„GS1 Magyarország” változatai közötti eltérés

a
Címke: 2017-es forrásszöveg-szerkesztő
 
Magyarországot a csatlakozás során a Magyar Kereskedelmi Kamara képviselte, melynek égisze alatt létrehozták az ETK/EAN Irodát. 1990-ben megalakult a ''' CSAOSZ ''' (Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség), amely jogutódként átvette e szakterületet és EAN Iroda néven működtette azt tovább. A piacgazdaságra való fokozatos áttérés, valamint az Iroda nemzetközi és hazai kapcsolatainak növekedése döntő fordulatot eredményezett: 1999-ben megalakult az EAN azonosító rendszereket fejlesztő és működtető önálló hazai szervezet, az EAN Magyarország Azonosító Rendszereket Működtető Kiemelten Közhasznú Társaság. Az önállósodás első évei a működés stabilizálásával teltek. A korábbi egyszeri regisztrációs díjat felváltó évente fizetendő használati díj bevezetése elősegítette a hatékony működéshez szükséges személyi-, tárgyi, informatikai- és infrastrukturális elemek megteremtését, a szolgáltatások körének kiterjesztését, valamint források elkülönítését a nemzetközi szervezet munkájába történő bekapcsolódáshoz.
 
2006-ra a szervezet készen állt, hogy - követve a 2005-ben megalakuló [[GS1 AISBL]] (Association Internationale Sans But Lucratif - Nemzetközi nem profitorientált Társaság) előírásait – ismét mérföldkőnek számító változáson menjen keresztül és megalakuljon a GS1 Magyarország Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelten Közhasznú Társaság, mely új alapokra helyezte szerződéses kapcsolatait a nemzetközi szervezettel és hazai partnereivel egyaránt.
 
A jogszabályi előírást követve 2008. június 1-jétől a Kht. működését, mint GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság kezdte meg. Az átalakulást követően a GS1 Magyarország megtartotta kiemelten közhasznú, nonprofit státuszát.