„Andrássy család (tarcali)” változatai közötti eltérés

(Korrekció)
A vezetéknév etimológiai vizsgálatából megállapíthatjuk, hogy a család őse egy '''András''' nevű férfi volt. A tőle való leszármazásból alakult ki az ''András fia'', vagyis az ''Andrásfi'' név, amiből az f hang s hanghoz való hasonulása által ''Andrássy'' lett.<ref>Hajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája. Leggyakoribb mai családneveink. Tinta könyvkiadó, Budapest, 2010. 33. oldal</ref>
 
A család első ismert képviselője '''Andrássy Gergely''' volt, aki a családi szájhagyomány szerint a [[harmincéves háború]] utolsó szakaszában való szerepvállalásával nyert saját és gyermekei számára nemesi rangot [[III. Ferdinánd magyar király|III. Ferdinánd]] magyar királytól, ámnyert aznemesi oklevél nem rendelkezik narrációval, így az anekdota ezt igazoló korabeli iratok hiányában megerősítetlen maradtrangot. Az uralkodó által kiadott, 1649. május 4-én keletkezett armálist a Sáros vármegyei nemesi közgyűlés 1650. január 12-én hirdette ki.<ref>https://andrassy-csalad.webnode.sk/products/andrassy-nemeslevel/</ref> A kihirdetés helye és a család helvét hitvallása valószínűvé teszi azt, hogy a família kibocsátóhelye a döntően evangélikus beállítottságú [[Sáros vármegye]] egyik református felekezeti szigete lehetett.
 
'',,''[...] ''hogy mi egyrészt néhány hívünknek ezen ügyben felségünk elé terjesztett alázatos kérése, másrészt pedig meggondolván és megfontolván hívünk – Andrássy Gergely hűségét és hű szolgálatait, melyeket ő elsősorban a magyar szentkorona országainak, majd felségünknek különböző helyeken és időkben hűségesen felmutatott és tanúsított, és a jövőben is felmutatni és tanúsítani ígért'' [...] ''tehát ugyanazt az Andrássy Gergelyt, és általa nejét: Kys Katalint, és fiait: Andrássy Mihályt és Pétert nem nemes helyzetükből és állapotukból, melyben eddig állítólag voltak'' [...] ''nemesi testületébe és sorába számláltatjuk, felvétetjük és bejegyeztetjük, beleegyezvén biztos lélekkel és határozott akaratunkkal megengedvén, hogy ők mostantól fogva a jövőben és minden elkövetkezendő időben mindazokkal a kegyekkel, megtiszteltetésekkel, engedélyekkel, szabadságokkal, jogokkal, előjogokkal, kiváltságokkal és mentességekkel'' [...] ''ők, mint örökösei és mindkét nembeli leszármazottaik használhassák, élvezhessék és azoknak örvendhessenek. [...] Igaz a kétségtelen nemességüknek jeléül ezen címert, illetve nemesi jelvényt'' [...] ''Andrássy Gergelynek és általa a fent említett nejének és fiainak, valamint az ők örököseinek és mindkét nembeli leszármazóiknak kegyesen adományozzuk'' [...]''"'' (részlet az eredeti nemeslevél magyar fordításából, fordította: dr. Andrássy Dániel, 1963)
444

szerkesztés