„Jan Franciszek Macha” változatai közötti eltérés

 
1939. szeptember 1-jétől (a náci erők Lengyelországba való behatolásától) a Ruda Śląska-i Szent Josef plébánia közös vikáriusaként szolgált. Gyakran meglátogatta a plébánia területén lévő családokat, és a háború kitörése után lelki és anyagi segítséget nyújtott azoknak a családoknak, amelyek elvesztették férjüket és fiaikat a harcokban. Pénzt gyűjtött a szegényebb családok számára, esketett, valamint hitoktatást nyújtott gyerekeknek. Bekapcsolódott a diák- és cserkészmozgalomba is 1940 elején a Gestapo behívta, hogy kihallgassa tevékenységéről, de elengedte.
 
== Halála ==
 
Machát 1941. szeptember 5-én tartóztatták le egy katowicei vasútállomáson a Gestapo razziája során, és 1941. november 13-ig Mysłowicében tartották fogva. A bebörtönzése alatt kihallgatták, megalázták a kihallgatások során, de gyakran könyörgött Istenhez, hogy bocsásson meg üldözőinek tetteikért. Macha 1941. szeptember 18-án küldte el első levelét rokonainak. 1942. június végén a katowicei Mikołowska utcai börtönbe szállították, ahol hamarosan halálra ítélték 1942. július 17-én. Ennek az ítéletnek a híre elterjedt a plébánosok és rokonai körében, hogy édesanyja 1942 augusztusában Berlinbe utazott, mivel nem kapott kegyelmet fiának.
 
Macha a kivégzését megelőző éjszaka tette meg utolsó gyónását Joachim Beslera papnál, és búcsúlevelet is írt rokonainak. Írt egy kis feljegyzést is, amelyben ez állt: "Jan Macha papot 1942. XII. 2-án kivégezték", annak ellenére, hogy december 3-án 12 óra 15 perckor végezték ki guillotine által. Úgy tartják, hogy a maradványait elhamvasztották, mivel a maradványait soha nem találták meg. Hozzátartozói kérték a földi maradványait a megfelelő temetéshez, de a nácik ezt megtagadták, az SS pedig – a közelgő temetésről értesülve – korlátozta a szertartás egyes elemeit.
 
== Boldoggá avatása ==
 
A boldoggá avatási eljárás 2013. október 2-án kezdődött, miután a Szentek Ügyeinek Kongregációja kiadta a hivatalos "nihil obstat" (nincs kifogás az ügy ellen) rendeletét, és Machát Isten szolgájának titulálta. Az egyházmegyei eljárás 2013. november 24-én indult a Katowicei érsekségben, majd 2014. szeptember 4-én zárult le. A dokumentációt benyújtották a Szentek Ügyeinek Kongregációjához Rómában és a kongregáció 2016. szeptember 14-én érvényesítette az eljárást, mivel betartották az ügyek vitelére vonatkozó szabályaikat. A Szentek Ügyeinek Kongregációja történelmi tanácsadói kétszer, 2018. május 8-án, majd 2018. június 19-án jóváhagyták az ügyet.
 
A posztulátorok (az ügy koordinálásáért felelős tisztviselők) elkészítették és elküldték a hivatalos Positio-dossziét a Szentek Ügyeinek Kongregációjához 2018-ban értékelésre. Hat teológus jóváhagyta az ügyet 2018. november 8-án. Ferenc pápa 2019. november 28-án hagyta jóvá az ügyet, és megerősítette, hogy Macha "in odium fidei" (a hit gyűlöletében) halt meg, ami azt jelenti, hogy Macha boldoggá avatható. A boldoggá avatást 2020. október 17-re tervezték, de a COVID-19 világjárvány miatt az egyházi tisztviselők elhalasztották a szertartást. 2021 júniusában a szertartás felülvizsgált időpontját átütemezték, és 2021. november 20-án ünnepélyesen boldoggá avatták.
 
Az ügy jelenlegi posztulátora Damian Bednarski atya.
 
== Források ==