„Fekete György (közlekedésmérnök)” változatai közötti eltérés

(Dr. Fekete György lányaként javítottam.)
A négy elemi osztályt 1925-1929 között Szabadkán, az Állami Reálgimnáziumiot 1929-1937 között ugyanott végezte. Közben 1927-1937 között a Szabadkai Zeneiskolában, majd a Konzervatóriumon hegedűszakon végzett, ezt követően magánúton két évi zeneakadémiai anyagot sajátított el.
 
A Zágrábi Egyetem Műszaki Fakultásán, az Építőmérnöki Karon 1937 és 1941 között folytatott tanulmányai befejeztével mint Abs.Ing. /abszolváltvégzett mérnök/ az akkori. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen néhány különbözeti vizsga, majd az ott és akkor 9 szemeszteres tantervnek megfelelően lehallgatott kilencedik félév után 1943. február 25-én nyerte el az 515. számú mérnöki oklevelet.
 
== Nyelvismerete ==
'''1966-1972''' A [[MAHART–PassNave Személyhajózási Kft.|MAHART]] üzemviteIi vezérigazgató-helyetteseként ellátta a folyami és a balatoni hajózás, valamennyi kikötő és hajóállomás, valamint személykikötő üzemvitelének kereskedelmi és forgalmi tevékenységének az irányítását. Közben szerkesztette az áltaIa megtervezett ''Magyar Hajózási Statisztikai Kézikönyv, 1945-1968'' című kb. ezer oldalas, háromnnyelvű statisztikai bázis-mű kiadását. Ezt megelőzően szerzője volt a Mérnöki Kézikönyv 4. kötet B. Kikötők, sólyák, továbbá a D. Víziközlekedés című fejezeteknek.
 
'''1972-1978''' AIsmét Magyarországot ebben a - számára második - hatéves mandátumban mintképviselte a [[Duna Bizottság]] igazgatója<nowiki/>ban, aezúttal Magyarmisszióvezető Kormányhozdiplomataként, akkreditáltmint e nemzetközi, kormányközi szervezet vezetőjeként – misszióvezető diplomataként tevékenykedettigazgatója. Erre az időszakra esik a [[Duna Bizottság]] kapcsolatfelvétele számos nemzetközi szervezettel, köztükmint a Rajnai Hajózás Központi BizottságávalBizottsága (Strasbourg), a KGST - Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (Moszkva), az ILO - International Labour Organization (Genf), az OMI - Organization Maritime Internationale (London), az UN-ECE - United Nations Economic Commission for Europe (Genf), melyekkel együttműködési megállapodások aláírására is ekkor került sor.
 
'''1978-1984''' A Magyarországnak[[Duna ebbenBizottság]]<nowiki/>nál atöltött -újabb számárahatéves harmadikmandátuma - hatéves mandátumbanalatt hidrotechnikai tanácsosként a [[Duna Bizottság]] számos hidrotechnikai kiadványátkiadványt dolgozott készítetteki, köztük egy a Dunatagállamok víz-szennyezéseanyagait megelőzéséreis szolgáló -feldolgozó, a tagállamokDuna anyagaitvíz-szennyezésének ismegelőzésére feldolgozva -szolgáló nemzetközi ajánlást, készített előamely jóváhagyásra, ami meg is történtkerült. Ez idő alatt is diplomata státuszban dolgozott.
 
'''1984-1990''' Ebben a - negyedik - mandátumban Magyarországnak a [[Duna Bizottság]]<nowiki/>ban az adminisztratív igazgatóhelyettesi mandátum jutott, melyet Fekete György töltött be, egyben mint az Adminisztratív Osztály / nemzetközi kapcsolatok, jogi kérdések, adminisztrációs, levelezési és kiadói ügyvezetője és irányítója, diplomata státuszban. Minthogy a [[Duna Bizottság]]<nowiki/>ban töltött mandátumok alatt is a [[MAHART–PassNave Személyhajózási Kft.|MAHART]] állományában volt, - ún. eszmei fizetéssel - 1990 október 16-án mint [[MAHART–PassNave Személyhajózási Kft.|MAHART]] vezérigazgató-helyettest nyugdíjazták.