Főmenü megnyitása

Módosítások

nincs szerkesztési összefoglaló
{{BNO}}
 
Az alábbi hierarchia a nyomtatott magyar kiadásnak (BNO-10, 1995) felel meg.
= XX. Főcsoport - A morbiditás és mortalitás külső okai (V01-Y98) =
 
Ez a főcsoport, amely a BNO korábbi revízióiban a kiegészítő osztályozást jelentette, a környezeti események, körülményeknek és állapotoknak - mint sérülések, mérgezések és egyéb káros hatásoknak- az osztályozását teszi lehetővé. Ott, ahol ennek a főcsoportnak egy kódja alkalmazható, az a célja, hogy a BNO bármely főcsoportjában található valamely kódszám kiegészítő, kódjaként használják, amely az állapot természetét jelzi
 
Az állapotok természete leggyakrabban a BNO XIX. főcsoportjába, - „Sérülések, mérgezések és a külső okok egyéb következményei (S00-T98)"- osztályozható. Kívánatos a halál okait a XIX. és XX. főcsoport szerint kódolni, azonban ha csak egy kód kódolható, akkor a XX. főcsoport kódjai részesítendők előnybe. A külső okokra visszavezethető olyan egyéb állapotok esetében, amelyek a BNO I.-XVIII. főcsoportjába osztályozottak, a XX. főcsoport szerinti osztályozás csak a többszörös állapot-analízis kiegészítő kódjaként használható.
 
A balesetek és egyéb külső okok következményeit az Y85-Y89 tételek tartalmazzák.
 
'''A főcsoport az alábbi csoportokat tartalmazza:'''
 
V01-X59 Balesetek
 
:V01-V99 Közlekedési balesetek
 
:V01-V09 Gyalogos sérülése közlekedési balesetben
 
:V10-V19 Kerékpáros sérülése közlekedési balesetben
 
:V20-V29 Motorkerékpáros sérülése közlekedési balesetben
 
:V30-V39 Háromkerekű motoros jármű utasának sérülése közlekedési balesetben
 
:V40-V49 Autó utasának sérülése közlekedési balesetben
 
:V50-V59 Teherautó utasának sérülése közlekedési balesetben
 
:V60-V69 Nehéz szállítójármű utasának sérülése közlekedési balesetben
 
:V70-V79 Autóbusz utasának sérülése közlekedési balesetben
 
:V80-V89 Egyéb szárazföldi közlekedési balesetek
 
:V90-V94 Vízi közlekedési balesetek
 
:V95-V97 Légi és űr-szállítási balesetek
 
:V98-V99 Egyéb és k.m.n. közlekedési balesetek
 
:W00-X59 A baleseti sérülés egyéb külső okai
 
:W00-W19 Esések
 
:W20-W49 Élettelen mechanikai erők által okozott baleset
 
:W50-W64 Élő mechanikai erők által okozott baleset
 
:W65-W74 Balesetszerű vízbefulladás vagy elmerülés
 
:W75-W84 Egyéb balesetszerű légzési veszélyeztetettség
 
:W85-W99 Elektromos áram, sugárzás, szélsőséges környezeti hőmérséklet:és :légnyomás által okozott ártalmak
 
:X00-X09 Füst, tűz és lángok hatásai
 
:X10-X19 Érintkezés izzó és forró anyagokkal
 
:X20-X29 Érintkezés mérgező állatokkal és növényekkel
 
:X30-X39 Természeti erők által okozott balesetek
 
:X40-X49 Káros anyagok által okozott balesetszerű mérgezés
 
:X50-X57 Túlerőltetés, utazás és nélkülözés hatásai
 
:X58-X59 Egyéb és k.m.n. környezeti tényezők hatásai
 
X60-X84 Szándékos önártalom
 
X85-Y09 Testi sértés
 
Y10-Y34 Nem meghatározott szándékú esemény
 
Y35-Y36 Törvényes beavatkozás és háborús cselekmények
 
Y40-Y84 Az orvosi ellátás szövődményei
 
:Y40-Y59 Drogok, gyógyszerek és biológiai anyagok káros hatásai a gyógykezelés :során
 
:Y60-Y69 A beteget az orvosi ellátás során érő baleset
 
:Y70-Y82 Műtéti vagy gyógykezelési balesetek készülékekkel és berendezésekkel :kapcsolatban
 
:Y83-Y84 Műtéti és gyógykezelési eljárások, mint a betegnél fellépő rendellenes :reakció vagy késői szövődmény okai, a kezelés ideje alatti baleset :említése nélkül
 
Y85-Y89 A morbiditás és mortalitás külső okainak következményei
 
Y90-Y98 A morbiditás és mortalitás máshova osztályozott külső okainak kiegészítő tényezői
 
Az esemény helyszíne
 
Szükség esetén az alábbi negyedik karakteres altétetelek a W00-Y34 tételeknél használhatók, az Y06.- és Y07.- tételek kivételével, a külső ok helyének megjelölésére:
 
'''.0 :Otthon'''
 
Lakás
 
Lakosztály
 
Lakókocsi (állandó) parkoló
 
Tanyaház
 
Ház telekkel
 
Ház, állandó lakóhely
 
Nem intézményi lakóhely
 
'''Magán:'''
 
garázs :}
 
kijáró:}
 
kert::}az otthonnál
 
udvar :}
 
Úszómedence magánházban vagy kertben
 
'''''Kivéve:''''' elhagyott vagy gazdátlan ház (.8)
 
:építés alatt álló, de még nem lakott lakás (.6)
 
:intézeti tartózkodási hely (.1)
 
'''.1 :Bentlakásos intézmény'''
 
Gyermekotthon
 
Diákotthon
 
Betegek otthona
 
Menedékház
 
Katonai tábor
 
Krónikus utókezelő
 
Idősek otthona
 
Árvaház
 
Nyugdíjasház
 
Börtön
 
Javítóintézet
 
'''.2 Iskola, egyéb intézmények és középületek'''
 
Épület, (beleértve a hozzátartozó területet), amelyet a nagyközönség vagy annak bizonyos csoportja használ,
 
ilyenek:
 
gyűlésterem
 
egyetemi campus
 
templom
 
mozi
 
klub
 
főiskola
 
táncterem
 
bíróság
 
bölcsőde
 
kiállítóterem
 
könyvtár
 
óvoda
 
kórház
 
múzeum
 
hangversenyterem
 
operaház
 
posta
 
iskola (állami) (köz) (magán)
 
színház
 
egyetem
 
ifjúsági központ
 
'''''Kivéve:''''' építés alatt álló épület (.6)
 
:bentlakásos intézmény (.1)
 
:sportlétesítmények (.3)
 
'''.3 :Sportlétesítmények'''
 
Baseball-pálya
 
Kosárlabdapálya
 
Krikett-pálya
 
Labdarúgópálya
 
Golfpálya
 
Tornaterem
 
Gyeplabdapálya
 
Lovasiskola
 
Korcsolyapálya
 
Fallabdapálya
 
Stadion
 
Uszoda, köz-
 
Teniszpálya
 
'''''Kivéve:''''' úszómedence vagy teniszpálya magánháznál vagy - kertben (.0)
 
'''.4 :Út és közút'''
 
Autóút
 
Autópálya
 
Gyalogjárda
 
Kövezett út
 
.5 Kereskedelmi és szolgáltató helyek
 
Repülőtér
 
Bank
 
Kávéház
 
Kaszinó
 
Garázs (kereskedelmi)
 
Üzemanyag töltőállomás
 
Szálloda
 
Piac
 
Irodaház
 
Rádió- vagy televízió-állomás
 
Étterem
 
Szerviz-állomás
 
Üzlet (kereskedelmi)
 
Állomás (autóbusz)(vasút)
 
Raktár
 
Supermarket
 
Áruház
 
''''':Kivéve:''''' garázs magánháznál (.0)
 
'''.6 :Ipari létesítmények és telephelyek'''
 
Épület, bármely építés alatt álló
 
Hajógyár
 
Szárazdokk
 
Gyár:
 
. épület
 
. helység
 
Gázgyár
 
Ipartelep
 
Bánya
 
Tengeri olajfúrótorony
 
Akna (szén-)(kő-)(homokbányában)
 
Erőmű (szén)(atom)(olaj)
 
Alagút, építés alatt álló
 
Műhely
 
.7 Gazdaság
 
Gazdasági (tanya) épületek
 
Művelés alatt álló tanyaföld
 
'''''Kivéve:''''' tanyaház és tanya lakóhelyiségei (.0)
 
'''.8 :Egyéb megjelölt helyek'''
 
Strand
 
Táborhely
 
Csatorna
 
Lakókocsi telep k.m.n.
 
Elhagyott ház
 
Sivatag
 
Dokk, k.m.n.
 
Erdő
 
Kikötő
 
Domb
 
 
Mocsár
 
Katonai gyakorlótér
 
Hegység
 
Park (vidám) (köz)
 
Parkolóhely
 
Mesterséges tavacska
 
Préri
 
Közterület, k.m.n.
 
Vasútvonal
 
Folyó
 
Tenger
 
Tengerpart
 
Patak
 
Láp
 
Víztároló
 
Állatkert
 
'''.9 :K.m.n. hely'''
 
Tevékenységi kód
 
Szükség esetén az alábbi kiegészítő altételek használhatók a V01-Y34 tételeknél a baleset idején a sérült személy által végzett tevékenység megjelöléséhez.
 
Ez a kiegészítő osztályozás nem tévesztendő össze vagy használandó a baleset vagy mérgezés helyszínének megjelölésére a W00-Y34 tételeknél alkalmazott negyedik számjegyes altételekkel, ill. azok helyett.
 
'''0 :Balesetek sportolás közben'''
 
Testgyakorlás alábbi megjelölt funkcionális elemmel:
 
golf
 
kocogás
 
lovaglás
 
iskolai atlétika
 
síelés
 
úszás
 
vízisíelés
 
'''1 :Baleset szórakozás közben'''
 
Hobbi tevékenység
 
Szabadidős tevékenység, szórakozási elemmel, mint moziba, táncolni vagy partira menni
 
Részvétel önkéntes szervezetek gyűlésein vagy munkájában
 
''''':Kivéve:''''' sportolás (.0)
 
'''2 Baleset munka közben'''
 
Fizetett munka (fizikai)(szakmai)
 
A munkába menet és jövet
 
Munka fizetésért, juttatásért vagy más típusú jövedelemért
 
'''3 :Baleset egyéb típusú munka közben'''
 
Otthoni tevékenység, mint:
 
gyermekek és hozzátartozók gondozása
 
takarítás
 
főzés
 
kertészkedés
 
szerelés a háztartásban
 
Feladatok, amelyekért általában az ember nem kapna pénzt. Tanulás, például iskolai oktatásban való részvétel
 
Házi oktatásban való részvétel
 
'''4 :Baleset pihenés, alvás, evés vagy egyéb élettevékenység közben'''
 
Személyi higiénia
 
'''8 :Egyéb megjelölt tevékenység során
 
9 :K.m.n. tevékenység során'''
 
== Közlekedési balesetek (V01-V99) ==
=== Gyalogos sérülése közlekedési balesetben (V01-V09) ===
 
* V01 Gyalogos sérülése kerékpárral való összeütközéstõl
'''''Megjegyzés:''''' Ez a rész 12 csoportból áll. A szárazföldi balesetek (V01-V99) csoportjai jelzik a szállítás módját az áldozatra vonatkozóan és az altételek jelzik az áldozat "megfelelőjét" vagy az esemény típusát. Az első két számjegy jelöli meg a járművet, amelynek utasa a sérült, mivel ez a legfontosabb tényező a megelőzéshez.
** V01.0 Gyalogos sérülése kerékpárral való összeütközéstõl, nem közúti balesetben
 
** V01.1 Gyalogos sérülése kerékpárral való összeütközéstõl, közúti balesetben
'''''Kivéve:''''' :testi sértés motoros jármű összeütközése miatt (Y03.-)
** V01.9 Gyalogos sérülése kerékpárral való összeütközéstõl, nincs megjelölve, hogy közúti vagy nem közúti balesetben
 
* V02 Gyalogos sérülése két- vagy háromkerekû motoros jármûvel ütközéstõl
:nem meghatározott szándékú esemény miatti sérülés (Y32-Y33)
** V02.0 Gyalogos sérülése két- vagy háromkerekû motoros jármûvel ütközéstõl, nem közúti balesetben
 
** V02.1 Gyalogos sérülése két- vagy háromkerekû motoros jármûvel ütközéstõl, közúti balesetben
:szándékos önártalom
** V02.9 Gyalogos sérülése két- vagy háromkerekû motoros jármûvel ütközéstõl, nincs megjelölve, hogy közúti vagy nem közúti balesetben
 
* V03 Gyalogos sérülése gyalogos és autó vagy teherautó közötti összeütközésben
:elemi csapások által okozott baleset (X34-X38)
** V03.0 Gyalogos sérülése gyalogos és autó vagy teherautó közötti összeütközésben, nem közúti balesetben
 
** V03.1 Gyalogos sérülése gyalogos és autó vagy teherautó közötti összeütközésben, közúti balesetben
'''A közlekedési balesetekre vonatkozó definíciók'
** V03.9 Gyalogos sérülése gyalogos és autó vagy teherautó közötti összeütközésben, nincs megjelölve, hogy közúti vagy nem közúti balesetben
 
* V04 Gyalogos sérülése gyalogos és nehézjármû vagy autóbusz közötti összeütközésben
Közlekedési baleset'' (V01-V99) az a baleset, amely elsődlegesen személyek vagy áruk egyik helyről egy másik helyre szállítására tervezett, vagy a baleset időpontjában elsődlegesen e célra használt eszközzel kapcsolatosan fordul elő.
** V04.0 Gyalogos sérülése gyalogos és nehézjármû vagy autóbusz közötti összeütközésben, nem közúti balesetben
 
** V04.1 Gyalogos sérülése gyalogos és nehézjármû vagy autóbusz közötti összeütközésben, közúti balesetben
''Közút'' (országút) vagy utca minden útnak vagy térnek saját vonalai (vagy egyéb határvonalak) közötti teljes szélessége, amely a szokás vagy jog szerint a közösség rendelkezésére áll közúti közlekedés céljából. Az úttest a közútnak járműforgalomra kijelölt, kiépített és rendszeresen használt része.
** V04.9 Gyalogos sérülése gyalogos és nehézjármû vagy autóbusz közötti összeütközésben, nincs megjelölve, hogy közúti vagy nem közúti balesetben
 
* V05 Gyalogos sérülése gyalogos és személy- vagy tehervonat közötti összeütközésben
''Közlekedési baleset'' az a járműbaleset, amely közúton történik [ott kezdődik, végződik vagy részlegesen szerepe van a járműnek a közúton.] A járműbaleset feltehetően a közúton történik, hacsak más helyet nem jelölnek meg, kivéve a balesetek azon esetében, amelyek a különleges járműveket foglalják magukba, amelyeket nem közlekedési balesetnek osztályozunk, hacsak nem az ellenkezőjét állapították meg.
** V05.0 Gyalogos sérülése gyalogos és személy- vagy tehervonat közötti összeütközésben, nem közúti balesetben
 
** V05.1 Gyalogos sérülése gyalogos és személy- vagy tehervonat közötti összeütközésben, közúti balesetben
''Nem közlekedési baleset'' az a járműbaleset, amely teljes egészében a közúton kívül bármely más helyen történik.
** V05.9 Gyalogos sérülése gyalogos és személy- vagy tehervonat közötti összeütközésben, nincs megjelölve, hogy közúti vagy nem közúti balesetben
 
* V06 Gyalogos sérülése gyalogos és egyéb nem motoros jármû közötti összeütközésben
''Gyalogos'' a balesettel kapcsolatosan az a személy, aki a baleset időpontjában nem utazott motoros jármű(vön)(ben), vasúti szerelvényen, villamoson, állat által vontatott vagy egyéb járművön, kerékpáron vagy állaton.
** V06.0 Gyalogos sérülése gyalogos és egyéb nem motoros jármû közötti összeütközésben, nem közúti balesetben
 
** V06.1 Gyalogos sérülése gyalogos és egyéb nem motoros jármû közötti összeütközésben, közúti balesetben
''''':Beleértve:''''' személyek:
** V06.9 Gyalogos sérülése gyalogos és egyéb nem motoros jármû közötti összeütközésben, nincs megjelölve, hogy közúti vagy nem közúti balesetben
 
* V09 Gyalogos sérülése gyalogos egyéb és k.m.n. közlekedési balesetében
a gyalogos
** V09.0 Gyalogos sérülése egyéb és k.m.n. motoros jármû nem közúti balesetében
 
** V09.1 Gyalogos sérülése k.m.n. nem közúti balesetben
a jármű kerekét cserélő személy
** V09.2 Gyalogos sérülése egyéb és k.m.n. motoros jármû közúti balesetében
 
** V09.3 Gyalogos sérülése k.m.n. közúti balesetben
a jármű motorjának javítását végző személy
** V09.9 Gyalogos sérülése k.m.n. közlekedési balesetben
 
=== Kerékpáros sérülése közlekedési balesetben (V10-V19) ===
:az alábbi gyalogos szállítási eszközt használó személy:
* V10 Kerékpáros sérülése gyalogossal vagy állattal ütközésben
 
** V10.0 Kerékpár vezetõjének sérülése nem közúti balesetben gyalogossal vagy állattal ütközésben
gyermekkocsi
** V10.1 Kerékpár utasának sérülése nem közúti balesetben gyalogossal vagy állattal ütközésben
 
** V10.2 K.m.n. kerékpáros sérülése nem közúti balesetben gyalogossal vagy állattal ütközésben
korcsolya
** V10.3 Kerékpáros sérülése felszállás vagy leszállás során gyalogossal vagy állattal ütközésben
 
** V10.4 Kerékpár vezetõjének sérülése közúti balesetben gyalogossal vagy állattal ütközésben
bevásárló kocsi
** V10.5 Kerékpár utasának sérülése közúti balesetben gyalogossal vagy állattal ütközésben
 
** V10.9 K.m.n. kerékpáros sérülése közúti balesetben gyalogossal vagy állattal ütközésben
tolószék
* V11 Kerékpáros sérülése másik kerékpárossal ütközésben
 
** V11.0 Kerékpár vezetõjének sérülése nem közúti balesetben másik kerékpárossal ütközésben
görkorcsolya
** V11.1 Kerékpár utasának sérülése nem közúti balesetben másik kerékpárossal ütközésben
 
** V11.2 K.m.n. kerékpáros sérülése nem közúti balesetben másik kerékpárossal ütközésben
roller
** V11.3 Kerékpáros sérülése felszállás vagy leszállás során másik kerékpárossal ütközésben
 
** V11.4 Kerékpár vezetõjének sérülése közúti balesetben másik kerékpárossal ütközésben
gördeszka
** V11.5 Kerékpár utasának sérülése közúti balesetben másik kerékpárossal ütközésben
 
** V11.9 K.m.n. kerékpáros sérülése közúti balesetben másik kerékpárossal ütközésben
* V12 Kerékpáros sérülése két- vagy háromkerekû motoros jármûvel ütközésben
 
** V12.0 Kerékpár vezetõjének sérülése nem közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel ütközésben
szánkó
** V12.1 Kerékpár utasának sérülése nem közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel ütközésben
 
** V12.2 K.m.n. kerékpáros sérülése nem közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel ütközésben
tolókocsi (motoros)
** V12.3 Kerékpáros sérülése felszállás vagy leszállás során két- vagy háromkerekû motoros jármûvel ütközésben
 
** V12.4 Kerékpár vezetõjének sérülése közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel ütközésben
A ''járművezető'' jármű(vön)(ben) tartózkodó azon személy, aki azt üzemelteti vagy üzemeltetni szándékozik.
** V12.5 Kerékpár utasának sérülése közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel ütközésben
 
** V12.9 K.m.n. kerékpáros sérülése közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel ütközésben
''Utas'' a járművön minden személy, aki nem járművezető.
* V13 Kerékpáros sérülése autóval vagy teherautóval ütközésben
 
** V13.0 Kerékpár vezetõjének sérülése nem közúti balesetben autóval vagy teherautóval ütközésben
''''':Kivéve:''''' :a járművön kívül utazó személy - lásd (h)
** V13.1 Kerékpár utasának sérülése nem közúti balesetben autóval vagy teherautóval ütközésben
 
** V13.2 K.m.n. kerékpáros sérülése nem közúti balesetben autóval vagy teherautóval ütközésben
''A járművön kívüli személy'' az a személy, akit jármű szállít, de nem a járművezető, utas vagy az áru szállítására fenntartott helyet foglalja el.
** V13.3 Kerékpáros sérülése felszállás vagy leszállás során autóval vagy teherautóval ütközésben
 
** V13.4 Kerékpár vezetõjének sérülése közúti balesetben autóval vagy teherautóval ütközésben
''''':Beleértve:''''' az alábbi helyen utazó személyek:
** V13.5 Kerékpár utasának sérülése közúti balesetben autóval vagy teherautóval ütközésben
 
** V13.9 K.m.n. kerékpáros sérülése közúti balesetben autóval vagy teherautóval ütközésben
kocsiszekrény
* V14 Kerékpáros sérülése nehézjármûvel vagy autóbusszal ütközésben
 
** V14.0 Kerékpár vezetõjének sérülése nem közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal ütközésben
ütközésgátló
** V14.1 Kerékpár utasának sérülése nem közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal ütközésben
 
** V14.2 K.m.n. kerékpáros sérülése nem közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal ütközésben
kívül felkapaszkodva
** V14.3 Kerékpáros sérülése felszállás vagy leszállás során nehézjármûvel vagy autóbusszal ütközésben
 
** V14.4 Kerékpár vezetõjének sérülése közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal ütközésben
tető (felfüggesztés)
** V14.5 Kerékpár utasának sérülése közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal ütközésben
 
** V14.9 K.m.n. kerékpáros sérülése közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal ütközésben
kocsifelhágó
* V15 Kerékpáros sérülése személy- vagy tehervonattal ütközésben
 
** V15.0 Kerékpár vezetõjének sérülése nem közúti balesetben személy- vagy tehervonattal ütközésben
lépcső
** V15.1 Kerékpár utasának sérülése nem közúti balesetben személy- vagy tehervonattal ütközésben
 
** V15.2 K.m.n. kerékpáros sérülése nem közúti balesetben személy- vagy tehervonattal ütközésben
''Kerékpá''r az közúti szállítójármű, amely kizárólag pedállal működik.
** V15.3 Kerékpáros sérülése felszállás vagy leszállás során személy- vagy tehervonattal ütközésben
 
** V15.4 Kerékpár vezetõjének sérülése közúti balesetben személy- vagy tehervonattal ütközésben
'''''Beleértve:''''' :kerékpár
** V15.5 Kerékpár utasának sérülése közúti balesetben személy- vagy tehervonattal ütközésben
 
** V15.9 K.m.n. kerékpáros sérülése közúti balesetben személy- vagy tehervonattal ütközésben
::tricikli
* V16 Kerékpáros sérülése egyéb nem motoros jármûvel ütközésben
 
** V16.0 Kerékpár vezetõjének sérülése nem közúti balesetben egyéb nem motoros jármûvel ütközésben
'''''Kivéve:''''' :motorizált kerékpár - lásd (k)
** V16.1 Kerékpár utasának sérülése nem közúti balesetben egyéb nem motoros jármûvel ütközésben
 
** V16.2 K.m.n. kerékpáros sérülése nem közúti balesetben egyéb nem motoros jármûvel ütközésben
''Kerékpáros'' az a személy, aki pedálos kerékpáron vagy ahhoz kapcsolt oldalkocsiban vagy vontatón közlekedik.
** V16.3 Kerékpáros sérülése felszállás vagy leszállás során egyéb nem motoros jármûvel ütközésben
 
** V16.4 Kerékpár vezetõjének sérülése közúti balesetben egyéb nem motoros jármûvel ütközésben
''Motorkerékpár'' olyan kétkerekű motoros jármű, amelynek egy vagy két nyerge van. Az oldalkocsi céljából néha harmadik kerékkel is elláthatják. Az oldalkocsit a motorkerékpár szerves részének kell tekinteni.
** V16.5 Kerékpár utasának sérülése közúti balesetben egyéb nem motoros jármûvel ütközésben
 
** V16.9 K.m.n. kerékpáros sérülése közúti balesetben egyéb nem motoros jármûvel ütközésben
'''''Beleértve:''''' moped
* V17 Kerékpáros sérülése rögzített vagy álló objektummal ütközésben
 
** V17.0 Kerékpár vezetõjének sérülése nem közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal ütközésben
::motoros roller
** V17.1 Kerékpár utasának sérülése nem közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal ütközésben
 
** V17.2 K.m.n. kerékpáros sérülése nem közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal ütközésben
::motorkerékpár:
** V17.3 Kerékpáros sérülése felszállás vagy leszállás során rögzített vagy álló objektummal ütközésben
 
** V17.4 Kerékpár vezetõjének sérülése közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal ütközésben
k.m.n.
** V17.5 Kerékpár utasának sérülése közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal ütközésben
 
** V17.9 K.m.n. kerékpáros sérülése közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal ütközésben
oldalkocsis
* V18 Kerékpáros sérülése nem ütközéses balesetben
 
** V18.0 Kerékpár vezetõjének sérülése nem közúti balesetben, nem ütközéses balesetben
::motorizált kerékpár
** V18.1 Kerékpár utasának sérülése nem közúti balesetben, nem ütközéses balesetben
 
** V18.2 K.m.n. kerékpáros sérülése nem közúti balesetben, nem ütközéses balesetben
::robogó
** V18.3 Kerékpáros sérülése felszállás vagy leszállás során, nem ütközéses balesetben
 
** V18.4 Kerékpár vezetõjének sérülése közúti balesetben, nem ütközéses balesetben
'''''Kivéve:''''' motorizált tricikli - lásd (m)
** V18.5 Kerékpár utasának sérülése közúti balesetben, nem ütközéses balesetben
 
** V18.9 K.m.n. kerékpáros sérülése közúti balesetben, nem ütközéses balesetben
''Motorkerékpáros'' a motorkerékpáron vagy annak oldalkocsijában közlekedő személy.
* V19 Kerékpáros sérülése egyéb és k.m.n. közlekedési balesetben
 
** V19.0 Kerékpár vezetõjének sérülése összeütközésben egyéb és k.m.n. motoros jármû nem közúti balesetében
''Háromkerekű motoros jármű'' az olyan motorizált tricikli, amelyet elsődlegesen közúti használatra terveztek.
** V19.1 Kerékpár utasának sérülése összeütközésben egyéb és k.m.n. motoros jármû nem közúti balesetében
 
** V19.2 K.m.n. kerékpáros sérülése összeütközésben egyéb és k.m.n. motoros jármû nem közúti balesetében
'''''Beleértve:''''' motor meghajtású tricikli
** V19.3 Kerékpár [bármely] utasának sérülése k.m.n. nem közúti balesetben
 
** V19.4 Kerékpár vezetõjének sérülése összeütközésben egyéb és k.m.n. motoros jármû közúti balesetében
::motorizált riksa
** V19.5 Kerékpár utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármû közúti balesetében
 
** V19.6 K.m.n. kerékpáros sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármû közúti balesetében
::háromkerekű motoros autó
** V19.8 Kerékpáros sérülése egyéb megjelölt közlekedési balesetben
 
** V19.9 Kerékpár [bármely] utasának sérülése k.m.n. közúti balesetben
'''''Kivéve:''''' :oldalkocsis motorkerékpár - lásd (k)
=== Motorkerékpáros sérülése közlekedési balesetben (V20-V29) ===
 
* V20 Motorkerékpáros sérülése gyalogossal vagy állattal való összeütközésben
::speciális terepjáró - lásd (w)
** V20.0 Motorkerékpár vezetõjének sérülése nem közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
 
** V20.1 Motorkerékpár utasának sérülése nem közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
''Személygépkocsi'' az a négykerekű motoros jármű, amelyet elsődlegesen személyek (tíznél nem több) szállítására terveztek.
** V20.2 K.m.n. motorkerékpáros sérülése nem közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
 
** V20.3 Motorkerékpáros sérülése felszállás vagy leszállás során gyalogossal vagy állattal való ütközésben
'''''Beleértve:''''' minibusz
** V20.4 Motorkerékpár vezetõjének sérülése közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
 
** V20.5 Motorkerékpár utasának sérülése közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
''A teherautó'' olyan négy vagy hat kerekű motoros jármű, amelyet elsődlegesen áruszállítására terveztek, súlya kevesebb, mint a nehézjárműveké a helyi meghatározás szerint, és vezetése nem igényel speciális jogosítványt.
** V20.9 K.m.n. motorkerékpáros sérülése közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
 
* V21 Motorkerékpáros sérülése kerékpárral ütközésben
''A szállítási nehézjármű'' olyan motoros jármű, amelyet elsődlegesen áruszállításra terveztek, és súlya szerint a nehézjármű csoportba tartozik (általában 3500 kg felett), és vezetése speciális jogosítványt igényel.
** V21.0 Motorkerékpár vezetõjének sérülése nem közúti balesetben kerékpárral ütközésben
 
** V21.1 Motorkerékpár utasának sérülése nem közúti balesetben kerékpárral ütközésben
''Autóbusz'' az olyan motoros jármű, amelyet elsődlegesen több mint 10 személyszállítására terveztek, és vezetése speciális jogosítványt igényel.
** V21.2 K.m.n. motorkerékpáros sérülése nem közúti balesetben kerékpárral ütközésben
 
** V21.3 Motorkerékpáros sérülése felszállás vagy leszállás során kerékpárral ütközésben
'''''Beleértve:''''' távolsági autóbusz
** V21.4 Motorkerékpár vezetõjének sérülése közúti balesetben kerékpárral ütközésben
 
** V21.5 Motorkerékpár utasának sérülése közúti balesetben kerékpárral ütközésben
''Vasúti szerelvény'' vagy vasúti jármű az a szállítási eszköz, amelyet sínpályán való közlekedésre terveztek, hozzákapcsolt kocsikkal vagy anélkül.
** V21.9 K.m.n. motorkerékpáros sérülése közúti balesetben kerékpárral ütközésben
 
* V22 Motorkerékpáros sérülése két- vagy háromkerekû motoros jármûvel ütközésben
'''''Beleértve:''''' helységen belüli:
** V22.0 Motorkerékpár vezetõjének sérülése nem közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel ütközésben
 
** V22.1 Motorkerékpár utasának sérülése nem közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel ütközésben
trolibusz}
** V22.2 K.m.n. motorkerékpáros sérülése nem közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel ütközésben
 
** V22.3 Motorkerékpáros sérülése felszállás vagy leszállás során két- vagy háromkerekû motoros jármûvel ütközésben
villamos} önálló útvonalon közlekedő
** V22.4 Motorkerékpár vezetõjének sérülése közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel ütközésben
 
** V22.5 Motorkerékpár utasának sérülése közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel ütközésben
::vasúti szerelvény, vonat:
** V22.9 K.m.n. motorkerékpáros sérülése közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel ütközésben
 
* V23 Motorkerékpáros sérülése autóval vagy teherautóval ütközésben
bármilyen erővel [gőzzel] [elektromos árammal] [Diesel-motorral] vontatott :vagy meghajtott
** V23.0 Motorkerékpár vezetõjének sérülése nem közúti balesetben autóval vagy teherautóval ütközésben
 
** V23.1 Motorkerékpár utasának sérülése nem közúti balesetben autóval vagy teherautóval ütközésben
földalatti vagy magasvasút
** V23.2 K.m.n. motorkerékpáros sérülése nem közúti balesetben autóval vagy teherautóval ütközésben
 
** V23.3 Motorkerékpáros sérülése felszállás vagy leszállás során autóval vagy teherautóval ütközésben
egysínű, kétsínű
** V23.4 Motorkerékpár vezetõjének sérülése közúti balesetben autóval vagy teherautóval ütközésben
 
** V23.5 Motorkerékpár utasának sérülése közúti balesetben autóval vagy teherautóval ütközésben
függővasút
** V23.9 K.m.n. motorkerékpáros sérülése közúti balesetben autóval vagy teherautóval ütközésben
 
* V24 Motorkerékpáros sérülése nehézjármûvel vagy autóbusszal ütközésben
egyéb jármú, melyet vasúti pályán való közlekedésre terveztek
** V24.0 Motorkerékpár vezetõjének sérülése nem közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal ütközésben
 
** V24.1 Motorkerékpár utasának sérülése nem közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal ütközésben
'''''Kivéve:''''' helyiérdekű villamosvasúti [szerelvény] [kocsi], ha olyan sínpályán közlekedik, amely a közútnak vagy úttestnek része - lásd (s) definíció
** V24.2 K.m.n. motorkerékpáros sérülése nem közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal ütközésben
 
** V24.3 Motorkerékpáros sérülése felszállás vagy leszállás során nehézjármûvel vagy autóbusszal ütközésben
''Villamos'' a városi településeken belül elsődlegesen személyek szállítására tervezett és használt, síneken közlekedő eszköz.
** V24.4 Motorkerékpár vezetõjének sérülése közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal ütközésben
 
** V24.5 Motorkerékpár utasának sérülése közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal ütközésben
:Általában vonatkoznak rá a normális közlekedésirányító jelzések, és nagyrészt olyan pályatesten üzemel, amely a közútnak része. A villamos által vontatott pótkocsit a villamos részének tekintjük.
** V24.9 K.m.n. motorkerékpáros sérülése közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal ütközésben
 
* V25 Motorkerékpáros sérülése személy- vagy tehervonattal ütközésben
'''''Beleértve:''''' a helyiérdekű villamosvasúti szerelvény, amikor úgy jelölték meg, hogy közúton vagy :utcán közlekedik villamos troli(busz)
** V25.0 Motorkerékpár vezetõjének sérülése nem közúti balesetben személy- vagy tehervonattal ütközésben
 
** V25.1 Motorkerékpár utasának sérülése nem közúti balesetben személy- vagy tehervonattal ütközésben
''Speciális ipari jármű'' olyan motoros jármű, amelyet elsődlegesen az ipari vagy kereskedelmi létesítmény épületeiben vagy a hozzátartozó területen használnak.
** V25.2 K.m.n. motorkerékpáros sérülése nem közúti balesetben személy- vagy tehervonattal ütközésben
 
** V25.3 Motorkerékpáros sérülése felszállás vagy leszállás során személy- vagy tehervonattal ütközésben
'''''Beleértve:''''' akkumulátor meghajtású:
** V25.4 Motorkerékpár vezetõjének sérülése közúti balesetben személy- vagy tehervonattal ütközésben
 
** V25.5 Motorkerékpár utasának sérülése közúti balesetben személy- vagy tehervonattal ütközésben
elektromos poggyász- vagy postatargonca
** V25.9 K.m.n. motorkerékpáros sérülése közúti balesetben személy- vagy tehervonattal ütközésben
 
* V26 Motorkerékpáros sérülése egyéb, nem motoros jármûvel ütközésben
elektromos repülőtéri utasszállító jármű
** V26.0 Motorkerékpár vezetõjének sérülése nem közúti balesetben egyéb, nem motoros jármûvel ütközésben
 
** V26.1 Motorkerékpár utasának sérülése nem közúti balesetben egyéb, nem motoros jármûvel ütközésben
::szénszállító kocsi bányában
** V26.2 K.m.n. motorkerékpáros sérülése nem közúti balesetben egyéb, nem motoros jármûvel ütközésben
 
** V26.3 Motorkerékpáros sérülése felszállás vagy leszállás során egyéb, nem motoros jármûvel ütközésben
::épületi emelő (daruk) (liftek)
** V26.4 Motorkerékpár vezetõjének sérülése közúti balesetben egyéb, nem motoros jármûvel ütközésben
 
** V26.5 Motorkerékpár utasának sérülése közúti balesetben egyéb, nem motoros jármûvel ütközésben
::vasúti poggyásztargonca (elektromos)
** V26.9 K.m.n. motorkerékpáros sérülése közúti balesetben egyéb, nem motoros jármûvel ütközésben
 
* V27 Motorkerékpáros sérülése rögzített vagy álló objektummal ütközésben
::mozgó futódaru, híddaru
** V27.0 Motorkerékpár vezetõjének sérülése nem közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal ütközésben
 
** V27.1 Motorkerékpár utasának sérülése nem közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal ütközésben
:villamos targonca vagy szállítócsille bányában és kőfejtőben
** V27.2 K.m.n. motorkerékpáros sérülése nem közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal ütközésben
 
** V27.3 Motorkerékpáros sérülése felszállás vagy leszállás során rögzített vagy álló objektummal ütközésben
''Speciális mezőgazdasági jármű'' olyan motoros jármű, amelyet speciálisan mezőgazdasági (kertészeti) használatra terveztek, mint például mezőgazdasági munkagépek, terménybetakarítók és szállító járművek.
** V27.4 Motorkerékpár vezetõjének sérülése közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal ütközésben
 
** V27.5 Motorkerékpár utasának sérülése közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal ütközésben
'''''Beleértve:''''' kombájn
** V27.9 K.m.n. motorkerékpáros sérülése közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal ütközésben
 
* V28 Motorkerékpáros sérülése közlekedési balesetben összeütközés nélkül
::saját meghajtású mezőgazdasági munkagép
** V28.0 Motorkerékpár vezetõjének sérülése nem közúti balesetben összeütközés nélkül
 
** V28.1 Motorkerékpár utasának sérülése nem közúti balesetben összeütközés nélkül
::traktor és vontató
** V28.2 K.m.n. motorkerékpáros sérülése nem közúti balesetben összeütközés nélkül
 
** V28.3 Motorkerékpáros sérülése felszállás vagy leszállás során összeütközés nélkül
''Speciális építőjármű'' olyan motoros jármű, amelyet speciálisan út, épület építésére (és bontására) terveztek.
** V28.4 Motorkerékpár vezetõjének sérülése közúti balesetben összeütközés nélkül
 
** V28.5 Motorkerékpár utasának sérülése közúti balesetben összeütközés nélkül
'''''Beleértve:''''' útgyalu
** V28.9 K.m.n. motorkerékpáros sérülése közúti balesetben összeütközés nélkül
 
* V29 Motorkerékpáros sérülése egyéb és k.m.n. közlekedési balesetben
::földkiemelő
** V29.0 Motorkerékpár vezetõjének sérülése egyéb és k.m.n. motoros jármûvel való összeütközés során, nem közúti balesetben
 
** V29.1 Motorkerékpár utasának sérülése egyéb és k.m.n. motoros jármûvel való összeütközés során, nem közúti balesetben
::dömper
** V29.2 Motorkerékpár k.m.n. utasának sérülése egyéb és k.m.n. motoros jármûvel való összeütközés során, nem közúti balesetben
 
** V29.3 Motorkerékpár [bármely] utasának sérülése k.m.n. nem közúti balesetben
::föld gyalu
** V29.4 Motorkerékpár vezetõjének sérülése egyéb és k.m.n. motoros jármûvel való összeütközés során, közúti balesetben
 
** V29.5 Motorkerékpár utasának sérülése egyéb és k.m.n. motoros jármûvel való összeütközés során, közúti balesetben
::kotrógép
** V29.6 Motorkerékpár k.m.n. utasának sérülése egyéb és k.m.n. motoros jármûvel való összeütközés során, közúti balesetben
 
** V29.8 Motorkerékpár [bármely] utasának sérülése egyéb megjelölt közlekedési balesetben
::úthenger
** V29.9 Motorkerékpár [bármely] utasának sérülése k.m.n. közúti balesetben
 
=== Háromkerekû motoros jármû utasának sérülése közlekedési balesetben (V30-V39) ===
''Különleges jármű'' az olyan tervezésű jármű, amely képes egyenetlen vagy puha terepen vagy hóban is haladni.
* V30 Háromkerekû motoros jármû utasának sérülése, gyalogossal vagy állattal való ütközésben
 
** V30.0 Háromkerekû motoros jármû vezetõjének sérülése nem közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
:Például a magas építésű, speciális abroncsú és kerekű, lánctalpas meghajtású vagy légpárnás alátámasztású járművek.
** V30.1 Háromkerekû motoros jármû utasának sérülése nem közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
 
** V30.2 Háromkerekû motoros jármû külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
'''''Beleértve:''''' hókotró és hójáró
** V30.3 Háromkerekû motoros jármû k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
 
** V30.4 Személy sérülése háromkerekû motoros jármûre(rõl) való felszállás vagy leszállás során gyalogossal vagy állattal való ütközésben
::légpárnás szárazföldi jármű
** V30.5 Háromkerekû motoros jármû vezetõjének sérülése közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
 
** V30.6 Háromkerekû motoros jármû utasának sérülése közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
'''''Kivéve:''''' :nyílt vízi légpárnás jármű - lásd (x)
** V30.7 Háromkerekû motoros jármû külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
 
** V30.9 Háromkerekû motoros jármû k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
''Vízi jármű'' minden olyan eszköz, amelyet a vízen utasok és áru szállítására használnak.
* V31 Háromkerekû motoros jármû utasának sérülése, kerékpárral való ütközésben
 
** V31.0 Háromkerekû motoros jármû vezetõjének sérülése nem közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
'''''Beleértve:''''' k.m.n. légpárnás hajó
** V31.1 Háromkerekû motoros jármû utasának sérülése nem közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
 
** V31.2 Háromkerekû motoros jármû külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
''Légi jármű'' minden olyan eszköz, amelyet a levegőben utasok és áruk szállítására használnak.
** V31.3 Háromkerekû motoros jármû k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
 
** V31.4 Személy sérülése háromkerekû motoros jármûre(rõl) való felszállás vagy leszállás során kerékpárral való ütközésben
A közlekedési balesetekre vonatkozó osztályozási és kódolási szabályok:
** V31.5 Háromkerekû motoros jármû vezetõjének sérülése közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
 
** V31.6 Háromkerekû motoros jármû utasának sérülése közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
Ha egy esemény nincs meghatározva, hogy közlekedési vagy nem közlekedési baleset, akkor feltételezhetően:
** V31.7 Háromkerekû motoros jármû külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
 
** V31.9 Háromkerekû motoros jármû k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
közlekedési baleset, ha az esemény a V10-V82 és V87 tételekbe sorolható.
* V32 Háromkerekû motoros jármû utasának sérülése, két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
 
** V32.0 Háromkerekû motoros jármû vezetõjének sérülése nem közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
nem közlekedési baleset, ha az esemény V83-V86 tételekbe sorolható.
** V32.1 Háromkerekû motoros jármû utasának sérülése nem közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
 
** V32.2 Háromkerekû motoros jármû külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
:Ezeknél a tételeknél az áldozat vagy gyalogos, vagy pedig elsődlegesen nem közúti használatra tervezett járművel közlekedik.
** V32.3 Háromkerekû motoros jármû k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
 
** V32.4 Személy sérülése háromkerekû motoros jármûre(rõl) való felszállás vagy leszállás során két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
Ha a balesetben egynél több jármű érintett, az alábbi sorrendet kell követni:
** V32.5 Háromkerekû motoros jármû vezetõjének sérülése közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
 
** V32.6 Háromkerekû motoros jármû utasának sérülése közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
légi jármű és űrjármű (V95-V97)
** V32.7 Háromkerekû motoros jármû külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
 
** V32.9 Háromkerekû motoros jármû k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
vízi jármű (V90-V94)
* V33 Háromkerekû motoros jármû utasának sérülése, autóval vagy teherautóval való ütközésben
 
** V33.0 Háromkerekû motoros jármû vezetõjének sérülése nem közúti balesetben autóval vagy teherautóval való ütközésben
egyéb szállítási módok (V01-V89, V98-V99)
** V33.1 Háromkerekû motoros jármû utasának sérülése nem közúti balesetben autóval vagy teherautóval való ütközésben
 
** V33.2 Háromkerekû motoros jármû külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben autóval vagy teherautóval való ütközésben
Ha a közlekedési baleset leírása nem jelöli meg az áldozatot mint a jármű utasát és ha a sérült áldozat az alábbiak szerint van jelölve:
** V33.3 Háromkerekû motoros jármû k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben autóval vagy teherautóval való ütközésben
 
** V33.4 Személy sérülése háromkerekû motoros jármûre(rõl) való felszállás vagy leszállás során autóval vagy teherautóval való ütközésben
állat (lovagolt):}
** V33.5 Háromkerekû motoros jármû vezetõjének sérülése közúti balesetben autóval vagy teherautóval való ütközésben
 
** V33.6 Háromkerekû motoros jármû utasának sérülése közúti balesetben autóval vagy teherautóval való ütközésben
fogatolt jármű:}
** V33.7 Háromkerekû motoros jármû külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben autóval vagy teherautóval való ütközésben
 
** V33.9 Háromkerekû motoros jármû k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben autóval vagy teherautóval való ütközésben
kerékpár:}
* V34 Háromkerekû motoros jármû utasának sérülése, nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
 
** V34.0 Háromkerekû motoros jármû vezetõjének sérülése nem közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
útgyalu::}
** V34.1 Háromkerekû motoros jármû utasának sérülése nem közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
 
** V34.2 Háromkerekû motoros jármû külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
autóbusz:}
** V34.3 Háromkerekû motoros jármû k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
 
** V34.4 Személy sérülése háromkerekû motoros jármûre(rõl) való felszállás vagy leszállás során nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
autó::}:::{ ütés, ütődés
** V34.5 Háromkerekû motoros jármû vezetõjének sérülése közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
 
** V34.6 Háromkerekû motoros jármû utasának sérülése közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
motorkerékpár:} által okozott:{ sérülés
** V34.7 Háromkerekû motoros jármû külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
 
** V34.9 Háromkerekû motoros jármû k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
motorizált tricikli}:::{ halál
* V35 Háromkerekû motoros jármû utasának sérülése, személy- vagy tehervonattal való ütközésben
 
** V35.0 Háromkerekû motoros jármû vezetõjének sérülése nem közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
teherautó:}:::{ vonszoltatás
** V35.1 Háromkerekû motoros jármû utasának sérülése nem közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
 
** V35.2 Háromkerekû motoros jármû külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
hobbi jármű:}:::{ gázolás
** V35.3 Háromkerekû motoros jármû k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
 
** V35.4 Személy sérülése háromkerekû motoros jármûre(rõl) való felszállás vagy leszállás során személy- vagy tehervonattal való ütközésben
villamos:}
** V35.5 Háromkerekû motoros jármû vezetõjének sérülése közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
 
** V35.6 Háromkerekû motoros jármû utasának sérülése közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
traktor::}
** V35.7 Háromkerekû motoros jármû külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
 
** V35.9 Háromkerekû motoros jármû k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
vasúti jármű:}
* V36 Háromkerekû motoros jármû utasának sérülése, egyéb, nem motoros jármûvel való ütközésben
 
** V36.0 Háromkerekû motoros jármû vezetõjének sérülése nem közúti balesetben egyéb, nem motoros jármûvel való ütközésben
kamion::}
** V36.1 Háromkerekû motoros jármû utasának sérülése nem közúti balesetben egyéb, nem motoros jármûvel való ütközésben
 
** V36.2 Háromkerekû motoros jármû külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben egyéb, nem motoros jármûvel való ütközésben
a sérült személyt azonosítsa mint gyalogost (V01-V09).
** V36.3 Háromkerekû motoros jármû k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben egyéb, nem motoros jármûvel való ütközésben
 
** V36.4 Személy sérülése háromkerekû motoros jármûre(rõl) való felszállás vagy leszállás során egyéb, nem motoros jármûvel való ütközésben
Ha a közlekedési baleset leírása nem jelöli a sérült szerepét mint:
** V36.5 Háromkerekû motoros jármû vezetõjének sérülése közúti balesetben egyéb, nem motoros jármûvel való ütközésben
 
** V36.6 Háromkerekû motoros jármû utasának sérülése közúti balesetben egyéb, nem motoros jármûvel való ütközésben
repülőgép:}
** V36.7 Háromkerekû motoros jármû külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben egyéb, nem motoros jármûvel való ütközésben
 
** V36.9 Háromkerekû motoros jármû k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben egyéb, nem motoros jármûvel való ütközésben
kerékpár:}
* V37 Háromkerekû motoros jármû utasának sérülése, rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
 
** V37.0 Háromkerekû motoros jármû vezetõjének sérülése nem közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
csónak::}
** V37.1 Háromkerekû motoros jármû utasának sérülése nem közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
 
** V37.2 Háromkerekû motoros jármû külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
útgyalu::}
** V37.3 Háromkerekû motoros jármû k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
 
** V37.4 Személy sérülése háromkerekû motoros jármûre(rõl) való felszállás vagy leszállás során rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
autóbusz:}::::{ baleset
** V37.5 Háromkerekû motoros jármû vezetõjének sérülése közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
 
** V37.6 Háromkerekû motoros jármû utasának sérülése közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
autó::}::::{ összeütközés
** V37.7 Háromkerekû motoros jármû külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
 
** V37.9 Háromkerekû motoros jármû k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
motorkerékpár:} által okozott k.m.n.:{ kisiklás
* V38 Háromkerekû motoros jármû utasának sérülése összeütközés nélkül
 
** V38.0 Háromkerekû motoros jármû vezetõjének sérülése nem közúti balesetben összeütközés nélkül
motorizált tricikli}::::{ hajótörés
** V38.1 Háromkerekû motoros jármû utasának sérülése nem közúti balesetben összeütközés nélkül
 
** V38.2 Háromkerekû motoros jármû külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben összeütközés nélkül
teherautó:}
** V38.3 Háromkerekû motoros jármû k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben összeütközés nélkül
 
** V38.4 Személy sérülése háromkerekû motoros jármûre(rõl) való felszállás vagy leszállás során összeütközés nélkül
hobbi jármű:}
** V38.5 Háromkerekû motoros jármû vezetõjének sérülése közúti balesetben összeütközés nélkül
 
** V38.6 Háromkerekû motoros jármû utasának sérülése közúti balesetben összeütközés nélkül
űrhajó::}
** V38.7 Háromkerekû motoros jármû külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben összeütközés nélkül
 
** V38.9 Háromkerekû motoros jármû k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben összeütközés nélkül
villamos:}
* V39 Háromkerekû motoros jármû utasának sérülése egyéb és k.m.n. közlekedési balesetben
 
** V39.0 Háromkerekû motoros jármû vezetõjének sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármû nem közúti balesetében
traktor::}
** V39.1 Háromkerekû motoros jármû utasának sérülése összeütközésben, és k.m.n. motoros jármû nem közúti balesetében
 
** V39.2 Háromkerekû motoros jármû k.m.n. utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármû közúti balesetében
vasúti jármű:}
** V39.3 Háromkerekû motoros jármû [bármely] utasának sérülése összeütközésben, k.m.n. motoros jármû nem közúti balesetében
 
** V39.4 Háromkerekû motoros jármû vezetõjének sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármû közúti balesetében
kamion::}
** V39.5 Háromkerekû motoros jármû utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármû közúti balesetében
 
** V39.6 Háromkerekû motoros jármû k.m.n. utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármû közúti balesetében
vízi jármű:}
** V39.8 Háromkerekû motoros jármû [bármely] utasának sérülése egyéb megjelölt közlekedési balesetben
 
** V39.9 Háromkerekû motoros jármû [bármely] utasának sérülése k.m.n. közúti balesetben
a sérültet azonosítsa mint az említett jármű utasát vagy vezetőjét.
=== Autó utasának sérülése közlekedési balesetben (V40-V49) ===
 
* V40 Autó utasának sérülése, gyalogossal vagy állattal való ütközésben
Ha a balesetben egynél több jármű szerepel, ne adjon meg feltételezést arra vonatkozóan, melyik járműben volt a sebesült, csak akkor, ha a járművek azonosak. Helyette sorolja a megfelelő V87-V88, V90-V94, V95-V97 tételbe, figyelembe véve a 2.pontban megadott sorrendet.
** V40.0 Autó vezetõjének sérülése nem közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
 
** V40.1 Autó utasának sérülése nem közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
Ha a közlekedési baleset mint:
** V40.2 Autó külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
 
** V40.3 Autó k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
jármű (motoros)(nem motoros):
** V40.4 Személy sérülése autóba(ból) való beszállás vagy kiszállás során gyalogossal vagy állattal való ütközésben
 
** V40.5 Autó vezetõjének sérülése közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
kanyarodás elmulasztása
** V40.6 Autó utasának sérülése közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
 
** V40.7 Autó külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
feletti uralom elvesztése
** V40.9 Autó k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
 
* V41 Autó utasának sérülése, kerékpárral való ütközésben
gumiabroncs kilyukadása miatt:
** V41.0 Autó vezetõjének sérülése nem közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
 
** V41.1 Autó utasának sérülése nem közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
a vezető elalvása miatt
** V41.2 Autó külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
 
** V41.3 Autó k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
a vezető figyelmetlensége miatt
** V41.4 Személy sérülése autóba(ból) való beszállás vagy kiszállás során kerékpárral való ütközésben
 
** V41.5 Autó vezetõjének sérülése közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
gyorshajtás miatt
** V41.6 Autó utasának sérülése közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
 
** V41.7 Autó külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
a mechanikai részek meghibásodása miatt
** V41.9 Autó k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
 
* V42 Autó utasának sérülése, két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
összeütközést idéz elő, a balesetet összeütközésnek jelölje.
** V42.0 Autó vezetõjének sérülése nem közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
 
** V42.1 Autó utasának sérülése nem közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
Ha a baleset nem idéz elő összeütközést, a balesetben szereplő jármű típusa szerint kódolja.
** V42.2 Autó külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
 
** V42.3 Autó k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
Ha a közlekedési baleset, mozgásban levő járművel kapcsolatos, mint:
** V42.4 Személy sérülése autóba(ból) való beszállás vagy kiszállás során két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
 
** V42.5 Autó vezetõjének sérülése közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
a mozgó jármű kipufogógáza által okozott baleseti mérgezés:}
** V42.6 Autó utasának sérülése közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
 
** V42.7 Autó külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
a mozgó jármű bármely részének törése::::}
** V42.9 Autó k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
 
* V43 Autó utasának sérülése, autóval vagy teherautóval való ütközésben
a mozgó jármű bármely részének robbanása:::}
** V43.0 Autó vezetõjének sérülése nem közúti balesetben autóval vagy teherautóval való ütközésben
 
** V43.1 Autó utasának sérülése nem közúti balesetben autóval vagy teherautóval való ütközésben
a mozgó járműről való leesés, leugrás vagy lelöketés::} a mozgó járműre esett
** V43.2 Autó külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben autóval vagy teherautóval való ütközésben
 
** V43.3 Autó k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben autóval vagy teherautóval való ütközésben
tűz keletkezése a mozgó járműben:::::} vagy útba esett tárgy
** V43.4 Személy sérülése autóba(ból) való beszállás vagy kiszállás során autóval vagy teherautóval való ütközésben
 
** V43.5 Autó vezetõjének sérülése közúti balesetben autóval vagy teherautóval való ütközésben
a mozgó járműben vagy járműre dobott tárgy okozta ütés::}
** V43.6 Autó utasának sérülése közúti balesetben autóval vagy teherautóval való ütközésben
 
** V43.7 Autó külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben autóval vagy teherautóval való ütközésben
a mozgó járműben valamely részéhez vagy valamely bennelevő:}
** V43.9 Autó k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben autóval vagy teherautóval való ütközésben
 
* V44 Autó utasának sérülése, nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
tárgynak ütődés okozta sérülése:::::}
** V44.0 Autó vezetõjének sérülése nem közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
 
** V44.1 Autó utasának sérülése nem közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
a mozgó jármű mozgó részétől okozott sérülés:::}:
** V44.2 Autó külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
 
** V44.3 Autó k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
összeütközést idéz elő, a balesetet összeütközésnek jelölje.
** V44.4 Személy sérülése autóba(ból) való beszállás vagy kiszállás során nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
 
** V44.5 Autó vezetõjének sérülése közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
Ha a baleset nem idéz elő összeütközést, a balesetben szereplő jármű típusa szerint kódolja.
** V44.6 Autó utasának sérülése közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
 
** V44.7 Autó külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
Szárazföldi közlekedési baleset:
** V44.9 Autó k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
 
* V45 Autó utasának sérülése, személy- vagy tehervonattal való ütközésben
Összeütközés (a gép feletti uralom elvesztése miatt)(közúton) jármű és az alábbiak között:
** V45.0 Autó vezetõjének sérülése nem közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
 
** V45.1 Autó utasának sérülése nem közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
támfal (híd) (felüljáró)::::}
** V45.2 Autó külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
 
** V45.3 Autó k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
lezuhant kő::::::}
** V45.4 Személy sérülése autóba(ból) való beszállás vagy kiszállás során személy- vagy tehervonattal való ütközésben
 
** V45.5 Autó vezetõjének sérülése közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
védősín vagy elhatároló kerítés:::}
** V45.6 Autó utasának sérülése közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
 
** V45.7 Autó külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
autópálya közti korlát::::}
** V45.9 Autó k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
 
* V46 Autó utasának sérülése, egyéb, nem motoros jármûvel való ütközésben
földcsuszamlás (nem mozgásban):::} a V17.-, V27.-, V37.-,
** V46.0 Autó vezetõjének sérülése nem közúti balesetben egyéb, nem motoros jármûvel való ütközésben
 
** V46.1 Autó utasának sérülése nem közúti balesetben egyéb, nem motoros jármûvel való ütközésben
motoros jármű elé dobott tárgy:::} V47.-, V57.-, V67.-, és
** V46.2 Autó külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben egyéb, nem motoros jármûvel való ütközésben
 
** V46.3 Autó k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben egyéb, nem motoros jármûvel való ütközésben
járdasziget::::::} V77.-, tételbe tartoznak
** V46.4 Személy sérülése autóba(ból) való beszállás vagy kiszállás során egyéb, nem motoros jármûvel való ütközésben
 
** V46.5 Autó vezetõjének sérülése közúti balesetben egyéb, nem motoros jármûvel való ütközésben
fa:::::::}
** V46.6 Autó utasának sérülése közúti balesetben egyéb, nem motoros jármûvel való ütközésben
 
** V46.7 Autó külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben egyéb, nem motoros jármûvel való ütközésben
útjelző vagy irányító (időszaki):::}
** V46.9 Autó k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben egyéb, nem motoros jármûvel való ütközésben
 
* V47 Autó utasának sérülése, rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
tartó pózna::::::}
** V47.0 Autó vezetõjének sérülése nem közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
 
** V47.1 Autó utasának sérülése nem közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
út számára készült falvágat:::}
** V47.2 Autó külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
 
** V47.3 Autó k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
egyéb tárgy, rögzített, mozgatható vagy mozgó:}
** V47.4 Személy sérülése autóba(ból) való beszállás vagy kiszállás során rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
 
** V47.5 Autó vezetõjének sérülése közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
jármű felfordulása (összeütközés nélkül)
** V47.6 Autó utasának sérülése közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
 
** V47.7 Autó külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
a V18.-, V28.-, V38.-, V48.-, V58.-, V68.- és V78.- tételbe tartozik
** V47.9 Autó k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
 
* V48 Autó utasának sérülése közlekedési balesetben, összeütközés nélkül
jármű összeütközése állattal (őrzött) (őrizetlen)
** V48.0 Autó vezetõjének sérülése nem közúti balesetben összeütközés nélkül
 
** V48.1 Autó utasának sérülése nem közúti balesetben összeütközés nélkül
a V10.-, V20.-, V30.-, V40.-, V50.-, V60.- és V70.- tételbe tartozik
** V48.2 Autó külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben összeütközés nélkül
 
** V48.3 Autó k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben összeütközés nélkül
jármű összeütközése állat vontatta járművel vagy lovagolt állattal
** V48.4 Személy sérülése autóba(ból) való beszállás vagy kiszállás során összeütközés nélkül
 
** V48.5 Autó vezetõjének sérülése közúti balesetben összeütközés nélkül
a V16.-, V26.-, V36.-, V46.-, V56.-, V66.- és V76.- tételbe tartozik.
** V48.6 Autó utasának sérülése közúti balesetben összeütközés nélkül
 
===Gyalogos** V48.7 Autó külsõ részén utazó személy sérülése közlekedésiközúti balesetben (V01-V09)===összeütközés nélkül
** V48.9 Autó k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben összeütközés nélkül
 
* V49 Autó utasának sérülése egyéb és k.m.n. közlekedési balesetben
'''''Kivéve::'''''összeütközés gyalogos (szállítóeszköz) és másik gyalogos (szállítóeszköz) között
** V49.0 Autó vezetõjének sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármû nem közúti balesetében
(W51.-)
** V49.1 Autó utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármû nem közúti balesetében
 
** V49.2 Autó k.m.n. utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármû nem közúti balesetében
gyalogosok összeütközését követő esés (W03.-)
** V49.3 Autó bármely utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármû nem közúti balesetében
 
** V49.4 Autó vezetõjének sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármû közúti balesetében
A V01-V06 tételeknél az alábbi negyedik számjegyes altételek használhatók:
** V49.5 Autó utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármû közúti balesetében
 
** V49.6 Autó k.m.n. utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármû közúti balesetében
.0 Nem közlekedési baleset
** V49.8 Autó bármely utasának sérülése egyéb megjelölt közlekedési balesetben
 
** V49.9 Autó bármely utasának sérülése k.m.n. közúti balesetben
.1 Közlekedési baleset
=== Teherautó utasának sérülése közlekedési balesetben (V50-V59) ===
 
* V50 Teherautó utasának sérülése, gyalogossal vagy állattal való ütközésben
.9 Nincs megjelölve, hogy közlekedési vagy nem közlekedési baleset
** V50.0 Teherautó vezetõjének sérülése nem közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
 
** V50.1 Teherautó utasának sérülése nem közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
V01 Gyalogos sérülése kerékpárral való összeütközéstől
** V50.2 Teherautó külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
 
** V50.3 Teherautó k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
V02 Gyalogos sérülése két vagy három kerekű motoros járművel ütközéstől
** V50.4 Személy sérülése teherautóra(ról) való felszállás vagy leszállás során gyalogossal vagy állattal való ütközésben
 
** V50.5 Teherautó vezetõjének sérülése közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
V03 Gyalogos sérülése gyalogos és autó vagy teherautó közötti összeütközésben
** V50.6 Teherautó utasának sérülése közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
 
** V50.7 Teherautó külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
V04 Gyalogos sérülése gyalogos és nehézjármű vagy autóbusz közötti összeütközésben
** V50.9 Teherautó k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
 
* V51 Teherautó utasának sérülése, kerékpárral való ütközésben
V05 Gyalogos sérülése gyalogos és személy- vagy tehervonat közötti összeütközésben
** V51.0 Teherautó vezetõjének sérülése nem közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
 
** V51.1 Teherautó utasának sérülése nem közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
V06 Gyalogos sérülése gyalogos és egyéb nem motoros jármű közötti összeütközésben
** V51.2 Teherautó külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
 
** V51.3 Teherautó k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
:'''''Beleértve:''''' összeütközés fogatolt járművel, lovagolt állattal, villamossal
** V51.4 Személy sérülése teherautóra(ról) való felszállás vagy leszállás során kerékpárral való ütközésben
 
** V51.5 Teherautó vezetõjének sérülése közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
V09 Gyalogos sérülése gyalogos egyéb és k.m.n. közlekedési balesetében
** V51.6 Teherautó utasának sérülése közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
 
** V51.7 Teherautó külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
:'''''Beleértve:''''' a speciális jármű által okozott gyalogos sérülést
** V51.9 Teherautó k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
 
V09.0* GyalogosV52 Teherautó utasának sérülése, egyébkét- ésvagy k.m.n.háromkerekû motoros jármű nemjármûvel közlekedésivaló balesetébenütközésben
** V52.0 Teherautó vezetõjének sérülése nem közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
 
V09** V52.1 GyalogosTeherautó utasának sérülése k.m.n. nem közlekedésiközúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
** V52.2 Teherautó külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
 
** V52.3 Teherautó k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
V09.2 Gyalogos sérülése egyéb és k.m.n. motoros jármű közlekedési balesetében
** V52.4 Személy sérülése teherautóra(ról) való felszállás vagy leszállás során két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
 
** V52.5 Teherautó vezetõjének sérülése közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
V09.3 Gyalogos sérülése k.m.n. közlekedési balesetben
** V52.6 Teherautó utasának sérülése közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
 
** V52.7 Teherautó külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
V09.9 Gyalogos sérülése k.m.n. szállítási balesetben
** V52.9 Teherautó k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
 
* V53 Teherautó utasának sérülése, autóval vagy teherautóval való ütközésben
===Kerékpáros sérülése közlekedési balesetben (V10-V19)===
** V53.0 Teherautó vezetõjének sérülése nem közúti balesetben autóval vagy teherautóval való ütközésben
 
** V53.1 Teherautó utasának sérülése nem közúti balesetben autóval vagy teherautóval való ütközésben
A V10-V18 tételeknél az alábbi negyedik számjegyes altételek használhatók:
** V53.2 Teherautó külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben autóval vagy teherautóval való ütközésben
 
** V53.03 VezetőTeherautó k.m.n. utasának sérülése nem közlekedésiközúti balesetben autóval vagy teherautóval való ütközésben
** V53.4 Személy sérülése teherautóra(ról) való felszállás vagy leszállás során autóval vagy teherautóval való ütközésben
 
** V53.15 UtasTeherautó vezetõjének sérülése nem közlekedésiközúti balesetben autóval vagy teherautóval való ütközésben
** V53.6 Teherautó utasának sérülése közúti balesetben autóval vagy teherautóval való ütközésben
 
** V53.7 Teherautó külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben autóval vagy teherautóval való ütközésben
.2 K.m.n. pedálos kerékpáros sérülése nem közlekedési balesetben
** V53.9 Teherautó k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben autóval vagy teherautóval való ütközésben
 
.3* SzemélyV54 Teherautó utasának sérülése, felszállásnehézjármûvel vagy leszállásautóbusszal való soránütközésben
** V54.0 Teherautó vezetõjének sérülése nem közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
 
** V54.41 VezetőTeherautó utasának sérülése közlekedésinem közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
** V54.2 Teherautó külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
 
** V54.53 UtasTeherautó k.m.n. utasának sérülése közlekedésinem közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
** V54.4 Személy sérülése teherautóra(ról) való felszállás vagy leszállás során nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
 
.9** K.m.nV54.5 pedálosTeherautó kerékpárosvezetõjének sérülése közlekedésiközúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
** V54.6 Teherautó utasának sérülése közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
 
V10** KerékpárosV54.7 Teherautó külsõ részén utazó személy sérülése gyalogossalközúti balesetben nehézjármûvel vagy állattalautóbusszal való ütközésben
** V54.9 Teherautó k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
 
* V55 Teherautó utasának sérülése, személy- vagy tehervonattal való ütközésben
:'''''Kivéve:''''' összeütközés fogatolt járművel, lovagolt állattal (V16.-)
** V55.0 Teherautó vezetõjének sérülése nem közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
 
V11** KerékpárosV55.1 Teherautó utasának sérülése másiknem közúti balesetben személy- vagy tehervonattal kerékpárossalvaló ütközésben
** V55.2 Teherautó külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
 
V12** KerékpárosV55.3 Teherautó k.m.n. utasának sérülése kétnem vagyközúti hárombalesetben kerekűszemély- vagy motorostehervonattal járművelvaló ütközésben
** V55.4 Személy sérülése teherautóra(ról) való felszállás vagy leszállás során személy- vagy tehervonattal való ütközésben
 
V13** KerékpárosV55.5 Teherautó vezetõjének sérülése autóvalközúti balesetben személy- vagy teherautóvaltehervonattal való ütközésben
** V55.6 Teherautó utasának sérülése közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
 
V14** KerékpárosV55.7 Teherautó külsõ részén utazó személy sérülése nehézjárművelközúti balesetben személy- vagy autóbusszaltehervonattal való ütközésben
** V55.9 Teherautó k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
 
V15* KerékpárosV56 Teherautó utasának sérülése, egyéb nem személy-motoros vagyjármûvel tehervonattalvaló ütközésben
** V56.0 Teherautó vezetõjének sérülése nem közúti balesetben egyéb nem motoros jármûvel való ütközésben
 
V16** KerékpárosV56.1 Teherautó utasának sérülése nem közúti balesetben egyéb nem motoros járműveljármûvel való ütközésben
** V56.2 Teherautó külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben egyéb nem motoros jármûvel való ütközésben
 
** V56.3 Teherautó k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben egyéb nem motoros jármûvel való ütközésben
:'''''Beleértve:''''' összeütközés fogatolt járművel, lovagolt állattal, villamossal
** V56.4 Személy sérülése teherautóra(ról) való felszállás vagy leszállás során egyéb nem motoros jármûvel való ütközésben
 
V17** KerékpárosV56.5 Teherautó vezetõjének sérülése rögzítettközúti balesetben egyéb nem vagymotoros állandójármûvel objektummalvaló ütközésben
** V56.6 Teherautó utasának sérülése közúti balesetben egyéb nem motoros jármûvel való ütközésben
 
** V56.7 Teherautó külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben egyéb nem motoros jármûvel való ütközésben
V18 Kerékpáros sérülése nem ütközéses balesetben
** V56.9 Teherautó k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben egyéb nem motoros jármûvel való ütközésben
 
* V57 Teherautó utasának sérülése, rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
:'''''Beleértve:''''' leesés kerékpárról (megelőző összeütközés nélkül)
** V57.0 Teherautó vezetõjének sérülése nem közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
 
** V57.1 Teherautó utasának sérülése nem közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
:::felborulás:
** V57.2 Teherautó külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
 
** V57.3 Teherautó k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
k.m.n.
** V57.4 Személy sérülése teherautóra(ról) való felszállás vagy leszállás során rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
 
** V57.5 Teherautó vezetõjének sérülése közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
ütközés nélkül
** V57.6 Teherautó utasának sérülése közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
 
** V57.7 Teherautó külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
V19 Kerékpáros sérülése egyéb és k.m.n. szállítási balesetben
** V57.9 Teherautó k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
 
* V58 Teherautó utasának sérülése közlekedési balesetben, összeütközés nélkül
V19.0 Vezető sérülése összeütközésben egyéb és k.m.n. motoros jármű nem közlekedési balesetében
** V58.0 Teherautó vezetõjének sérülése nem közúti balesetben összeütközés nélkül
 
** V58.1 Teherautó utasának sérülése nem közúti balesetben összeütközés nélkül
V19.1 Utas sérülése összeütközésben egyéb és k.m.n. motoros jármű nem közlekedési balesetében
** V58.2 Teherautó külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben összeütközés nélkül
 
** V58.3 Teherautó k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben összeütközés nélkül
V19.2 K.m.n. kerékpáros sérülése összeütközésben egyéb és k.m.n. motoros jármű nem közlekedési balesetében
** V58.4 Személy sérülése teherautóra(ról) való felszállás vagy leszállás során összeütközés nélkül
 
** V58.5 Teherautó vezetõjének sérülése közúti balesetben összeütközés nélkül
:Kerékpár összeütközése, k.m.n. nem közlekedési
** V58.6 Teherautó utasának sérülése közúti balesetben összeütközés nélkül
 
** V58.7 Teherautó külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben összeütközés nélkül
V19.3 Kerékpáros [bármilyen] sérülése k.m.n. nem közlekedési balesetben
** V58.9 Teherautó k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben összeütközés nélkül
 
:Kerékpár* balesetV59 Teherautó utasának sérülése, egyéb és k.m.n., nem közlekedési balesetben
** V59.0 Teherautó vezetõjének sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármû nem közúti balesetében
 
** V59.1 Teherautó utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármû nem közúti balesetében
:Kerékpáros sérülése nem közlekedési balesetben k.m.n.
** V59.2 Teherautó k.m.n. utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármû nem közúti balesetében
 
V19** V59.43 VezetőTeherautó bármely utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros járműjármû nem közlekedésiközúti balesetében
** V59.4 Teherautó vezetõjének sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármû közúti balesetében
 
V19** V59.5 UtasTeherautó utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros járműjármû közlekedésiközúti balesetében
** V59.6 Teherautó k.m.n. utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármû közúti balesetében
 
V19.6** K.m.nV59.8 kerékpárosTeherautó bármely utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros járműmegjelölt közlekedési balesetébenbalesetben
** V59.9 Teherautó bármely utasának sérülése k.m.n. közúti balesetben
 
=== Nehéz szállítójármû utasának sérülése közlekedési balesetben (V60-V69) ===
:Kerékpárbaleset, k.m.n. (közlekedési baleset)
* V60 Nehéz szállítójármû utasának sérülése, gyalogossal vagy állattal való ütközésben
 
** V60.0 Nehéz szállítójármû vezetõjének sérülése nem közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
V19.8 Kerékpáros sérülése egyéb megjelölt szállítási balesetben
** V60.1 Nehéz szállítójármû utasának sérülése nem közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
 
** V60.2 Nehéz szállítójármû külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
:Beszorulás a kerékpár közé
** V60.3 Nehéz szállítójármû k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
 
** V60.4 Személy sérülése nehéz szállítójármûre(rõl) való felszállás vagy leszállás során gyalogossal vagy állattal való ütközésben
V19.9 Kerékpáros [bármilyen] sérülése k.m.n. közlekedési balesetben
** V60.5 Nehéz szállítójármû vezetõjének sérülése közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
 
** V60.6 Nehéz szállítójármû utasának sérülése közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
:Kerékpáros baleset, k.m.n.
** V60.7 Nehéz szállítójármû külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
 
** V60.9 Nehéz szállítójármû k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
===Motorkerékpáros sérülése közlekedési balesetben (V20-V29)===
* V61 Nehéz szállítójármû utasának sérülése, kerékpárral való ütközésben
 
** V61.0 Nehéz szállítójármû vezetõjének sérülése nem közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
'''''Beleértve:''''' :moped
** V61.1 Nehéz szállítójármû utasának sérülése nem közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
 
** V61.2 Nehéz szállítójármû külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
:oldalkocsis motorkerékpár
** V61.3 Nehéz szállítójármû k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
 
** V61.4 Személy sérülése nehéz szállítójármûre(rõl) való felszállás vagy leszállás során kerékpárral való ütközésben
:motorizált kerékpár
** V61.5 Nehéz szállítójármû vezetõjének sérülése közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
 
** V61.6 Nehéz szállítójármû utasának sérülése közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
:motoros roller
** V61.7 Nehéz szállítójármû külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
 
** V61.9 Nehéz szállítójármû k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
'''''Kivéve::'''''három kerekű motoros jármű (V30-V39)
* V62 Nehéz szállítójármû utasának sérülése, két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
 
** V62.0 Nehéz szállítójármû vezetõjének sérülése nem közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
A V20-V28 tételeknél az alábbi negyedik számjegyes altételek használhatók:
** V62.1 Nehéz szállítójármû utasának sérülése nem közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
 
** V62.2 Nehéz szállítójármû külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
.0 Vezető sérülése nem közlekedési balesetben
** V62.3 Nehéz szállítójármû k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
 
** V62.4 Személy sérülése nehéz szállítójármûre(rõl) való felszállás vagy leszállás során két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
.1 Utas sérülése nem közlekedési balesetben
** V62.5 Nehéz szállítójármû vezetõjének sérülése közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
 
** V62.6 Nehéz szállítójármû utasának sérülése közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
.2 K.m.n. motorkerékpáros sérülése nem közlekedési balesetben
** V62.7 Nehéz szállítójármû külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
 
** V62.9 Nehéz szállítójármû k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
.3 Személy sérülése felszállás vagy leszállás során
* V63 Nehéz szállítójármû utasának sérülése, autóval vagy teherautóval való összeütközésben
 
** V63.0 Nehéz szállítójármû vezetõjének sérülése nem közúti balesetben autóval vagy teherautóval való összeütközésben
.4 Vezető sérülése közlekedési balesetben
** V63.1 Nehéz szállítójármû utasának sérülése nem közúti balesetben autóval vagy teherautóval való összeütközésben
 
** V63.2 Nehéz szállítójármû külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben autóval vagy teherautóval való összeütközésben
.5 Utas sérülése közlekedési balesetben
** V63.3 Nehéz szállítójármû k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben autóval vagy teherautóval való összeütközésben
 
** V63.4 Személy sérülése nehéz szállítójármûre(rõl) való felszállás vagy leszállás során autóval vagy teherautóval való összeütközésben
.9 K.m.n. motorkerékpáros sérülése közlekedési balesetben
** V63.5 Nehéz szállítójármû vezetõjének sérülése közúti balesetben autóval vagy teherautóval való összeütközésben
 
V20** MotorkerékpárosV63.6 Nehéz szállítójármû utasának sérülése motorkerékpárosközúti ésbalesetben gyalogosautóval vagy állatteherautóval közöttivaló összeütközésben
** V63.7 Nehéz szállítójármû külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben autóval vagy teherautóval való összeütközésben
 
** V63.9 Nehéz szállítójármû k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben autóval vagy teherautóval való összeütközésben
:'''''Kivéve:''''' összeütközés fogatolt járművel, lovagolt állattal (V26.-)
* V64 Nehéz szállítójármû utasának sérülése, nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
 
** V64.0 Nehéz szállítójármû vezetõjének sérülése nem közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
V21 Motorkerékpáros sérülése kerékpárral ütközésben
** V64.1 Nehéz szállítójármû utasának sérülése nem közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
 
** V64.2 Nehéz szállítójármû külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
V22 Motorkerékpáros sérülése két vagy három kerekű járművel ütközésben
** V64.3 Nehéz szállítójármû k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
 
V23** MotorkerékpárosV64.4 Személy sérülése autóvalnehéz szállítójármûre(rõl) való felszállás vagy teherautóvalleszállás során nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
** V64.5 Nehéz szállítójármû vezetõjének sérülése közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
 
V24** MotorkerékpárosV64.6 Nehéz szállítójármû utasának sérülése nehézjárművelközúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
** V64.7 Nehéz szállítójármû külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
 
V25** MotorkerékpárosV64.9 Nehéz szállítójármû k.m.n. utasának sérülése személy-közúti balesetben nehézjármûvel vagy tehervonattalautóbusszal való ütközésben
* V65 Nehéz szállítójármû utasának sérülése, személy- vagy tehervonattal való ütközésben
 
** V65.0 Nehéz szállítójármû vezetõjének sérülése nem közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
V26 Motorkerékpáros sérülése egyéb, nem motoros járművel ütközésben
** V65.1 Nehéz szállítójármû utasának sérülése nem közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
 
** V65.2 Nehéz szállítójármû külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
:'''''Beleértve:''''' összeütközés fogatolt járművel, lovagolt állattal, villamossal
** V65.3 Nehéz szállítójármû k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
 
V27** MotorkerékpárosV65.4 Személy sérülése rögzítettnehéz szállítójármûre(rõl) való felszállás vagy leszállás során személy- vagy állandótehervonattal objektummalvaló ütközésben
** V65.5 Nehéz szállítójármû vezetõjének sérülése közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
 
V28** MotorkerékpárosV65.6 Nehéz szállítójármû utasának sérülése közlekedésiközúti balesetben összeütközésszemély- vagy tehervonattal való nélkülütközésben
** V65.7 Nehéz szállítójármû külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
 
** V65.9 Nehéz szállítójármû k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
:'''''Beleértve:''''' leesés motorkerékpárról (megelőző összeütközés nélkül)
* V66 Nehéz szállítójármû utasának sérülése, egyéb nem motoros jármûvel való ütközésben
 
** V66.0 Nehéz szállítójármû vezetõjének sérülése nem közúti balesetben egyéb nem motoros jármûvel való ütközésben
:::felborulás:
** V66.1 Nehéz szállítójármû utasának sérülése nem közúti balesetben egyéb nem motoros jármûvel való ütközésben
 
** V66.2 Nehéz szállítójármû külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben egyéb nem motoros jármûvel való ütközésben
k.m.n.
** V66.3 Nehéz szállítójármû k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben egyéb nem motoros jármûvel való ütközésben
 
** V66.4 Személy sérülése nehéz szállítójármûre(rõl) való felszállás vagy leszállás során egyéb nem motoros jármûvel való ütközésben
összeütközés nélkül
** V66.5 Nehéz szállítójármû vezetõjének sérülése közúti balesetben egyéb nem motoros jármûvel való ütközésben
 
** V66.6 Nehéz szállítójármû utasának sérülése közúti balesetben egyéb nem motoros jármûvel való ütközésben
V29 Motorkerékpáros sérülése egyéb és k.m.n. közlekedési balesetben
** V66.7 Nehéz szállítójármû külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben egyéb nem motoros jármûvel való ütközésben
 
** V66.9 Nehéz szállítójármû k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben egyéb nem motoros jármûvel való ütközésben
V29.0 Vezető sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű nem közlekedési balesetében
* V67 Nehéz szállítójármû utasának sérülése, rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
 
** V67.0 Nehéz szállítójármû vezetõjének sérülése nem közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
V29.1 Utas sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű nem közlekedési balesetében
** V67.1 Nehéz szállítójármû utasának sérülése nem közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
 
** V67.2 Nehéz szállítójármû külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
V29.2 Motorkerékpár k.m.n. utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű nem közlekedési balesetében
** V67.3 Nehéz szállítójármû k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
 
** V67.4 Személy sérülése nehéz szállítójármûre(rõl) való felszállás vagy leszállás során rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
:Motorkerékpár összeütközése, k.m.n. nem közlekedési
** V67.5 Nehéz szállítójármû vezetõjének sérülése közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
 
** V67.6 Nehéz szállítójármû utasának sérülése közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
V29.3 Motorkerékpár utasának sérülése összeütközésben, egyéb és motoros jármű k.m.n. nem-közlekedési balesetében
** V67.7 Nehéz szállítójármû külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
 
** V67.9 Nehéz szállítójármû k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
:Motorkerékpárbaleset, k.m.n. nem-közlekedési
* V68 Nehéz szállítójármû utasának sérülése közlekedési balesetben, összeütközés nélkül
 
:Motorkerékpár** utasánakV68.0 Nehéz szállítójármû vezetõjének sérülése nem-közlekedési közúti balesetben. k.m.n.összeütközés nélkül
** V68.1 Nehéz szállítójármû utasának sérülése nem közúti balesetben összeütközés nélkül
 
** V68.2 Nehéz szállítójármû külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben összeütközés nélkül
V29.4 Vezető sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű közlekedési balesetében
** V68.3 Nehéz szállítójármû k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben összeütközés nélkül
 
** V68.4 Személy sérülése nehéz szállítójármûre(rõl) való felszállás vagy leszállás során összeütközés nélkül
V29.5 Utas sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű közlekedési balesetében
** V68.5 Nehéz szállítójármû vezetõjének sérülése közúti balesetben összeütközés nélkül
 
** V68.6 Nehéz szállítójármû utasának sérülése közúti balesetben összeütközés nélkül
V29.6 Motorkerékpár k.m.n. utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű közlekedési balesetében
** V68.7 Nehéz szállítójármû külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben összeütközés nélkül
 
** V68.9 Nehéz szállítójármû k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben összeütközés nélkül
:Motorkerékpár összeütközése k.m.n. (közlekedési)
* V69 Nehéz szállítójármû utasának sérülése egyéb és k.m.n. közlekedési balesetben
 
** V69.0 Nehéz szállítójármû vezetõjének sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármû nem közúti balesetében
V29.8 Motorkerékpár utasának sérülése egyéb megjelölt szállítási balesetben
** V69.1 Nehéz szállítójármû utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármû nem közúti balesetében
 
** V69.2 Nehéz szállítójármû k.m.n. utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármû nem közúti balesetében
:Beszorulás a motorkerékpár valamely része közé
** V69.3 Nehéz szállítójármû bármely utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármû nem közúti balesetében
 
** V69.4 Nehéz szállítójármû vezetõjének sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármû közúti balesetében
V29.9 Motorkerékpár utasának sérülése k.m.n. közlekedési balesetben
** V69.5 Nehéz szállítójármû utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármû közúti balesetében
 
** V69.6 Nehéz szállítójármû k.m.n. utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármû közúti balesetében
:Motorkerékpár baleset k.m.n.
** V69.8 Nehéz szállítójármû bármely utasának sérülése egyéb megjelölt közlekedési balesetben
 
===Háromkerekű** motorosV69.9 járműNehéz szállítójármû bármely utasának sérülése közlekedésik.m.n. balesetbenközúti (V30-V39)===balesetben
=== Autóbusz utasának sérülése közlekedési balesetben (V70-V79) ===
 
* V70 Autóbusz utasának sérülése, gyalogossal vagy állattal való ütközésben
'''''Beleértve:''''' :motorizált tricikli
** V70.0 Autóbusz vezetõjének sérülése nem közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
 
** V70.1 Autóbusz utasának sérülése nem közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
'''''Kivéve:''''' :oldalkocsis motorkerékpár (V20-V29)
** V70.2 Autóbusz külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
 
** V70.3 Autóbusz k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
:elsődlegesen nem közúti használatra tervezett járművek (V86.-)
** V70.4 Személy sérülése autóbuszra(ról) való felszállás vagy leszállás során gyalogossal vagy állattal való ütközésben
 
** V70.5 Autóbusz vezetõjének sérülése közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
A V30-V38 tételeknél az alábbi negyedik számjegyes altételek használhatók:
** V70.6 Autóbusz utasának sérülése közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
 
** V70.7 Autóbusz külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
.0 Vezető sérülése nem közlekedési balesetben
** V70.9 Autóbusz k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben gyalogossal vagy állattal való ütközésben
 
* V71 Autóbusz utasának sérülése, kerékpárral való ütközésben
.1 Utas sérülése nem közlekedési balesetben
** V71.0 Autóbusz vezetõjének sérülése nem közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
 
** V71.21 AAutóbusz jármű külső részén utazó személyutasának sérülése nem közlekedésiközúti balesetben kerékpárral való ütközésben
** V71.2 Autóbusz külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
 
** V71.3 A három kerekű járműAutóbusz k.m.n. utasának sérülése nem közlekedésiközúti balesetben kerékpárral való ütközésben
** V71.4 Személy sérülése autóbuszra(ról) való felszállás vagy leszállás során kerékpárral való ütközésben
 
** V71.5 Autóbusz vezetõjének sérülése közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
.4 Személy sérülése felszállás vagy leszállás során
** V71.6 Autóbusz utasának sérülése közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
 
** V71.57 VezetőAutóbusz külsõ részén utazó személy sérülése közlekedésiközúti balesetben kerékpárral való ütközésben
** V71.9 Autóbusz k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben kerékpárral való ütközésben
 
* V72 Autóbusz utasának sérülése, két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
.6 Utas sérülése közlekedési balesetben
** V72.0 Autóbusz vezetõjének sérülése nem közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
 
** V72.1 Autóbusz utasának sérülése nem közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
.7 A jármű külső részén utazó személy sérülése közlekedési balesetben
** V72.2 Autóbusz külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
 
** V72.93 Három kerekű járműAutóbusz k.m.n. utasának sérülése közlekedésinem közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
** V72.4 Személy sérülése autóbuszra(ról) való felszállás vagy leszállás során két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
 
** V72.5 Autóbusz vezetõjének sérülése közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
V30 Három kerekű motoros jármű utasának sérülése, gyalogossal vagy állattal ütközésben
** V72.6 Autóbusz utasának sérülése közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
 
** V72.7 Autóbusz külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
:'''''Kivéve:''''' összeütközés fogatolt járművel vagy lovagolt állattal (V36.-)
** V72.9 Autóbusz k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
 
V31* HáromV73 kerekű motoros járműAutóbusz utasának sérülése, kerékpárralautóval vagy teherautóval való ütközésben
** V73.0 Autóbusz vezetõjének sérülése nem közúti balesetben autóval vagy teherautóval való ütközésben
 
V32** HáromV73.1 kerekű motoros járműAutóbusz utasának sérülése, kétnem vagyközúti hárombalesetben kerekűautóval vagy motorosteherautóval járművelvaló ütközésben
** V73.2 Autóbusz külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben autóval vagy teherautóval való ütközésben
 
V33** HáromV73.3 kerekűAutóbusz motoros járműk.m.n. utasának sérülése, nem közúti balesetben autóval vagy teherautóval való ütközésben
** V73.4 Személy sérülése autóbuszra(ról) való felszállás vagy leszállás során autóval vagy teherautóval való ütközésben
 
V34** HáromV73.5 kerekűAutóbusz motorosvezetõjének járműsérülése utasánakközúti sérülése,balesetben nehézjárművelautóval vagy teherautóval autóbusszalvaló ütközésben
** V73.6 Autóbusz utasának sérülése közúti balesetben autóval vagy teherautóval való ütközésben
 
V35** HáromV73.7 kerekűAutóbusz motoroskülsõ járműrészén utasánakutazó személy sérülése, személy-közúti balesetben autóval vagy tehervonattalteherautóval való ütközésben
** V73.9 Autóbusz k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben autóval vagy teherautóval való ütközésben
 
V36* HáromV74 kerekű motoros járműAutóbusz utasának sérülése, egyéb, nehézjármûvel nemvagy motorosautóbusszal járművelvaló ütközésben
** V74.0 Autóbusz vezetõjének sérülése nem közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
 
** V74.1 Autóbusz utasának sérülése nem közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
:'''''Beleértve:''''' összeütközés fogatolt járművel, lovagolt állattal, villamossal
** V74.2 Autóbusz külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
 
V37** HáromV74.3 kerekűAutóbusz motoros járműk.m.n. utasának sérülése, rögzítettnem közúti balesetben nehézjármûvel vagy állandóautóbusszal objektummalvaló ütközésben
** V74.4 Személy sérülése autóbuszra(ról) való felszállás vagy leszállás során nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
 
** V74.5 Autóbusz vezetõjének sérülése közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
V38 Három kerekű motoros jármű utasának sérülése nem közlekedési balesetben
** V74.6 Autóbusz utasának sérülése közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
 
** V74.7 Autóbusz külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
:'''''Beleértve:''''' leesés három kerekű motoros járműről
** V74.9 Autóbusz k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben nehézjármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
 
* V75 Autóbusz utasának sérülése, személy- vagy tehervonattal való ütközésben
:::felborulás:
** V75.0 Autóbusz vezetõjének sérülése nem közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
 
** V75.1 Autóbusz utasának sérülése nem közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
k.m.n.
** V75.2 Autóbusz külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
 
** V75.3 Autóbusz k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
összeütközés nélkül
** V75.4 Személy sérülése autóbuszra(ról) való felszállás vagy leszállás során személy- vagy tehervonattal való ütközésben
 
** V75.5 Autóbusz vezetõjének sérülése közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
V39 Három kerekű motoros jármű utasának sérülése egyéb és k.m.n. szállítási balesetben
** V75.6 Autóbusz utasának sérülése közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
 
** V75.7 Autóbusz külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
V39.0 Vezető sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű nem közlekedési balesetében
** V75.9 Autóbusz k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben személy- vagy tehervonattal való ütközésben
 
* V76 Autóbusz utasának sérülése, egyéb nem motoros jármûvel való ütközésben
V39.1 Utas sérülése összeütközésben, és k.m.n. motoros jármű nem közlekedési balesetében
** V76.0 Autóbusz vezetõjének sérülése nem közúti balesetben egyéb nem motoros jármûvel való ütközésben
 
V39** V76.21 Három kerekű k.m.n.Autóbusz utasának sérülése összeütközésben,nem közúti balesetben egyéb és k.m.n.nem motoros járműjármûvel közlekedésivaló balesetébenütközésben
** V76.2 Autóbusz külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben egyéb nem motoros jármûvel való ütközésben
 
** V76.3 Autóbusz k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben egyéb nem motoros jármûvel való ütközésben
:K.m.n. három kerekű jármű összeütközése, nem közlekedési baleset
** V76.4 Személy sérülése autóbuszra(ról) való felszállás vagy leszállás során egyéb nem motoros jármûvel való ütközésben
 
** V76.5 Autóbusz vezetõjének sérülése közúti balesetben egyéb nem motoros jármûvel való ütközésben
V39.3 Három kerekű jármű bármely utasának sérülése összeütközésben, k.m.n. motoros jármű nem közlekedési balesetében
** V76.6 Autóbusz utasának sérülése közúti balesetben egyéb nem motoros jármûvel való ütközésben
 
** V76.7 Autóbusz külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben egyéb nem motoros jármûvel való ütközésben
:Három kerekű jármű k.m.n. balesete, nem közlekedési baleset
** V76.9 Autóbusz k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben egyéb nem motoros jármûvel való ütközésben
 
:Három* kerekűV77 járműAutóbusz utasának sérülése közlekedésirögzített balesetben,vagy k.m.n.álló objektummal való ütközésben
** V77.0 Autóbusz vezetõjének sérülése nem közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
 
** V77.1 Autóbusz utasának sérülése nem közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
V39.4 Vezető sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű közlekedési balesetében
** V77.2 Autóbusz külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
 
** V77.3 Autóbusz k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
V39.5 Utas sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű közlekedési balesetében
** V77.4 Személy sérülése autóbuszra(ról) való felszállás vagy leszállás során rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
 
** V77.5 Autóbusz vezetõjének sérülése közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
V39.6 Három kerekű jármű k.m.n. utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű közlekedési balesetében
** V77.6 Autóbusz utasának sérülése közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
 
** V77.7 Autóbusz külsõ részén utazó személy sérülése közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
:Három kerekű jármű k.m.n. összeütközése (közlekedési baleset)
** V77.9 Autóbusz k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben rögzített vagy álló objektummal való ütközésben
 
V39.8* HáromV78 kerekű járműAutóbusz utasának sérülése egyébközlekedési megjelöltbalesetben, szállításiösszeütközés balesetbennélkül
** V78.0 Autóbusz vezetõjének sérülése nem közúti balesetben összeütközés nélkül
 
** V78.1 Autóbusz utasának sérülése nem közúti balesetben összeütközés nélkül
:Beszorulás a három kerekű jármű ajtaja vagy más részei közé
** V78.2 Autóbusz külsõ részén utazó személy sérülése nem közúti balesetben összeütközés nélkül
 
** V78.3 Autóbusz k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben összeütközés nélkül
V39.9 Három kerekű jármű utasának sérülése k.m.n. közlekedési balesetben
** V78.4 Személy sérülése autóbuszra(ról) való felszállás vagy leszállás során összeütközés nélkül
 
** V78.5 Autóbusz vezetõjének sérülése közúti balesetben összeütközés nélkül
:K.m.n. három kerekű járműbaleset
** V78.6 Autóbusz utasának sérülése közúti balesetben összeütközés nélkül
 
===Autó** utasánakV78.7 Autóbusz külsõ részén utazó személy sérülése közlekedésiközúti balesetben (V40-V49)===összeütközés nélkül
** V78.9 Autóbusz k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben összeütközés nélkül
 
* V79 Autóbusz utasának sérülése egyéb és k.m.n. közlekedési balesetben
'''''Beleértve:''''' mikrobusz
** V79.0 Autóbusz vezetõjének sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármû nem közúti balesetében
 
** V79.1 Autóbusz utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármû nem közúti balesetében
A V40-V48 tételeknél az alábbi negyedik számjegyű altételek használhatók:
** V79.2 Autóbusz k.m.n. utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármû nem közúti balesetében
 
** V79.3 Autóbusz bármely utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármû nem közúti balesetében
.0 Vezető sérülése nem közlekedési balesetben
** V79.4 Autóbusz vezetõjének sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármû közúti balesetében
 
** V79.5 Autóbusz utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármû közúti balesetében
.1 Utas sérülése nem közlekedési balesetben
** V79.6 Autóbusz k.m.n. utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármû közúti balesetében
 
** V79.28 AAutóbusz járműbármely külsőutasának részénsérülése utazó személy sérüléseegyéb nemmegjelölt közlekedési balesetben
** V79.9 Autóbusz bármely utasának sérülése k.m.n. közúti balesetben
 
=== Egyéb szárazföldi közlekedési balesetek (V80-V89) ===
.3 Az autó k.m.n. utasának sérülése nem közlekedési balesetben
* V80 Állaton lovagló személy vagy fogatolt jármû utasának sérülése közlekedési balesetben
 
** V80.0 Állaton lovagló személy vagy fogatolt jármû utasának sérülése esés vagy lelökés következtében, nem összeütközéses balesetben
.4 Személy sérülése felszállás vagy leszállás során
** V80.1 Lovagló személy vagy fogatolt jármû utasának sérülése, gyalogossal vagy állattal való ütközésben
 
** V80.2 Lovagló személy vagy fogatolt jármû utasának sérülése, kerékpárral való ütközésben
.5 Vezető sérülése közlekedési balesetben
** V80.3 Lovagló személy vagy fogatolt jármû utasának sérülése, két- vagy háromkerekû motoros jármûvel való ütközésben
 
** V80.4 Lovagló személy vagy fogatolt jármû utasának sérülése, autóval, teherautóval, nehéz szállítójármûvel vagy autóbusszal való ütközésben
.6 Utas sérülése közlekedési balesetben
** V80.5 Lovagló személy vagy fogatolt jármû utasának sérülése, egyéb megjelölt motoros jármûvel való ütközésben
 
** V80.6 Lovagló személy vagy fogatolt jármû utasának sérülése, személy- vagy tehervonattal való ütközésben
.7 A jármű külső részén utazó személy sérülése közlekedési balesetben
** V80.7 Lovagló személy vagy fogatolt jármû utasának sérülése, egyéb nem motoros jármûvel való ütközésben
 
** V80.98 AzLovagló autószemély k.m.n.vagy fogatolt jármû utasának sérülése, rögzített vagy álló objektummal közlekedésivaló balesetbenütközésben
** V80.9 Lovagló személy vagy fogatolt jármû utasának sérülése egyéb és k.m.n. közlekedési balesetben
 
* V81 Személy- vagy tehervonat utasának sérülése közlekedési balesetben
V40 Autó utasának sérülése, gyalogossal vagy állattal ütközésben
** V81.0 Személy- vagy tehervonat utasának sérülése motoros jármûvel való összeütközésben, nem közúti balesetben
 
** V81.1 Személy- vagy tehervonat utasának sérülése egyéb motoros jármûvel való összeütközésben, közúti balesetben
:'''''Kivéve:''''' összeütközés fogatolt járművel vagy lovagolt állattal (V46.-)
** V81.2 Személy- vagy tehervonat utasának sérülése gördülõ állománnyal való összeütközésben
 
V41** AutóV81.3 Személy- vagy tehervonat utasának sérülése, kerékpárralegyéb objektummal való ütközésbenösszeütközésben
** V81.4 Személy sérülése vasúti szerelvényre felszállás vagy arról leszállás közben
 
V42** AutóV81.5 Személy- vagy tehervonat utasának sérülése, két vagy három kerekű motorosesés járművelvasúti ütközésbenszerelvényben
** V81.6 Személy- vagy tehervonat utasának sérülése, esés vasúti szerelvényrõl
 
V43** AutóV81.7 Személy- vagy tehervonat utasának sérülése, autóvalkisiklás vagyalkalmából, megelõzõ teherautóvalösszeütközés ütközésbennélkül
** V81.8 Személy- vagy tehervonat utasának sérülése egyéb megjelölt vasúti balesetben
 
V44** AutóV81.9 Személy- vagy tehervonat utasának sérülése, nehézjárművel vagyk.m.n. autóbusszalvasúti ütközésbenbalesetben
* V82 Villamos utasának sérülése közlekedési balesetben
 
V45** AutóV82.0 Villamos utasának sérülése, személy-motoros jármûvel való összeütközésben, vagynem tehervonattalközúti ütközésbenbalesetben
** V82.1 Villamos utasának sérülése motoros jármûvel való összeütközésben, közúti balesetben
 
V46** AutóV82.2 Villamos utasának sérülése, egyébgördülõ állomány által, nemvagy motorosazzal járművelvaló ütközésbenösszeütközésben
** V82.3 Villamos utasának sérülése egyéb objektummal való összeütközésben
 
** V82.4 Személy sérülése villamosra felszállás vagy arról leszállás közben
:'''''Beleértve:''''' összeütközés fogatolt járművel, lovagolt állattal, villamossal
** V82.5 Villamos utasának sérülése, esése villamosban
 
V47** AutóV82.6 Villamos utasának sérülése, rögzített vagy állandó objektummalesés ütközésbenvillamosból
** V82.7 Villamos utasának sérülése kisiklás alkalmával, megelõzõ összeütközés nélkül
 
V48** AutóV82.8 Villamos utasának sérülése közlekedésiegyéb balesetben,megjelölt összeütközésközlekedési nélkülbalesetben
** V82.9 Villamos utasának sérülése k.m.n. közlekedési balesetben
 
* V83 Speciális ipari jármû utasának sérülése közlekedési balesetben
:'''''Beleértve:''''' felborulás:
** V83.0 Speciális ipari jármû vezetõjének sérülése közúti balesetben
 
** V83.1 Speciális ipari jármû utasának sérülése közúti balesetben
k.m.n.
** V83.2 Speciális ipari jármûn kívül utazó személy sérülése közúti balesetben
 
** V83.3 Speciális ipari jármû k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben
összeütközés nélkül
** V83.4 Személy sérülése speciális ipari jármûre felszállás vagy arról leszállás során
 
** V83.5 Speciális ipari jármû vezetõjének sérülése nem közúti balesetben
V49 Autó utasának sérülése egyéb és k.m.n. közlekedési balesetben
** V83.6 Speciális ipari jármû utasának sérülése nem közúti balesetben
 
** V83.7 Speciális ipari jármûvön kívül utazó személy sérülése nem közúti balesetben
V49.0 Vezető sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű nem-közlekedési balesetében
** V83.9 Speciális ipari jármû k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben
 
* V84 Speciális mezõgazdasági jármû utasának sérülése közlekedési balesetben
V49.1 Utas sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű nem-közlekedési balesetében
** V84.0 Speciális mezõgazdasági jármû vezetõjének sérülése közúti balesetben
 
** V84.1 Speciális mezõgazdasági jármû utasának sérülése közúti balesetben
V49.2 Autó k.m.n. utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű nem-közlekedési balesetében
** V84.2 Speciális mezõgazdasági jármûvön kívül utazó személy sérülése közúti balesetben
 
** V84.3 Speciális mezõgazdasági jármû k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben
:K.m.n. autóbaleset, nem közlekedési baleset
** V84.4 Személy sérülése speciális mezõgazdasági jármûre felszállás vagy arról leszállás során
 
** V84.5 Speciális mezõgazdasági jármû vezetõjének sérülése nem közúti balesetben
V49.3 Autó bármely utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű nem-közlekedési balesetében
** V84.6 Speciális mezõgazdasági jármû utasának sérülése nem közúti balesetben
 
** V84.7 Speciális mezõgazdasági jármûvön kívül utazó személy sérülése nem közúti balesetben
:K.m.n. autóbaleset, nem közlekedési baleset
** V84.9 Speciális mezõgazdasági jármû k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben
 
:Autó* V85 Speciális építõjármû utasának sérülése nem-közlekedési balesetben, k.m.n.
** V85.0 Speciális építõjármû vezetõjének sérülése közúti balesetben
 
** V85.1 Speciális építõjármû utasának sérülése közúti balesetben
V49.4 Vezető sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű közlekedési balesetében
** V85.2 Speciális építõjármûvön kívül utazó személy sérülése közúti balesetben
 
** V85.3 Speciális építõjármû k.m.n. utasának sérülése közúti balesetben
V49.5 Utas sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű közlekedési balesetében
** V85.4 Személy sérülése speciális építõjármûre felszállás vagy arról leszállás során
 
** V85.5 Speciális építõjármû vezetõjének sérülése nem közúti balesetben
V49.6 Autó k.m.n. utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű közlekedési balesetében
** V85.6 Speciális építõjármû utasának sérülése nem közúti balesetben
 
** V85.7 Speciális építõjármûvön kívül utazó személy sérülése nem közúti balesetben
:K.m.n. autóbaleset (közlekedési)
** V85.9 Speciális építõjármû k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben
 
* V86 Terepjáró jármû vagy elsõdlegesen nem közúti használatra tervezett motoros jármû utasának sérülése közlekedési balesetben
V49.8 Autó bármely utasának sérülése egyéb megjelölt szállítási balesetben
** V86.0 Terepjáró vagy egyéb nem közúti motoros jármû vezetõjének sérülése közúti balesetben
 
** V86.1 Terepjáró vagy egyéb nem közúti motoros jármû utasának sérülése közúti balesetben
:Beszorulás az autó ajtaja vagy más része közé
** V86.2 Terepjáró vagy egyéb nem közúti motoros jármûvön kívül utazó személy sérülése közúti balesetben
 
V49** V86.93 AutóTerepjáró bármelyvagy utasánakegyéb sérülésenem közúti motoros jármû k.m.n. közlekedésiutasának sérülése közúti balesetben
** V86.4 Személy sérülése terepjáró vagy egyéb nem motoros jármûre felszállás vagy arról leszállás során
 
** V86.5 Terepjáró vagy egyéb nem közúti motoros jármû vezetõjének sérülése nem közúti balesetben
:K.m.n. autóbaleset
** V86.6 Terepjáró vagy egyéb nem közúti motoros jármû utasának sérülése nem közúti balesetben
 
** V86.7 Terepjáró vagy egyéb nem közúti motoros jármûvön kívül utazó személy sérülése nem közúti balesetben
===Teherautó utasának sérülése közlekedési balesetben (V50-V59)===
** V86.9 Terepjáró vagy egyéb nem közúti motoros jármû k.m.n. utasának sérülése nem közúti balesetben
 
* V87 Megjelölt típusú közúti baleset, de az áldozat közlekedési módja ismeretlen
'''''Kivéve:''''' nehéz szállítójármű (V60-V69)
** V87.0 Személy sérülése autó és háromkerekû motoros jármû közötti összeütközésben (közúti baleset)
 
** V87.1 Személy sérülése egyéb motoros jármû és két- vagy háromkerekû motoros jármû közötti összeütközésben (közúti baleset)
A V50-V58 tételeknél az alábbi negyedik számjegyű altételek használhatók:
** V87.2 Személy sérülése autó és teherautó közötti összeütközésben (közúti baleset)
 
** V87.3 Személy sérülése autó és autóbusz közötti összeütközésben (közúti baleset)
.0 Vezető sérülése nem közlekedési balesetben
** V87.4 Személy sérülése autó és nehéz szállítójármû közötti összeütközésben (közúti baleset)
 
** V87.5 Személy sérülése nehéz szállítójármû és autóbusz közötti összeütközésben (közúti baleset)
.1 Utas sérülése nem közlekedési balesetben
** V87.6 Személy sérülése személy- vagy tehervonat és autó közötti összeütközésben (közúti baleset)
 
** V87.7 Személy sérülése egyéb megjelölt motoros szállítójármûvek közötti összeütközésben (közúti baleset)
.2 A jármű külső részén utazó személy sérülése nem közlekedési balesetben
** V87.8 Személy sérülése motoros jármû egyéb megjelölt összeütközés nélküli közlekedési balesetében (közúti baleset)
 
** V87.9 Személy sérülése nem motoros jármû egyéb megjelölt közúti balesetében (összeütközéssel)(összeütközés nélkül)
.3 A teherautó k.m.n. utasának sérülése nem közlekedési balesetben.
* V88 Megjelölt típusú nem közúti baleset, de az áldozat közlekedési módja ismeretlen
 
** V88.40 Személy sérülése felszállásautó és két- vagy leszállásháromkerekû motoros jármû közötti összeütközésben, nem közúti soránbaleset
** V88.1 Személy sérülése egyéb motoros jármû és két- vagy háromkerekû motoros jármû közötti összeütközésben, nem közúti baleset
 
** V88.2 Személy sérülése autó és teherautó közötti összeütközésben, nem közúti baleset
.5 Vezető sérülése közlekedési balesetben
** V88.3 Személy sérülése autó és autóbusz közötti összeütközésben, nem közúti baleset
 
** V88.4 Személy sérülése autó és nehéz szállítójármû közötti összeütközésben, nem közúti baleset
.6 Utas sérülése közlekedési balesetben
** V88.5 Személy sérülése nehéz szállítójármû és autóbusz közötti összeütközésben, nem közúti baleset
 
** V88.6 Személy sérülése személy- vagy tehervonat és autó közötti összeütközésben, nem közúti baleset
.7 A jármű külső részén utazó személy sérülése közlekedési balesetben
** V88.7 Személy sérülése egyéb megjelölt motoros jármûvek közötti összeütközésben, nem közúti baleset
 
** V88.8 Személy sérülése motoros jármû egyéb megjelölt összeütközés nélküli közlekedési balesetében, nem közúti baleset
.9 A teherautó k.m.n. utasának sérülése közlekedési balesetben
** V88.9 Személy sérülése nem motoros jármû egyéb megjelölt nem közúti balesetében (összeütközéssel)(összeütközés nélkül)
 
* V89 Motoros vagy nem motoros jármûbaleset, a jármû típusa nincs megjelölve
V50 Teherautó utasának sérülése, gyalogossal vagy állattal ütközésben
** V89.0 Személy sérülése k.m.n. motoros jármûbalesetben, nem közúti baleset
 
** V89.1 Személy sérülése k.m.n. nem motoros jármûbalesetben, nem közúti baleset
:'''''Kivéve:''''' összeütközés fogatolt járművel vagy lovagolt állattal (V56.-)
** V89.2 Személy sérülése k.m.n. motoros jármûbalesetben, közúti baleset
 
** V89.3 Személy sérülése k.m.n. nem motoros jármûbalesetben, közúti baleset
V51 Teherautó utasának sérülése, kerékpárral ütközésben
** V89.9 Személy sérülése k.m.n. jármûbalesetben
 
=== Vízi közlekedési balesetek (V90-V94) ===
V52 Teherautó utasának sérülése, két vagy három kerekű motoros járművel ütközésben
* V90 Vízbefúlást vagy elmerülést okozó, vízi jármûvet ért baleset
 
** V90.0 Vízbefúlást vagy elmerülést okozó, kereskedelmi hajót ért baleset
V53 Teherautó utasának sérülése, autóval vagy teherautóval ütközésben
** V90.1 Vízbefúlást vagy elmerülést okozó, utasszállító hajót ért baleset
 
** V90.2 Vízbefúlást vagy elmerülést okozó, halászhajót ért baleset
V54 Teherautó utasának sérülése, nehézjárművel vagy autóbusszal ütközésben
** V90.3 Vízbefúlást vagy elmerülést okozó, egyéb motoros vízi jármûvet ért baleset
 
** V90.4 Vízbefúlást vagy elmerülést okozó, vitorlást ért baleset
V55 Teherautó utasának sérülése, személy- vagy tehervonattal ütközésben
** V90.5 Vízbefúlást vagy elmerülést okozó, kenut vagy kajakot ért baleset
 
** V90.6 Vízbefúlást vagy elmerülést okozó, felfújható (nem motoros) jármûvet ért baleset
V56 Teherautó utasának sérülése, egyéb nem motoros járművel ütközésben
** V90.7 Vízbefúlást vagy elmerülést okozó, vízi sít ért baleset
 
** V90.8 Vízbefúlást vagy elmerülést okozó, egyéb nem motoros vízi jármûvet ért baleset
:'''''Beleértve:''''' összeütközés fogatolt járművel, lovagolt állattal, villamossal
** V90.9 Vízbefúlást vagy elmerülést okozó, k.m.n. vízi jármûvet ért baleset
 
* V91 Egyéb sérülést okozó, vízi jármûvet ért baleset
V57 Teherautó utasának sérülése, rögzített vagy állandó objektummal ütközésben
** V91.0 Egyéb sérülést okozó, kereskedelmi hajót ért baleset
 
** V91.1 Egyéb sérülést okozó, utasszállító hajót ért baleset
V58 Teherautó utasának sérülése szállítási balesetben, összeütközés nélkül
** V91.2 Egyéb sérülést okozó, halászhajót ért baleset
 
** V91.3 Egyéb sérülést okozó, egyéb motoros vízi jármûvet ért baleset
:'''''Beleértve:''''' felborulás:
** V91.4 Egyéb sérülést okozó, vitorlást ért baleset
 
** V91.5 Egyéb sérülést okozó, kenut vagy kajakot ért baleset
k.m.n.
** V91.6 Egyéb sérülést okozó, felfújható (nem motoros) jármûvet ért baleset
 
** V91.7 Egyéb sérülést okozó, vízi sít ért baleset
összeütközés nélkül
** V91.8 Egyéb sérülést okozó, egyéb nem motoros vízi jármûvet ért baleset
 
** V91.9 Egyéb sérülést okozó, k.m.n. vízi jármûvet ért baleset
V59 Teherautó utasának sérülése, egyéb és k.m.n. közlekedési balesetben
* V92 Egyéb elmerülés vagy vízbefúlás a vízi közlekedésben, vízi jármûbaleset nélkül
 
** V92.0 Egyéb elmerülés vagy vízbefúlás kereskedelmi hajón, vízi jármûbaleset nélkül
V59.0 Vezető sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű nem-közlekedési balesetében
** V92.1 Egyéb elmerülés vagy vízbefúlás utasszállító hajón, vízi jármûbaleset nélkül
 
** V92.2 Egyéb elmerülés vagy vízbefúlás halászhajón, vízi jármûbaleset nélkül
V59.1 Utas sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű nem-közlekedési balesetében
** V92.3 Egyéb elmerülés vagy vízbefúlás egyéb motoros vízi jármûn, vízi jármûbaleset nélkül
 
** V92.4 Egyéb elmerülés vagy vízbefúlás vitorláson, vízi jármûbaleset nélkül
V59.2 Teherautó k.m.n. utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű nem-közlekedési balesetében
** V92.5 Egyéb elmerülés vagy vízbefúlás kereskedelmi kenun vagy kajakon, vízi jármûbaleset nélkül
 
** V92.6 Egyéb elmerülés vagy vízbefúlás felfújható (nem motoros) jármûn, vízi jármûbaleset nélkül
:K.m.n. ütközéses teherautó-baleset, nem közlekedési baleset
** V92.7 Egyéb elmerülés vagy vízbefúlás vízi sín, vízi jármûbaleset nélkül
 
** V92.8 Egyéb elmerülés vagy vízbefúlás egyéb nem motoros vízi jármûn, vízi jármûbaleset nélkül
V59.3 Teherautó bármely utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű nem-közlekedési balesetében
** V92.9 Egyéb elmerülés vagy vízbefúlás k.m.n. vízi jármûn, vízi jármûbaleset nélkül
 
* V93 Elmerülést vagy vízbefúlást nem okozó baleset vízi jármû fedélzetén, a vízi jármû balesete nélkül
:K.m.n. baleset, teherautó-baleset, nem közlekedési baleset
** V93.0 Elmerülést vagy vízbefúlást nem okozó baleset kereskedelmi hajón, vízi jármûbaleset nélkül
 
** V93.1 Elmerülést vagy vízbefúlást nem okozó baleset utasszállító hajón, vízi jármûbaleset nélkül
V59.4 Vezető sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű közlekedési balesetében
** V93.2 Elmerülést vagy vízbefúlást nem okozó baleset halászhajón, vízi jármûbaleset nélkül
 
** V93.3 Elmerülést vagy vízbefúlást nem okozó baleset egyéb motoros vízi jármûn, vízi jármûbaleset nélkül
V59.5 Utas sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű közlekedési balesetében
** V93.4 Elmerülést vagy vízbefúlást nem okozó baleset vitorláson, vízi jármûbaleset nélkül
 
** V93.5 Elmerülést vagy vízbefúlást nem okozó baleset kenun vagy kajakon, vízi jármûbaleset nélkül
V59.6 Teherautó k.m.n. utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű közlekedési balesetében
** V93.6 Elmerülést vagy vízbefúlást nem okozó baleset felfújható (nem motoros) jármûn, vízi jármûbaleset nélkül
 
** V93.7 Elmerülést vagy vízbefúlást nem okozó baleset vízi sín, vízi jármûbaleset nélkül
:K.m.n. összeütközés, közlekedési baleset
** V93.8 Elmerülést vagy vízbefúlást nem okozó baleset egyéb nem motoros vízi jármûn, vízi jármûbaleset nélkül
 
** V93.9 Elmerülést vagy vízbefúlást nem okozó baleset k.m.n. vízi jármûn, vízi jármûbaleset nélkül
V59.8 Teherautó bármely utasának sérülése egyéb megjelölt szállítási balesetben
* V94 Egyéb és k.m.n. vízi közlekedési baleset
 
** V94.0 Egyéb és k.m.n. vízi közlekedési baleset kereskedelmi hajón
:Beszorulás a teherautó ajtaja vagy más része közé
** V94.1 Egyéb és k.m.n. vízi közlekedési baleset utasszállító hajón
 
V59** V94.92 TeherautóEgyéb bármely utasának sérüléseés k.m.n. vízi közlekedési balesetbenbaleset halászhajón
** V94.3 Egyéb és k.m.n. vízi közlekedési baleset egyéb motoros vízi jármûn
 
** V94.4 Egyéb és k.m.n. vízi közlekedési baleset vitorláson
:K.m.n. baleset, teherautó-baleset
** V94.5 Egyéb és k.m.n. vízi közlekedési baleset kenun vagy kajakon
 
** V94.6 Egyéb és k.m.n. vízi közlekedési baleset felfújható (nem motoros) jármûn
===Nehéz szállítójármű utasának sérülése közlekedési balesetben (V60-V69)===
** V94.7 Egyéb és k.m.n. vízi közlekedési baleset vízi sín
 
** V94.8 Egyéb és k.m.n. vízi közlekedési baleset egyéb nem motoros vízi jármûn
A V60-V69 tételeknél az alábbi negyedik számjegyű altételek használhatók:
** V94.9 Egyéb és k.m.n. vízi közlekedési baleset k.m.n. vízi jármûn
 
.0=== VezetőLégi- sérülése nemés ûr-közlekedési balesetbenbalesetek (V95-V97) ===
* V95 Légi jármû utasának sérülése a motoros légi jármû balesete miatt
 
** V95.10 Utas sérülése nem közlekedésihelikopter balesetben
** V95.1 Utas sérülése ultra- vagy mikrokönnyû, valamint motoros sárkányrepülõ balesetben
 
** V95.2 Utas sérülése egyéb rögzített szárnyú magánrepülõ balesetben
.2 A jármű külső részén utazó személy sérülése nem közlekedési balesetben
** V95.3 Utas sérülése rögzített szárnyú kereskedelmi légi jármû balesetben
 
.3** Nehéz szállítójármű k.m.nV95.4 utasánakUtas sérülése nem közlekedésiûrjármû balesetben
** V95.8 Utas sérülése egyéb légi jármû balesetben
 
** V95.49 SzemélyUtas sérülése felszállásk.m.n. vagylégi leszállásjármû soránbalesetben
* V96 Utas sérülése nem motoros légi jármû balesetében
 
** V96.50 VezetőUtas sérülése közlekedési hõlégballon-balesetben
** V96.1 Utas sérülése vitorlázórepülõ-balesetben
 
** V96.62 Utas sérülése közlekedésisárkányrepülõ (nem motoros) balesetben
** V96.8 Utas sérülése egyéb nem motoros légi jármû balesetben
 
** V96.9 Utas sérülése k.m.n. nem motoros légi jármû balesetben
.7 A jármű külső részén utazó személy sérülése közlekedési balesetben
* V97 Egyéb légi közlekedési baleset
 
** V97.90 ALégi nehézjármû szállítójárműutasának k.m.n.sérülése utasánakegyéb sérüléselégi közlekedési balesetben
** V97.1 Személy sérülése légi jármûre felszállás vagy arról leszállás közben
 
** V97.2 Ejtõernyõs sérülése légi közlekedési balesetben
V60 Nehéz szállítójármű utasának sérülése, gyalogossal vagy állattal ütközésben
** V97.3 Földi személy sérülése légi közlekedési balesetben
 
** V97.8 Egyéb légi közlekedési baleset, k.m.n.
:'''''Kivéve::'''''összeütközés fogatolt járművel vagy lovagolt állattal (V66.-)
=== Egyéb és k.m.n. közlekedési balesetek (V98-V99) ===
 
* V98 Egyéb közlekedési balesetek
V61 Nehéz szállítójármű utasának sérülése, kerékpárral ütközésben
* V99 Közlekedés baleset k.m.n.
 
== A baleseti sérülés egyéb külsõ okai (W00-X59) ==
V62 Nehéz szállítójármű utasának sérülése, két vagy három kerekű motoros járművel ütközésben
=== Esések (W00-W19) ===
 
* W00 Esés ugyanazon a szinten hóra vagy jégre
V63 Nehéz szállítójármű utasának sérülése, autóval vagy teherautóval összeütközés
* W01 Esés ugyanazon a szinten megcsúszás, botlás miatt
 
* W02 Esés korcsolyával, sível, görkorcsolyával vagy gördeszkával
V64 Nehéz szállítójármű utasának sérülése, nehézjárművel vagy autóbusszal ütközésben
* W03 Egyéb esés ugyanazon a szinten, más személlyel való összeütközés vagy más személy általi lökés miatt
 
* W04 Esés más személy általi szállítás vagy támogatás közben
V65 Nehéz szállítójármű utasának sérülése, személy- vagy tehervonattal ütközésben
* W05 Leesés tolószékrõl
 
* W06 Leesés ágyról
V66 Nehéz szállítójármű utasának sérülése, egyéb nem motoros járművel ütközésben
* W07 Leesés székrõl
 
* W08 Leesés egyéb bútorról
:'''''Beleértve:''''' összeütközés fogatolt járművel, lovagolt állattal, villamossal
* W09 Leesés játszótéri berendezésekrõl
 
* W10 Esés lépcsõsorról(ra) vagy lépcsõfokról(ra)
V67 Nehéz szállítójármű utasának sérülése, rögzített vagy állandó objektummal ütközésben
* W11 Esés létráról(ra)
 
* W12 Esés állványzatról(ra)
V68 Nehéz szállítójármű utasának sérülése szállítási balesetben, összeütközés nélkül
* W13 Esés épületbõl(rõl) vagy mûtárgyból(ról)
 
* W14 Leesés fáról
:'''''Beleértve:''''' felborulás:
* W15 Leesés szikláról
 
* W16 A vízbe történõ beugrásból vagy lemerülésbõl származó baleset, a vízbefúlás vagy elmerülés kivételével
k.m.n.
* W17 Egyéb esés egyik szintrõl a másikra
 
* W18 Egyéb esés ugyanazon szinten
összeütközés nélkül
* W19 Esés k.m.n.
 
=== Élettelen mechanikai erõk által okozott baleset (W20-W49) ===
V69 Nehéz szállítójármű utasának sérülése egyéb és k.m.n. közlekedési balesetben
* W20 Ütés dobott, lõtt vagy esõ tárgytól
 
* W21 Nekiütõdés vagy ütés sportszertõl
V69.0 Vezető sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű nem-közlekedési balesetében
* W22 Nekiütõdés vagy ütés egyéb tárgytól
 
* W23 Beszorulás, becsípõdés, összezúzódás tárgyak közé (között)
V69.1 Utas sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű nem-közlekedési balesetében
* W24 Emelõ és transzmissziós munkagépek által okozott balesetek, m.n.o.
 
* W25 Éles üveg által okozott baleset
V69.2 Nehéz szállítójármű k.m.n. utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű nem-közlekedési balesetében
* W26 Kés, kard vagy tõr által okozott baleset
 
* W27 Nem motoros kéziszerszámok által okozott baleset
:K.m.n. nehéz szállítójárműbaleset, nem közlekedési baleset
* W28 Motoros fûnyíró által okozott baleset
 
* W29 Egyéb motoros kéziszerszámok és háztartási készülékek által okozott baleset
V69.3 Nehéz szállítójármű bármely utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű nem-közlekedési balesetében
* W30 Mezõgazdasági munkagépek által okozott baleset
 
:K* W31 Egyéb és k.m.n. nehéz járműbaleset,készülékek nemáltal közlekedésiokozott baleset
* W32 Kézi lõfegyver lövedéke
 
* W33 Sörétes vadászfegyver, huzagolt csövû lõfegyver és nagyobb lõfegyver lövedéke
:Nehéz szállítójármű utasának sérülése nem közlekedési balesetben, k.m.n.
* W34 Egyéb és k.m.n. lõfegyver lövedéke
 
* W35 Bojler robbanása vagy repedése
V69.4 Vezető sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű közlekedési balesetében
* W36 Gázpalack robbanása vagy repedése
 
* W37 Nyomás alatt lévõ abroncs, csõ és tömlõ robbanása vagy repedése
V69.5 Utas sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű közlekedési balesetében
* W38 Egyéb nyomás alatt lévõ eszköz robbanása vagy repedése
 
* W39 Tûzijáték lövedéke
V69.6 Nehéz szállítójármű k.m.n. utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű közlekedési balesetében
* W40 Egyéb anyagok robbanása
 
* W41 Magasnyomású fecskendõ által okozott baleset
:Nehéz szállítójármű k.m.n. összeütközése (közlekedési baleset)
* W42 Zajártalom
 
* W43 Vibrációs ártalom
V69.8 Nehéz szállítójármű bármely utasának sérülése egyéb megjelölt szállítási balesetben
* W44 A szembe vagy testnyílásba behatoló idegentest
 
* W45 A bõrön keresztül behatoló idegentest vagy tárgy
:Beszorulás a nehéz jármű ajtaja vagy más része közé
* W49 Egyéb és k.m.n. élettelen mechanikai erõk által okozott baleset
 
=== Élõ mechanikai erõk által okozott baleset (W50-W64) ===
V69.9 Nehéz szállítójármű bármely utasának sérülése k.m.n. közlekedési balesetben
* W50 Balesetszerû nekiütõdés, ütés, rúgás, harapás vagy karmolás más személytõl
 
* W51 Beütõdés vagy nekiütõdés másik személybe(nek)
:K.m.n. nehéz szállítójármű-baleset
* W52 Összenyomás vagy taszítás tömeg vagy tülekedés által
 
* W53 Patkányharapás
===Autóbusz utasának sérülése közlekedési balesetben (V70-V79)===
* W54 Kutyaharapás
 
* W55 Egyéb emlõsök harapása
'''''Kivéve: '''''mikrobusz (V40-V49)
* W56 Tengeri állat által okozott sérülés
 
* W57 Nem mérges rovarok és egyéb nem mérges arthropodák csípése vagy harapása
A V70-V78 tételekhez az alábbi negyedik számjegyű altételek használhatók:
* W58 Krokodil vagy alligátor harapása
 
* W59 Egyéb hüllõk harapása vagy marása
.0 Vezető sérülése nem közlekedési balesetben
* W60 Növényi tüske vagy tövis vagy éles levél által okozott sérülés
 
* W64 Egyéb és k.m.n. élõ mechanikai erõk által okozott baleset
.1 Utas sérülése nem közlekedési balesetben
=== Balesetszerû vízbefulladás vagy elmerülés (W65-W74) ===
 
* W65 Vízbefulladás és elmerülés fürdõkádban
.2 A jármű külső részén utazó személy sérülése nem közlekedési balesetben
* W66 Vízbefulladás vagy elmerülés fürdõkádba esést követõen
 
* W67 Vízbefulladás vagy elmerülés úszómedencében
.3 Az autóbusz k.m.n. utasának sérülése nem közlekedési balesetben
* W68 Vízbefulladás vagy elmerülés úszómedencébe esést követõen
 
* W69 Vízbefulladás és elmerülés természetes vízben
.4 Személy sérülése felszállás vagy leszállás során
* W70 Vízbefulladás vagy elmerülés természetes vízbe esést követõen
 
* W73 Egyéb vízbefulladás és elmerülés
.5 Vezető sérülése közlekedési balesetben
* W74 Vízbefulladás vagy elmerülés k.m.n.
 
=== Egyéb balesetszerû légzési veszélyeztetettség (W75-W84) ===
.6 Utas sérülése közlekedési balesetben
* W75 Balesetszerû fulladás és strangulatio ágyban
 
* W76 Egyéb balesetszerû akasztás és strangulatio
.7 A jármű külső részén utazó személy sérülése közlekedési balesetben
* W77 Elzáródás vagy fulladás beomlás, leomló föld vagy egyéb anyag miatt
 
* W78 Gyomortartalom inhalációja
.9 Az autóbusz k.m.n. utasának sérülése közlekedési balesetben
* W79 Étel inhalációja vagy aspirációja által okozott obstructio a légutakban
 
* W80 Egyéb tárgyak inhalációja vagy aspirációja által okozott légúti obstructio
V70 Autóbusz utasának sérülése, gyalogossal vagy állattal ütközésben
* W81 Bezáródás vagy bezárás alacsony oxigén tartalmú környezetben
 
* W83 Egyéb fulladás
:'''''Kivéve::'''''összeütközés fogatolt járművel vagy lovagolt állattal (V76.-)
* W84 Fulladás k.m.n.
 
=== Elektromos áram, sugárzás, szélsõséges környezeti hõmérséklet és légnyomás által okozott ártalmak (W85-W99) ===
V71 Autóbusz utasának sérülése, kerékpárral ütközésben
* W85 Elektromos vezetékek által okozott baleset
 
* W86 Elektromos áram által okozott egyéb baleset
V72 Autóbusz utasának sérülése, két vagy három kerekű motoros járművel ütközésben
* W87 Elektromos áram által okozott baleset k.m.n.
 
* W88 Ionizáló sugárzás által okozott ártalom
V73 Autóbusz utasának sérülése, autóval vagy teherautóval ütközésben
* W89 Látható és ibolyántúli sugárzás által okozott ártalom
 
* W90 Egyéb nem ionizáló sugárzás által okozott ártalom
V74 Autóbusz utasának sérülése, nehézjárművel vagy autóbusszal ütközésben
* W91 Sugárzás k.m.n. típusa által okozott ártalom
 
* W92 Mesterséges eredetû excesszív hõség által okozott ártalom
V75 Autóbusz utasának sérülése, személy- vagy tehervonattal ütközésben
* W93 Mesterséges eredetû excesszív hideg által okozott ártalom
 
* W94 Magas és alacsony légnyomás és légnyomás változások által okozott ártalom
V76 Autóbusz utasának sérülése, egyéb nem motoros járművel ütközésben
* W99 Egyéb és k.m.n. mesterséges környezeti tényezõk által okozott ártalom
 
=== Füst, tûz és lángok hatásai (X00-X09) ===
:'''''Beleértve:''''' összeütközés fogatolt járművel, lovagolt állattal, villamossal
* X00 Ellenõrzés alatt nem álló tûz épületben vagy építményben
 
* X01 Ellenõrzés alatt nem álló tûz, nem épületben vagy építményben
V77 Autóbusz utasának sérülése rögzített vagy állandó objektummal ütközésben
* X02 Ellenõrzött tûz épületben vagy építményben
 
* X03 Ellenõrzött tûz nem épületben vagy építményben
V78 Autóbusz utasának sérülése szállítási balesetben, összeütközés nélkül
* X04 Nagymértékben gyúlékony anyagok meggyulladása
 
* X05 Éjszakai ruházat meggyulladása vagy megolvadása
:'''''Beleértve:''''' felborulás:
* X06 Egyéb ruházat vagy viselet meggyulladása vagy megolvadása
 
* X08 Egyéb füst, tûz vagy láng által okozott baleset
k.m.n.
* X09 Füst, tûz vagy láng által okozott baleset k.m.n.
 
=== Érintkezés izzó és forró anyagokkal (X10-X19) ===
összeütközés nélkül
* X10 Forró ételek, italok, zsírok és fõzõolajok által okozott ártalom
 
* X11 Forró csapvíz által okozott ártalom
V79 Autóbusz utasának sérülése egyéb és k.m.n. közlekedési balesetben
* X12 Egyéb forró folyadékok által okozott ártalom
 
* X13 Forró gõzök és párák által okozott ártalom
V79.0 Vezető sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű nem-közlekedési balesetében
* X14 Forró levegõ vagy gázok által okozott ártalom
 
* X15 Forró háztartási készülékek által okozott baleset
V79.1 Utas sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű nem-közlekedési balesetében
* X16 Forró fûtõberendezések, hõsugárzók és csövek által okozott ártalom
 
* X17 Forró motorok, gépezetek vagy szerszámok által okozott baleset
V79.2 Autóbusz k.m.n. utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű nem-közlekedési balesetében
* X18 Egyéb forró fémek által okozott baleset
 
* X19 Egyéb forró és izzó anyagok által okozott baleset
:K.m.n. autóbusz-baleset, (nem közlekedési)
=== Érintkezés mérgezõ állatokkal és növényekkel (X20-X29) ===
 
* X20 Mérges kígyók és gyíkok által okozott mérgezés
V79.3 Autóbusz bármely utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű nem-közlekedési balesetében
* X21 Mérges pókok csípése
 
* X22 Skorpió csípése
:K.m.n. autóbusz-baleset, nem közlekedési baleset
* X23 Méhek, lódarazsak és darazsak csípése
 
* X24 Százlábú és mérges százlábú (trópusi) csípése
:Autóbusz utasának sérülése nem közlekedési balesetben, k.m.n.
* X25 Egyéb mérges arthropodák csípése
 
* X26 Mérges tengeri állatok és növények csípése
V79.4 Vezető sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű közlekedési balesetében
* X27 Egyéb mérges állatok csípése
 
* X28 Egyéb mérges növények csípése
V79.5 Utas sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű közlekedési balesetében
* X29 Mérges állat vagy növény csípése k.m.n.
 
=== Természeti erõk által okozott balesetek (X30-X39) ===
V79.6 Autóbusz k.m.n. utasának sérülése összeütközésben, egyéb és k.m.n. motoros jármű közlekedési balesetében
* X30 Természetes eredetû excesszív hõség által okozott ártalom
 
* X31 Természetes eredetû excesszív hideg által okozott ártalom
:K.m.n. autóbusz-baleset (közlekedési baleset)
* X32 Napsugárzás által okozott ártalom
 
* X33 Villámcsapás áldozata
V79.8 Autóbusz bármely utasának sérülése egyéb megjelölt szállítási balesetben
* X34 Földrengés áldozata
 
* X35 Vulkánkitörés áldozata
:Beszorulás az autóbusz ajtaja vagy más része közé
* X36 Lavina, földcsuszamlás és egyéb földmozgás áldozata
 
* X37 Elemi csapás szerû vihar áldozata
V79.9 Autóbusz bármely utasának sérülése k.m.n. közlekedési balesetben
* X38 Árvíz áldozata
 
* X39 Egyéb és k.m.n. természeti erõk által okozott ártalom
:K.m.n. autóbusz-baleset
=== Káros anyagok által okozott balesetszerû mérgezés (X40-X49) ===
 
* X40 Balesetszerû mérgezés nem opiát fájdalom- és lázcsillapítók, antirheumaticumok által
===Egyéb szárazföldi közlekedési baleset (V80-V89)===
* X41 Balesetszerû mérgezés antiepileptikum, altató-nyugtató és antiparkinson szerek és pszichotróp gyógyszerek által, m.n.o.
 
* X42 Balesetszerû mérgezés narkotikumok és pszichodiszleptikumok [hallucinogének] által, m.n.o.
V80 Állaton lovagló személy vagy állat által húzott jármű utasának sérülése közlekedési balesetben
* X43 Balesetszerû mérgezés az autonóm idegrendszerre ható egyéb gyógyszerek által
 
* X44 Balesetszerû mérgezés egyéb és k.m.n. gyógyszerek és biológiai anyagok által
V80.0 Állaton lovagló személy vagy fogatolt jármű utasának sérülése esés vagy lelökés következtében, nem összeütközéses balesetben
* X45 Balesetszerû mérgezés alkohol által
 
* X46 Balesetszerû mérgezés szerves oldószerek és szénhidrogének halogén származékai és gõzei által
:Felborulás:
* X47 Balesetszerû mérgezés egyéb gázok és gõzök által
 
* X48 Balesetszerû mérgezés peszticidek által
K.m.n.
* X49 Balesetszerû mérgezés egyéb és k.m.n. vegyszerek és mérgezõ anyagok által
 
=== Túlerõltetés, utazás és nélkülözés hatásai (X50-X57) ===
felborulás összeütközés nélkül
* X50 Kimerülés fokozott erõfeszítés vagy ismétlõdõ mozgás által
 
* X51 Utazási és helyváltoztatási betegség
V80.1 Lovagló személy vagy utas sérülése, gyalogossal vagy állattal ütközésben
* X52 Elhúzódó tartózkodás súlytalansági állapotban
 
* X53 Élelemhiány
:'''''Kivéve:''''' összeütközés fogatolt járművel vagy lovagolt állattal (V807)
* X54 Vízhiány
 
* X57 Nélkülözés k.m.n.
V80.2 Lovagló személy vagy utas sérülése, kerékpárral ütközésben
=== Egyéb és k.m.n. környezeti tényezõk hatásai (X58-X59) ===
 
* X58 Egyéb tényezõk által okozott sérülés
V80.3 Lovagló személy vagy utas sérülése, két vagy három kerekű motoros járművel ütközésben
* X59 K.m.n. tényezõk által okozott sérülés
 
V80.4 Lovagló személy vagy utas sérülése, teherautóval, nehéz szállítójárművel vagy autóbusszal ütközésben autóval
 
V80.5 Lovagló személy vagy utas sérülése, egyéb megjelölt motoros járművel ütközésben
 
V80.6 Lovagló személy vagy utas sérülése, személy- vagy tehervonattal ütközésben
 
V80.7 Lovagló személy vagy utas sérülése, egyéb nem motoros járművel ütközésben
 
:Összeütközés:
 
lovagolt állattal
 
fogatolt járművel
 
villamossal
 
V80.8 Lovagló személy vagy utas sérülése, ütközésben rögzített vagy állandó objektummal
 
V80.9 Lovagló személy vagy utas sérülése egyéb és k.m.n. szállítási balesetben
 
:K.m.n. fogatolt járműbaleset
 
:K.m.n. lovagolt állattal kapcsolatos baleset
 
V81 Személy- vagy tehervonat utasának sérülése közlekedési balesetben
 
:'''''Beleértve:''''' vasúti szerelvényen kívül utazó személy
 
V81.0 Személy- vagy tehervonat utasának sérülése összeütközésben, motoros jármű nem közlekedési balesetében
 
V81.1 Személy- vagy tehervonat utasának sérülése összeütközésben, más motoros járművel való közlekedési balesetben
 
V81.2 Személy- vagy tehervonat utasának sérülése összeütközésben, gördülő állománnyal
 
V81.3 Személy- vagy tehervonat utasának sérülése összeütközésben, más objektummal
 
:Vasúti baleset
 
V81.4 Személy sérülése vasúti szerelvényre felszállás vagy arról leszállás közben
 
V81.5 Személy- vagy tehervonat utasának sérülése, esés vasúti szerelvényben
 
:'''''Kivéve:''''' esés:
 
kisiklás alkalmából:
 
előző összeütközéssel (V81.0-V81.3)
 
megelőző összeütközés nélkül (V81.7)
 
felszállás vagy leszállás során (V81.4)
 
V81.6 Személy- vagy tehervonat utasának sérülése, esés vasúti szerelvényről
 
:'''''Kivéve:''''' esés:
 
kisiklás alkalmából:
 
előző összeütközéssel (V81.0-V813)
 
megelőző összeütközés nélkül (V81.7)
 
felszállás vagy leszállás során (V81.4)
 
V81.7 Személy- vagy tehervonat utasának sérülése kisiklás alkalmából, megelőző összeütközés nélkül
 
V81.8 Személy- vagy tehervonat utasának sérülése egyéb megjelölt vasúti balesetben
 
:Robbanás vagy tűz
 
:ütés lehulló:
 
föld::}
 
szikla :} által
 
fa::}
 
:'''''Kivéve:''''' kisiklás:
 
előző összeütközéssel (V81.0-V81.3)
 
megelőző összeütközés nélkül (V81.7)
 
V81.9 Személy- vagy tehervonat utasának sérülése k.m.n. vasúti balesetben
 
:K.m.n. vasúti baleset
 
V82 Villamos utasának sérülése közlekedési balesetben
 
:'''''Beleértve:''''' villamoson kívül utazó személy
 
V82.0 Villamos utasának sérülése összeütközésben, motoros jármű nem-közlekedési balesetében
 
V82.1 Villamos utasának sérülése összeütközésben, motoros jármű közlekedési balesetében
 
V82.2 Villamos utasának sérülése összeütközésben, gördülő állomány által
 
V82.3 Villamos utasának sérülése összeütközésben, más objektummal
 
:'''''Kivéve:''''' összeütközés fogatolt járművel vagy lovagolt állattal (V82.8)
 
V82.4 Személy sérülése villamosra felszállás vagy arról leszállás közben
 
V82.5 Villamos utasának sérülése, esése villamosban
 
:'''''Kivéve:''''' esés:
 
felszállás vagy leszállás során (V82.4)
 
megelőző összeütközéssel (V82.0-V82.3)
 
V82.6 Villamos utasának sérülése, esés villamosból
 
:'''''Kivéve:''''' esés:
 
felszállás vagy leszállás során (V82.4)
 
megelőző összeütközéssel (V82.0-V82.3)
 
V82.7 Villamos utasának sérülése kisiklás alkalmával, megelőző összeütközés nélkül
 
V82.8 Villamos utasának sérülése egyéb megjelölt szállítási balesetben
 
:Összeütközés vonattal vagy más motoros járművel
 
V82.9 Villamos utasának sérülése k.m.n. közlekedési balesetben
 
:K.m.n. villamosbaleset
 
V83 Speciális ipari jármű utasának sérülése közlekedési balesetben
 
:'''''Kivéve:''''' álló vagy szerelés alatt álló jármű (W31.-)
 
V83.0 Speciális ipari jármű vezetőjének sérülése közlekedési balesetben
 
V83.1 Speciális ipari jármű utasának sérülése közlekedési balesetben
 
V83.2 Speciális ipari járműn kívül utazó személy sérülése közlekedési balesetben
 
V83.3 Speciális ipari jármű k.m.n. utasának sérülése közlekedési balesetben
 
V83.4 Személy sérülése speciális ipari járműre felszállás vagy arról leszállás során
 
V83.5 Speciális ipari jármű vezetőjének sérülése nem-közlekedési balesetben
 
V83.6 Speciális ipari jármű utasának sérülése nem-közlekedési balesetben
 
V83.7 Speciális ipari járművön kívül utazó személy sérülése nem-közlekedési balesetben
 
V83.9 Speciális ipari jármű k.m.n. utasának sérülése nem-közlekedési balesetben
 
:Speciális ipari járműbaleset, k.m.n.
 
V84 Speciális mezőgazdasági jármű utasának sérülése közlekedési balesetben
 
:'''''Kivéve:''''' álló vagy szerelés alatt álló jármű (W30.-)
 
V84.0 Speciális mezőgazdasági jármű vezetőjének sérülése közlekedési balesetben
 
V84.1 Speciális mezőgazdasági jármű utasának sérülése közlekedési balesetben
 
V84.2 Speciális mezőgazdasági járművön kívül utazó személy sérülése közlekedési balesetben
 
V84.3 Speciális mezőgazdasági jármű k.m.n. utasának sérülése közlekedési balesetben
 
V84.4 Személy sérülése speciális mezőgazdasági járműre felszállás vagy arról leszállás során
 
V84.5 Speciális mezőgazdasági jármű vezetőjének sérülése nem-közlekedési balesetben
 
V84.6 Speciális mezőgazdasági jármű utasának sérülése nem-közlekedési balesetben
 
V84.7 Speciális mezőgazdasági járművön kívül utazó személy sérülése nem-közlekedési balesetben
 
V84.9 Speciális mezőgazdasági jármű k.m.n. utasának sérülése nem-közlekedési balesetben
 
:Speciális mezőgazdasági járműbaleset, k.m.n.
 
V85 Speciális építőjármű utasának sérülése közlekedési balesetben
 
:'''''Kivéve:''''' álló vagy szerelés alatt álló jármű (W31.-)
 
V85.0 Speciális építőjármű vezetőjének sérülése közlekedési balesetben
 
V85.1 Speciális építőjármű utasának sérülése közlekedési balesetben
 
V85.2 Speciális építőjárművön kívül utazó személy sérülése közlekedési balesetben
 
V85.3 Speciális építőjármű k.m.n. utasának sérülése közlekedési balesetben
 
V85.4 Személy sérülése speciális építőjárműre felszállás vagy arról leszállás során
 
V85.5 Speciális építőjármű vezetőjének sérülése nem-közlekedési balesetben
 
V85.6 Speciális építőjármű utasának sérülése nem-közlekedési balesetben
 
V85.7 Speciális építőjárművön kívül utazó személy sérülése nem-közlekedési balesetben
 
V85.9 Speciális építőjármű k.m.n. utasának sérülése nem-közlekedési balesetben
 
:Speciális építőjármű-baleset, k.m.n.
 
V86 Terepjáró jármű vagy elsődlegesen nem közúti használatra tervezett motoros jármű utasának sérülése közlekedési balesetben
 
:'''''Kivéve:''''' álló vagy szerelés alatt álló jármű (W31.-)
 
V86.0 Terepjáró vagy egyéb nem közúti motoros jármű vezetőjének sérülése közlekedési balesetben
 
V86.1 Terepjáró vagy egyéb nem közúti motoros jármű utasának sérülése közlekedési balesetben
 
V86.2 Terepjáró vagy egyéb nem közúti motoros járművön kívül utazó személy sérülése közlekedési balesetben
 
V86.3 Terepjáró vagy egyéb nem közúti motoros jármű k.m.n. utasának sérülése közlekedési balesetben
 
V86.4 Személy sérülése terepjáró vagy egyéb nem motoros járműre felszállás vagy arról leszállás során
 
V86.5 Terepjáró vagy egyéb nem közúti motoros jármű vezetőjének sérülése nem-közlekedési balesetben
 
V86.6 Terepjáró vagy egyéb nem közúti motoros jármű utasának sérülése nem-közlekedési balesetben
 
V86.7 Terepjáró vagy egyéb nem közúti motoros járművön kívül utazó személy sérülése nem-közlekedési balesetben
 
V86.9 Terepjáró vagy egyéb nem közúti motoros jármű k.m.n. utasának sérülése nem-közlekedési balesetben
 
:Különleges járműbaleset, k.m.n.
 
:Nem közúti járműbaleset, k.m.n.
 
V87 Megjelölt típusú közlekedési baleset, de az áldozat közlekedési módja ismeretlen
 
:'''''Kivéve:''''' összeütközés:
 
kerékpárossal (V10-V19)
 
gyalogossal (V01-V09)
 
V87.0 Személy sérülése összeütközésben, autó és háromkerekű motoros jármű között (közlekedési baleset)
 
V87.1 Személy sérülése összeütközésben, egyéb motoros jármű és két vagy három kerekű motoros jármű között
 
V87.2 Személy sérülése összeütközésben, autó és teherautó között (közlekedési baleset)
 
V87.3 Személy sérülése összeütközésben, autó és autóbusz között (közlekedési baleset)
 
V87.4 Személy sérülése összeütközésben, autó és nehéz szállítójármű között (közlekedési baleset)
 
V87.5 Személy sérülése összeütközésben, nehéz szállítójármű és autóbusz között (közlekedési baleset)
 
V87.6 Személy sérülése összeütközésben, személy- és tehervonat és autó között (közlekedési baleset)
 
V87.7 Személy sérülése összeütközésben, egyéb megjelölt motoros szállítójárművek között (közlekedési baleset)
 
V87.8 Személy sérülése motoros jármű egyéb megjelölt szállítási balesetében (közlekedési baleset)
 
V87.9 Személy sérülése összeütközésben, nem motoros jármű egyéb megjelölt szállítási balesetében (összeütközéssel) (összeütközés nélkül)
 
V88 Megjelölt típusú nem közlekedési baleset, de az áldozat közlekedési módja ismeretlen
 
:'''''Kivéve:''''' összeütközés:
 
kerékpárossal (V10-V19)
 
gyalogossal (V01-V09)
 
V88.0 Személy sérülése összeütközésben, autó és két vagy három kerekű motoros jármű között, nem közlekedési baleset
 
V88.1 Személy sérülése összeütközésben, egyéb motoros jármű és két vagy három kerekű motoros jármű között, nem közlekedési baleset
 
V88.2 Személy sérülése összeütközésben, autó és teherautó között, nem közlekedési baleset
 
V88.3 Személy sérülése összeütközésben, autó és autóbusz között, nem közlekedési baleset
 
V88.4 Személy sérülése összeütközésben, összeütközés autó és nehéz szállítójármű, nem közlekedési baleset
 
V88.5 Személy sérülése összeütközésben, nehéz szállítójármű és autóbusz között, nem közlekedési baleset
 
V88.6 Személy sérülése összeütközésben, személy- és tehervonat és autó között, nem közlekedési baleset
 
V88.7 Személy sérülése összeütközésben, egyéb megjelölt motoros járművek között, nem közlekedési baleset
 
V88.8 Személy sérülése motoros jármű egyéb megjelölt összeütközés nélküli szállítási balesetében, nem közlekedési baleset
 
V88.9 Személy sérülése nem motoros jármű egyéb megjelölt nem közlekedési balesetében (összeütközéssel) (összeütközés nélkül)
 
V89 Motoros vagy nem motoros járműbaleset, a jármű típusa nincs megjelölve
 
V89.0 Személy sérülése k.m.n. motoros járműbalesetben, nem közlekedési baleset
 
:Motoros járműbaleset, k.m.n. nem közlekedési baleset
 
V89.1 Személy sérülése k.m.n. nem motoros járműbalesetben, nem közlekedési baleset
 
:Nem motoros járműbaleset, k.m.n. nem közlekedési baleset
 
V89.2 Személy sérülése k.m.n. motoros járműbalesetben, közlekedési baleset
 
:Motoros járműbaleset, k.m.n.
 
:Közúti (közlekedési) baleset, k.m.n.
 
V89.3 Személy sérülése k.m.n. nem motoros járműbalesetben, közlekedési baleset
 
:Nem motoros jármű közlekedési baleset, k.m.n.
 
V89.9 Személy sérülése k.m.n. járműbalesetben
 
:K.m.n. összeütközés
 
===Vízi közlekedési balesetek (V90-V94)===
 
'''''Beleértve:''''' vízi járműbaleset szórakozási és sport tevékenység közben
 
A V90-V94 tételekhez alábbi negyedik számjegyű altételek használhatók:
 
'''.0 Kereskedelmi hajó
 
.1 Utasszállító hajó'''
 
:Komp
 
:Óceánjáró
 
'''.2 Halászhajó
 
.3 Egyéb motoros vízi jármű'''
 
:Légpárnás hajó (nyílt tengeri)
 
:Jet ski
 
'''.4 Vitorlás'''
 
:Jacht
 
'''.5 Kenu vagy kajak
 
.6 Felfújható jármű (nem motoros)
 
.7 Vízi sí
 
.8 Egyéb nem motoros vízi jármű'''
 
:Szörfdeszka
 
:Szörf
 
'''.9 K.m.n. vízi jármű'''
 
:Csónak, k.m.n.
 
:Hajó, k.m.n.
 
:Vízi jármű, k.m.n.
 
V90 Vízbefúlást vagy elmerülést okozó, vízi járművet ért baleset
 
:'''''Beleértve:''''' elmerülés, illetve vízbe fulladás az alábbiak miatt:
 
csónak:
 
csónak felborulás
 
csónak elmerülése
 
sérülés vízi járműről esés vagy ugrás miatt:
 
égő hajóról
 
összeroncsolt vízi járműről
 
egyéb vízi járműbaleset
 
:'''''Kivéve:''''' vízbe fulladás vagy elmerülés a vízi közlekedés során, vízi járműbaleset nélkül :(V92.-)
 
V91 Egyéb sérülést okozó, vízi járművet ért baleset
 
:'''''Beleértve:''''' az elmerülést, illetve a fulladást kivéve a vízi járműbaleset
 
:::következményeként bármilyen sérülés, mint:
 
:::megégés a hajón keletkező tűz miatt
 
:::összezúzatás hajók között
 
:::összezúzatás mentőcsónak által, a hajó kiürítése során
 
:::esés vízi járműbaleset vagy ütközés miatt
 
:::ütés vízi járműbaleset következtében eső tárgy által
 
:::sérülés összeütközéssel kapcsolatos vízi járműbalesetben
 
:::elütés csónak vagy bármely része által a csónakból kiesés vagy ugrás után
 
:'''''Kivéve:''''' :égések a hajón lokalizált tűztől vagy robbanástól (V93.-)
 
V92 Egyéb elmerülés vagy vízbefúlás a vízi közlekedésben, vízi járműbaleset nélkül
 
:'''''Beleértve:''''' elmerülés vagy vízbefúlás olyan baleset következményeként, mint:
 
vízbe esés:
 
hajóhídról
 
hajóról
 
fedélzetről
 
kidobatás a hajó korlátján át a hajó mozgása által
 
lesodrás a hajóról hullám által
 
:'''''Kivéve:''''' az úszó vagy búvár elmerülése vagy vízbe fulladása, aki nem baleset miatt, :hanem szándékosan ugrott a balesetet nem szenvedett csónakból a vízbe :(W69.- W73.-)
 
V93 Elmerülést vagy vízbefúlást nem okozó baleset a vízi jármű fedélzetén, a vízi jármű balesete nélkül
 
:'''''Beleértve:''''' balesetszerű mérgezés a hajón gázoktól vagy füsttől
 
::vízi jármű atomreaktorának meghibásodása
 
::összezúzatás a hajón leeső tárgytól
 
::túlhevülés a:
 
gépkezelőteremben
 
gőzteremben
 
kazánházban
 
gépteremben
 
::kazánrobbanás gőzhajón
 
::esés egyik szintről a másikra vízi járművön
 
::esés lépcsőről vagy létráról vízi járművön
 
::vízi járművön az alábbi gépek által okozott sérülés:
 
fedélzeti:}
 
géptermi:}
 
hajókonyhai :} gép
 
mosodai:}
 
rakodó::}
 
::lokalizált tűz a hajón
 
::gépek által okozott baleset a vízi járművön
 
V94 Egyéb és k.m.n. vízi közlekedési baleset
 
:'''''Beleértve:''''' a vízi jármű nem utasának sérülése
 
:ütés vízisízés közben csónak által
 
===Légi és űrszállítási balesetek (V95-V97)===
 
V95 Légi jármű utasának sérülése a motoros légi jármű balesete miatt
 
:'''''Beleértve:''''' összeütközés bármilyen rögzített, mozgatható vagy mozgó tárggyal
 
:::lezuhanás::}
 
:::robbanás::} a légi járművön
 
:::tűz:::}
 
:::kényszerleszállás :}
 
V95.0 Utas sérülése helikopter balesetben
 
V95.1 Utas sérülése ultra- vagy mikrokönnyű vagy motoros sárkányrepülő balesetben
 
V95.2 Utas sérülése egyéb rögzített szárnyú magánrepülő balesetben
 
V95.3 Utas sérülése rögzített szárnyú kereskedelmi légi jármű balesetben
 
V95.4 Utas sérülése űrjármű balesetben
 
V95.8 Utas sérülése egyéb légi jármű balesetben
 
V95.9 Utas sérülése k.m.n. légi jármű balesetben
 
:Légi járműbaleset, k.m.n.
 
:Légi szállítási baleset, k.m.n.
 
V96 Utas sérülése nem motoros légi jármű balesetében
 
:'''''Beleértve:''''' összeütközés bármilyen rögzített, mozgatható vagy mozgó tárggyal
 
::lezuhanás::}
 
::robbanás::} nem motoros légi járművön
 
::tűz:::}
 
::kényszerleszállás :}
 
V96.0 Utas sérülése hőlégballon-balesetben
 
V96.1 Utas sérülése vitorlázórepülő-balesetben
 
V96.2 Utas sérülése sárkányrepülő (nem motoros) balesetben
 
V96.8 Utas sérülése egyéb nem motoros légi jármű balesetben
 
:Személyt szállító sárkány
 
V96.9 Utas sérülése k.m.n. nem motoros légi jármű balesetben
 
:Nem motoros légi járműbaleset, k.m.n.
 
V97 Egyéb légi szállítási baleset
 
:'''''Beleértve:''''' nem utas sérülése légi járműbalesetben
 
V97.0 Légi jármű utasának sérülése egyéb légi szállítási balesetben
 
:Esés légi jármű(ben)(ről)(re) légi szállítási balesetben
 
:'''''Kivéve:''''' baleset felszállás vagy leszállás közben (V97.1)
 
V97.1 Személy sérülése légi járműre felszállás vagy arról leszállás közben
 
V97.2 Ejtőernyős sérülése légi szállítási balesetben
 
:'''''Kivéve:''''' légi járműbaleset után ejtőernyős ugrást végző személy (V95-V96)
 
V97.3 Földi személy sérülése légi szállítási balesetben
 
:Ütés a légi járműről leeső tárgytól
 
:Sérülés a forgó légcsavartól
 
:Beszippantás a sugárhajtóműbe
 
V97.8 Egyéb légi szállítási baleset, k.m.n.
 
:Sérülés a légi jármű gépi berendezésétől
 
:'''''Kivéve:''''' légi járműbaleset, k.m.n. (V95.9)
 
::légnyomásváltozás hatásai a jármű felszállása és leszállása közben (W94.-)
 
===Egyéb és k.m.n. közlekedési baleset (V98-V99)===
 
'''''Kivéve:''''' járműbaleset, a jármű típusa nincs megjelölve (V89.-)
 
V98 Egyéb közlekedési balesetek
 
:'''''Beleértve:''''' nem sínen mozgó drótkötélfelvonó
 
:::jégvitorlás
 
:::szárazföldi vitorlás
 
:::sífelvonó-szék
 
:::sífelvonó gondolával
 
:::beszorulás vagy hurcoltatás drótkötélfelvonó(ba) (által)
 
:::kiesés vagy kiugrás a drótkötélfelvonóból
 
:::tárgy (be) (ki)dobása a drótkötélfelvonó(ba) (ból)
 
V99 Közlekedés baleset k.m.n.
 
== A baleseti sérülés egyéb külső okai (W00-W59) ==
 
===Esések (W00-W19)===
 
[A negyedik számjegyű altételeket lásd az esemény helyszíne felsorolásnál]
 
'''''Kivéve:''''' :testi sértés (Y01-Y02)
 
:esés az alábbiak(ból, -ből, -ról, -ről, -ba, -be):
 
állat (V80.-)
 
égő épület (X00-X04, X08-X09)
 
tűz (X00-X04, X08-X09)
 
víz (elmerüléssel vagy fulladással) (W65-W74)
 
munkagép (működésben lévő) (W28-W31)
 
szállító jármű (V01-V99)
 
:szándékos önsértés (X80-X81)
 
W00 Esés ugyanazon a szinten hóra vagy jégre
 
:'''''Beleértve:''''' esés az alábbiak megjelölésével:
 
korcsolya vagy sí (W02.-)
 
lépcsőfok vagy lépcsősor (W10.-)
 
W01 Esés ugyanazon a szinten megcsúszás, botlás miatt
 
:'''''Kivéve:''''' esés hóra vagy jégre (W00.-)
 
W02 Esés korcsolyával, sível, görkorcsolyával vagy gördeszkával
 
W03 Egyéb esés ugyanazon a szinten, más személlyel való összeütközés vagy más személy általi lökés miatt
 
:'''''Beleértve:''''' esés egyik gyalogosnak (jármű) a másikkal való össze ütközése miatt
 
:'''''Kivéve:''''' összenyomás vagy taszítás tömeg vagy tülekedés által (W52.-)
 
::esés hóra vagy jégre (W00.-)
 
W04 Esés más személy általi szállítás vagy támogatás közben
 
:'''''Beleértve:''''' balesetszerű leejtés szállítás közben
 
W05 Leesés tolószékről
 
W06 Leesés ágyról
 
W07 Leesés székről
 
W08 Leesés egyéb bútorról
 
W09 Leesés játszótéri berendezésekről
 
:'''''Kivéve:''''' esés szórakozási vagy sport célú gépről (W31.-)
 
W10 Esés lépcsősor(ról)(ra) vagy lépcsőfok(ról)(ra)
 
:'''''Beleértve:''''' esés az alábbiak(ról)(ra):
 
mozgólépcső
 
rámpa
 
havas, jeges lépcsősor vagy lépcsőfok
 
utaslépcső
 
W11 Esés létráról(ra)
 
W12 Esés állványzatról(ra)
 
W13 Esés épület(ből)(ről) vagy építmény(ből)(ről)
 
:'''''Beleértve:''''' az alábbi helyek(ről) (ből) való esést:
 
balkon
 
híd
 
épület
 
zászlórúd
 
korlát
 
padozat
 
háztető
 
torony
 
viadukt
 
fal
 
ablak
 
:'''''Kivéve:''''' épület vagy építmény összedőlése (W20.-)
 
::esés vagy ugrás égő épületből (X00.-)
 
W14 Leesés fáról
 
W15 Leesés szikláról
 
W16 A vízbe történő beugrásból vagy lemerülésből származó baleset, a vízbefúlás vagy elmerülés kivételével
 
:'''''Beleértve:''''' ütődés a sekélyvízbe ugráskor a medence aljától
 
ütődés a medence falához vagy ugródeszkához
 
ütődés vízfelszinhez
 
:'''''Kivéve:''''' :balesetszerű vízbefúlás vagy elmerülés (W65-W74)
 
::elégtelen levegővétel alámerülésnél (W81.-)
 
::a légnyomás hatásai alámerülésnél (W94.-)
 
W17 Egyéb esés egyik szintről a másikra
 
:'''''Beleértve:''''' az alábbiaktól vagy alábbiakba esés:
 
üreg
 
medence
 
szénakazal
 
gödör
 
kőbánya
 
szerelőakna
 
tárna
 
tartály
 
kút
 
W18 Egyéb esés ugyanazon szinten
 
:'''''Beleértve:''''' esés:
 
visszapattanó tárgy miatt
 
WC-ről(re)
 
azonos szinten k.m.n.
 
W19 Esés k.m.n.
 
:'''''Beleértve:''''' balesetszerű esés k.m.n.
 
Élettelen mechanikai erők által okozott baleset (W20-W49)
 
[A negyedik számú tételeket lásd az esemény helyszíne felsorolásnál]
 
'''''Kivéve:''''' :testi sértés (X85-Y09)
 
:összeütközés állattal vagy személlyel (W50-W64)
 
:szándékos önsértés (X60-X84)
 
W20 Ütés dobott lőtt vagy eső tárgytól
 
:'''''Beleértve:''''' beomlás fulladás nélkül
 
:::beomló épület, kivéve tűztől
 
:::leeső:
 
szikla
 
 
fa
 
:'''''Kivéve:''''' tűz miatt beomló épület (X00.-)
 
::leeső tárgyak:
 
elemi csapás során (X34-X39)
 
munkagépbalesetnél (W24.-, W28-W31)
 
szállítási balesetnél (V01-V99)
 
::mozgásban jövő tárgyak:
 
robbanás miatt (W35-W30)
 
lőfegyver miatt (W32-W34)
 
::sportszer (W21.-)
 
W21 Nekiütődés vagy ütés sportszertől
 
:'''''Beleértve:''''' ütés:::
 
eldobott vagy megütött labdától
 
jégkorongütőtől vagy korongtól
 
W22 Nekiütődés vagy ütés egyéb tárgytól
 
:'''''Beleértve:''''' nekiütődés falnak
 
W23 Beszorulás, becsípődés, összezúzódás tárgyak közé (között)
 
:'''''Beleértve:''''' beszorulás, összezúzódás, préselődés, becsípődés :
 
mozgó tárgyak közé}:{ összecsukható tárgy csapóajtó
 
álló és mozgó:}:{ és ajtókeret
:::tárgyak közé:} mint :{ raklap és padozat közé a fogás elvesztése :::::}:{után
 
:::::::{ mosógép centrifuga
 
:'''''Kivéve:''''' :sérülések az alábbiak miatt:
 
vágó vagy szúró eszközök (W25-W27)
 
emelő és transzmissziós munkagépek (W24.-)
 
munkagép (W28-W31)
 
nem motoros kéziszerszámok (W27.-)
 
szállítójármű (V01-V99)
 
::ütés eldobott, lőtt vagy eső tárgytól (W20.-)
 
W24 Emelő és transzmissziós munkagépek által okozott balesetek, m.n.o.
 
:'''''Beleértve:''''' láncfelvonó
 
:::szállítószalag
 
:::emelőcsiga
 
:::drótkötél
 
:::csörlő
 
:::lánc
 
:::drót
 
:'''''Kivéve:''''' közlekedési balesetek (V01-V99)
 
W25 Éles üveg által okozott baleset
 
:'''''Kivéve:''''' esés üveg(be)(re) (W00-W19)
 
::robbanás vagy lőfegyver lövedéke miatt repülő üvegszilánk (W32-W40)
 
W26 Kés, kard vagy tőr által okozott baleset
 
W27 Nem motoros kéziszerszámok által okozott baleset
 
:'''''Beleértve:''''' fejsze
 
:::konzervnyitó, k.m.n.
 
:::véső
 
:::villa
 
:::kézifűrész
 
:::kapa
 
:::jégcsákány
 
:::tű
 
:::papírvágó
 
:::vasvilla
 
:::gereblye
 
:::olló
 
:::csavarhúzó
 
:::varrógép, nem motoros
 
:::lapát
 
W28 Motoros fűnyíró által okozott baleset
 
:'''''Kivéve:''''' elektromos áramütés (W86.-)
 
W29 Egyéb motoros kéziszerszámok és háztartási készülékek által okozott baleset
 
:'''''Beleértve:''''' (háztartási) robotgép
 
:::motoros:
 
konzervnyitó
 
láncfűrész
 
kerti szerszámok
 
barkácsgépek
 
sövénynyíró
 
kés
 
varrógép
 
centrifuga
 
mosógép
 
:'''''Kivéve:''''' elektromos áramütés (W86.-)
 
W30 Mezőgazdasági munkagépek által okozott baleset
 
:'''''Beleértve:''''' állati erővel működő mezőgazdasági munkagép
 
:::aratógép
 
:::kazalrakó gép
 
:::mezőgazdasági munkagép, k.m.n.
 
:::kaszálógép
 
:::cséplőgép
 
:'''''Kivéve:''''' :amikor saját erőforrással vagy más járművel vontatva közúti
 
:::közlekedésben vesz részt (V01-V99)
 
:::elektromos áramütés (W86.-)
 
W31 Egyéb és k.m.n. készülékek által okozott baleset
 
:'''''Beleértve:''''' készülék, k.m.n.
 
:sport és szórakozási célú készülékek
 
:'''''Kivéve:''''' amikor saját erőforrással vagy más járművel vontatva közúti
 
:közlekedésben vesz részt (V01-V99)
 
:elektromos áramütés (W86.-)
 
W32 Kézi lőfegyver lövedéke
 
:'''''Beleértve:''''' egykezes lőfegyver
 
:::pisztoly
 
:::revolver
 
:'''''Kivéve:''''' :Very-pisztoly (jelző rakéta) (W34.-)
 
W33 Sörétes vadászfegyver, huzagolt csövű lőfegyver és nagyobb lőfegyver lövedéke
 
:'''''Beleértve:''''' katonai lőfegyver
 
:::vadászfegyver
 
:::géppuska
 
:'''''Kivéve:''''' :légpuska (W34.-)
 
W34 Egyéb és k.m.n. lőfegyver lövedéke
 
:'''''Beleértve:''''' légpuska
 
:::BB fegyver
 
:::lőtt seb, k.m.n.
 
:::lövés, k.m.n.
 
:::Very -pisztoly (jelző rakéta)
 
W35 Bojler robbanása vagy repedése
 
W36 Gázpalack robbanása vagy repedése
 
:'''''Beleértve:''''' aerosolos doboz
 
:::légtartály
 
:::nyomás alatt lévő gáztartály
 
W37 Nyomás alatt lévő abroncs, cső és tömlő robbanása vagy repedése
 
W38 Egyéb nyomás alatt lévő eszköz robbanása vagy repedése
 
W39 Tűzijáték lövedéke
 
W40 Egyéb anyagok robbanása
 
:'''''Beleértve:''''' robbantó szerek
 
:::robbanás:
 
k.m.n. helyen
 
lőporraktárban
 
lőszergyárban
 
lőszerraktárban
 
:::robbanékony gáz
 
W41 Magasnyomású fecskendő által okozott baleset
 
:'''''Beleértve:''''' hidraulikus fecskendő
 
:::pneumatikus fecskendő
 
W42 Zajártalom
 
:'''''Beleértve:''''' hanghullámok
 
:::szuperszonikus hullámok
 
W43 Vibrációs ártalom
 
:'''''Beleértve:''''' infrahanghullámok
 
W44 A szembe vagy testnyílásba behatoló idegen test
 
:'''''Kivéve:''''' maró folyadék (X49.-)
 
::idegen test aspiratiója vagy belehelése a légutak
 
::obstrukciójával (W78-W80)
 
W45 A bőrön keresztül behatoló idegen test vagy tárgy
 
:'''''Beleértve:''''' kemény papír széle
 
:::szeg
 
:::szilánk
 
:::konzervdoboz fedele
 
:'''''Kivéve:''''' :az alábbiak által okozott baleset:
 
kéziszerszám (motoros) (nem motoros) (W27-W29)
 
kés, kard vagy tőr (W26.-)
 
éles üveg (W25.-)
 
ütés tárgyaktól (W20-W22)
 
W49 Egyéb és k.m.n. élettelen mechanikai erők által okozott baleset
 
:'''''Beleértve:''''' abnormális gravitációs [G] erők
 
Élő mechanikai erők által okozott baleset (W50-W64)
 
[A negyedik számú tételeket lásd az esemény helyszíne felsorolásnál]
 
'''''Kivéve:''''' mérges állatok és növények által okozott csípés és harapás (X20-X29)
 
W50 Balesetszerű nekiütődés, ütés, rúgás, harapás vagy karmolás más személytől
 
:'''''Kivéve:''''' testi sértés (X85-Y09)
 
::ütés tárgytól (W20-W22)
 
W51 Beütődés vagy nekiütődés másik személy(be) (nek)
 
:'''''Kivéve:''''' esés gyalogosok közötti összeütközés miatt (W03.-)
 
W52 Összenyomás vagy taszítás tömeg vagy tülekedés által
 
W53 Patkányharapás
 
W54 Kutyaharapás
 
W55 Egyéb emlősök harapása
 
:'''''Kivéve:''''' tengeri emlős által okozott sérülés (W56.-)
 
W56 Tengeri állat által okozott sérülés
 
:Tengeri állat harapása vagy ütése
 
W57 Nem mérges rovarok és egyéb nem mérges arthropodák csípése vagy harapása
 
W58 Krokodil vagy alligátor harapása
 
W59 Egyéb hüllők harapása vagy marása
 
:'''''Beleértve:''''' gyík
 
:kígyó, nem mérges
 
W60 Növényi tüske vagy tövis vagy éles levél által okozott sérülés
 
W64 Egyéb és k.m.n. élő mechanikai erők által okozott baleset
 
Balesetszerű vízbefulladás vagy elmerülés (W65-W74)
 
[A negyedik számú tételeket lásd az esemény helyszíne felsorolásnál]
 
'''''Kivéve:''''' :vízbefulladás vagy elmerülés az alábbiak miatt:
 
elemi csapás (X34-X39)
 
szállítási balesetek (V01-V99)
 
vízi szállítási baleset (V90.-, V92.-)
 
W65 Vízbefulladás és elmerülés fürdőkádban
 
W66 Vízbefulladás vagy elmerülés fürdőkádba esést követően
 
W67 Vízbefulladás vagy elmerülés úszómedencében
 
W68 Vízbefulladás vagy elmerülés úszómedencébe esést követően
 
W69 Vízbefulladás és elmerülés természetes vízben
 
:'''''Beleértve:''''' tó
 
:::tenger
 
:::folyó
 
:::patak
 
W70 Vízbefulladás vagy elmerülés természetes vízbe esést követően
 
W73 Egyéb vízbefulladás és elmerülés
 
:'''''Beleértve:''''' oltó tartály
 
:::víztározó
 
W74 Vízbefulladás vagy elmerülés k.m.n.
 
:'''''Beleértve:''''' vízbefulladás k.m.n.
 
:::vízbe esés k.m.n.
 
Egyéb balesetszerű légzési veszélyeztetettség (W75-W84)
 
[A negyedik számú tételeket lásd az esemény helyszíne felsorolásnál]
 
W75 Balesetszerű fulladás és strangulatio ágyban
 
:'''''Beleértve:''''' fulladás és strangulatio az alábbiak miatt:
 
ágynemű
 
anya teste
 
párna
 
W76 Egyéb balesetszerű akasztás és strangulatio
 
W77 Elzáródás vagy fulladás beomlás, leomló föld vagy egyéb anyag miatt
 
:'''''Beleértve:''''' beomlás k.m.n.
 
:'''''Kivéve:''''' :elemi csapás okozta beomlás (X34-X39)
 
:::beomlás asphyxia és suffocatio nélkül (W20.-)
 
W78 Gyomortartalom inhalációja
 
:'''''Beleértve:''''' asphyxia:}
 
:::fulladás::} hányadéktól [regurgitált étel]
 
:::suffocatio:}
 
:::hányadék aspirációja és inhalációja (a légutakba) k.m.n.
 
:::légcső összenyomatása :}
 
:::légzés megakadása::} a nyelőcsőben levő
 
:::légzés elzáródása::} hányadék által
 
:'''''Kivéve:''''' :hányadék által okozott sérülés, légúti asphyxia vagy
 
:::obtructio kivételével (W44.-)
 
:::nyelőcső-elzáródás hányadék miatt, légúti asphyxia vagy
 
:::obstructio említése nélkül (W44.-)
 
W79 Étel inhalációja vagy aspirációja által okozott obtructio a légutakban
 
:'''''Beleértve:''''' asphyxia:}
 
:::fuldoklás:}ételtől [beleértve csontot vagy magot]
 
:::suffocatio :}
 
:::(bármilyen) étel aspirációja vagy inhalációja (a légutakba), k.m.n.
 
:::légcső összenyomatása:}
 
:::légzés megakadása::} a nyelőcsőben levő
 
:::légzés elzáródása::} étel által
 
:::étel (falat) okozta garat-elzáródás
 
:'''''Kivéve:''''' :hányadék inhalációja (W78.-)
 
:::étel által okozott sérülés, légúti asphyxia vagy obstructio kivételével (W44.-)
 
:::nyelőcső elzáródás étel miatt, légúti asphyxia vagy obstructio említése nélkül ::(W44.-)
 
W80 Egyéb tárgyak inhalációja vagy aspirációja által okozott légúti obstructio
 
:'''''Beleértve:''''' asphyxia:}bármely tárgytól - kivéve az ételt
 
:::fuldoklás:}vagy hányadékot - amely az orr-
 
:::suffocatio :}vagy szájnyíláson keresztül hatolt be
 
:::idegen test aspirációja (étel vagy hányadék kivételével) vagy inhalációja (a ::légutakba), k.m.n.
 
:::légcső összenyomatása :}
 
:::légzés megakadása::}a nyelőcsőben lévő
 
:::légzés elzáródása::}idegen test által
 
:::idegen test az orrban
 
:::idegen test okozta obstructio a garatban
 
:'''''Kivéve:''''' :étel vagy hányadék inhalatiója (W78-W79)
 
:::idegen test által okozott sérülés, légúti asphyxia vagy obstructio
::kivételével (W44.-)
 
:::nyelőcső-elzáródás idegen test miatt, légúti asphyxia és obstructio említése ::nélkül (W44.-)
 
W81 Bezáródás vagy bezárás alacsony oxigén tartalmú környezetben
 
:'''''Beleértve:''''' balesetszerű bezáródás hűtőszekrénybe vagy egyéb légmentesen zárható ::helyre
 
:::elégtelen levegőpótlás alámerülésnél
 
:'''''Kivéve:''''' :suffocatio műanyag zsák által (W83.-)
 
W83 Egyéb fulladás
 
:'''''Beleértve:''''' suffocatio műanyag zsák által
 
W84 Fulladás k.m.n.
 
:'''''Beleértve:''''' asphyxia (kiváltott) k.m.n.
 
:::aspiratió k.m.n.
 
:::suffocatio k.m.n.
 
Elektromos áram, sugárzás, szélsőséges környezeti hőmérséklet vagy légnyomás által okozott ártalmak (W85-W99)
 
[A negyedik számú tételeket lásd az esemény helyszíne felsorolásnál]
 
'''''Kivéve:''''' :az alábbiak által okozott baleset:
 
természetes:
 
hideg (X31.-)
 
meleg (X30.-)
 
sugárzás, k.m.n. (X39.-)
 
napfény (X32.-)
 
:baleset villámcsapás miatt (X33.-)
 
W85 Elektromos vezetékek által okozott baleset
 
W86 Egyéb elektromos áram által okozott baleset
 
W87 Elektromos áram által okozott baleset k.m.n.
 
:'''''Beleértve:''''' k.m.n. elektromos áram által okozott égés vagy egyéb sérülés
 
:::elektrosokk k.m.n.
 
:::halálos áramütés k.m.n.
 
W88 Ionizáló sugárzás által okozott ártalom
 
:'''''Beleértve:''''' radioaktív izotópok
 
:::röntgensugarak
 
W89 Látható és ibolyántúli sugárzás által okozott ártalom
 
:'''''Beleértve:''''' hegesztő fénye
 
W90 Egyéb nem ionizáló sugárzás által okozott ártalom
 
:'''''Beleértve:''''' infravörös:}
 
:::lézer::}sugárzás
 
:::rádiófrekvencia }
 
W91 Sugárzás k.m.n. típusa által okozott ártalom
 
W92 Mesterséges eredetű excesszív hőség által okozott ártalom
 
W93 Mesterséges eredetű excesszív hideg által okozott ártalom
 
:'''''Beleértve:''''' az alábbi anyagok érintése vagy belégzése:
 
szárazjég
 
folyékony:
 
levegő
 
hidrogén
 
nitrogén
 
:::huzamos tartózkodás mélyhűtő egységben
 
W94 Magas és alacsony légnyomás és légnyomás változások által okozott ártalom
 
:'''''Beleértve:''''' légnyomás hirtelen fokozódása gyors lemerüléskor
 
:::légnyomás csökkenése felmerüléskor:
 
búvárkodáskor
 
a földfelszín alól
 
:::magaslati helyen való lakás vagy huzamos ott tartózkodás, mint az alábbi
 
:::állapotok oka:
 
anoxia
 
barodontalgia
 
barotitis
 
hypoxia
 
hegyibetegség
 
:::a légnyomás hirtelen változása légijármű fel- vagy leszállásakor
 
W99 Egyéb és k.m.n. mesterséges környezeti tényezők által okozott ártalom
 
Füst, tűz és lángok hatásai (X00-X09)
 
[A negyedik számú tételeket lásd az esemény helyszíne felsorolásnál]
 
'''''Beleértve:''''' :tűz villámcsapás miatt
 
'''''Kivéve:''''' :gyújtogatás (X97.-)
 
:robbanás okozta másodlagos tűz (W35-W40)
 
:szállítási balesetek (V01-V99)
 
X00 Ellenőrzés alatt nem álló tűz épületben vagy építményben
 
:'''''Beleértve:''''' épület összedőlése:::}
 
:::esés az épület(ből)(ről):::}
 
:::ütés az épület(ből)(ről) kieső tárgy által} égő épülettel vagy építménnyel
 
:::ugrás az épület(ből)(ről)::} kapcsolatosan
 
:::tűzvész::::{ égése
 
:::bútor vagy felszerelési tárgyak { olvadása
 
:::::::{ izzása
 
X01 Ellenőrzés alatt nem álló tűz, nem épületben vagy építményben
 
:'''''Beleértve:''''' erdőtűz
 
X02 Ellenőrzött tűz épületben vagy építményben
 
:'''''Beleértve:''''' tűz:
 
kandallóban
 
kályhában
 
X03 Ellenőrzött tűz nem épületben vagy építményben
 
:'''''Beleértve:''''' tábortűz
 
X04 Nagymértékben gyúlékony anyagok meggyulladása
 
:'''''Beleértve:''''' meggyulladás:
 
benzin
 
kerozin
 
kőolaj
 
X05 Éjszakai ruházat meggyulladása vagy megolvadása
 
X06 Egyéb ruházat vagy viselet meggyulladása vagy megolvadása
 
:'''''Beleértve:''''' műanyag ékszer :} gyulladása
 
::::::} olvadása
 
X08 Egyéb füst, tűz vagy láng által okozott baleset
 
X09 Füst, tűz vagy láng által okozott baleset k.m.n.
 
:'''''Beleértve:''''' égés k.m.n.
 
:::elhamvadás k.m.n.
 
Érintkezés izzó és forró anyagokkal (X10-X19)
 
[A negyedik számú tételeket lásd az esemény helyszíne felsorolásnál]
 
'''''Kivéve:''''' :az alábbiak által okozott baleset:
 
túlságos nagy hőség (X30.-)
 
tűz és lángok (X00-X09)
 
X10 Forró ételek, italok, zsírok és főzőolajok által okozott ártalom
 
X11 Forró csapvíz által okozott ártalom
 
:'''''Beleértve:''''' forró víz:
 
kádban
 
teknőben
 
vödörben
 
:::kifolyó forró víz:
 
csapból
 
csőből
 
X12 Egyéb forró folyadékok által okozott ártalom
 
:'''''Beleértve:''''' kályhán melegített víz
 
:'''''Kivéve:''''' :forró (folyékony) fémek (X18.-)
 
X13 Forró gőzök és párák által okozott ártalom
 
X14 Forró levegő vagy gázok által okozott ártalom
 
:'''''Beleértve:''''' forró levegő és gázok inhalációja
 
X15 Forró háztartási készülékek által okozott baleset
 
:'''''Beleértve:''''' tűzhely
 
:::főzőlap
 
:::üst
 
:::serpenyő (üveg) (fém)
 
:::kályha (konyhai)
 
:::kenyérpirító
 
:'''''Kivéve:''''' :fűtő berendezések (X16.-)
 
X16 Forró fűtőberendezések, hősugárzók és csövek által okozott ártalom
 
X17 Forró motorok, gépezetek vagy szerszámok által okozott baleset
 
:'''''Kivéve:''''' forró fűtőberendezések, hősugárzók és csövek által okozott baleset (X16.-)
 
::forró háztartási készülékek (X15.-)
 
X18 Egyéb forró fémek által okozott baleset
 
:'''''Beleértve:''''' folyékony fém
 
X19 Egyéb forró és izzó anyagok által okozott baleset
 
:'''''Kivéve:''''' általában nem forró tárgyak, például épületben tűz miatt forró tárgy (X00-X09)
 
Érintkezés mérgező állatokkal és növényekkel (X20-X29)
 
[A negyedik számú tételeket lásd az esemény helyszíne felsorolásnál]
 
'''''Beleértve:''''' :állat vagy rovar által kibocsátott vegyi anyag
 
:méreg kibocsátása a szőrzet, tüske, csáp és egyéb méregapparátus által
 
:mérges csípések és harapások
 
'''''Kivéve:''''' :mérgező állatok vagy növények elfogyasztása (X49.-)
 
X20 Mérges kígyók és gyíkok által okozott mérgezés
 
:'''''Beleértve:''''' kobra
 
:::lándzsakígyó
 
:::mérges óriásgyík
 
:::krait
 
:::csörgőkígyó
 
:::tengeri kígyó
 
:::kígyó (mérges)
 
:::vipera
 
:'''''Kivéve:''''' :gyík, nem mérges (W59.-)
 
:::kígyó, nem mérges (W59.-)
 
X21 Mérges pókok csípése
 
:'''''Beleértve:''''' fekete özvegy (latrodectus)
 
:::tarantella
 
X22 Skorpió csípése
 
X23 Méhek, lódarazsak és darazsak csípése
 
:'''''Beleértve:''''' sárga hasú darázs
 
X24 Százlábú és mérges százlábú (trópusi) csípése
 
X25 Egyéb mérges arthropodák csípése
 
:'''''Beleértve:''''' hangya
 
:::hernyó
 
X26 Mérges tengeri állatok és növények csípése
 
:'''''Beleértve:''''' korall
 
:::medúza
 
:::nematocysták:
 
:::tengeri:
 
kökörcsin
 
uborka
 
sün
 
:'''''Kivéve:''''' nem mérges tengeri állatok (W56.-)
 
::tengeri kígyók (X20.-)
 
X27 Egyéb mérges állatok csípése
 
X28 Egyéb mérges növények csípése
 
:'''''Beleértve:''''' méreg vagy toxin beszúrása a bőrbe vagy bőrön át növényi tövis, tüske vagy ::egyéb mechanizmus útján
 
:'''''Kivéve:''''' :mérges növények fogyasztása (X49.-)
 
:::növényi tövis vagy tüske által okozott k.m.n. szúrt seb (W60.-)
 
X29 Mérges állat vagy növény csípése k.m.n.
 
:'''''Beleértve:''''' csípés (mérges) k.m.n.
 
:::mérges harapás k.m.n.
 
Természeti erők által okozott balesetek (X30-X39)
 
[A negyedik számú tételeket lásd az esemény helyszíne felsorolásnál]
 
X30 Természetes eredetű excesszív hőség által okozott ártalom
 
:'''''Beleértve:''''' túlságos nagy hőség, mint a hőguta oka
 
:::hőség k.m.n.
 
:'''''Kivéve:''''' :mesterséges eredetű excesszív hőség (W92.-)
 
X31 Természetes eredetű excesszív hideg által okozott ártalom
 
:'''''Beleértve:''''' a túlságos nagy hideg, mint az alábbiak oka:
 
fagydaganat k.m.n.
 
lövészárokláb:
 
hideg k.m.n.:
 
időjárási állapotok:
 
:'''''Kivéve:''''' mesterséges eredetű hideg (W93.-)
 
::érintés vagy belégzés :
 
szárazjég (W93.-)
 
folyékony gáz (W93.-)
 
X32 Napsugárzás által okozott ártalom
 
X33 Villámcsapás áldozata
 
:'''''Kivéve:''''' villámcsapás által okozott tűz (X00-X09)
 
::villámsújtotta fa vagy egyéb objektum lezuhanása által
 
::okozott sérülés (W20.-)
 
X34 Földrengés áldozata
 
X35 Vulkánkitörés áldozata
 
X36 Lavina, földcsuszamlás és egyéb földmozgás áldozata
 
:'''''Beleértve:''''' elemi csapás szerű sár-iszapcsuszamlás
 
:'''''Kivéve:''''' :földrengés (X34.-)
 
:::nem mozgásban lévő lavinával vagy földcsuszamlással történő összeütközés ::miatti közlekedési baleset (V01-V99)
 
X37 Elemi csapás szerű vihar áldozata
 
:'''''Beleértve:''''' hóvihar
 
:::felhőszakadás
 
:::ciklon
 
:::hurrikán
 
:::szökőár
 
:::tornádó
 
:::árvíz
 
:::vihar által a közútról lesodort jármű
 
:'''''Kivéve:''''' :gát vagy mesterséges építmények átszakadása miatti földmozgás (X36.-)
 
:::vihar után történt közlekedési baleset (V01-V99)
 
X38 Árvíz áldozata
 
:'''''Beleértve:''''' árvíz:
 
távoli vihar által okozott
 
elemi csapás szerű, amelyet hóolvadás okozott
 
közvetlenül a vihartól keletkezett
 
:'''''Kivéve:''''' gát vagy mesterséges építmények átszakadása miatti földmozgás (X36.-)
 
::dagály:
 
k.m.n. (X39.-)
 
vihar által okozott (X37.-)
 
X39 Egyéb és k.m.n. természeti erők által okozott ártalom
 
:'''''Beleértve:''''' természetes sugárzás k.m.n.
 
:::dagály k.m.n.
 
:'''''Kivéve:''''' :sérülés k.m.n. (X59.-)
 
Káros anyagok által okozott balesetszerű mérgezés (X40-X49)
 
[A negyedik számú tételeket lásd az esemény helyszíne felsorolásnál]
 
'''''Megjegyzés:''''' Lásd a gyógyszerek és vegyi anyagok betűrendes útmutatóját a gyógyszerek és egyéb anyagok három számjegyes besorolásához.
 
:Az Y90-Y91 kiegészítő kódok felhasználásával jelölhető az alkohol és az alább felsorolt anyagok kombinációja.
 
'''''Beleértve:''''' :balesetszerű gyógyszer-túladagolás, tévedésből nem megfelelőgyógyszer bevétele vagy beadása,
 
:véletlen gyógyszerbevétel orvosi és műtéti kezelések során a gyógyszerek és biológiai anyagok használatából adódó balesetek mérgezés a balesetszerűség vagy ártó szándék megjelölése nélkül
 
'''''Kivéve:''''' :öngyilkossági, gyilkossági vagy ártó szándékból vagy az X60-X69, X85-X90, Y10-Y19 tételekbe osztályozható körülmények között való adagolás:
 
:megfelelő szer helyesen adagolva therápiás vagy profilaktikus dózisban, mint bármely káros hatás oka (Y40- Y59)
 
X40 Balesetszerű mérgezés nem opiát fájdalom- és lázcsillapítók, antirheumaticumok által
 
:'''''Beleértve:''''' 4-aminofenol-származékok
 
:::nem szteroid gyulladás elleni szerek [NSAID]
 
:::pirazolon származékok
 
:::szalicilátok
 
X41 Balesetszerű mérgezés antiepileptikum, altató-nyugtató és antiparkinson szerek és pszichotróp gyógyszerek által, m.n.o.
 
:'''''Beleértve:''''' antidepresszánsok
 
:::barbiturátok
 
:::hidantoin származékok
 
:::iminostilbenek
 
:::methaqualon vegyületek
 
:::neuroleptikumok
 
:::pszichostimulánsok
 
:::szukcinimidek és oxazolidindionok
 
:::tranquillansok
 
X42 Balesetszerű mérgezés narkotikumok és pszichodiszleptikumok [hallucinogének] által, m.n.o.
 
:'''''Beleértve:''''' cannabis (származékok)
 
:::kokain
 
:::kodein
 
:::heroin
 
:::LSD
 
:::meszkalin
 
:::metadon
 
:::morfin
 
:::ópium (alkaloidák)
 
X43 Balesetszerű mérgezés az autonóm idegrendszerre ható egyéb gyógyszerek által
 
:'''''Beleértve:''''' paraszimpatolitikumok [antikolinerg gyógyszerek és antimuszkarinok]
 
:::és spazmolitikumok
 
:::paraszimpatomimetikumok [kolinergikumok]
 
:::szimpatolitikumok [antiadrenergikumok]
 
:::szimpatomimetikumok [adrenergikumok]
 
X44 Balesetszerű mérgezés egyéb és k.m.n. gyógyszerek és biológiai anyagok által
 
:'''''Beleértve:''''' a sima- és csontvázizmokra és légzőszervekre ható szerek
 
:::anaestheticumok (általános) (helyi)
 
:::a szív-érrendszerre és a gyomor-bél rendszerre ható gyógyszerek
 
:::hormonok és szintetikus pótszereik
 
:::szisztémás és haematológiai szerek
 
:::szisztémás antibiotikumok és egyéb fertőzés elleni szerek
 
:::terápiás gázok
 
:::helyileg alkalmazott készítmények
 
:::vakcinák
 
:::folyadékegyensúlyra ható szerek, melyek hatással vannak az ásványi és
 
:::húgysav anyagcserére
 
X45 Balesetszerű mérgezés alkohol által
 
:'''''Beleértve:''''' alkohol k.m.n.
 
:::butilalkohol [1-butanol]
 
:::etilalkohol [etanol]
 
:::izopropil-alkohol [2-propanol]
 
:::metilalkohol [metanol]
 
:::propilalkohol [1-propanol]
 
:::amilalkohol
 
X46 Balesetszerű mérgezés szerves oldószerek és szénhidrogének halogén származékai és gőzei által
 
:'''''Beleértve:''''' benzol és homológjai
 
:::szén-tetraklorid [tetraklór-metán]
 
:::klórfluoro-karbon
 
:::kőolaj [származékok]
 
X47 Balesetszerű mérgezés egyéb gázok és gőzök által
 
:'''''Beleértve:''''' szén-monoxid
 
:::könnygáz
 
:::motoros járműből kipufogó gáz
 
:::nitrogén-oxid
 
:::kén-dioxid
 
:::háztartási gáz
 
:'''''Kivéve:''''' :fémek gőzei és gázai (X49.-)
 
X48 Balesetszerű mérgezés peszticidek által
 
:'''''Beleértve:''''' füstölő szerek
 
:::fungicidek
 
:::herbicidek
 
:::inszekticidek
 
:::rágcsálóirtó szerek
 
:::fa - tartósítószerek
 
:'''''Kivéve:''''' :növényi tápanyagok és műtrágyák (X49.-)
 
X49 Balesetszerű mérgezés egyéb és k.m.n. vegyszerek és mérgező anyagok által
 
:'''''Beleértve:''''' maró- és égetőszerek
 
:::ragasztószerek
 
:::fémek és gőzeik
 
:::festékek és lakkok
 
:::növényi tápanyagok és műtrágyák
 
:::mérgezés k.m.n.
 
:::mérgező tápanyagok és növények
 
:::szappanok és detergensek
 
:'''''Kivéve:''''' :mérgező növények vagy állatok által okozott mérgezés vagy toxikus reakció ::(X20-X29)
 
Túlerőltetés, utazás és nélkülözés hatásai (X50-X57)
 
[A negyedik számú tételeket lásd az esemény helyszíne felsorolásnál]
 
'''''Kivéve:''''' :testi sértés (X85-Y09)
 
:szállítási balesetek (V01-V99)
 
X50 Kimerülés fokozott erőfeszítés vagy ismétlődő mozgás által
 
:'''''Beleértve:''''' nehéz tárgyak vagy súlyok emelése
 
:::marathoni futás
 
:::evezés
 
X51 Utazási és helyváltoztatási betegség
 
X52 Elhúzódó tartózkodás súlytalansági állapotban
 
:'''''Beleértve:''''' súlytalanság űrrepülőben (szimulátorban)
 
X53 Élelemhiány
 
:'''''Beleértve:''''' élelemhiány, mint az alábbi állapotok oka:
 
inanitio
 
nem kielégítő táplálkozás
 
éhezés
 
:'''''Kivéve:''''' elhanyagolás vagy elhagyás (Y06.-)
 
X54 Vízhiány
 
:'''''Beleértve:''''' vízhiány, mint az alábbi állapotok oka:
 
kiszáradás
 
inanitio
 
:'''''Kivéve:''''' elhanyagolás vagy elhagyás (Y06.-)
 
X57 Nélkülözés k.m.n.
 
:'''''Beleértve:''''' szűkölködés
 
Egyéb és k.m.n. környezeti tényezők hatásai (X58-X59)
 
[A negyedik számú tételeket lásd az esemény helyszíne felsorolásnál]
 
X58 Egyéb tényezők által okozott sérülés
 
X59 K.m.n. tényezők által okozott sérülés
 
:'''''Beleértve:''''' baleset k.m.n.
 
:::sérülés k.m.n.
 
== Szándékos önártalom (X60-X84) ==
* X60 Szándékos önmérgezés nem opioid fájdalom- és lázcsillapítókkal, antirheumaticumokkal
 
* X61 Szándékos önmérgezés antiepileptikum, altató-nyugtató és antiparkinson szerek és pszichotróp drogok által, k.m.n.
[A negyedik számú tételeket lásd az esemény helyszíne felsorolásnál]
* X62 Szándékos önmérgezés narkotikumok és pszichodiszleptikumok [hallucinogének] által, m.n.o.
 
* X63 Szándékos önmérgezés az autonóm idegrendszerre ható egyéb gyógyszerek által
'''''Beleértve:''''' :szándékos önmérgezés és önsértés
* X64 Szándékos önmérgezés egyéb és k.m.n. gyógyszerek és biológiai anyagok által
 
* X65 Szándékos önmérgezés alkohol által
:öngyilkosság (kísérlet)
* X66 Szándékos önmérgezés szerves oldószerek és szénhidrogének halogén származékai és gõzeik által
 
X60* X67 Szándékos önmérgezés nemegyéb opiod fájdalom-gázok és lázcsillapítókkal, gõzök antireumatikumokkaláltal
* X68 Szándékos önmérgezés peszticidek által
 
* X69 Szándékos önmérgezés egyéb és k.m.n. vegyszerek és mérgezõ anyagok által
:'''''Beleértve:''''' 4-aminofenol-származékok
* X70 Szándékos önártalom akasztás, zsinegelés és megfojtás által
 
* X71 Szándékos önártalom vízbe fulladás és elmerülés által
:::non-szteroid gyulladásgátlók [NSAID]
* X72 Szándékos önártalom kézi lõfegyverrel
 
* X73 Szándékos önártalom sörétes és huzagolt csövû lõfegyverrel és katonai lõfegyverrel
:::pirazolon származékok
* X74 Szándékos önártalom egyéb és k.m.n. lõfegyverrel
 
* X75 Szándékos önártalom robbanó anyagokkal
:::szalicilátok
* X76 Szándékos önártalom tûzzel, füsttel és lángokkal
 
* X77 Szándékos önártalom forró gõzzel és tárgyakkal
X61 Szándékos önmérgezés antiepileptikum, altató-nyugtató és antiparkinson szerek és pszichotróp drogok által, k.m.n.
* X78 Szándékos önártalom szúró- és vágóeszközzel
 
* X79 Szándékos önártalom tompa tárggyal
:'''''Beleértve:''''' antidepresszánsok
* X80 Szándékos önártalom magas helyrõl leugrás által
 
* X81 Szándékos önártalom mozgó objektum elé ugrás vagy fekvés által
:::barbiturátok
* X82 Szándékos önártalom motoros jármûtõl való összezúzatás által
 
* X83 Szándékos önártalom egyéb megjelölt módon
:::hidantoin származékok
* X84 Szándékos önártalom k.m.n.
 
:::iminostilbenek
 
:::methaqualon vegyületek
 
:::neuroleptikumok
 
:::pszichostimulánsok
 
:::szukcinimidek és oxazolidiedionok
 
:::tranquillansok
 
X62 Szándékos önmérgezés narkotikumok és pszichodiszleptikumok [hallucinogének] által, m.n.o.
 
:'''''Beleértve:''''' cannabis (származékok)
 
:::kokain
 
:::kodein
 
:::heroin
 
:::LSD
 
:::meszkalin
 
:::metadon
 
:::morfin
 
:::ópium (alkaloidák)
 
X63 Szándékos önmérgezés az autonóm idegrendszerre ható egyéb gyógyszerek által
 
:'''''Beleértve:''''' paraszimpatolitikumok [antikolinerg gyógyszerek és antimuszkarinok] és
 
:::spazmolitikumok
 
:::paraszimpatomimetikumok [kolinergikumok]
 
:::szimpatolitikumok [antiadrenergikumok]
 
:::szimpatomimetikumok [adrenergikumok]
 
X64 Szándékos önmérgezés egyéb és k.m.n. gyógyszerek és biológiai anyagok által
 
:'''''Beleértve:''''' a sima- és csontvázizmokra és légzőszervekre ható szerek
 
:::anaestheticumok (általános) (helyi)
 
:::a szív-érrendszerre és a gyomor-bél rendszerre ható gyógyszerek
 
:::hormonok és szintetikus pótszereik
 
:::szisztémás és haematológiai szerek
 
:::szisztémás antibiotikumok és egyéb fertőzés elleni szerek
 
:::terápiás gázok
 
:::helyileg alkalmazott készítmények
 
:::vakcinák
 
:::folyadékegyensúlyra ható szerek, melyek hatással vannak az ásványi és
 
:::húgysav anyagcserére
 
X65 Szándékos önmérgezés alkohol által
 
:'''''Beleértve:''''' alkohol k.m.n.
 
:::butilalkohol [1-butanol]
 
:::etilalkohol [etanol]
 
:::izopropil-alkohol [2-propanol]
 
:::metilalkohol [metanol]
 
:::propilalkohol [1-propanol]
 
:::amilalkohol
 
X66 Szándékos önmérgezés szerves oldószerek és szénhidrogének halogén származékai és gőzeik által
 
:'''''Beleértve:''''' benzol és homológjai
 
:::szén-tetraklorid [tetraklór-metán]
 
:::klórfluoro-karbon
 
:::kőolaj (származékok)
 
X67 Szándékos önmérgezés egyéb gázok és gőzök által
 
:'''''Beleértve:''''' szén-monoxid
 
:::könnygáz
 
:::motoros járműből kipufogó gáz
 
:::nitrogén-oxid
 
:::kén-dioxid
 
:::háztartási gáz
 
:'''''Kivéve:''''' :fémek gőzei és gázai (X69.-)
 
X68 Szándékos önmérgezés peszticidek által
 
:'''''Beleértve:''''' füstölő szerek
 
:::fungicidek
 
:::herbicidek
 
:::inszekticidek
 
:::rágcsálóirtó szerek
 
:::fa - tartósítószerek
 
:'''''Kivéve:''''' :növényi tápanyagok és műtrágyák (X69.-)
 
X69 Szándékos önmérgezés egyéb és k.m.n. vegyszerek és mérgező anyagok által
 
:'''''Beleértve:''''' maró- és causticus szerek
 
:::ragasztószerek
 
:::fémek és gőzeik
 
:::festékek és lakkok
 
:::növényi tápanyagok és műtrágyák
 
:::mérgezés k.m.n.
 
:::mérgező tápanyagok és növények
 
:::szappanok és detergensek
 
X70 Szándékos önártalom akasztás, zsinegelés és megfojtás által
 
X71 Szándékos önártalom vízbe fulladás és elmerülés által
 
X72 Szándékos önártalom kézi lőfegyverrel
 
X73 Szándékos önártalom sörétes és huzagolt csövű lőfegyverrel és katonai lőfegyverrel
 
X74 Szándékos önártalom egyéb és k.m.n. lőfegyverrel
 
X75 Szándékos önártalom robbanó anyagokkal
 
X76 Szándékos önártalom tűzzel, füsttel és lángokkal
 
X77 Szándékos önártalom forró gőzzel és tárgyakkal
 
X78 Szándékos önártalom szúró- és vágóeszközzel
 
X79 Szándékos önártalom tompa tárggyal
 
X80 Szándékos önártalom magas helyről leugrás által
 
:'''''Beleértve:''''' szándékos leugrás egyik szintről a másikra
 
X81 Szándékos önártalom mozgó objektum elé ugrás vagy fekvés által
 
X82 Szándékos önártalom motoros járműtől való összezúzatás által
 
:'''''Beleértve:''''' szándékos összeütközés:
 
motoros járművel
 
vonattal
 
villamossal
 
:'''''Kivéve:''''' összezúzatás légi járművel (X83.-)
 
X83 Szándékos önártalom egyéb megjelölt módon
 
:'''''Beleértve:''''' önsértés:
 
égető anyagokkal, kivéve mérgek
 
összezúzatás légi járművel
 
elektromos árammal
 
X84 Szándékos önártalom k.m.n.
 
== Testi sértés (X85-Y09) ==
* X85 Gyógyszerekkel, kábítószerekkel és biológiai anyagokkal elkövetett testi sértés
 
* X86 Maró anyagokkal elkövetett testi sértés
[A negyedik számú tételeket lásd az esemény helyszíne felsorolásnál]
* X87 Peszticidekkel elkövetett testi sértés
 
* X88 Gázokkal és gõzökkel elkövetett testi sértés
'''''Beleértve:''''' :emberölés
* X89 Egyéb vegyszerek és mérgezõ anyagok által elkövetett testi sértés
 
* X90 K.m.n. vegyszerrel és mérgezõ anyaggal elkövetett testi sértés
:egy másik személy által a megsebesítés vagy megölés szándékával
* X91 Akasztás, zsinegelés és megfojtás által elkövetett testi sértés
 
* X92 Vízbefojtás és elmerülés által elkövetett testi sértés
:bármely eszközzel előidézett sérülés.
* X93 Kézi lõfegyverrel elkövetett testi sértés
 
* X94 Sörétes vadászfegyverrel, huzagolt csövû és katonai lõfegyverrel elkövetett testi sértés
'''''Kivéve:''''' :törvényes beavatkozás miatti sérülések (Y35.-)
* X95 Egyéb és k.m.n. lövéssel elkövetett testi sértés
 
* X96 Robbanó anyagokkal elkövetett bûncselekmény
:háborús cselekmények miatti sérülések (Y36.-)
* X97 Füsttel, tûzzel és lángokkal elkövetett testi sértés
 
X85* Gyógyszerekkel,X98 kábítószerekkelForró ésgõzökkel biológiaiés anyagokkaltárgyakkal elkövetett testi sértés
* X99 Éles eszközökkel elkövetett testi sértés
 
* Y00 Tompa tárggyal elkövetett testi sértés
:'''''Beleértve:''''' mérgezéssel elkövetett emberölés az alábbiak által (bármilyen):
* Y01 Magas helyrõl való lelökés által elkövetett testi sértés
 
* Y02 Mozgó objektum elé lökés vagy helyezés által elkövetett testi sértés
biológiai anyag
* Y03 Motoros jármûvel való összezúzatás által elkövetett testi sértés
 
* Y04 Testi erõvel elkövetett testi sértés
kábítószer
* Y05 Testi erõvel elkövetett szexuális testi sértés
 
* Y06 Elhanyagolás és elhagyás
gyógyszer
** Y06.0 Házastárs vagy partner által
 
** Y06.1 Szülõ által
X86 Maró anyagokkal elkövetett testi sértés
** Y06.2 Ismerõs vagy barát által
 
** Y06.8 Egyéb megjelölt személy által
:'''''Kivéve:''''' maró gáz (X88.-)
** Y06.9 K.m.n. személy által
 
* Y07 Egyéb rossz-bánásmód szindrómák
X87 Peszticidekkel elkövetett testi sértés
** Y07.0 Házastárs vagy partner által
 
** Y07.1 Szülõ által
:'''''Beleértve:''''' fa- tartósítószerek
** Y07.2 Ismerõs vagy barát által
 
** Y07.3 Hivatalos hatóság által
:'''''Kivéve:''''' :növényi tápanyagok és műtrágyák (X89.-)
** Y07.8 Egyéb megjelölt személy által
 
** Y07.9 K.m.n. személy által
X88 Gázokkal és gőzökkel elkövetett testi sértés
* Y08 Egyéb megjelölt módon elkövetett testi sértés
 
X89* EgyébY09 vegyszerekK.m.n. és mérgező anyagok általmódon elkövetett testi sértés
 
:'''''Beleértve:''''' növényi tápanyagok és műtrágyák
 
X90 K.m.n. vegyszerrel és mérgező anyaggal elkövetett testi sértés
 
:'''''Beleértve:''''' mérgezéssel elkövetett emberölés
 
X91 Akasztás, zsinegelés és megfojtás által elkövetett testi sértés
 
X92 Vízbefojtás és elmerülés által elkövetett testi sértés
 
X93 Kézi lőfegyverrel elkövetett testi sértés
 
X94 Sörétes vadászfegyverrel, huzagolt csövű és katonai lőfegyverrel elkövetett testi sértés
 
X95 Egyéb és k.m.n. lövéssel elkövetett testi sértés
 
X96 Robbanó anyagokkal elkövetett bűncselekmény
 
:'''''Kivéve:''''' gyújtóbomba (X97.-)
 
X97 Füsttel, tűzzel és lángokkal elkövetett testi sértés
 
:'''''Beleértve:''''' gyújtogatás
 
:::cigaretta
 
:::gyújtóbomba
 
X98 Forró gőzökkel és tárgyakkal elkövetett testi sértés
 
X99 Éles eszközökkel elkövetett testi sértés
 
:'''''Beleértve:''''' szúrás k.m.n.
 
Y00 Tompa tárggyal elkövetett testi sértés
 
Y01 Magas helyről való lelökés által elkövetett testi sértés
 
Y02 Mozgó objektum elé lökés vagy helyezés által elkövetett testi sértés
 
Y03 Motoros járművel való összezúzatás által elkövetett testi sértés
 
:'''''Beleértve:''''' szándékos elütés vagy áthajtás motoros járművel
 
Y04 Testi erővel elkövetett testi sértés
 
:'''''Beleértve:''''' fegyver nélküli dulakodás vagy verekedés
 
:'''''Kivéve:''''' :testi sértés az alábbiak által:
 
zsinegelés (X91.-)
 
vízbe fojtás (X92.-)
 
fegyverhasználat (X93-X95, X99.-, Y00.-)
 
testi erővel elkövetett szexuális erőszak (Y05.-)
 
Y05 Testi erővel elkövetett szexuális testi sértés
 
:'''''Beleértve:''''' nemi erőszak (kísérlet)
 
:::szodómia (kísérlet)
 
Y06 :Elhanyagolás és elhagyás
 
Y06.0 Házastárs vagy partner által
 
Y06.1 Szülő által
 
Y06.2 Ismerős vagy barát által
 
Y06.8 Egyéb megjelölt személy által
 
Y06.9 K.m.n. személy által
 
Y07 Egyéb rossz-bánásmód szindrómák
 
:'''''Beleértve:''''' lelki gyötrés
 
:::fizikai erőszak
 
:::szexuális erőszak
 
:::kínzás
 
:'''''Kivéve:''''' :elhagyás vagy elhanyagolás (Y06.-)
 
:::testi erővel elkövetett szexuális testi sértés (Y05.-)
 
Y07.0 Házastárs vagy partner által
 
Y07.1 Szülő által
 
Y07.2 Ismerős vagy barát által
 
Y07.3 Hivatalos hatóság által
 
Y07.8 Egyéb megjelölt személy által
 
Y07.9 K.m.n. személy által
 
Y08 Egyéb megjelölt módon elkövetett testi sértés
 
Y09 K.m.n. módon elkövetett testi sértés
 
:'''''Beleértve:''''' orgyilkosság (kísérlet) k.m.n.
 
:::emberölés (kísérlet) k.m.n.
 
:::gondatlanságból elkövetett emberölés
 
:::gyilkosság (kísérlet) k.m.n.
 
== Nem meghatározott szándékú esemény (Y10-Y34) ==
* Y10 Mérgezés nem opioid fájdalom- és lázcsillapítók, antirheumaticumok által, nem meghatározott szándékú
 
* Y11 Mérgezés antiepileptikum, altató-nyugtató és antiparkinson szerek és pszichotróp gyógyszerek által, m.n.o. nem meghatározott szándékú
[A negyedik számú tételeket lásd az esemény helyszíne felsorolásnál]
* Y12 Mérgezés narkotikumok és pszichodiszleptikumok [hallucinogének] által, m.n.o., nem meghatározott szándékú
 
* Y13 Mérgezés az autonóm idegrendszerre ható egyéb gyógyszerek által, nem meghatározott szándékú
'''''Megjegyzés:''''' Ez a rész azokra az esetekre vonatkozik, amikor az orvosi, nyomozó vagy egyéb törvény alapján eljáró hatóság által:végzett vizsgálat alapján sem volt megállapítható, hogy a:sérülések baleset, öngyilkosság vagy emberölés következtében keletkeztek. A sem balesetszerűségnek, sem szándékosnak nem:jelölt önsértések- kivéve mérgezés - is ide tartoznak
* Y14 Mérgezés egyéb és k.m.n. drogok, gyógyszerek és biológiai anyagok által, nem meghatározott szándékú
 
Y10* Y15 Mérgezés nem opioid fájdalom- és lázcsillapítók, antireumatikumokalkohol által, nem meghatározott szándékú
* Y16 Mérgezés szerves oldószerek és szénhidrogének halogén származékai és gõzeik által, nem meghatározott szándékú
 
* Y17 Mérgezés egyéb gázok és gõzök által, nem meghatározott szándékú
:'''''Beleértve:''''' 4-aminofenol-származékok
* Y18 Mérgezés peszticidek által, nem meghatározott szándékú
 
* Y19 Mérgezés egyéb és k.m.n. vegyszerek és mérgezõ anyagok által, nem meghatározott szándékú
:::nem- szteroid gyulladásgátlók [NSAID]
* Y20 Akasztás, zsinegelés és megfulladás, nem meghatározott szándékú
 
* Y21 Vízbe fulladás és elmerülés, nem meghatározott szándékú
:::pirazolon származékok
* Y22 Sérülés kézi lõfegyverek által, nem meghatározott szándékú
 
* Y23 Sérülés sörétes vadászfegyver, huzagolt csövû és katonai lõfegyver által, nem meghatározott szándékú
:::szalicilátok
* Y24 Sérülés egyéb és k.m.n. lõfegyver által, nem meghatározott szándékú
 
Y11* MérgezésY25 antiepileptikum,Sérülés altató-nyugtató és antiparkinson szerek és pszichotróp gyógyszerekrobbanóanyagok által, m.n.o. nem meghatározott szándékú
* Y26 Füst, tûz és lángok hatása, nem meghatározott szándékú
 
* Y27 Sérülés forró gõzök és tárgyak által, nem meghatározott szándékú
:'''''Beleértve:''''' antidepresszánsok
* Y28 Sérülés éles tárgyak által, nem meghatározott szándékú
 
* Y29 Sérülés tompa tárgy által, nem meghatározott szándékú
:::barbiturátok
* Y30 Esés, ugrás vagy lelöketés magas helyrõl, nem meghatározott szándékú
 
* Y31 Mozgó objektum elé esés vagy aláfekvés vagy el-, ill. nekifutás nem meghatározott szándékú
:::hidantoin származékok
* Y32 Motoros jármûvel ütközés, roncsolódás nem meghatározott szándékú
 
* Y33 Egyéb megjelölt, nem meghatározott szándékú esemény
:::iminostilbenek
* Y34 K.m.n. esemény nem meghatározott szándékú
 
:::methaqualon vegyületek
 
:::neuroleptikumok
 
:::pszichostimulánsok
 
:::szukcinimidek és oxazolidinedionok
 
:::tranquillansok
 
Y12 Mérgezés narkotikumok és pszichodiszleptikumok [hallucinogének] által, m.n.o., nem meghatározott szándékú
 
:'''''Beleértve:''''' cannabis (származékok)
 
:::kokain
 
:::kodein
 
:::heroin
 
:::LSD
 
:::meszkalin
 
:::metadon
 
:::morfin
 
:::ópium (alkaloidák)
 
Y13 Mérgezés az autonóm idegrendszerre ható egyéb gyógyszerek által, nem meghatározott szándékú
 
:'''''Beleértve:''''' paraszimpatolitikumok (antikolinerg gyógyszerek és antimuszkarinok) és
 
:::spazmolitikumok
 
:::paraszimpatomimetikumok (kolinergikumok)
 
:::szimpatolitikumok (antiadrenergikumok)
 
:::szimpatomimetikumok (adrenergikumok)
 
Y14 Mérgezés egyéb és k.m.n. drogok, gyógyszerek és biológiai anyagok által, nem meghatározott szándékú
 
:'''''Beleértve:''''' a sima- és csontvázizmokra és légzőszervekre ható szerek
 
:::anaestheticumok (általános) (helyi)
 
:::a szív-érrendszerre és a gyomor-bél rendszerre ható gyógyszerek
 
:::hormonok és szintetikus pótszereik
 
:::szisztémás és haematológiai szerek
 
:::szisztémás antibiotikumok és egyéb fertőzés elleni szerek
 
:::terápiás gázok
 
:::helyileg alkalmazott készítmények
 
:::vakcinák
 
:::folyadékegyensúlyra ható szerek, melyek hatással vannak az ásványi és
 
:::húgysav anyagcserére
 
Y15 Mérgezés alkohol által, nem meghatározott szándékú
 
:'''''Beleértve:''''' alkohol k.m.n.
 
:::butilalkohol [1-butanol]
 
:::etilalkohol [etanol]
 
:::izopropil-alkohol [2-propanol]
 
:::metilalkohol [metanol]
 
:::propilalkohol [1-propanol]
 
:::amilalkohol
 
Y16 Mérgezés szerves oldószerek és szénhidrogének halogén származékai és gőzeik által, nem meghatározott szándékú
 
:'''''Beleértve:''''' benzol és homológjai
 
:::szén-tetraklorid [tetraklór-metán]
 
:::klórfluoro-karbonok
 
:::kőolaj (származékok)
 
Y17 Mérgezés egyéb gázok és gőzök által, nem meghatározott szándékú
 
:'''''Beleértve:''''' szénmonoxid
 
:::könnygáz
 
:::motoros járműből kipufogó gáz
 
:::nitrogén-oxid
 
:::kén-dioxid
 
:::háztartási gáz
 
:'''''Kivéve:''''' :fémek gőzei (Y19.-)
 
Y18 Mérgezés peszticidek által, nem meghatározott szándékú
 
:'''''Beleértve:''''' füstölő szerek
 
:::fungicidek
 
:::herbicidek
 
:::inszekticidek
 
:::rágcsálóirtó szerek
 
:::fa - tartósítószerek
 
:'''''Kivéve:''''' :növényi tápanyagok és műtrágyák (Y19.-)
 
Y19 Mérgezés egyéb és k.m.n. vegyszerek és mérgező anyagok által, nem meghatározott szándékú
 
:'''''Beleértve:''''' maró- és égetőszerek
 
:::ragasztószerek
 
:::fémek és gőzeik
 
:::festékek és lakkok
 
:::növényi tápanyagok és műtrágyák
 
:::mérgező tápanyagok és növények
 
:::szappanok és tisztítószerek
 
Y20 Akasztás, zsinegelés és megfulladás, nem meghatározott szándékú
 
Y21 Vízbe fulladás és elmerülés, nem meghatározott szándékú
 
Y22 Sérülés kézi lőfegyverek által, nem meghatározott szándékú
 
Y23 Sérülés sörétes vadászfegyver, huzagolt csövű és katonai lőfegyver által, nem meghatározott szándékú
 
Y24 Sérülés egyéb és k.m.n. lőfegyver által, nem meghatározott szándékú
 
Y25 Sérülés robbanóanyagok által, nem meghatározott szándékú
 
Y26 Füst, tűz és lángok hatása, nem meghatározott szándékú
 
Y27 Sérülés forró gőzök és tárgyak által, nem meghatározott szándékú
 
Y28 Sérülés éles tárgyak által, nem meghatározott szándékú
 
Y29 Sérülés tompa tárgy által, nem meghatározott szándékú
 
Y30 Esés, ugrás vagy lelöketés magas helyről, nem meghatározott szándékú
 
:'''''Beleértve:''''' esés egyik szintről a másikra, nem meghatározott szándékú
 
Y31 Mozgó objektum elé esés vagy aláfekvés vagy el-, ill. nekifutás nem meghatározott szándékú
 
Y32 Motoros járművel ütközés, roncsolódás nem meghatározott szándékú
 
Y33 Egyéb megjelölt, nem meghatározott szándékú esemény
 
Y34 K.m.n. esemény nem meghatározott szándékú
 
== Törvényes beavatkozás és háborús cselekmények (Y35-Y36) ==
* Y35 Törvényes beavatkozás
 
** Y35.0 Törvényes beavatkozás lõfegyver révén
** Y35.1 Törvényes beavatkozás robbanóanyagok révén
 
** Y35.02 Törvényes beavatkozás lőfegyvergázok révén
** Y35.3 Törvényes beavatkozás tompa tárgyak révén
 
:Sérülés** törvényesY35.4 Törvényes beavatkozás kapcsánéles aztárgyak alábbiaktól:révén
** Y35.5 Törvényes kivégzés
 
** Y35.6 Törvényes beavatkozás egyéb megjelölt módon
géppuska
** Y35.7 Törvényes beavatkozás k.m.n. módon
 
* Y36 Háborús cselekmények
revolver
** Y36.0 Háborús cselekmények tengerészeti fegyverek robbanása révén
 
** Y36.1 Háborús cselekmények repülõgép pusztulása révén
puskagolyó vagy gumilövedék
** Y36.2 Háborús cselekmények egyéb robbanás és szilánkok révén
 
** Y36.3 Háborús cselekmények tûz, tûzvész és forró anyagok révén
Y35.1 Törvényes beavatkozás robbanóanyagok révén
** Y36.4 Háborús cselekmények lõfegyverek és a hagyományos hadviselés egyéb formái révén
 
** Y36.5 Háborús cselekmények nukleáris fegyverek révén
:Törvényes beavatkozás kapcsán okozott sérülés:
** Y36.6 Háborús cselekmények biológiai fegyverek révén
 
** Y36.7 Háborús cselekmények vegyi fegyverek és nem hagyományos hadviselési formák révén
dinamit
** Y36.8 Az ellenségeskedés megszûnése után keletkezett háborús cselekmények
 
** Y36.9 Háborús cselekmények k.m.n.
repesz gránát
== Az orvosi ellátás szövõdményei (Y40-Y84) ==
 
=== Drogok, gyógyszerek és biológiai anyagok káros hatásai a gyógykezelés során (Y40-Y59) ===
gránát
* Y40 Szisztémás antibiotikumok
 
** Y40.0 Penicillinek
akna
** Y40.1 Cefalosporinok és egyéb béta-laktám antibiotikumok
 
** Y40.2 Chloramphenicol csoport
Y35.2 Törvényes beavatkozás gázok révén
** Y40.3 Macrolidek
 
** Y40.4 Tetraciklinek
:Fulladás gáz által::}
** Y40.5 Aminoglikozidok
 
** Y40.6 Rifamicinek
:Sérülés könnygáz által:} törvényes beavatkozás kapcsán
** Y40.7 Szisztémásan alkalmazott fungicid antibiotikumok
 
** Y40.8 Egyéb szisztémás antibiotikumok
:Mérgezés gáz által::}
** Y40.9 Szisztémás antibiotikum k.m.n.
 
* Y41 Egyéb szisztémás fertõzés elleni szerek és antiparazitikumok
Y35.3 Törvényes beavatkozás tompa tárgyak révén
** Y41.0 Szulfonamidok
 
** Y41.1 Mycobacterium elleni szerek
:Ütés, csapás az alábbiak által:
** Y41.2 Malária elleni és egyéb vérprotozoonokra ható gyógyszerek
 
** Y41.3 Egyéb protozoonok elleni szerek
bot:::}
** Y41.4 Féreghajtók
 
** Y41.5 Vírus elleni szerek
tompa tárgy:} törvényes beavatkozás kapcsán
** Y41.8 Egyéb szisztémás fertõzés elleni szerek és antiparazitikumok
 
** Y41.9 Szisztémás fertõzés elleni szerek és antiparazitikumok k.m.n.
puskatus:}
* Y42 Hormonok és szintetikus pótszereik és antagonistáik, m.n.o.
 
** Y42.0 Glukokortikoidok és szintetikus analógjaik
Y35.4 Törvényes beavatkozás éles tárgyak révén
** Y42.1 Pajzsmirigy-hormonok és pótszereik
 
** Y42.2 Antithyreoid szerek
:Vágás:::}
** Y42.3 Inzulin és orális hypoglycaemizáló [antidiabetikus] szerek
 
** Y42.4 Orális fogamzásgátlók
:Sérülés szuronytól:} törvényes beavatkozás kapcsán
** Y42.5 Egyéb ösztrogének és progesztogének
 
** Y42.6 Antigonadotropinok, antiösztrogének, antiandrogének, m.n.o.
:Szúrt seb::}
** Y42.7 Androgének és anabolikus rokonszerek
 
** Y42.8 Egyéb és k.m.n. hormonok és szintetikus pótszereik
Y35.5 Törvényes kivégzés
** Y42.9 Egyéb és k.m.n. hormon antagonisták
 
* Y43 Elsõdlegesen szisztémás szerek
:A bíróság vagy [akár állandó, akár átmeneti] uralkodó hatalom parancsa alapján végrehajtott bármely kivégzések, mint:
** Y43.0 Antiallergiás és antiemetikus szerek
 
** Y43.1 Daganat elleni antimetabolitok
megfojtás gáz által
** Y43.2 Daganat elleni természetes termékek
 
** Y43.3 Egyéb daganat elleni szerek
lefejezés (guillotinnal)
** Y43.4 Immunszuppresszív szerek
 
** Y43.5 Savképzõ és lúgosító anyagok
villamos áram által
** Y43.6 Enzimek m.n.o.
 
** Y43.8 Egyéb elsõdlegesen szisztémás szerek, m.n.o.
akasztással
** Y43.9 Elsõdlegesen szisztémás szerek k.m.n.
 
* Y44 Elsõdlegesen a vér alkotóelemeire ható anyagok
mérgezéssel
** Y44.0 Vas-készítmények és egyéb hypochrom anaemia elleni készítmények
 
** Y44.1 B12-vitamin, folsav és egyéb megaloblastos anaemia elleni készítmények
lövéssel
** Y44.2 Antikoagulánsok
 
** Y44.3 Antikoaguláns antagonisták, K-vitamin és egyéb koagulánsok
Y35.6 Törvényes beavatkozás egyéb megjelölt módon
** Y44.4 Antithrombotikus szerek [thrombocyta-aggregáció inhibitorok]
 
** Y44.5 Thrombolyticus szerek
:Bántalmazás
** Y44.6 Természetes vér és vérkészítmények
 
** Y44.7 Plazmapótló szerek
Y35.7 Törvényes beavatkozás k.m.n. módon
** Y44.9 A vér alkotóelemeire ható egyéb és k.m.n. anyagok
 
* Y45 Fájdalom- és lázcsillapítók és gyulladás elleni szerek
Y36 Háborús cselekmények
** Y45.0 Opioid fájdalomcsillapítók
 
** Y45.1 Szalicilátok
:'''''Megjegyzés:''''' Az ellenségeskedés megszűnése utáni háborús cselekményekből:származó sérülések az Y36.8 csoportba tartoznak
** Y45.2 Propionsav származékok
 
** Y45.3 Egyéb nem szteroid gyulladásgátlók [NSAID]
:'''''Beleértve:''''' a katonák és civilek háború és polgári felkelés során szerzett sérüléseit
** Y45.4 Antirheumaticumok
 
** Y45.5 4-aminofenol származékok
Y36.0 Háborús cselekmények tengerészeti fegyverek robbanása révén
** Y45.8 Egyéb fájdalom- és lázcsillapítók
 
** Y45.9 Fájdalom- és lázcsillapítók és gyulladás elleni szerek k.m.n.
:Mélyvízi bomba
* Y46 Antiepileptikumok és antiparkinson szerek
 
** Y46.0 Szukcinimidek
:Tengeri akna
** Y46.1 Oxazolidinedionok
 
** Y46.2 Hidantoin származékok
:Akna k.m.n. tengeren vagy kikötőben
** Y46.3 Dezoxi-barbiturátok
 
** Y46.4 Iminostilbének
:Tüzérségi lövedék tengerészeti bázisról
** Y46.5 Valproát sav
 
** Y46.6 Egyéb és k.m.n. antiepileptikumok
:Torpedo
** Y46.7 Antiparkinson gyógyszerek
 
** Y46.8 Görcsellenes szerek
:Víz alatti robbanás
* Y47 Nyugtatók, altatók és szorongáscsökkentõ szerek
 
** Y47.0 Barbiturátok, m.n.o.
Y36.1 Háborús cselekmények repülőgép pusztulása révén
** Y47.1 Benzodiazepinek
 
** Y47.2 Klorál származékok
:Repülőgép:
** Y47.3 Paraldehid
 
** Y47.4 Bróm-vegyületek
felrobbant
** Y47.5 Kevert nyugtatók és altatók, m.n.o.
 
** Y47.8 Egyéb nyugtatók, altatók és szorongáscsökkentõ szerek
kigyulladt
** Y47.9 Nyugtatók, altatók és szorongáscsökkentõ szerek k.m.n.
 
* Y48 Anaestheticumok és terápiás gázok
lelőtték
** Y48.0 Inhalációs anaestheticumok
 
** Y48.1 Parenterális anaestheticumok
:Lezuhanó repülőgép általi összezúzatás
** Y48.2 Egyéb és k.m.n. általános anaestheticumok
 
** Y48.3 Helyi anaestheticumok
Y36.2 Háborús cselekmények egyéb robbanás és szilánkok révén
** Y48.4 Anaesthetica k.m.n.
 
** Y48.5 Terápiás gázok
:Balesetszerű robbanás az alábbiak által :
* Y49 Pszichotróp szerek m.n.o.
 
** Y49.0 Triciklikus és tetraciklikus antidepresszánsok
hadianyag
** Y49.1 Monoamino-oxidáz-inhibitor antidepresszánsok
 
** Y49.2 Egyéb és k.m.n. antidepresszánsok
saját fegyverek
** Y49.3 Fenotiazin antipszichotikus gyógyszerek és neuroleptikumok
 
** Y49.4 Butirofenon és tioxantin neuroleptikumok
:Repeszbomba (szilánkok)
** Y49.5 Egyéb antipszichotikus gyógyszerek és neuroleptikumok
 
** Y49.6 Pszichodiszleptikumok [hallucinogének]
:Robbanás:
** Y49.7 Pszichostimulánsok, abúzus potenciális lehetõségével
 
** Y49.8 Egyéb pszichotróp gyógyszerek. m.n.o.
tüzérségi lövedéké:}
** Y49.9 Pszichotróp szer k.m.n.
 
* Y50 Központi idegrendszeri stimulánsok m.n.o.
puskazávárzaté:}
** Y50.0 Analeptikumok
 
** Y50.1 Opioid receptor antagonisták
ágyú závárzaté:}
** Y50.2 Metilxantinok, m.n.o.
 
** Y50.8 Egyéb központi idegrendszer stimulánsok
akna:::}
** Y50.9 Központi idegrendszer stimuláns k.m.n.
 
* Y51 Elsõdlegesen az autonom idegrendszerre ható szerek
:Szilánkok::::}
** Y51.0 Antikolineszteráz szerek
 
** Y51.1 Egyéb paraszimpatomimetikumok [kolinergikumok]
tüzérségi lövedékből:}
** Y51.2 Ganglionblokkoló szerek, m.n.o.
 
** Y51.3 Egyéb paraszimpatolitikumok [antikolinergikumok és antimuszkarinok] és spasmolyticumok, m.n.o.
bombából::}
** Y51.4 Túlnyomóan alfa-adrenoreceptor agonisták, m.n.o.
 
** Y51.5 Túlnyomóan béta-adrenoreceptor agonisták, m.n.o.
gránátból::}
** Y51.6 Alfa-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o.
 
** Y51.7 Béta-adrenoreceptor agonisták, m.n.o.
irányított lövedékből:}
** Y51.8 Centrálisan ható és adrenerg neuronblokkoló szerek, m.n.o.
 
** Y51.9 Elsõdlegesen az autonóm idegrendszerre ható egyéb és k.m.n. szer
szárazföldi aknából:} háborús cselekmény kapcsán
* Y52 Elsõdlegesen a szív-érrendszerre ható szerek
 
** Y52.0 Cardiostimuláns glikozidák és hasonló hatású szerek
rakétából::}
** Y52.1 Kalciumcsatorna blokkolók
 
** Y52.2 Egyéb anti-arrhythmiás szerek m.n.o.
lövedékből::}
** Y52.3 Szívkoszorúér-tágítók, m.n.o.
 
** Y52.4 Angiotenzin-konvertáló enzim gátlói
srapnelből::}
** Y52.5 Egyéb vérnyomáscsökkentõ szerek, m.n.o.
 
** Y52.6 Hyperlipaemia és arteriosclerosis elleni szerek
:Akna k.m.n.::}
** Y52.7 Perifériás értágítók
 
** Y52.8 Varicositas elleni szerek, beleértve a sclerotizáló anyagokat
Y36.3 Háborús cselekmények tűz, tűzvész és forró anyagok révén
** Y52.9 Elsõdlegesen a szív-érrendszerre ható egyéb és k.m.n. szer
 
* Y53 Elsõdlegesen a gyomor-bél rendszerre ható szerek
:Megfulladás:} tűzet okozó eszközök által közvetlenül vagy bármely
** Y53.0 Hisztamin H2 -receptor antagonisták
 
** Y53.1 Egyéb sav- és gyomornedv szekréciót csökkentõ gyógyszerek
:Égések:::} hagyományos fegyver által közvetve okozott tűztől
** Y53.2 Bélizgató hashajtók
 
** Y53.3 Sós és ozmotikus hashajtók
:Egyéb sérülések :} származó
** Y53.4 Egyéb hashajtók
 
** Y53.5 Emésztésserkentõk
:Benzinbomba
** Y53.6 Hasmenés elleni szerek
 
** Y53.7 Hánytatók
Y36.4 Háborús cselekmények lőfegyverek és a hagyományos hadviselés egyéb formái révén
** Y53.8 Elsõdlegesen a gyomor-bél rendszerre ható egyéb szerek
 
** Y53.9 Elsõdlegesen a gyomor-bél rendszerre ható szer k.m.n.
:Háborús sérülés
* Y54 Elsõdlegesen a vízháztartásra, ásványi- és húgysavanyagcserére ható szerek
 
** Y54.0 Mineralokortikoidok
:Szuronysérülés
** Y54.1 Mineralokortikoid antagonisták [aldosteron antagonisták]
 
** Y54.2 Carboanhydrase-inhibitorok
:Lövedék:
** Y54.3 Benzotiadizin származékok
 
** Y54.4 Kacs-diuretikumok
karabély
** Y54.5 Egyéb diuretikumok
 
** Y54.6 Elektrolitek, kalorikus és vízegyensúlyra ható szerek
géppuska
** Y54.7 A kalcifikációra ható szerek
 
** Y54.8 Húgysavanyagcserére ható szerek
pisztoly
** Y54.9 Ásványi sók, m.n.o.
 
* Y55 Elsõdlegesen a simaizmokra, vázizmokra és a légzõrendszerre ható szerek
puska
** Y55.0 Fájáskeltõ szerek
 
** Y55.1 Vázizom-relaxánsok [neuromusculáris blokkolók]
gumilövedék
** Y55.2 Elsõdlegesen az izmokra ható egyéb és k.m.n. szerek
 
** Y55.3 Köhögéscsillapítók
:Vízbe fulladás háborús cselekmények következtében, k.m.n.
** Y55.4 Köptetõk
 
** Y55.5 Meghûlés elleni szerek
:Sörét (vadászpuska)
** Y55.6 Antiasthmatica, m.n.o.
 
** Y55.7 Elsõdlegesen a légzõrendszerre ható egyéb és k.m.n. szerek
Y36.5 Háborús cselekmények nukleáris fegyverek révén
* Y56 Elsõdlegesen a bõrre és a nyálkahártyákra ható, topikus szerek, valamint szem-, fül-orr-gégegyógyászati és fogászati szerek
 
** Y56.0 Helyi fungicid, fertõzés elleni és gyulladáscsökkentõ szerek, m.n.o.
:Robbanás hatásai
** Y56.1 Antipruritica
 
** Y56.2 Helyi adstringensek és detergensek
:Ionizáló sugárzásnak való kitétel nukleáris fegyvertől
** Y56.3 Puhító, védõ és fájdalomcsillapító szerek
 
** Y56.4 Keratolyticum, keratoplasticum és egyéb hajkezelõ szerek és készítmények
:Tűzcsóva hatások
** Y56.5 Szemészeti szerek és készítmények
 
** Y56.6 Fül-orr-gégegyógyászati szerek és készítmények
:Hőség
** Y56.7 Helyileg alkalmazott fogászati szerek
 
** Y56.8 Egyéb topikus szerek
:Nukleáris fegyverek egyéb direkt és másodlagos hatásai
** Y56.9 Topikus szer k.m.n.
 
* Y57 Egyéb és k.m.n. szerek és gyógyszerek
Y36.6 Háborús cselekmények biológiai fegyverek révén
** Y57.0 Étvágycsökkentõk [anorectica]
 
** Y57.1 Lipotrop szerek
Y36.7 Háborús cselekmények vegyi fegyverek és a nem hagyományos hadviselési formák révén
** Y57.2 Antidotumok és kelátképzõ szerek m.n.o.
 
** Y57.3 Alkoholelvonó szerek
:Gázok, gőzök és vegyi anyagok
** Y57.4 Gyógyszerészeti kiegészítõ anyagok
 
** Y57.5 Röntgen kontrasztanyagok
:Lézer
** Y57.6 Egyéb diagnosztikai szerek
 
** Y57.7 Vitaminok m.n.o.
Y36.8 Az ellenségeskedés megszűnése után keletkezett háborús cselekmények
** Y57.8 Egyéb szerek és gyógyszerek
 
** Y57.9 Szer vagy gyógyszer k.m.n.
:A háborús cselekmények során elhelyezett bombák vagy aknák robbanása okozta sérülések, ha a robbanás az ellenségeskedés megszűnése után történt. A háborús cselekmények következtében, de az ellenségeskedés megszűnése után keletkező sérülések, amelyek az Y360-Y367 vagy Y369 altételbe sorolhatók
* Y58 Bakteriális oltóanyagok
 
** Y58.0 BCG vakcina
Y36.9 Háborús cselekmények k.m.n.
** Y58.1 Tífusz és paratífusz vakcina
 
** Y58.2 Kolera vakcina
== Az orvosi kezelés szövődményei (Y40-Y84) ==
** Y58.3 Pestis vakcina
 
** Y58.4 Tetanusz vakcina
'''''Beleértve:''''' :készülékek és berendezések miatti balesetek
** Y58.5 Diftéria vakcina
 
** Y58.6 Pertussis vakcina, beleértve a pertussis komponenst tartalmazó kombinált oltóanyagot
:helyesen adagolt megfelelő gyógyszer terápiás vagy profilaktikus dózisban mint bármely káros hatás oka
** Y58.8 Kombinált bakteriális oltóanyagok, a pertussis komponenst tartalmazó kivételével
 
** Y58.9 Egyéb és k.m.n bakteriális oltóanyagok
:műtéti és gyógykezelési baleset
* Y59 Egyéb és k.m.n. oltó és biológiai anyagok
 
** Y59.0 Vírus-vakcina
:műtéti és gyógykezelési eljárások mint a betegnél fellépő rendellenes reakciói vagy későbbi szövődmény okai, a kezelés ideje alatti baleset említése nélkül
** Y59.1 Rickettsia-vakcina
 
** Y59.2 Protozoa-vakcina
'''''Kivéve:''''' :balesetszerű gyógyszer-túladagolás vagy tévedésből nem megfelelő gyógyszer beadása vagy bevétele (X40-X44)
** Y59.3 Immunglobulin
 
Drogok,** gyógyszerekY59.8 Egyéb meghatározott vakcinák és biológiai anyagok káros hatásai a gyógykezelés során (Y40-Y59)
** Y59.9 Vakcina vagy biológiai anyag k.m.n.
 
=== Mûtéti és gyógykezelési balesetek (Y60-Y69) ===
'''''Megjegyzés:''''' A negyedik számjegyű altételekbe sorolható gyógyszerek és vegyi anyagok felsorolását a Betűrendes tárgymutató tartalmazza.
* Y60 Akaratlan vágás, szúrás, perforáció vagy vérzés a mûtét vagy gyógykezelés során
 
** Y60.0 Sebészeti mûtét alatt
'''''Kivéve:''''' :baleset a gyógyszeres vagy biológiai anyagokkal való kezelés technikájában a műtéti és gyógykezelési eljárások során (Y60-Y69)
** Y60.1 Infúzió vagy transzfúzió alatt
 
** Y60.2 Vesedialízis vagy egyéb perfúzió alatt
Y40 Szisztémás antibiotikumok
** Y60.3 Injekció vagy vakcináció alatt
 
** Y60.4 Endoszkópos vizsgálat alatt
:'''''Kivéve:''''' lokálisan alkalmazott antibiotikumok (Y56.-)
** Y60.5 Szívkatéterezés alatt
 
** Y60.6 Aspiráció, punkció vagy egyéb katéterezés alatt
:daganat elleni antibiotikumok (Y43.3)
** Y60.7 Beöntés alatt
 
** Y60.8 Egyéb mûtét vagy gyógykezelés alatt
Y40.0 Penicillinek
** Y60.9 K.m.n. mûtét vagy gyógykezelés alatt
 
* Y61 A mûtét és gyógykezelés alatt akaratlanul a testben hagyott idegentest
Y40.1 Cefalosporinok és egyéb Béta-laktám antibiotikumok
** Y61.0 Sebészeti mûtét alatt
 
** Y61.1 Infúzió vagy transzfúzió alatt
Y40.2 Chloramphenicol csoport
** Y61.2 Vesedialízis vagy egyéb perfúzió alatt
 
** Y61.3 Injekció vagy vakcináció alatt
Y40.3 Macrolidek
** Y61.4 Endoszkópos vizsgálat alatt
 
** Y61.5 Szívkatéterezés alatt
Y40.4 Tetraciklinek
** Y61.6 Aspiráció, punkció vagy egyéb katéterezés alatt
 
** Y61.7 Katéter vagy tampon eltávolítása alatt
Y40.5 Aminoglikozidok
** Y61.8 Egyéb mûtét vagy gyógykezelés alatt
 
** Y61.9 K.m.n. mûtét vagy gyógykezelés alatt
:Streptomycin
* Y62 A sterilitás feltételeinek elégtelensége a mûtét és gyógykezelés alatt
 
** Y62.0 Sebészeti mûtét alatt
Y40.6 Rifamicinek
** Y62.1 Infúzió vagy transzfúzió alatt
 
** Y62.2 Haemodialysis vagy egyéb perfúzió alatt
Y40.7 Szisztémásan alkalmazott antifungalis antibiotikumok
** Y62.3 Injekció vagy vakcináció alatt
 
** Y62.4 Endoszkópos vizsgálat alatt
Y40.8 Egyéb szisztémás antibiotikumok
** Y62.5 Szívkatéterezés alatt
 
** Y62.6 Aspiráció, punkció vagy egyéb katéterezés alatt
Y40.9 Szisztémás antibiotikum k.m.n.
** Y62.8 Egyéb mûtét vagy gyógykezelés alatt
 
** Y62.9 K.m.n. mûtét vagy gyógykezelés alatt
Y41 Egyéb szisztémás fertőzés elleni szerek és antiparazitikumok
* Y63 Dozírozási hibák a mûtét és gyógykezelés alatt
 
** Y63.0 Excesszív mennyiségû vér vagy folyadék adása transzfúzió vagy infúzió során
:'''''Kivéve:''''' lokálisan alkalmazott fertőzés elleni szerek (Y56.-)
** Y63.1 Nem megfelelõ higítású folyadék adása infúzióban
 
** Y63.2 Sugárterápia túladagolása
Y41.0 Szulfonamidok
** Y63.3 A beteg gondatlan kitétele sugárzásnak az orvosi ellátás során
 
** Y63.4 Az elektro- vagy inzulin-shock terápia nem megfelelõ adagolása
Y41.1 Mycobacterium elleni szerek
** Y63.5 Nem megfelelõ hõmérsékletû helyi borogatás vagy pakolás
 
** Y63.6 A szükséges drogok, gyógyszerek vagy biológiai anyagok be nem adása
:'''''Kivéve:''''' rifamicinek (Y40.6)
** Y63.8 Hibás adagolás egyéb sebészi és gyógykezelési eljárás során
 
** Y63.9 Hibás adagolás k.m.n. gyógykezelés során
::streptomycin (Y40.5)
* Y64 Szennyezett orvosi vagy biológiai anyagok
 
** Y64.0 Szennyezett orvosi vagy biológiai anyagok beadása transzfúzió vagy infúzió során
Y41.2 Malária elleni és egyéb vérprotozoonokra ható gyógyszerek
** Y64.1 Szennyezett orvosi vagy biológiai anyagok beadása injekció vagy vakcináció során
 
** Y64.8 Szennyezett orvosi vagy biológiai anyagok beadása más módon
:'''''Kivéve:''''' hydroxyquinolin származékok (Y41.8)
** Y64.9 Szennyezett orvosi vagy biológiai anyagok beadása k.m.n. módon
 
* Y65 Egyéb balesetek a mûtéti és kezelési eljárás során
Y41.3 Egyéb protozoonok elleni szerek
** Y65.0 Téves csoportú vér transzfúziója
 
** Y65.1 Nem megfelelõ folyadék infúziója
Y41.4 Féreghajtók
** Y65.2 Varrat vagy lekötés elégtelensége sebészi mûtét során
 
** Y65.3 Hibásan behelyezett trachea-kanül érzéstelenítés során
Y41.5 Vírus elleni szerek
** Y65.4 Egyéb eszközök vagy csövek behelyezésének vagy eltávolításának hibái
 
** Y65.5 Nem megfelelõ mûtét végrehajtása
:'''''Kivéve:''''' amantadin (Y46.7)
** Y65.8 Egyéb megjelölt mûtéti vagy gyógykezelési balesetek
 
* Y66 Mûtét vagy gyógykezelés elmulasztása
::citarabin (Y43.1)
* Y69 K.m.n. baleset a mûtét vagy gyógykezelés során
 
=== Gyógyászati berendezések diagnosztikai vagy terápiás használatával kapcsolatos káros események (Y70-Y82) ===
Y41.8 Egyéb szisztémás fertőzés elleni szerek és antiparazitikumok
* Y70 Anaesthesiológiai eszközök okozta ártalmak
 
* Y71 Szív- és érsebészeti eszközök okozta ártalmak
:Hydroxyquinolin származékok
* Y72 Fül-orr-gégegyógyászati eszközök okozta ártalmak
 
* Y73 Gastro-enterologiai és urológiai eszközök okozta ártalmak
:'''''Kivéve:''''' malária elleni szerek (Y41.2)
* Y74 Általános kórházi és személyzeti használati eszközök okozta ártalmak
 
* Y75 Neurológiai eszközök okozta ártalmak
Y41.9 Szisztémás fertőzés elleni szerek és antiparazitikumok k.m.n.
* Y76 Szülészeti és nõgyógyászati eszközök okozta ártalmak
 
* Y77 Szemészeti eszközök okozta ártalmak
Y42 Hormonok és szintetikus pótszereik és antagonistáik, m.n.o.
* Y78 Radiológiai eszközök okozta ártalmak
 
* Y79 Ortopédiai eszközök okozta ártalmak
:'''''Kivéve:''''' mineralkortikoidok és antagonisáik (Y54.0-Y54.1)
* Y80 Fizikoterápiai eszközök okozta ártalmak
 
* Y81 Általános és plasztikai sebészeti eszközök okozta ártalmak
::oxitocin típusú hormonok (Y55.0)
* Y82 Egyéb és k.m.n. orvosi eszközök okozta ártalmak
 
=== Mûtéti és gyógykezelési eljárások, mint a betegnél fellépõ rendellenes reakció vagy késõi szövõdmény okai, a kezelés ideje alatti baleset említése nélkül (Y83-Y84) ===
::parathyreoid hormonok és származékaik (Y54.7)
* Y83 Mûtétek és egyéb sebészeti eljárások, mint a betegnél fellépõ rendellenes reakció vagy késõi szövõdmény okai, az eljárás ideje alatti baleset említése nélkül
 
** Y83.0 Teljes szerv transzplantációjának mûtétje
Y42.0 Glukokortikoidok és szintetikus analógjaik
** Y83.1 Mesterséges belsõ eszköz beültetésének mûtétje
 
** Y83.2 Anastomosis, bypass vagy graft mûtét
:'''''Kivéve:''''' helyileg alkalmazott glukokortikoidok (Y56.-)
** Y83.3 Külsõ stoma kialakításának mûtétje
 
** Y83.4 Egyéb rekonstrukciós mûtét
Y42.1 Pajzsmirigy-hormonok és pótszereik
** Y83.5 Végtag(ok) amputációja
 
** Y83.6 Egyéb szerv eltávolítása (részben)(teljesen)
Y42.2 Antithyreoid szerek
** Y83.8 Egyéb sebészi eljárások
 
** Y83.9 Sebészi eljárás k.m.n.
Y42.3 Inzulin és oralis hypoglycaemizáló [antidiabetikus] szerek
* Y84 Egyéb orvosi eljárások, mint a betegnél fellépõ rendellenes reakció vagy késõi szövõdmény okai, az eljárás ideje alatti baleset említése nélkül
 
** Y84.0 Szívkatéterezés
Y42.4 Orális fogamzásgátlók
** Y84.1 Vesedialízis
 
** Y84.2 Radiológiai eljárások és sugárterápia
:Egy vagy több alkotós készítmények
** Y84.3 Sokk-kezelés
 
** Y84.4 Folyadék-leszívás
Y42.5 Egyéb ösztrogének és progesztogének
** Y84.5 Gyomor- vagy duodenális szonda behelyezése
 
** Y84.6 Vizelet-katéterezés
:Keverékek és pótszerek
** Y84.7 Vérvétel
 
** Y84.8 Egyéb orvosi eljárások
Y42.6 Antigonadotropinok, antiösztrogének, antiandrogének, m.n.o.
** Y84.9 Orvosi eljárás k.m.n.
 
== A morbiditás és mortalitás külsõ okainak következményei (Y85-Y89) ==
:Tamoxifen
* Y85 Közlekedési balesetek következményei
 
** Y85.0 Motoros jármûbaleset következményei
Y42.7 Androgének és anabolikus rokonszerek
** Y85.9 Egyéb és k.m.n. közlekedési baleset következményei
 
* Y86 Egyéb balesetek következményei
Y42.8 Egyéb és k.m.n. hormonok és szintetikus pótszereik
* Y87 Szándékos önártalom, testi sértés és nem meghatározott szándékú esemény következményei
 
** Y87.0 Szándékos önártalom következményei
:Adenohypophysealis hormonok
** Y87.1 Testi sértés következményei
 
** Y87.2 Nem meghatározott szándékú esemény következményei
Y42.9 Egyéb és k.m.n. hormon antagonisták
* Y88 Mûtét és gyógykezelési ellátás, mint külsõ ok, következményei
 
** Y88.0 A gyógykezelés során adott drogok, gyógyszerek és biológiai anyagok miatti rendellenes reakciók következményei
Y43 Elsődlegesen szisztémás szerek
** Y88.1 A mûtéti és gyógykezelési eljárás során a betegnél fellépõ baleset következményei
 
** Y88.2 A diagnosztizálás és gyógykezelés során használt orvosi eszközök okozta baleset következményei
:'''''Kivéve:''''' vitaminok m.n.o. (Y57.7)
** Y88.3 A mûtéti és gyógykezelési eljárások miatt a betegnél fellépõ rendellenes reakció vagy késõbbi szövõdmény következményei az eljárás alatti szövõdmény említése nélkül
 
* Y89 Egyéb külsõ okok következményei
Y43.0 Antiallergiás és antiemetikus szerek
** Y89.0 Törvényes beavatkozás következményei
 
** Y89.1 Háborús cselekmények következményei
:'''''Kivéve:''''' fenotiazin alapú neuroleptikumok (Y49.3)
** Y89.9 K.m.n. külsõ ok következményei
 
== A morbiditás és mortalitás máshova osztályozott külsõ okainak kiegészítõ tényezõi (Y90-Y98) ==
Y43.1 Daganat elleni antimetabolitok
* Y90 Alkoholos befolyásoltság meghatározása az alkoholszint alapján
 
** Y90.0 Véralkohol-szint 20mg/100 ml alatt
:Citarabin
** Y90.1 20-39 mg/100 ml véralkohol-szint
 
** Y90.2 40-59 mg/100 ml véralkohol-szint
Y43.2 Daganat elleni természetes termékek
** Y90.3 60-79 mg/100 ml véralkohol-szint
 
** Y90.4 80-99 mg/100 ml véralkohol-szint
Y43.3 Egyéb daganat elleni szerek
** Y90.5 100-119 mg/100 ml véralkohol-szint
 
** Y90.6 120-199 mg/100 ml véralkohol-szint
:Daganat elleni antibiotikumok
** Y90.7 200-239 mg/100 ml véralkohol-szint
 
** Y90.8 240 mg/100 ml vagy feletti véralkohol-szint
:'''''Kivéve:''''' tamoxifen (Y42.6)
** Y90.9 Alkohol jelenléte a vérben, szint nincs meghatározva
 
* Y91 Alkoholos befolyásoltság meghatározása az intoxikáció mérve alapján
Y43.4 Immunszuppresszív szerek
** Y91.0 Enyhe fokú alkohol mérgezés
 
** Y91.1 Közepes fokú alkohol mérgezés
Y43.5 Savképző és lúgosító anyagok
** Y91.2 Súlyos alkohol mérgezés
 
** Y91.3 Nagyon súlyos alkohol mérgezés
Y43.6 Enzimek m.n.o.
** Y91.9 Alkoholos befolyásoltság k.m.n.
 
* Y95 Nosocomiális állapot
Y43.8 Egyéb elsődlegesen szisztémás szerek, m.n.o.
* Y96 Munkával összefüggõ állapot
 
* Y97 Környezet szennyezéssel összefüggõ állapot
:Nehézfém antagonisták
* Y98 Életmóddal összefüggõ állapot
 
Y43.9 Elsődlegesen szisztémás szerek k.m.n.
 
Y44 Elsődlegesen a vér alkotóelemeire ható anyagok
 
Y44.0 Vas-készítmények és egyéb hypochrom anaemia elleni készítmények
 
Y44.1 B12-vitamin, folsav és egyéb megaloblastos anaemia elleni készítmények
 
Y44.2 Antikoagulánsok
 
Y44.3 Antikoaguláns antagonisták, K-vitamin és egyéb koagulánsok
 
Y44.4 Antithrombotikus szerek [thrombocyta-aggregáció inhibitorok]
 
:'''''Kivéve:''''' acetil-szalicilsav (Y45.1)
 
::dipiridamol (Y52.3)
 
Y44.5 Thrombolyticus szerek
 
Y44.6 Természetes vér és vérkészítmények
 
:'''''Kivéve:''''' immunglobulin (Y59.3)
 
Y44.7 Plazmapótló szerek
 
Y44.9 A vér alkotóelemeire ható egyéb és k.m.n. anyagok
 
Y45 Fájdalom- és lázcsillapítók és gyulladás elleni szerek
 
Y45.0 Opiod fájdalomcsillapítók
 
Y45.1 Szalicilátok
 
Y45.2 Propionsav származékok
 
:Propanosav származékai
 
Y45.3 Egyéb nem szteroid gyulladásgátlók [NSAID]
 
Y45.4 Antireumatiumok
 
:'''''Kivéve:''''' chloroquin (Y41.2)
 
:glukokortikoidok (Y42.0)
 
:szalicilátok (Y45.1)
 
Y45.5 4-aminofenol származékok
 
Y45.8 Egyéb fájdalom- és lázcsillapítók
 
Y45.9 Fájdalom- és lázcsillapítók és gyulladás elleni szerek k.m.n.
 
Y46 Antiepileptikumok és antiparkinson szerek
 
:'''''Kivéve:''''' acetazolamid (Y54.2)
 
::barbiturátok (Y47.0)
 
::benzodiazepinek (Y47.1)
 
::paraldehid (Y47.3)
 
Y46.0 Szukcinimidek
 
Y46.1 Oxazolidindionok
 
Y46.2 Hidantoin származékok
 
Y46.3 Dezoxi-barbiturátok
 
Y46.4 Iminostilbenek
 
:Karbamazepin
 
Y46.5 Valproát sav
 
Y46.6 Egyéb és k.m.n. antiepileptikumok
 
Y46.7 Antiparkinson gyógyszerek
 
:Amantadin
 
Y46.8 Görcsellenes szerek
 
:'''''Kivéve:''''' benzodiazepinek (Y74.1)
 
Y47 Nyugtatók, altatók és szorongáscsökkentő szerek
 
Y47.0 Barbiturátok, m.n.o.
 
:'''''Kivéve:''''' dezoxi-barbiturátok (Y46.3)
 
::tiobarbiturátok (Y48.1)
 
Y47.1 Benzodiazepinek
 
Y47.2 Klorál származékok
 
Y47.3 Paraldehid
 
Y47.4 Bróm-vegyületek
 
Y47.5 Kevert nyugtatók és altatók, m.n.o.
 
Y47.8 Egyéb nyugtatók, altatók és szorongáscsökkentő szerek
 
:Methaqualon
 
Y47.9 Nyugtatók, altatók és szorongáscsökkentő szerek k.m.n.
 
:Altatók:
 
folyékony:}
 
drazsé::} k.m.n.
 
tabletta:}
 
Y48 Anaestheticumok és terápiás gázok
 
Y48.0 Inhalációs anaestheticumok
 
Y48.1 Parenterális anaestheticumok
 
:Tiobarbiturátok
 
Y48.2 Egyéb és k.m.n. általános anaestheticumok
 
Y48.3 Helyi anaestheticumok
 
Y48.4 Anaesthetica k.m.n.
 
Y48.5 Terápiás gázok
 
Y49 Pszichotrop szerek m.n.o.
 
:'''''Kivéve:''''' étvágycsökkentők (anorectica) (Y57. 0)
 
::barbiturátok k.m.n. (Y47.0)
 
::benzodiazepinek (Y47.1)
 
::koffein (Y50.2)
 
::kokain (Y48.3)
 
::methaqualon (Y47.8)
 
Y49.0 Triciklikus és tetraciklikus antidepresszánsok
 
Y49.1 Monoamino-oxidáz-inhibitor antidepresszánsok
 
Y49.2 Egyéb és k.m.n. antidepresszánsok
 
Y49.3 Fenotiazin antipszichótikus gyógyszerek és neuroleptikumok
 
Y49.4 Butirofenon és tioxantin neuroleptikumok
 
Y49.5 Egyéb antipszichótikus gyógyszerek és neuroleptikumok
 
:'''''Kivéve:''''' rauwolfia (Y52.5)
 
Y49.6 Psychodysleptica [hallucinogének]
 
Y49.7 Pszichostimulánsok, abúzus potenciális lehetőségével
 
Y49.8 Egyéb pszichotrop gyógyszerek. m.n.o.
 
Y49.9 Pszichotrop szer k.m.n.
 
Y50 Központi idegrendszeri stimulánsok m.n.o.
 
Y50.0 Analeptikumok
 
Y50.1 Opiod receptor antagonisták
 
Y50.2 Metilxantinok, m.n.o.
 
:Koffein
 
:'''''Kivéve:''''' aminofillin (Y55.6)
 
::teobromin (Y55.6)
 
::teofillin (Y55.6)
 
Y50.8 Egyéb központi idegrendszer stimulánsok
 
Y50.9 Központi idegrendszer stimuláns k.m.n.
 
Y51 Elsődlegesen az autonóm idegrendszerre ható szerek
 
Y51.0 Antikolineszteráz szerek
 
Y51.1 Egyéb paraszimpatomimetikumok [kolinergikumok]
 
Y51.2 Ganglionblokkoló szerek, m.n.o.
 
Y51.3 Egyéb paraszimpatolitikumok [antikolinergikumok és antimuszkarinok] és spasmolyticumok, m.n.o.
 
:Papaverin
 
Y51.4 Túlnyomóan a-adrenoreceptor agonisták, m.n.o.
 
:Metaraminol
 
Y51.5 Túlnyomóan ß-adrenoreceptor agonisták, m.n.o.
 
:'''''Kivéve:'''''salbutamol (Y55.6)
 
Y51.6 a-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o.
 
:'''''Kivéve:''''' ergot alkaloidák (Y55.0)
 
Y51.7 ß-adrenoreceptor agonisták, m.n.o.
 
Y51.8 Centrálisan ható és adrenerg neuronblokkoló szerek, m.n.o.
 
:'''''Kivéve:''''' klonidin (Y52.5)
 
::guanetidin (Y52.5)
 
Y51.9 Elsődlegesen az autonóm idegrendszerre ható egyéb és k.m.n. szer
 
:a és ß-adrenoreceptorokat egyaránt stimuláló szerek
 
Y52 Elsődlegesen a szív-érrendszerre ható szerek
 
:'''''Kivéve:''''' metaraminol (Y51.4)
 
Y52.0 Cardiostimuláns glikozidák és hasonló hatású szerek
 
Y52.1 Kalciumcsatorna blokkolók
 
Y52.2 Egyéb anti-arrhytmiás szerek m.n.o.
 
:'''''Kivéve:'''''ß-adrenoreceptor antagonisták (Y51.7)
 
Y52.3 Szívkoszorúér-tágítók, m.n.o.
 
:Dipiridamol
 
:'''''Kivéve:'''''ß-adrenoreceptor antagonisták (Y51.7)
 
::kalciumcsatorna blokkolók (Y52.1)
 
Y52.4 Angiotensin konvertáló enzim gátlók
 
Y52.5 Egyéb vérnyomáscsökkentő szerek, m.n.o.
 
:Klonidin
 
:Guanetidin
 
:Rauwolfia
 
:'''''Kivéve:'''''ß-adrenoreceptor antagonisták (Y51.7)
 
::kalciumcsatorna blokkolók (Y52.1)
 
::diuretikumok (Y54.0-Y54.5)
 
Y52.6 Hyperlipaemia és arteriosclerosis elleni szerek
 
Y52.7 Periferiás értágítók
 
:Nikotinsav (származékok)
 
:'''''Kivéve:'''''papaverin (Y51.3)
 
Y52.8 Varicositas elleni szerek, beleértve a sclerotizáló anyagokat
 
Y52.9 Elsődlegesen a szív-érrendszerre ható egyéb és k.m.n. szer
 
Y53 Elsődlegesen a gyomor-bél rendszerre ható szerek
 
Y53.0 Hisztamin H2 -receptor antagonisták
 
Y53.1 Egyéb sav- és gyomornedv szekréciót csökkentő gyógyszerek
 
Y53.2 Bélizgató hashajtók
 
Y53.3 Sós és ozmótikus hashajtók
 
Y53.4 Egyéb hashajtók
 
:Bélatóniára ható gyógyszerek
 
Y53.5 Emésztésserkentők
 
Y53.6 Hasmenés elleni szerek
 
:'''''Kivéve:''''' szisztémás antibiotikumok és egyéb fertőzés elleni szerek (Y40-Y41)
 
Y53.7 Hánytatók
 
Y53.8 Elsődlegesen a gyomor-bél rendszerre ható egyéb szerek
 
Y53.9 Elsődlegesen a gyomor-bél rendszerre ható szer k.m.n.
 
Y54 Elsődlegesen a vízháztartásra, ásványi-és húgysavanyagcserére ható szerek
 
Y54.0 Mineralocortikoidok
 
Y54.1 Mineralocortikoid antagonisták [aldosteron antagonisták]
 
Y54.2 Carboanhydrase-inhibitorok
 
:Acetazolamid
 
Y54.3 Benzotiadizin származékok
 
Y54.4 Kacs-diuretikumok
 
Y54.5 Egyéb diuretikumok
 
Y54.6 Elektrolitek, kalorikus és vízegyensúlyra ható szerek
 
:Oralis rehidrációs sók
 
Y54.7 A kalcifikációra ható szerek
 
:Mellékpajzsmirigy hormonok és származékaik
 
:D-vitamin csoport
 
Y54.8 Húgysavanyagcserére ható szerek
 
Y54.9 Ásványi sók, m.n.o.
 
Y55 Elsődlegesen a sima- és csontvázizmokra és a légzőrendszerre ható szerek
 
Y55.0 Fájáskeltő szerek
 
:Ergot alkaloidák
 
:'''''Kivéve:''''' ösztrogének, progesztogének és antagonisták (Y42.5-Y42.6)
 
Y55.1 Csontvázizom-relaxansok [neuromuscularis blokkolók]
 
:'''''Kivéve:''''' anticonvulsiva (Y46.8)
 
Y55.2 Elsődlegesen az izmokra ható egyéb és k.m.n. szerek
 
Y55.3 Köhögéscsillapítók
 
Y55.4 Köptetők
 
Y55.5 Meghülés elleni szerek
 
Y55.6 Antiasthmatica, m.n.o.
 
:Aminofilin
 
:Salbutamol
 
:Teobromin
 
:Teofillin
 
:'''''Kivéve:''''' ß-adrenoreceptor agonisták (Y51.5)
 
::hypophysis elülső lebeny hormonok (Y42.8)
 
Y55.7 Elsődlegesen a légzőrendszerre ható egyéb és k.m.n. szerek
 
Y56 Elsődlegesen a bőrre és a nyálkahártyákra ható, topikus szerek, valamint szem-, fül- orr- gégegyógyászati és fogászati szerek
 
:'''''Beleértve:''''' helyileg alkalmazott glikokortikoid
 
Y56.0 Helyi antifungalis, fertőzés elleni és gyulladáscsökkentő szerek, m.n.o.
 
Y56.1 Antipruritica
 
Y56.2 Helyi adstringensek és detergensek
 
Y56.3 Puhító, védő és fájdalomcsillapító szerek
 
Y56.4 Keratolyticum, keratoplasticum és egyéb hajkezelő szerek és készítmények
 
Y56.5 Szemészeti szerek és készítmények
 
Y56.6 Fül-, orr-, gégegyógyászati szerek és készítmények
 
Y56.7 Helyileg alkalmazott fogászati szerek
 
Y56.8 Egyéb topikus szerek
 
:Spermicidek
 
Y56.9 Topikus szer k.m.n.
 
Y57 Egyéb és k.m.n. szerek és gyógyszerek
 
Y57.0 Étvágycsökkentők [anorectica]
 
Y57.1 Lipotrop szerek
 
Y57.2 Antidotumok és kelátképző szerek m.n.o.
 
Y57.3 Alkoholelvonó szerek
 
Y57.4 Gyógyszerészeti kiegészítő anyagok
 
Y57.5 Röntgen kontrasztanyagok
 
Y57.6 Egyéb diagnosztikai szerek
 
Y57.7 Vitaminok m.n.o.
 
:'''''Kivéve:''''' nikotin sav (Y52.7)
 
::B12-vitamin (Y44.1)
 
::D-vitamin (Y54.7)
 
::K-vitamin (Y44.3)
 
Y57.8 Egyéb szerek és gyógyszerek
 
Y57.9 Szer vagy gyógyszer k.m.n.
 
Y58 Bakteriális oltóanyagok
 
Y58.0 BCG vakcina
 
Y58.1 Tífusz és paratífusz vakcina
 
Y58.2 Kolera vakcina
 
Y58.3 Pestis vakcina
 
Y58.4 Tetanusz vakcina
 
Y58.5 Diftéria vakcina
 
Y58.6 Pertussis vakcina, beleértve a pestussis komponenst tartalmazó kombinált oltóanyagot
 
Y58.8 Kombinált bakteriális oltóanyagok, a pertussis komponenst tartalmazó kivételével
 
Y58.9 Egyéb és k.m.n bakteriális oltóanyagok
 
Y59 Egyéb és k.m.n. oltó és biológiai anyagok
 
Y59.0 Virus-vakcina
 
Y59.1 Rickettsia-vakcina
 
Y59.2 Protozoa-vakcina
 
Y59.3 Immunglobulin
 
Y59.8 Egyéb meghatározott vakcinák és biológiai anyagok
 
Y59.9 Vakcina vagy biológiai anyag k.m.n.
 
Műtéti és gyógykezelési balesetek (Y60-Y69)
 
'''''Kivéve:''''' :készülékek vagy berendezések mechanikus hibái a diagnosztikában vagy a kezelés során (Y70-Y82)
 
:műtéti vagy gyógykezelési eljárások mint a betegnél fellépő rendellenes rekació okai, a kezelés ideje alatti baleset említése nélkül (Y83-Y84)
 
Y60 Akaratlan vágás, szúrás, perforáció vagy vérzés a műtét vagy gyógykezelés során
 
Y60.0 Sebészeti műtét alatt
 
Y60.1 Infúzió vagy transzfúzió alatt
 
Y60.2 Vesedialízis vagy egyéb perfúzió alatt
 
Y60.3 Injekció vagy vakcináció alatt
 
Y60.4 Endoszkópos vizsgálat alatt
 
Y60.5 Szívkatéterezés alatt
 
Y60.6 Aspiráció, punkció vagy egyéb katéterezés alatt
 
Y60.7 Beöntés alatt
 
Y60.8 Egyéb műtét vagy gyógykezelés alatt
 
Y60.9 K.m.n. műtét vagy gyógykezelés alatt
 
Y61 A műtét és gyógykezelés alatt akaratlanul a testben hagyott idegen test
 
Y61.0 Sebészeti műtét alatt
 
Y61.1 Infúzió vagy transzfúzió alatt
 
Y61.2 Vesedialízis vagy egyéb perfúzió alatt
 
Y61.3 Injekció vagy vakcináció alatt
 
Y61.4 Endoszkópos vizsgálat alatt
 
Y61.5 Szívkatéterezés alatt
 
Y61.6 Aspiráció, punkció vagy egyéb katéterezé-s alatt
 
Y61.7 Katéter vagy tampon eltávolítása alatt
 
Y61.8 Egyéb műtét vagy gyógykezelés alatt
 
Y61.9 K.m.n. műtét vagy gyógykezelés alatt
 
Y62 A sterilitás feltételeinek elégtelensége a műtét és gyógykezelés alatt
 
Y62.0 Sebészeti műtét alatt
 
Y62.1 Infúzió vagy transzfúzió alatt
 
Y62.2 Vesedialízis vagy egyéb perfúzió alatt
 
Y62.3 Injekció vagy vakcináció alatt
 
Y62.4 Endoszkópos vizsgálat alatt
 
Y62.5 Szívkatéterezés alatt
 
Y62.6 Aspiráció, punkció vagy egyéb katéterezés alatt
 
Y62.8 Egyéb műtét vagy gyógykezelés alatt
 
Y62.9 K.m.n. műtét vagy gyógykezelés alatt
 
Y63 Dozírozási hibák a műtét és gyógykezelés alatt
 
:'''''Kivéve:''''' balesetszerű túladagolás vagy tévedésből nem megfelelő gyógyszeradása
(X40-X44)
 
Y63.0 Excesszív mennyiségű vér vagy folyadék adása transzfúzió vagy infúzió során
 
Y63.1 Nem megfelelő higítású folyadék adása infúzióban
 
Y63.2 Sugárterápia túladagolása
 
Y63.3 A beteg gondatlan kitétele sugárzásnak az orvosi ellátás során
 
Y63.4 Az elektro- vagy inzulin-shock terápia nem megfelelő adagolása
 
Y63.5 Nem megfelelő hőmérsékletű helyi borogatás vagy pakolás
 
Y63.6 A szükséges drogok, gyógyszerek vagy biológiai anyagok be nem adása
 
Y63.8 Hibás adagolás egyéb sebészi és gyógykezelési eljárás során
 
Y63.9 Hibás adagolás k.m.n. gyógykezelés során
 
Y64 Szennyezett orvosi vagy biológiai anyagok
 
Y64.0 Szennyezett orvosi vagy biológiai anyagok beadása transzfúzió vagy infúzió során
 
Y64.1 Szennyezett orvosi vagy biológiai anyagok beadása injekció vagy vakcináció során
 
Y64.8 Szennyezett orvosi vagy biológiai anyagok beadása más módon
 
Y64.9 Szennyezett orvosi vagy biológiai anyagok beadása k.m.n. módon
 
:Beadott szennyezett orvosi vagy biológiai anyagok k.m.n
 
Y65 Egyéb balesetek a műtéti és kezelési eljárás során
 
Y65.0 Téves csoportú vér transzfúziója
 
Y65.1 Nem megfelelő folyadék infúziója
 
Y65.2 Varrat vagy lekötés elégtelensége sebészi műtét során
 
Y65.3 Hibásan behelyezett trachea-kanül érzéstelenítés során
 
Y65.4 Egyéb eszközök vagy csövek behelyezésének vagy eltávolításának hibái
 
Y65.5 Nem megfelelő műtét végrehajtása
 
Y65.8 Egyéb megjelölt műtéti vagy gyógykezelési balesetek
 
Y66 Műtét vagy gyógykezelés elmulasztása
 
:A műtét vagy gyógykezelés időelőtti abbahagyása
 
Y69 K.m.n. baleset a műtét vagy gyógykezelés során
 
Műtéti vagy gyógykezelési balesetek a készülékekkel vagy berendezésekkel kapcsolatban (Y70-Y82)
 
Az alábbi negyedik számú altételek az Y70-Y82 tételeknél alkalmazhatók:
 
.0 Diagnosztikai és monitorozó készülékek és berendezések
 
.1 Gyógykezelési (nem sebészeti) és rehabilitációs eszközök
 
.2 Protézisek és egyéb implantatumok, anyagok és segédeszközök
 
.3 Sebészeti eszközök, anyagok és készülékek (varratok is)
 
.8 Máshová nem osztályozható vegyes eszközök
 
Y70 Anaesthesiologiai eszközök okozta ártalmak
 
Y71 Szív- és érsebészeti eszközök okozta ártalmak
 
Y72 Fül-orr-gégegyógyászati eszközök okozta ártalmak
 
Y73 Gastro-enterologiai és urológiai eszközök okozta ártalmak
 
Y74 Általános kórházi és személyzeti használati eszközök okozta ártalmak
 
Y75 Neurológiai eszközök okozta ártalmak
 
Y76 Szülészeti és nőgyógyászati eszközök okozta ártalmak
 
Y77 Szemészeti eszközök okozta ártalmak
 
Y78 Radiológiai eszközök okozta ártalmak
 
Y79 Ortopédiai eszközök okozta ártalmak
 
Y80 Fizikoterápiai eszközök okozta ártalmak
 
Y81 Általános és plasztikai sebészeti eszközök okozta ártalmak
 
Y82 Egyéb és k.m.n. orvosi eszközök okozta ártalmak
 
Műtéti és gyógykezelési eljárások, mint a betegnél fellépő rendellenes reakció vagy késői szövődmények okai, a kezelés ideje alatti baleset említése nélkül (Y83-Y84)
 
Y83 Műtétek és egyéb sebészeti eljárások, mint a betegnél fellépő rendellenes reakció vagy késői szövődmény okai, az eljárás ideje alatti baleset említése nélkül
 
Y83.0 Teljes szerv transzplantációjának műtétje
 
Y83.1 Mesterséges belső eszköz beültetésének műtétje
 
Y83.2 Anastomosis, bypass vagy graft műtét
 
Y83.3 Külső stoma kialakításának műtétje
 
Y83.4 Egyéb rekonstrukciós műtét
 
Y83.5 Végtag(ok) amputációja
 
Y83.6 Egyéb szerv eltávolítása (részben) (teljesen)
 
Y83.8 Egyéb sebészi eljárások
 
Y83.9 Sebészi eljárás k.m.n.
 
Y84 Egyéb orvosi eljárások, mint a betegnél fellépő rendellenes reakció vagy késői szövődmény okai, az eljárás ideje alatti baleset említése nélkül
 
Y84.0 Szívkatéterezés
 
Y84.1 Vesedialízis
 
Y84.2 Radiológiai eljárások és sugárterápia
 
Y84.3 Sokkterápia
 
Y84.4 Folyadék-leszívás
 
Y84.5 Gyomor- vagy duodenalis szonda behelyezése
 
Y84.6 Vizelet-katéterezés
 
Y84.7 Vérvétel
 
Y84.8 Egyéb orvosi eljárások
 
Y84.9 Orvosi eljárás k.m.n.
 
== A morbiditás és mortalitás külső okainak következményei (Y85-Y89) ==
 
'''''Megjegyzés:''''' Az Y85-Y89 tételek olyan halálozások, tartós vagy maradandó károsodások elzésére használhatók, amelyek a máshová osztályozott sérülések késői hatásaiból származnak. A késői hatás körébe tartoznak az így jelentett állapotok, amelyek következményként fordulnak elő egy évvel vagy hosszabb idővel a sérülés után.
 
Y85 Közlekedési balesetek következményei
 
Y85.0 Motoros járműbaleset következményei
 
Y85.9 Egyéb és k.m.n. közlekedési baleset következményei
 
Y86 Egyéb balesetek következményei
 
Y87 Szándékos önártalom, testi sértés és nem meghatározott szándékú esemény következményei
 
Y87.0 Szándékos önártalom következményei
 
Y87.1 Testi sértés következményei
 
Y87.2 Nem meghatározott szándéku esemény következményei
 
Y88 Műtét és gyógykezelési ellátás, mint külső ok, következményei
 
Y88.0 A gyógykezelés során adott drogok, gyógyszerek és biológiai anyagok miatti rendellenes reakciók következményei
 
Y88.1 A műtéti és gyógykezelési eljárás során a betegnél fellépő baleset következményei
 
Y88.2 A diagnosztizálás és gyógykezelés során használt orvosi eszközök okozta baleset következményei
 
Y88.3 A műtéti és gyógykezelési eljárások miatt a betegnél fellépő rendellenes reakció vagy későbbi szövődmény következményei az eljárás alatti szövődmény említése nélkül
 
Y89 Egyéb külső okok következményei
 
Y89.0 Törvényes beavatkozás következményei
 
Y89.1 Háborús cselekmények következményei
 
Y89.9 K.m.n. külső ok következményei
 
== A morbiditás és mortalitás máshová osztályozott okainak kiegészîtő tényezői (Y90-Y98) ==
 
'''''Megjegyzés:''''' Ezek a tételek kiegészítő információt adhatnak a sérülések és mérgezések okairól.Nem alkalmazhatók egyetlen állapot kódnak a sérüléseknél vagy mérgezéseknél.
 
Y90 Alkoholos befolyásoltság meghatározása az alkoholszint alapján
 
Y90.0 Véralkohol-szint 20mg/100 ml alatt
 
Y90.1 20-39 mg/100 ml véralkohol-szint
 
Y90.2 40-59 mg/100 ml véralkohol-szint
 
Y90.3 60-79 mg/100 ml véralkohol-szint
 
Y90.4 80-99 mg/100 ml véralkohol-szint
 
Y90.5 100-119 mg/100 ml véralkohol-szint
 
Y90.6 120-199 mg/100 ml véralkohol-szint
 
Y90.7 200-239 mg/100 ml véralkohol-szint
 
Y90.8 240 mg/100 ml vagy feletti véralkohol-szint
 
Y90.9 Alkohol jelenléte a vérben, szint nincs meghatározva
 
Y91 Alkoholos befolyásoltság meghatározása az intoxikáció mérve alapján
 
:'''''Kivéve:''''' alkoholos befolyásoltság meghatározása az alkoholszint alapján (Y90.-)
 
Y91.0 Enyhe fokú alkohol mérgezés
 
:Leheletnél érezhető alkoholszag, enyhe magatartási zavar a funkciókban és a reagálásban vagy enyhe koordinációs zavar
 
Y91.1 Közepes fokú alkohol mérgezés
 
:Leheletnél érezhető alkoholszag, közepes mértékű magatartási zavar a funkciókban és a reagálásban és közepes mértékű koordinációs zavar
 
Y91.2 Súlyos alkohol mérgezés
 
:Súlyos zavar a funkciókban és a reagálásban, súlyos koordinációs zavar és csökkent együttműködési képesség
 
Y91.3 Nagyon súlyos alkohol mérgezés
 
:Nagyon súlyos zavar a funkciókban és reagálásban, nagyon súlyoskoordinációs zavar és az együttműködési képesség elvesztése
 
Y91.9 Alkoholos befolyásoltság k.m.n.
 
:Feltételezett alkoholos befolyásoltság, k.m.n.
 
Y95 Nosocomialis állapot
 
Y96 Munkával összefüggő állapot
 
Y97 Környezet szennyezéssel összefüggő állapot
 
Y98 Életmóddal összefüggő állapot
 
{{BNO10}}