„Magyar Királyi Rendőrség” változatai közötti eltérés

A(z) Rendőrök2.jpg nevű fájlt JuTa törölte a Commonsból: „Source of derivative work not specified since 15 November 2020”
(A(z) Rendőrök1.jpg nevű fájlt JuTa törölte a Commonsból: „Source of derivative work not specified since 15 November 2020”)
(A(z) Rendőrök2.jpg nevű fájlt JuTa törölte a Commonsból: „Source of derivative work not specified since 15 November 2020”)
Az állami rendőrségek alkották a rendőri szervezetek másik csoportját. Három állami rendőrség működött: a Fővárosi Rendőrség, a Magyar Királyi Határrendőrség, és a Fiumei Állami Rendőrség. Állami rendőrséget ott hoztak létre, ahol kiemelt fontosságot tulajdonítottak a rend fenntartására, illetve annak, hogy azt az állam közvetlenül felügyelje. Az állami rendőrségek elit csoportot alkottak a magyarországi rendőrségek között. A személyi állomány képzettsége, felszerelése, ellátása, bűnfelderítési mutatóik mindegyike követendő mintát jelentett az önkormányzati rendőrségek számára. Az altiszti karnak a kezdetekben hat hetes kiképzés a 20. századra másfél évre hosszabbodott, írástudatlan nem lehetett altiszt. Az önkormányzati rendőrségek legénységi állományának egy része azonban írástudatlan volt, így őket tapasztaltabb járőrvezetők mellé osztották be, úgy tanulták meg a rendőri hivatást. Az állami rendőrségek közvetlen miniszteriális irányítás alatt voltak, bár a fővárosi és fiumei városi tanácsnak is volt beleszólási lehetősége. Az állami és városi rendőrségek összlétszáma mintegy 10-12 ezer főre becsülhető. A Határrendőrség 16 kapitányság, 27 kirendeltség alkotta, és mintegy 600 főnyi személyi állomány teljesített szolgálatot. A rendőröknek a bilincs használatról minden esetben jelentést kellett tenniük. Lőfegyvert a rendőr csak saját testi épségének védelmére használhatta, azonban kardot használhatott jogos védelem gyanánt, a saját vagy mások testi épségének megóvása céljából, a fenyegető magatartás elhárítására, a felszólításra át nem adott fegyver használójával vagy a szolgálat ellátását tettlegesen akadályozóval szemben.
 
 
[[Fájl:Rendőrök2.jpg|bélyegkép|Rendőrök a 2. világháború alatt]]
[[Fájl:Rendőrök3.jpg|bélyegkép|Rendőrök "babmérő" sapkában]]
[[Fájl:Rendőrség rendfokozatai.jpg|bélyegkép|Magyar Királyi Rendőrség rendfokozatai]]