„Antecedens (nyelvészet)” változatai közötti eltérés

portál és kategória hozzáadása
(Új oldal, tartalma: „A nyelvészetben '''antecedens'''nek nevezik azt a nyelvi entitást, amelyre kontextusában egy utána álló anaforikus elemnek nevezett másik entitás utal.<ref name="tolcsvai">Tolcsvai Nagy 2006, 113. o.</ref><ref>Bussmann 1998, 65. o.</ref><ref name="bidu">Bidu-Vrănceanu 1997, 43. o.</ref> Az antecedens koreferenciálisnak nevezett viszonyban áll ennek két másik résztvevőjével. Referensnek…”)
 
(portál és kategória hozzáadása)
 
* ugyanabban az [[összetett mondat]]ban, mint az anaforikus elem, különböző tagmondatokban:
** Ennek tipikus esete a [[jelzői mellékmondat]]os összetett mondat: '''''Annak''' a lakásában lakom, '''aki''' helyettem [[London]]ban dolgozik''.<ref name="erdos_f">Erdős 2001, [http://bme-tk.bme.hu/other/kuszob/osszmond.htm F. Az összetett mondat] oldal.</ref>
** Szó lehet [[Mellérendelés (nyelvészet)|mellérendeléses]] összetett mondatról is: ''Az egyik '''csoport''' indul, '''a másik''' itt marad'';.<ref>ÉrtSz 1959–1962, [http://mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-szotara/kereses.php?kereses=m%C3%A1sik&csakcimben=on '''másik'''] szócikk.</ref>
* olyan mondatban, amely nincs szintaktikai (mondattani) viszonyban az anaforikus elemet tartalmazó mondattal: ''Muki kutya szereti '''a labdáját'''.'' '''Azzal''' akar mindig játszani''.<ref name="tolcsvai"/>
 
Ugyanannak az anaforikus elemnek két egymással [[Alárendelés (nyelvészet)|alárendelési]] viszonyban levő főnév is lehet az antecedense, pl. {{en}} '''''Mike''' suggested to '''John''' that '''they''' should leave'' ’Mike azt mondta Johnnak, hogy el kéne menniük’ (A magyar nyelvben itt a [[főnévi igenév]]hez hozzáadott [[birtokos személyjel]] az anaforikus elem.). Az ilyet [[Angol nyelv|angolul]] ''split antecedent''-nek (’kettéosztott antecedens’-nek) nevezik.<ref name="crystal">Crystal 2008, 26. o.</ref>.
 
[[Névszó]]i [[állítmány]] is lehet antecedens. Ekkor az ''az'' mutató névmás az anaforikus elem: ''– '''Magyar''' vagy ? – '''Az''' vagyok.''<ref>Szende – Kassai 2007, 92. o.</ref>
Az angol nyelvben az ige anaforikus eleme szintén ige:
* általános [[Szókészlet|lexikai]] jelentésű ige: ''John '''painted''' this picture. He '''did''' that in Bermuda.'' szó szerint ’John festette ezt a képet. [[Bermuda|Bermudában]] tette ezt.’<ref name="crystal"/>
* [[segédige]]: ''I don't '''enjoy''' parties as much as my wife '''does''''' ’Én nem szeretem a partikat annyira, mint a feleségem szereti’.<ref>Eastwood 1994, 43. o.</ref>.
 
A franciában antecedens lehet a [[főnévi igenév]], amikor a mondat elejére teszik nyomatékosítása céljából, pl. ''Elle adore danser'' ’Imád táncolni’ → '''''Danser''', elle adore '''ça''' !'' ’Táncolni imád!’ (szó szerint ’Táncolni, ő imádja azt!’)<ref>Delatour 2004, p.&nbsp;198.</ref>.
 
=== Mondat mint antecedens ===
 
* {{ro}} Avram, Mioara: ''Gramatica pentru toți'' (Grammatika mindenkinek). 2. kiadás. Bukarest: Humanitas, 1997. {{ISBN|973-28-0769-5}}
* [[Bárczi Géza]] – [[Országh László]] (szerk.).: ''A magyar nyelv értelmező szótára''. Budapest: Akadémiai kiadó., 1959–1962; az Interneten: [http://mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-szotara/elolap.php ''A magyar nyelv értelmező szótára'']. [http://mek.oszk.hu/ Magyar Elektronikus Könyvtár]. [http://www.oszk.hu/ Országos Széchényi Könyvtár] (ÉrtSz) (Hozzáférés: 2021. október 10.)
* {{ro}} Bidu-Vrănceanu, Angela ''et al.'': [https://www.academia.edu/10986209/87525919-DSL-Dictionar-de-Stiinte-Ale-Limbii ''Dicționar general de științe. Științe ale limbii''] (Tudományok általános szótára. Nyelvtudományok). Bukarest, Editura științifică, 1997. {{ISBN|973-440229-3}} (Hozzáférés: 2021. október 10.)
* {{en}} Bussmann, Hadumod (szerk.): [http://www.e-reading.club/bookreader.php/142124/Routledge_Dictionary_of_Language_and_Linguistics.pdf ''Dictionary of Language and Linguistics''] (Nyelvi és nyelvészeti szótár). London – New York, Routledge, 1998. {{ISBN|0-203-98005-0}} (Hozzáférés: 2021. október 10.)
* {{en}} Crystal, David: [https://web.archive.org/web/20181110120458/https://anekawarnapendidikan.files.wordpress.com/2014/04/a-dictionary-of-linguistics-and-phonetics-by-david-christal.pdf ''A Dictionary of Linguistics and Phonetics''] (Nyelvészeti és hangtani szótár). 6. kiadás. Blackwell Publishing, 2008. {{ISBN|978-1-4051-5296-9}} (Hozzáférés: 2021. október 10.)
* {{fr}} Delatour, Yvonne ''et al.'' [https://vk.com/doc162499119_346275411?hash=b28373417f2c851f9d&dl=1b19e003a744437413 ''Nouvelle grammaire du français''] (Új francia grammatika). Párizs: Hachette. 2004. {{ISBN|2-01-155271-0}} (Hozzáférés: 2021. október 10.)
* {{en}} Eastwood, John.: [https://www.uop.edu.jo/download/research/members/Oxford_Guide_to_English_Grammar.pdf ''Oxford Guide to English Grammar''] (Oxford angol grammatikai kézikönyv). Oxford: Oxford University Press., 1994, {{ISBN|0-19-431351-4}} (Hozzáférés: 2021. október 10.)
* Erdős József (szerk.).: [http://bme-tk.bme.hu/other/kuszob/kuszob.htm ''Küszöbszint. Magyar mint idegen nyelv'']. Budapesti Műszaki Egyetem. Nyelvi Intézet. Magyar Nyelvi Csoport., 2001 (Hozzáférés: 2021. október 10.)
* {{fr}} Grevisse, Maurice – Goosse, André: ''Le Bon usage. Grammaire française'' (A jó nyelvhasználat. Francia grammatika). 14. kiadás. Bruxelles, De Boeck Université, 2007. {{ISBN|978-2-8011-1404-9}}
* Iliescu, Ada: ''Gramatica practică a limbii române actuale'' (A mai román nyelv gyakorlati grammatikája). 2. kiadás. Bukarest: Corint, 2007. {{ISBN|978-973-135-193-3}}
* {{fr}} Kalmbach, Jean-Michel: [https://web.archive.org/web/20180113140637/http://research.jyu.fi/grfle/accueil.html ''La grammaire du français langue étrangère pour étudiants finnophones''] (A francia mint idegen nyelv grammatikája finn ajkú hallgatóknak). 1.5. változat. Jyväskylä-i Egyetem, 2017. {{ISBN|978-951-39-4260-1}} (Hozzáférés: 2021. október 10.)
* Kenesei István ''et al.'': ''Hungarian'' (Magyar nyelv). London – New York: Taylor & Francis Routledge, Descriptive Grammars, 1998. {{ISBN|9780203192238}}
* P. Lakatos Ilona (szerk.).: [http://mek.niif.hu/04800/04891/04891.pdf ''Grammatikai gyakorlókönyv (mintaelemzésekkel és segédanyagokkal)'']. Budapest: Bölcsész Konzorcium., 2006. {{ISBN|963-9704-28-8}} (Hozzáférés: 2021. október 10.)
* {{fr}} [[Szende Tamás|Szende, Thomas]] – Kassai, Georges.: [https://fr.scribd.com/document/372632620/22-Grammaire-Fondamentale-du-Hongrois-pdf ''Grammaire fondamentale du hongrois''] (A magyar nyelv alapvető grammatikája). Párizs: Langues & Mondes – L’Asiathèque., 2007. {{ISBN|978-2-91-525555-3}} (Hozzáférés: 2021. október 10.)
* [[Tolcsvai Nagy Gábor]].: 6. fejezet – Szövegtan. In Bajor Péter ''et al.'' (szerk.).: [http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/adatok.html ''A magyar nyelv'']. Akadémiai kiadó. 2006. [http://www.tankonyvtar.hu/hu Digitális Tankönyvtár]. Letölthető PDF. 108–126. o. (Hozzáférés: 2021. október 10.)
 
== Kapcsolódó szócikkek ==
* [[Anafora (nyelvészet)]]
* [[Diskurzus (nyelvészet)]]
 
{{Portál|Nyelvészet}}
 
[[Kategória:Nyelvészet]]