„Meggyesi Sándor” változatai közötti eltérés

(SzKIE link)
 
A [[Felvidék]]en kezdte meg tanítói működését. 1925-28 között a losonci ''YMCA'' (Young Men’s Christian Association) magyar csoportjának egyik vezetője volt. A harmincas években a [[Szlovenszkói Katolikus Ifjúsági Egyesület]] (SZKIE) magyar tagozatát szervezte. 1935-ben vette nőül Michalovics Emiliát. Egy gyermeke született, Tamás, 1936-ban.
 
A Felvidék visszacsatolása után P. [[Kerkai Jenő]] és [[Nagy Töhötöm]] egyik legközelebbi munkatársa lett, szinte az egész életét a [[KALOT]] (Katolikus Agrárifjúsági LegényegyesületekLegényegyletek Országos Testülete), majd a [[Magyar Dolgozók Országos Hivatásszervezete]] mozgalmának szentelte; az utóbbinak 1939-től országos elnöke is volt. Ugyanettől az évtől kezdve a KALOT központjában felállított nemzetiségi osztály vezetőjeként irányította a szlovák, a némét és ruszin alosztályok tevékenységét. Részt vett a ''Magyar Cél Mozgalom'', későbbi nevén ''Magyar Szociális Népmozgalom'' (MSzN), majd az utóbbi utódszervezete, a [[Katolikus Szociális Népmozgalom]] munkájában is.
 
Az 1944-es [[Nyilaskeresztes Párt|Nyilas]]-hatalomátvételt követően bujkálnia kellett. 1945-től újra dolgozott a KALOT-ban, majd annak 1946. évi feloszlatását követően, az utódszervezetnek szánt ''KAPSZ''-ban (Katolikus Parasztifjúsági Szövetség). 1947 tavaszára egyértelművé vált, hogy a kommunista [[Rajk László (politikus)|Rajk László]] vezette Belügyminisztérium nem hajlandó jóváhagyni a KAPSZ alapszabály-tervezetét, azért annak szervezése abbamaradt. 1947/48-ban Meggyesi Sándor még segítette P. Kerkait a ''Falu-Manréza'' mozgalom elindításában, de annak ellehetetlenülése után ismét tanári munkából tartotta el családját. Az újpesti Váci úti Általános Iskolában helyezkedett el, ahol orosz nyelvet tanított, majd az 1960-as évektől kezdve az akkor bevezetett politechnikai oktatásban vett részt egészen nyugdíjazásáig.