„Vitkovics Mihály” változatai közötti eltérés

a
→‎Művei: u. ott→ uo. AWB
[ellenőrzött változat][ellenőrzött változat]
a (u. ott→ uo. AWB)
a (→‎Művei: u. ott→ uo. AWB)
 
* T. T. [[Kovachich Márton György|Senkviczi Kovachich Márton]] urhoz, midőn megboldogult hitvesének Hajóssy Johannának képét rézre metszette, tiszteletül írta. Uo. 1806 (költemény)
* Ad Hungaros veteri gentis more arma parantes Pestini, 1809 (latin és magyar költemény)
* Egy magyar nemes felkelőnek bútsú dala az ő mátkájátul. Május 1-sőjén 1809. U. ottUo.
* Vitkovits Mihály meséji és versei. Uo. 1817
* Fő Tiszt. Fejér György prépost úrnak a győri tudománykerület főigazgatójának tiszteletére. Bécs, 1818 (költemény)
* Méltóságos Székhelyi Majláth György ő cs. k. Felségének az ítélőszékekben személyes helytartója sat. halálára. Pest, 1821
* T. Pilis Szántói Jurkovits Mátyás úrnak, Temes vármegye tábla birájának Pilis Szántón Julius 12. 1825. lett beiktatására. U. ottUo. (Költ.)
* Mélt. Vajai Vay Ábrahám urhoz, midőn Borsod vármegyében április 26. 1825. első alispánná választatott, barátságos tiszteletből. Uo. 1825. (Költ.)
* Méltgs Báró Wenckheim urhoz, T. Arad vármegyei főispányi hivatalba junius 27-ikén 1825. lett beiktatásakor hálaadó tiszteletül. U. ottUo. (Költ.)
* Vitkovits Mihály művei. Kiadja Szvorényi József. Budapest, 1879. Három kötet (I. Költemények. II. Prózai művei. III. Válogatott levelek. Nemzeti Könyvtár V. VI., VIII.)
* A kunsági utazás. Saját gyűjteményéből közzétette Széll Farkas. Uo. 1887
25 545

szerkesztés