„Nádasd nemzetség” változatai közötti eltérés

a
egyértelműsítés, replaced: MuraMura (2) AWB
a (egyértelműsítés, replaced: MuraMura (2) AWB)
 
[[Fájl:A Nádasd nemzetség címere.jpg|thumb|right|230px|A '''Nádasd nemzetség''' címere (Siebmacher féle könyvből)]]
[[Kép:Nádasdy Tamás tábornagy (1792-1860).jpg|jobbra|bélyegkép|300px|Nádasdy Tamás tábornagy (1792-1860) koronázási öltözetben]]
Az [[Árpád-kor]] homályából a [[13. század]] elején előtűnt Nádasd [[Nemzetség (társadalmi csoport)|nemzetség]] birtokai nagyrészt a [[Vasi-Hegyhát]]on azonosíthatók be, a birtokok másik kisebb csoportja is határvidékre, a [[Mura (Dráva)|Mura]] mellékére esik. A nemzetség egyes ágai között ekkorra már az ősfoglalású földek felosztásra kerültek, így az egyes ágak lakóhely szerint is elkülönültek egymástól. Ez az elkülönülés jut kifejezésre a nemzetség négy ismert ágának nevében is, az egyes ágakat már a 13. században akkori lakóhelyükkel azonosították. De az összetartozás tudata – főként birtokügyekben – azonban továbbra is megfigyelhető, még a [[16. század]]ban is fellelhető az ágak közötti rokonságra való hivatkozás. Ezt az összetartozást fejezik ki az egyes ágak [[14. század]] végétől fennmaradt – kis eltérésektől eltekintve azonosnak tekinthető – [[heraldika]]i emlékei is, amelyek egy közös nemzetségi címer használatára utalnak. A kezdetben valószínűleg határvédelmi feladatot ellátó nem főrendű nemzetség későbbi, ''Nádasdy de Nádasd'' és ''Pethő de Gerse'' oldalágai jelentős befolyással bírtak nem csak a térség, hanem az egész ország történelmére is.
 
==A magyar nemzetségekről==
[[Fájl:Nádas nevű települések.JPG|bélyegkép|200px|jobbra|A „Nádas”- nevű települések elhelyezkedése Magyarország vármegye térképén.]]
 
A vizsgálatok szerint magyar és [[Kabarok|kabar]] törzsneveket tartalmazó települések heterogén csoportokat képeznek, törzsneveink mintegy kétharmada a legalább öt törzsi helynevet tartalmazó csoportokban található. Olyan csoport, amelyikben minden törzsnévhez köthető településnév előfordulna, nem található, a ''Nyék'', ''Megyer'' és ''Keszi'' csak a kisebb csoportokból maradt ki. A csoportokban egyik törzsnév dominanciája sem mutatható ki, a törzsneveket tartalmazó helységek maximális távolsága 15 &nbsp;km. Ezekben a csoportokban a segédnépekhez köthető helynevek csak egyharmada található, kétharmad részük ezeken a csoportokon kívül helyezkedik el.<ref name="Nemzetségek 4.">{{cite journal | last=Török | first=Sándor | title=Mi volt a neve a három kabar törzsnek? | journal=Századok, 5. Szám | year=1982 | pages=986-1059}}</ref>
 
A Nádasd nemzetség ''(Nadasth)'' neve a [[Közönséges nád|nád]] növénynévből származik. A „Nádas”-on kívül, több növénynévből képzett nemzetségnév illetve helységnév – ''Almás'', ''Diós'', ''Egres'' – is kimutatható. Mivel növényekről általában lakatlan területeket – dűlőket, határrészeket – szoktak elnevezni, valószínű, hogy ezen helységeink neve az első megszálláskor lakatlan területekre telepített segédnépekkel van kapcsolatban. Így a növénynevekről elnevezett településeknek a törzsneveinkből képzett települések között kell lenniük.<ref name="Nemzetségek 4." />
A történelmi Magyarország területén 35 „Nádas”- nevű település mutatható ki. Az elnevezések nem a nádas helyekre utalnak: „''Nádasd pl. épen a Sárréten nincs; ellenben a hegyek között, a hol a nád ritka, gyakran előfordul.''”<ref>{{cite journal | last=Karácsonyi | first=János |authorlink= Karácsonyi János | title=A khazar nemzet nevéről | journal=Századok, II. Füzet | year=1908 | pages=97}}</ref> Elhelyezkedésüket tekintve – valószínűleg határvédelmi szerepük miatt – az ország peremkerületén találhatók. Ezen települések egyharmad része (12 település) olyan csoportba esik, amelyben 2-4 törzsi ''(Nyék'', ''Gyarmat'', ''Kér'', ''Keszi'', ''Jenő'', ''Tarján)'' helynév is előfordul.<ref name="Nemzetségek 4." />
 
A segéd vagy csatlakozott népek közé sorolt – kíséreti nemzetségek – Nádasd nemzetség vezető rétege a [[Vasvár]] környéki [[Nádasd]] területén telepedett le.<ref name="Nemzetségek 5.">{{cite journal | last=Herényi | first=István | title=A magyar törzsszövetség törzsei és törzsfői | journal=Századok, 1. Szám | year=1982 | pages=62-920}}</ref> Ezen vas megyei településhez legközelebb eső (15 &nbsp;km) szomszédos törzsnevű település a ''Gyarmat'' törzsnévhez tartozik.<ref name="Nemzetségek 4." />
 
A nemzetség valamennyi, történeti forrásokból beazonosítható személyének származása ezen vas megyei településre vezethető vissza.
*******{{-}}
 
A nemzetség ezen ága nevét az elsőként ismert személyéről, ''Petenad''ról kapta. ''Petenad'' említése először [[Csák Demeter (országbíró)|Csák Demeter]] országbíró 1233. évi ítéletlevelében szerepel. Az oklevél a Nádasd nemzetségbeliek közötti – ''Nadast'' illetve ''Nadost'' falu negyedrészét érintő, előzetesen ''pristaldált''<ref group=m>A ''pristaldus'' (hiteles tanuvallomásúnak tekintett királyi megbízott) által lefolytatott eljárás. lásd: [[Poroszló (foglalkozás)|poroszló]]</ref> – vita ügyében hozott ítéletet tartalmazza.<ref>Ipolyi Arnold–Nagy Imre–Véghely Dezső: Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius VII./19.</ref> ''Petenad'' a későbbiekben már ''Petened'' néven szerepel.<ref group=m>A [[Karácsonyi János]] által leggyakoribbnak tekintett „Pethenegh” névalak – Petenegy vagy Peteneg – nem lelhető fel. Karácsonyi szerint Petenegy 1229-ben, majd pedig 1230-ban is vásárolt Körmend közeli falvakat.</ref> ''Petenad'' – 1233-ban [[szerviens|''serviens regis'']] – leszármazottai, főként ''Varaszló'' és ''István'' vásárlásokkal és cserékkel birtokaikat Nádasdra és [[Szécsénykút|Petáncra]]<ref group=m>Karácsonyi János szerint a [[Mura (Dráva)|Mura]] melléki Petáncot ''(Petenicz)'' Petenegy alapította.</ref> igyekezték központosítani.<ref name="Nemzetségek 6." />
Az először ispáni megbízást kapott ''András'' unokájától, ''László'' erdélyi alvajdától és feleségétől ''Sankfalvi Katalintól'' származtatható a nemzetség ''[[Nádasdy család|Nádasdy de Nádasd]]''-ként ismert ága. Ezen ág a későbbiekben jelentős befolyásra tett szert, kiemelkedő tagjainak élete történelemalakító tényezővé vált. A ''Nádasdy de Nádasd'' ágnak valószínűleg még ma is élnek leszármazottai.
 
97 308

szerkesztés