„Szerkesztő:Szilas/Mátészalka” változatai közötti eltérés

Mátészalkán a nagyüzemet ez a Vállalat képviseli a legjob­ban. A hatalmas 32 holdas fatelepen a Szovjetunióból érkező faanyagot osztályozzák és két lépcsőben, 3 műszakban dolgoz­zák fel. A nagy mennyiségben érkező fenyőfából bányafákat, vezetékoszlopokat és építőipari faanyagot készítenek. A fel­dolgozott napi mennyiség 50—60 vagon, a kiszállított kész­áru pedig napi 40—50 vagon. Egy esztendőben kb. 22 000 köbméter faanyagot osztályoznak és dolgoznak fel. A feldol­gozott anyag kisebb részét fűrészáruként, a nagyobb részét pedig faragott gerendaként hozzák forgalomba. (174)
Az alaku­lás évében, 1961-ben 270 ember dolgozott az induló üzemben, ez a szám szinte félévenként változott, növekedett, rövide­sen 400, majd 600, 780, 900, 1000; 1963-ban 1100, 1964-ben pedig 1130 munkást foglalkoztatott a Vállalat. (176)
 
A kereskedelem és a hitelélet első nyomaival már a XIV. sz. első felében találkozunk. (178)
 
==Vízgazdálkodás==