„Bakva vára” változatai közötti eltérés

 
== A vár mai állapota ==
EnnekA a várnak avár legrégebbi részét Moys ispán emeltette, valamikor a 13. század közepénközepe táján. Ez alatt található aza erősségvédelmi vonal első védelmi vonalarésze, melyet egy széles árok és az előtte egyhúzódó sánc képez. Ennek aA sáncnak az északkeleti oldalán egy nagyobb kiterjedéskiugrás van. Ez utánUtána és ez alatt,alatta még két védővonal következik,van két árokkal és két sánccal. A legalacsonyabban lévőlegalsó sánc, a völgy aljánál mintegy 10 méterrel magasabban látható. Magának aA felső várnak azvár alakja ellipszis, melynek30 améteres hosszanti átmérője mintegy 30 méterátmérővel. A valódi nagyságátméretet nehéz megállapítani, mivel az alapjai a sokkincskeresők által kincskeresőásott gödörgödrök miatt meglehetőseneléggé tönkrementek. A várban semmiféleépítőanyagmaradvány építőanyagnem maradványnaktalálható. sincsA nyoma,környékbeli selakosság téglának,mindent se kőnek, ezek mindegyikét széthordta a környékbeli lakosságszéthordott. A terepen bőségessok 15. és 16. századi kerámiacserépmaradvány található, a mélyebb rétegekben, levők még régebbiek is. Megjegyzendő,Az hogyépítmény egészlátványa objektumígy meglehetősenis impozáns látványt nyújt.
 
== Források ==