„Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja” változatai közötti eltérés

cikk rendbeszedése
[nem ellenőrzött változat][nem ellenőrzött változat]
Nincs szerkesztési összefoglaló
(cikk rendbeszedése)
A párt a [[Keresztény Nemzeti Párt]] és a Keresztény Gazdasági és Szociális Párt Egyesülésével jött létre 1919. október 24-én. Az 1920-as választásokon 72 mandátumot szerzett, majd a kiegészítő választások után övé lett a legnagyobb frakció 84 fővel. A kisgazdákkal alakítottak koalíciós kormányt. Ők adták a házelnököt, Rakovszky Istvánt Azonban 1920 nyarán a párt jelentősen meggyengült. Friedrich István, és képviselőtársai április 12-én kilétek, és újjáalapították a Keresztény Nemzeti Pártot, majd 17-én 22 képviselő felhívta a KNEP-t és a kisgazdapártot, hogy hozzanak létre egységes kormánypártot, majd elhagyták a frakciót, hogy az összekötő kapocs szerepét töltsék be. A koalíció felbomlásakor gróf Bethlen miniszterelnök felkarolta a kezdeményezést. Eredetileg a KNEP-ből akart kiindulni, de a második királypuccs, és a trónfosztás miatt megromlott viszonya a párt legitimistáival, ezért híveivel együtt belépett a kisgazdákhoz. 1922. február 2-án aztán megalapították az Egységes Pártot. Ezzel a kereszténypárt nehéz helyzetbe került. Nyilvánvalóvá vált, hogy neki csak alárendelt szerep juthat. Néhány képviselő követte Bethlent az Egységes Pártba, de ez pártszakadást okozott. Haller István vezette szárny ellenzékbe vonult, míg a Huszár Károly és Ernszt Sándor vezette csoport a kormányt támogatta önálló pártként, ami megbízható koalíciós partner maradt. A kormányban a 11 tárca közül 3 az övék volt. Az Egységes Párttal választási együttműködést kötöttek. Jórészt olyan vidéki helyeken indultak, ahol az EP nem állított ellenjöltet, és a fővárosban, és környékén a 4 titkos kerületben Keresztény Egység Tábora néven ők indultak kettőjük közül. A választás kudarc volt, a képviselői helyeknek csak 6,15%-át azerezték meg. A korábban Fiedrich vezetésével kivált csoport se járt jobban, 30 képviselői helyéből csak 11-et (4,51%) tudott megőrizni( Keresztény Nemzeti Földmíves és Polgári Párt). A párt gyorsan errodálódott, csak a Kersztény Gazdasági és Szociális Pártban tudott újraegyesülni 1926 elején.
{{átdolgozni}}{{nincs forrás}}
Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja (KNEP) - 1920
Egyesülés révén jött létre a KNP és a KSZGP részvételével 1919. október 24-én.
A KNEP, mint önálló párt 1920 nyarára jelentősen meggyengült. Friedrich István és képviselőtársai áprilisi 12-én kiléptek a pártból és újjáalakították a KNP-t. Április 17-én a párt 22 képviselője felhívást intézett pártjához és a Kisgazdapárthoz, hogy egyesüljenek egy egységes kormányzópárt létrehozása céljából. E képviselők nagy része kilépett a frakcióból, a csoportot a parlamentben és a sajtóban disszidensként emlegették. Az ide tartozó politikusok voltak a kezdeményezői a Kisgazdapárt, a KNEP és a disszidensek részvételével július közepén létrehozott Egyesült Keresztény Nemzeti Kisgazda és Földmíves Pártnak. Az alakulat ekkor még koraszülöttnek bizonyult, mert csak a résztvevők laza koalícióját eredményezte. A kereszténypárt későbbi sorsának alakulásában legalább ilyen jelentős szerepe volt annak, hogy július 14-én Budapesten megalakult a Wolff Károly vezette Keresztény Községi Párt.
 
--------------------------------------------------------------------------------
Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja (KNEP) - 1922
Az Egységes Párt megalakításakor a párt nehéz helyzetbe került. Nyilvánvalóvá vált, hogy Bethlen konszolidációs terveiben a KNEP-nek csak alárendelt szerepe lehet. Néhány képviselő követte Bethlent az új pártba, a túlnyomó többség maradt ugyan, de a kormánypolitikához való viszony kérdése miatt pártszakadás következett be. A Haller István vezette - kisebbségben maradt - szárny a kormány ellenzékeként határozta meg magát és önálló útra lépett. A párt többségi része Huszár Károly és Ernszt Sándor vezetésével továbbra is önálló pártkeretekben látta biztosítottnak a politikai katolicizmus képviseletét. A "KNEP többségi pártja" - ahogyan egykorúan nevezték - ezután is megbízható koalíciós partnernek bizonyult. Az 1921. december elején átalakított 11 fős kormányban 3 miniszterrel képviseltette magát. Az Egységes Párttal választási megállapodást kötöttek, jórészt olyan vidéki kerületekben indultak, ahol az EP nem állított jelöltet. A fővárosban és környékén a 4 titkos kerületben a "Keresztény Egység Tábora" (KET)néven állítottak lajstromot, amely az egységes párt szimpatizánsaira is számított.
 
[[Kategória:Magyarországi pártok]]
Névtelen felhasználó