„Arisztotelész filozófiája” változatai közötti eltérés

Forrás (lásd Gubb vitalap)
(→‎A hülémorfizmus tana: nyelvi korszerűsítés)
(Forrás (lásd Gubb vitalap))
 
A ''Retorika'' egyike a legbecsesebb műveknek, melyek Arisztotelész neve alatt reánk maradtak, ám melyet sokkal kevésbé olvasgatnak, mint a hogyan megérdemli. Arisztotelész ''Retoriká''-ja nemcsak a dialektikát és etikát foglalja magában dióhéjban, de egyúttal a poétikát kiegészítőleg a legjobb ízléses irálytant, kapcsolatban az ó-görög emberismerettel, melyből az egész, épp oly emelkedett, mint praktikus hellén szellemet rekonstruálni lehet. A ''Retorika'' természetszerűen három részre oszlik, ezek elseje a meggyőzést v. rábeszélést, a bizonyítást és cáfolást, másodika az érzelmek és indulatok felgerjesztését vagy csillapítását, harmadika pedig az alkalmas és szép formákat tanítja. A magyar irodalom még eddig kevéssé foglalkozott Arisztotelész ''Retoriká''-jával és ''Poétiká''-jával, noha éppen e két mű volna a legjobb eszköze annak, hogy Arisztotelész szellemével, s egyszersmind az egész ógörög világnézettel megbarátkozhassunk.
 
== Forrás ==
*Arisztotelész: ''Organon I. Katégoriák – Herméneutika''; Szalai Sándor előszavával. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979.
*Arno Anzenbacher: ''Bevezetés a filozófiába''; Cartaphilus Könyvkiadó, 2001 ISBN 9639303275
 
[[kategória:Arisztotelész]]