„Jürgen Habermas” változatai közötti eltérés

a
Bp. → Budapest AWB
[ellenőrzött változat][ellenőrzött változat]
a (Bp. → Budapest AWB)
 
== Magyarul ==
*''A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Vizsgálódások a polgári társadalom egy kategóriájával kapcsolatban''; ford. Endreffy Zoltán, utószó Papp Zsolt; Gondolat, Bp.Budapest, 1971 ''(Társadalomtudományi könyvtár)''
*''Tudományosított politika és közvélemény''; ford. Terts István; Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Bp.Budapest, 1980
*''A történelmi materializmus rekonstrukciójának kérdéseihez''; ford. Félix Pál, bev. Papp Zsolt; Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Bp.Budapest, 1982 ''(Tanfolyamok. Tömegkommunikációs Kutatóközpont)''
*''[[A kommunikatív cselekvés elmélete]]''; összefoglalások Némedi Dénes, Somlai Péter, vál. Rényi Ágnes, Somlai Péter, ford. Felkai Gábor, Király Edit; röv. kiad.; ELTE, Bp.Budapest, 1985
*''A posztmodern állapot. Jürgen Habermas, Jean-François Lyotard, Richard Rorty tanulmányai''; összeáll. Bujalos István, ford. Angyalosi Gergely et al.; Századvég, Bp.Budapest, 1993 ''(Horror metaphysicae)''
*''A társadalomtudományok logikája'' (ford. Adamik Lajos, [[Bacsó Béla (esztéta)|Bacsó Béla]], Kiss Endre, Mesterházi Miklós, Némedi Dénes, [[Vajda Mihály]]), [[Atlantisz Könyvkiadó]], Budapest, 1994 ''(Mesteriskola)'', {{ISBN|9637978526}}
* ''Válogatott tanulmányok'' (összeáll. Felkai Gábor, ford. Adamik Lajos, Bendl Júlia, Felkai Gábor), [[Atlantisz Könyvkiadó]], Budapest, 1994 ''(Kísértések)'', {{ISBN|963797847X}}
* ''Kommunikatív etika. A demokratikus vitákban kiérlelődő konszenzus és társadalmi integráció politikai-filozófiai elmélete''; vál., ford., előszó Felkai Gábor; Miskolci Egyetem, Miskolc, 1995 ''(Politológiai füzetek)''
* ''Filozófiai diskurzus a modernségről. Tizenkét előadás''; ford. Nyizsnyánszki Ferenc, Zoltai Dénes; Helikon, Bp.Budapest, 1998 ''(Helikon universitas. Filozófia)''
*''Megismerés és érdek''; ford. Weiss János; Jelenkor, Pécs, 2005
*''A posztnemzeti állapot. Politikai esszék''; ford. Ruzsacz István; L'Harmattan–Zsigmond Király Főiskola, Bp.Budapest, 2006 ''(Varietas Europaea)''
*Jürgen Habermas–[[XVI. Benedek pápa|Joseph Ratzinger]]: ''A szabadelvű állam morális alapjai. A szekularizálódás dialektikája az észről és vallásról''; előszó Florian Schuller, ford. Horváth Károly; Barankovics István Alapítvány, Bp.Budapest, 2007
*''A kommunikatív cselekvés elmélete''; ford. Király Edit, Berényi Gábor, Felkai Gábor, Ábrahám Zoltán, utószó Felkai Gábor; Gondolat, Bp.Budapest, 2011 (''Társadalomelmélet – kommunikációtudomány. A kommunikációkutatás klasszikusai'')
*''Esszé Európa alkotmányáról'' (ford. Papp Zoltán), [[Atlantisz Könyvkiadó]], Budapest, 2012 ''(Mesteriskola)'', {{ISBN|9789639777194}}
 
== Források ==
 
* Felkai Gábor: ''Jürgen Habermas''; Áron, Bp.Budapest, 1993 (''Nagy gondolkodók'')
 
== További információk ==
{{wikidézet}}
* Csepeli György–Papp Zsolt–Pokol Béla: ''Modern polgári társadalomelméletek. Alfred Schütz, Jürgen Habermas, Talcott Parsons és Niklas Luhmann rendszere''; Gondolat, Bp.Budapest, 1987
*[[Nagy Pál (író)|Nagy Pál]]: ''"Posztmodern" háromszögelési pontok: Lyotard, Habermas, Derrida''; Magyar Műhely, Párizs–Bécs–Budapest, 1993 (''Magyar Műhely Baráti Kör füzetek'')
*Manfred Frank: ''A megértés határai. Egy "rekonstruált" diskurzus Habermas és Lyotard között''; ford., utószó Balogh István, Lyotard-idézetford., szerk. A. Gergely András; Jószöveg Műhely, Bp.Budapest, 1999 (''Jószöveg könyvek'')
*Némedi Dénes: ''Társadalomelmélet – elmélettörténet. Tanulmányok''; Új Mandátum, Bp.Budapest, 2000 (''Nagyítás'')
*Jürgen Habermas, in: ''Szociológiaelmélet'', Budapest, Osiris Kiadó, 2004, 307 old.
*Szücs László Gergely: ''A kommunikatív hatalom és az emberi jogok. Jürgen Habermas politikai filozófiája a kilencvenes években''; Gondolat, Bp.Budapest, 2015
 
{{Filozófia}}
31 367

szerkesztés