„Hamza Gábor” változatai közötti eltérés

egy bájt törölve ,  1 hónappal ezelőtt
2020-ig huszonnégy
(pedig)
(2020-ig huszonnégy)
Kutatási területe a római jog továbbélése, a magánjog története és a jogösszehasonlítás. Ő volt a [[Rendszerváltás Magyarországon|rendszerváltás]] utáni első oktató, aki magyar világi (állami) egyetemen [[egyházjog]]ot oktatott.
 
Kezdetben egyes jogintézmények római jogi alapjait és működését kutatta, kutatásainak eredményeit magyar és idegen nyelven egyaránt publikálva. Ezek közé tartozik például az [[elbirtoklás]] és az ügyleti képviselet. Az [[1980-as évek]] második és az [[1990-es évek]] első felében a jogösszehasonlítás ókori, elsősorban a klasszikus (görög-római) antikvitásban mutatkozó aspektusaival foglalkozott. Számos további jelentős témát kutatott még a római jog különböző tárgykörében, így például a házastársak közötti ajándékozási tilalom vagy éppen az együtt elhaltakra vonatkozó római jogi vélelem témájában. Tudományos kutatásai döntően a [[magánjog]] összehasonlító jogi vizsgálatának területéhez kapcsolódnak. Jelentős tankönyvírói munkássága is, [[Földi András]]sal közösen írt ''A római jog története és institúciói'' című tankönyve 1996-tól 20192020-ig huszonháromhuszonnégy bővített és átdolgozott, továbbá egy változatlan (2017) kiadásban jelent meg. Fontos munkákat írt a római jog recepciója, továbbélése területén, amelyekben elsősorban [[Európa]] számos országának jogrendszerét, különös tekintettel a magánjog (polgári jog és kereskedelmi jog) kodifikációjára, vizsgálta. Termékeny szerző: több, mint ezer tudományos publikáció, könyv, folyóiratcikk stb. szerzője vagy társszerzője. Műveit többek között magyar, német, angol, francia, olasz, spanyol, orosz, latin, török, macedón, újgörög, bolgár, román, szlovák, japán és kínai (putonghua) nyelven adja ki. Számos Magyarországon és külföldön kiadott kötet főszerkesztője, szerkesztője illetve társszerkesztője. Előadóképes angol, francia, német, olasz, orosz, portugál és spanyol nyelven. Ezeken a nyelveken részben vendégprofesszorként, részben meghívott előadóként külföldön és belföldön egyaránt számos előadást, szemináriumot és PhD-kurzust tartott és tart. Olvas afrikaans, holland és ladino nyelven, valamint latinul és ógörögül.
 
== Díjai, elismerései ==
Névtelen felhasználó