„Lakatos Sándor (lelkész)” változatai közötti eltérés

a
ISBN/PMID/RFC link(ek) sablonba burkolása MediaWiki RfC alapján
a (ISBN/PMID/RFC link(ek) sablonba burkolása MediaWiki RfC alapján)
* ''Lakatos Sándor-Pakot Levente: Közösségi normák és házasságon kívüli születések: udvarhelyszéki falvak a 19. században''. In. A Csíki Székely Múzeum Évkönyve X-XI. 2015–2016. Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, 119–131 o. ISSN 1841-0197
* Múlt és jelen 300 archív képben Recenzió: Székelykeresztúr, ''Várostörténeti fotóalbum.'' Szerk. Sándor-Zsigmond Ibolya, grafikai szerk. Sándor-Zsigmond Dénes 2014, Székelykeresztúr Város Önkormányzata és a Molnár István Múzeum kiadványa (Lakatos Sándor) ISSN 1222-8370. In Erdélyi Évszázadok. A Kolozsvári Magyar Történeti Intézet Évkönyve I. Fürdőélet Erdélyben. Főszerkesztő: Rüsz-Fogarasi Enikő. ISBN: 978-606-8886-05-3 / ISSN: 2558 – 8761
* Egyházi anyakönyvek és családkönyvek a 18–19. századi családrekonstitúciós vizsgálatokban 275–281. old. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.): Non videri, sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére'''.''' Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 22. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2017. 288 old. {{ISBN |9786069349861}}
* Felekezeti együttélés az udvarhelyszéki Homoródszentmártonban 1770–1948 között 44-88. old. In: Kolumbán Zsuzsa és Róth András Lajos (szerk.): AREOPOLISZ–2016. Székelyudvarhely, Pro Print, 2017
* Berde Mózsa – Az unitárius jótevők fejedelme In. A reformáció kincsei III. A protestáns kisegyházak Magyarországon. Kollega Tarsoly István – Kovács Eleonóra szerk. {{ISBN |978-963-9570-99-3}} Tarsoly kiadó, Budapest, 2017. p. 92–94.
* Márciusi ünneplésünk 2018-ban a 225 éves Unitárius Gimnázium perspektívájából. In. Székelykeresztúri Kisváros 2018. március – 186. lapszám.  6. oldal. ISSN 2392-7135, ISSN-L 2392-7135
* Az iskolai színjátszásról. 81–86. old. In. Kincseskönyv. A Berde Mózes Unitárius Gimnázium Iskolatörténeti emlékkönyve. Szerk. Varró Margit. Székelykeresztúr 2018. – {{ISBN |978-606-8599-42-7}} .
* Liturgiai élet és lelkigondozás az újkori Unitárius Gimnáziumban. 94–99. old. In. Kincseskönyv. A Berde Mózes Unitárius Gimnázium Iskolatörténeti emlékkönyve. Szerk. Varró Margit. Székelykeresztúr 2018. – {{ISBN |978-606-8599-42-7}} .
* Berde Mózsa (1815–1893) 93–97. old. és Balázs Ferenc Keresztúron (1815–1893) 152–153. old. In. Virágokká vált bojtorjánok. Emlékalbum a 225 éves Székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium tiszteletére. Lektor: Lakatos Sándor. Szerkesztő: Sándor Zsigmond Ibolya. Kiadja a Berde Mózes Unitárius Gimnázium. Székelykeresztúr, 2018
* Házasságkötések Homoródszentmártonban 1830–1939. In Gábor Barna (szerk): Családtörténet, családvédelem, vallás. A család egykor és ma, 4. (konferenciakötet), Szeged, 2018. 189– 213. old. – {{ISBN |978-963-306-603-4}} .
* A múzsák és erények keresztúri hajlékáról. In Keresztúr 450. Emlékkönyv, 2018. 78– 92. old. – {{ISBN |978-615-81105-1-8}} .
* A 225 éves székelykeresztúri Unitárius Gimnázium történetének forrásairól 117-132. old. In: Kolumbán Zsuzsanna és Róth András Lajos (szerk.): AREOPOLISZ–2018. Székelyudvarhely, Pro Print, 2018
* Iskolahét a Berde Mózes Unitárius Gimnáziumban. In. Székelykeresztúri Kisváros 2019. március – 198. lapszám.  5. oldal. ISSN 2392 – 7135, ISSN-L 2392 – 7135
* Gymnasium nemes Keresztúrfiszéken, 1793-óta. Művelődés folyóirat melléklete. Bemutatkozik a Székelykeresztúr kistérség – 2018/4
* Balázs Ferenc a Keresztúri közösségszervező. Kolumbán Vilmos József (szerk.): A „Recepta Religiók” Erdélyben. Egyháztörténeti Tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 25. Kolozsvár, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2019. 404–419. ISBSN 978-606-93498-9-2
* Házasságok szezonalitása két székelyföldi faluban 1800–1940 között. In. Ezerarcú Erdély. Politika, társadalom, kultúra. Ed: Tőtős Áron - K. Markaly Aranka - Koloh Gábor - Horváth Illés. EME. Kolozsvár, 2019'''.''' 187–210. old. {{ISBN |978-606-739-123-7}}
* Házasságkötés, megözvegyülés és újraházasodás a Homoródok vidékén (1830–1939) - 2020 In: Erdélyi Gabriella (ed.): ''Özvegyek és árvák a régi Magyarországon, 1550–1940. Magyar családtörténetek: tanulmányok, 5''. Bölcsességtudományi Kutatóközpont. Történettudományi Intézet. Budapest. 37–68.
 
39 666

szerkesztés