„Idegenszó-tár” változatai közötti eltérés

1 558 bájt hozzáadva ,  13 évvel ezelőtt
== A szótárhoz hasonló szótárak a mai magyar könyvpiacon ==
*Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. Budepest, Akadémiai Kiadó, 2007.
A sokáig egyeduralkodó, már-már klasszikus Bakos-féle Idegen szavak és kifejezések szótárának átdolgozott és felújított kiadása. A címszóanyagot főként az informatika, jog, közgazdaságtan, a műszaki tudományok és a természettudományok területén bővítették és korszerűsítették. Az első kiadás óta eltelt idő alatt ezek a szakterületek jelentősen fejlődtek, amelynek hatása a nyelvi változásokon, új szavak keletkezésén és elterjedésén is lemérhető. A szótár több mint 30 000 címszót tartalmaz.
*Tolcsvai Nagy Gábor: Idegen szavak szótára. Budapest, Osiris Kiadó, 2007.
 
*Tolcsvai Nagy Gábor: Idegen szavak szótára. Budapest, Osiris Kiadó, 2007.
A kötet a ma használatos idegen szavak javát értelmezi az ed­digi legnagyobb terjedelemben, több mint 36 000 címszóval. A könyv szóanyaga bemutatja a hagyományos műveltség leg­fontosabb elemeit (főképp ógörög, latin, francia és német eredetű szavak sorában) és a mai kultúra, tudomány, a min­dennapi érintkezés legfrissebb kifejezéseit (orvostudomány, biológia, etológia, pszichológia, csillagászat, történelem, iro­dalomtudomány, film, zene, informatika, az Európai Unióval kapcsolatos kifejezések stb.). Az egyes szavak, kifejezések je­lentésének leírásában a szótár törekszik a magyar megfelelő megtalálására, emellett mindig kifejtő jelentésmeghatározást is ad. Bár a szavakra összpontosít, számos idegen eredetű ki­fejezést, mozaikszót, rövidítést és csak szóösszetételben hasz­nálatos nyelvi elemet tartalmaz. A szócikkek tájékoztatnak a szavak magyar írásváltozatairól, eredetükről, valamint kiejté­sükről is.
 
== Részletek a szótárból ==
163

szerkesztés