„Lukavec vára” változatai közötti eltérés

a
Címkék: Vizuális szerkesztés Mobilról szerkesztett Mobil web szerkesztés
 
Lukavec várkastélya a falu keleti szélén, a Lukavec-patak mellett áll. A vár négyzetes alaprajzú, sarkait négyszögletes tornyokkal erősítették meg. Külső méretei mintegy 20x20 métert tesznek ki, a sarkokon egy-egy kb. 5x5 méteres toronnyal. A bejárat felett kaputorony emelkedik, melynek egykor barokk toronysisakja volt. A kapuzat felett a nemesi kerület két oroszlán által tartott címere látható. A címer körül a "INSIGNIA UNIVERSITATIS NOBILIUM CAMPI TUROPOLJA 1752." felirat található. A torony felső részén az ablak felett mind a négy oldalon a toronyóra helye látható. A vár minden részén látható lőrések arról tanúskodnak, hogy egy esetleges támadás kivédésére is alkalmassá tették. A kapuzat felett egy kétszintes torony emelkedik, melynek felső harmadának közepén, egy íves ablaknyílás található. Egykor a toronynak mind a négy oldalán volt óra. A bádoggal borított torony kettős csúcsát, egy-egy zászlócska díszíti.
 
A négyszögletes várudvar négyszögletű. Az északi, keleti és a nyugati oldalát is egy-egy hármas boltív alkotjahatárolja. Mind aA földszinti, mind az emeleti folyosók boltozottakszintén boltozva vannak. A kút a várudvar északnyugati sarkában kút található. A vár keleti és nyugati szárnyánakszárny földszintjén a folyosók külső falában, három-három, fordított kulcslyuk alakú lőrés találhatóvan kialakítva. A déli szárny földszintjén egy, két osztatúkétrészes helyiség van, míg a délkeleti torony földszintje apedig várőrség pihenőhelyiségéülpihenőhelyéül szolgált. A vár első emeleti szintjére vezető lépcsőház az északnyugati toronyban találhatóvan kialakítva. A lépcsőházból kilépve, a nyugati szárny első emeleti folyosójára lépünkérünk. AzA várnagy és helyettese lakhelyéül az északnyugati torony első emeleti helyisége, és a vár északi szárnya szolgált a várnagy és helyettese lakhelyéül. Az északi szárnyban volt a Szent LucánakLuca tiszteletére szentelt várkápolna, amit az emeleti folyosótól csak egy válaszfal választ el az emeleti folyosótól. A szilárd anyagból épített oltár mára leomlottösszedőlt. Az oltár fölött helyezkedett el egykor a szent képe, míg a helyiség boltíveit és falait pedig falfestmények díszítették. A nyugati szárny első emeleti folyosóján jutunk be a vár nagytermébe. juthatunkEz be.a A nagyteremterem meglehetősen hosszú és széles, így három keresztboltozattal boltozták be. A nagyteremterem déli oldalán, három, ablakfülkés ablak található, míg az északi fal közepén csak egy kicsiny nyílás van. Ugyanebben a falban, két szekrényfülke is van, melyekben valaha,egykoron a nemesi közgyulésközgyűlés okiratait tárolták. A nagyterem bejárati oldalán, találunk egy félköríves bemélyedés találhatóbemélyedést, ezzel szemben pedig egy ugyanilyen, csakde kisebb falfülke van,. melyekbenEzekben valaha egy-egy gótikus jellegű cserépkályha volt. Ez aA nagyterem valaharégen a túrmezei nemesi közgyulésközgyűlés színhelyéülszínhelye szolgáltvolt, de nyilvánvalóan a Szent Luca napi ünnepségek során is használtákhasználhatták.
 
Ma is jól láthatók a vár körüli sáncok és árkok maradványai. Az árokkal, szigetszerűen övezett vár felújításával, a 2003-as esztendőben készültek el. Jelenleg a vár csak időszakőnként tart nyitva, így leginkább csak kívülről tekinthető meg.