„Kristóf György” változatai közötti eltérés

Születésének 60. évfordulóján tanítványai ''Magyar irodalomtörténet 1939'' címmel emlékkönyvet ([[Kristóf György Emlékkönyv]]) adtak ki, melynek végén műveinek 641 tételes bibliográfiája található. A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem 1940-41. tanévi beszámolójának mellékletében szereplő könyvészete 409 dolgozatát sorolja fel, [[Gaal György (irodalomtörténész)|Gaal György]] doktori értekezésének (Kolozsvár, 1981) függeléke pedig 860 írásának és kötetének címét vette számba, s 384 rá vonatkozó méltatást regisztrált.
 
== Főbb munkáiművei ==
 
*Petőfi és Madách. Tanulmányok. Kolozsvár, 1923
*Erdélyi magyar diák Albensis Nagy János disputája a heidelbergi egyetemen 1617-ben és a szászvárosi református Kun-kollégium heidelbergi kolligátuma. Kolozsvár, 1945.
*[http://real-eod.mtak.hu/2361/ A két Bolyai alakja szépirodalmunkban]. Kolozsvár, 1947
*Kritikai szempontok a magyar irodalomtörténetben : tanulmányok / Kristóf György ; vál., sajtó alá rend., bev. tanulm. és jegyz. ell. Gaal György. Megjelenés:  Kolozsvár : Kriterion, 2013.
*  Magyar irodalom a Királyhágón innen és túl : irodalomtörténeti és esztétikai tanulmányok, megemlékezések / Kristóf György ; vál., sajtó alá rend., bev. tanulmánnyal és jegyzetekkel ell. Gaal György. Megjelenés:  Kolozsvár : Kriterion, 2015.
 
== Források ==
*Nicolae Iorga: Istoria limbii și literaturii maghiare. Revista Istorică, 1934. 271-72.
*sz.j. (Szentimrei Jenő): Jegyzetek egy román nyelven megjelent magyar irodalomtörténethez. Ellenzék, 1934. dec. 4.
*Kibédi Sándor: Gyuri bátyánk kirohanása. Tribün, 1935.
*Jancsó Elemér: Kristóf György két tanulmánya. Pásztortűz, 1939. 507-8;
*Jancsó Elemér: Kristóf György irodalmi munkássága. Láthatár, Budapest, 1940/2.
*Walter Gyula: Királyhágóninneni írók Erdélyben. Erdélyi Szemle, 1942/8.
*Szabó T. Attila: Néma halotti beszéd Kristóf György ravatalánál. Közli Nyelv és múlt. 1978. 495-97;
*Szabó T Attila: Kristóf György születése századik évfordulóján. Közli Nép és nyelv. 1980. 622-23.
*Gaal György: Román-magyar irodalmi kapcsolatok Kristóf György munkásságában. NyIrK, 1978/1;
*Gaal György: Kristóf György munkássága a két világháború között a kolozsvári egyetem magyar nyelv és irodalom tanszékén. Közli Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok. 1981;
*Gaal György: Pozitivizmus és szellemtörténet Kristóf György munkásságában. Hely nélkül, 1984;
*Gaal György: György Lajos és Kristóf György barátsága. Helikon, 1990/14;
*Gaal György: Kristóf György könyvtára. Helikon, 1990/44.