„Szerkesztő:Szilas/Mátészalka” változatai közötti eltérés

egyéb
2617 kh
 
A gazdaság főprofilja az alma, területének 44%-a betelepí­tett gyümölcsös. A gazdaság olyan nagy gondot fordít az al­matermesztésre, hogy annak 70—75%-a exportképes. Szállí­tanak: a Szovjetunióba, az NDK-ba, az NSZK-ba, Svájcba. Csehszlovákiába, Finnországba és Svédországba.
A gazdaságban megtalálhatók a nagyüzemi gazdálkodás feltételei. Van korszerű takarmánykeverő üzeme és két ha­talmas almatárolója, hizlaldája és központi gépjárműjavító üzeme.
(158)