„Szepsi Csombor Márton” változatai közötti eltérés

*Vdvari Schola… Bártfa, 1623 (Bedegi Nyáry Ferenc, [[Nyáry István]] fia számára írta; Nyári Ferenc és a szerző halála után nyomtatták ki)
*''Szepsi Csombor Márton összes művei''; sajtó alá rend., bev., ford. [[Kovács Sándor Iván]], Kulcsár Péter; Akadémiai, Bp., 1968 (''Régi magyar prózai emlékek'')
*Europica varietas / Szepsi Csombor Márton ; [szöveggond., jegyz.. a szöveget gondozta és magyarázta Kulcsár Péter] ; [az, előszótelőszó Kovács Sándor Iván írta] ; [a, latin versbetéteketversford. Weöres Sándor; fordította].Szépirodalmi, Megjelenés:  Budapest : Szépirod. KvkBp., cop. 1979
*Europica varietas / ... Szepsi Csombor Mártonnak ... rövid leírása... ; [a szöveget gondszövegetgond., és magyjegyz. Kulcsár Péter], ; [az utószótutószó Dienes Dénes írta] ; [a, latin versbetéteketversford. Weöres Sándor; ford.].Lilium Megjelenés: Aurum, Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2003
*  Polonica varietas : Szepsi Csombor Márton nyomában 400 év múltán : śladami Mártona Szepsi Csombora po czterystu latach / Szalai Attila, Móser Zoltán ; [ford. Teresa Worowska]. Megjelenés:  [Budapest] : Kairosz, 2016
 
Kéziratban maradt műve: Utazása 1620. 4-rét 167 lap és ezt kiegészítő másolatok. Egy helyen írja: „Provansban” találkozott egy kobzossal, aki énekelt a hun harcosok keserves állapotjáról, tudniillik a helybeliek mutogatják idegeneknek a környékbeli (hun)halmokat (temetkezési helyeket).
Egy helyen írja: „Provansban” találkozott egy kobzossal, aki énekelt a hun harcosok keserves állapotjáról, tudniillik a helybeliek mutogatják idegeneknek a környékbeli (hun)halmokat (temetkezési helyeket).
 
==Források==
* [http://mek.oszk.hu/05700/05731/html/szepsi0100/szepsi0100.html Művei a Magyar Elektronikus Könyvtárban]
*Európai humanista hagyomány szerepe Szepsi Csombor Márton írói fejlődésében : Csombor és Bonifacio / Kovács Sándor Iván. Megjelenés:  Szeged : [s.n.], 1960 Budapest : Akad. Ny. Terj./Fiz. jell.:  12 p. : ill. ; 24 cm Sorozat:  Irodalomtörténeti dolgozatok
*Emlékkönyv Szepsi Csombor Márton születésének 400. évfordulójára és emléktáblája felavatásának tiszteletére / kiad. a Csemadok Szepsi Városi Szervezete. Megjelenés:  Szepsi : Csemadok Szepsi Vár. Szerv., 1995.
* Szalai Attila–Móser Zoltán: Polonica varietas :. Szepsi Csombor Márton nyomában 400 év múltán :/ śladamiSladami Mártona Szepsi Csombora po czterystu latach; / Szalai Attila, Móser Zoltán ;lengyelre [ford. Teresa Worowska].; Megjelenés: Kairosz, [Budapest] : KairoszBp., 2016
 
[[Kategória:Magyar írók]]