„Szerkesztő:Szilas/Mátészalka” változatai közötti eltérés

Az ipar igazi fejlődése azonban csak a felszabadulás után,1945-től indult meg, amikor is évről-évre egyre több jelen­tős létesítménnyel gyarapodott Mátészalka, megszületik a szocialista ipar, mely döntően rányomta bélyegét a falukép városias fejlődésére.(165)
 
Gépállomás. hengermalom, kenyérgyár, tejüzem, szeszfőzde, faipari vállalat; Erdért vállalat 13. számú mátészalkai telepe:
Országos üzem. Nemcsak Mátészalkának, de országunknak is egyik legnagyobb és legkorszerűbben kiépített fűrészüze­me. Az ország 15 Érdért V. között második helyen áll. (Első a tuzséri Érdért Vállalat.) Mint már említettük 1961. évi ja­nuár hó 1-én létesült a volt Vegyesipari Vállalat igen nagy kapacitású fűrésztelepéből, melyet az Érdért Vállalat vett át azért, mert szinte egyik napról a másikra kinőtte kapacitásá­val, igen magas termelékenységével és évi tervének túlteje- sítésével a Vegyesipari V. kereteit.
Mátészalkán a nagyüzemet ez a Vállalat képviseli a legjob­ban. A hatalmas 32 holdas fatelepen a Szovjetunióból érkező faanyagot osztályozzák és két lépcsőben, 3 műszakban dolgoz­zák fel. A nagy mennyiségben érkező fenyőfából bányafákat, vezetékoszlopokat és építőipari faanyagot készítenek. A fel­dolgozott napi mennyiség 50—60 vagon, a kiszállított kész­áru pedig napi 40—50 vagon. Egy esztendőben kb. 22 000 köbméter faanyagot osztályoznak és dolgoznak fel. A feldol­gozott anyag kisebb részét fűrészáruként, a nagyobb részét pedig faragott gerendaként hozzák forgalomba. (174)
 
==Vízgazdálkodás==