring Me the Children
|
|
|
|
|-
|Star Wars: The Classic Newspaper Comics Volume 1
|2017. május
|IDW Publishing
|Don Christensen
|
|}
 
*''As Long As We Live...'' by Don Christensen ''(KoraiStar kalandokWars 8newspaper comic strips)''
 
{| class="wikitable"
!magyar megjelenés ideje
!kiadó
|-
|Star Wars newspaper comic strips
|1980. április-június
|Los Angeles Times Syndicate
|Don Christensen
|
|As Long As We Live...
|
|
|
|
|-
|Early Adventures #8
|1997. május
|Dark Horse Comics
|Don Christensen
|
|As Long As We Live...
|
|
|
|
|-
|Star Wars Legends Epic Collection: The Newspaper Strips Volume 1
|2017. február
|Marvel Comics
|Don Christensen
|
|As Long As We Live...
|
|
|
|
|-
|Star Wars: The Classic Newspaper Comics Volume 1
|2017. május
|IDW Publishing
|Don Christensen
|
|}
 
*''The Frozen World of Ota'' by Russ Manning, Rick Hoberg & Don Christensen ''(KoraiStar kalandokWars 9newspaper comic strips)''
 
{| class="wikitable"
!magyar megjelenés ideje
!kiadó
|-
|Star Wars newspaper comic strips
|1980. június-augusztus
|Los Angeles Times Syndicate
|Russ Manning, Rick Hoberg & Don Christensen
|
|The Frozen World of Ota
|
|
|
|
|-
|Early Adventures #9
|Dark Horse Comics
|Russ Manning, Rick Hoberg, Don Christensen
|
|The Frozen World of Ota
|
|
|
|
|-
|Star Wars Legends Epic Collection: The Newspaper Strips Volume 1
|2017. február
|Marvel Comics
|Russ Manning, Rick Hoberg & Don Christensen
|
|The Frozen World of Ota
|
|
|
|
|-
|Star Wars: The Classic Newspaper Comics Volume 1
|2017. május
|IDW Publishing
|Russ Manning, Rick Hoberg & Don Christensen
|
|The Frozen World of Ota
|}
 
*''Planet of Kadril'' by Archie Goodwin ''(LosStar AngelesWars Timesnewspaper Syndicatecomic strips)''
 
{| class="wikitable"
6 856

szerkesztés