„Állatföldrajz” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
Az '''állatföldrajz''' (''(zoogeográfia'', ''geozoológia)'') az állatok [[földrajz]]i elterjedésével, egyes földrajzi területek ([[kontinens]]ek, [[ország]]ok stb.) állatvilágával, faunájával foglalkozó [[zoológia]]i tudományág. A Föld különböző részein más és más állatfajok élnek, a legtöbb faj csak egy bizonyos területen képes megélni. Mindez az állatok [[ökológia]]i igényeivel hozhatók kapcsolatba, elsőként a [[tűrőképesség]]gel (''(tolerancia)''). A tűrőképesség azt jelenti, hogy az adott faj egy bizonyos környezeti tényező (pl. fény, hőmérséklet, vízmennyiség) megváltozását milyen határok között (''(minimumpont'' és ''maximumpont)'') képes elviselni. Ezek alapján pl. egy magas hőmérsékletet kedvelő, szűktűrésűszűk tűrésű trópusi [[lepkék|lepkefaj]] nem képes elviselni a mérsékelt öv hideg teleit. Így a mérséklet övbe eső földrajzi területeken ez a lepkefaj nem lesz megtalálható, ott nem fog elterjedni.
 
== Állatföldrajzi alapfogalmak ==
 
Az állatok gyűjtésével vagy megfigyelésével megismerjük a fajok '''elterjedési (distributios) adatait'''. Ha egy adootadott faj elterjedési adatait összegyűjtöttük és mindezt térképezzük, akkor megkapjuk az illető faj '''elterjedési területét (area)'''. Az elterjedési területen belül ott él a faj, ahol a számára megfelelő létfeltételeket megtalálja, ez az illető faj '''stációja'''. Minden fajnak van '''keletkezési góca'''. Ez azt jelenti, hogy minden faj a Földnek csak egy pontján alakult ki, és ezen a területen a fajt '''őshonos fajnak (autochton)''' tituláljuk. Ha az adott faj más földrajzi területeken is elterjedt, akkor ott '''bevándorló fajnak''' hívjuk. Ha egy állatfaj areája szűk, akkor '''bennszülött (endemikus) faj'''. Egy állatfaj lehet egyszerre autochton és endemikus is (pl. pl. a [[Kaszpi-fóka]] a [[Kaszpi-tenger]]ben). Máskor azonban egy faj egy területen endemikus, de nem autochton (pl. a [[csövesfogúak]] őshazája [[Dél-Európa]], de ma már csak [[Afrika]] bizonyos tájain élnek).
 
Az adott faj areájának nagyságát több tényező befolyásolja:
*az ökológiai életrevalóság (''(valentia)'');
*a fajnak az elterjedési akadályokat (hegységek, tengerszorosok, vizek, más állatok okozta akadályok) legyőző képessége;
*a faj [[geológia]]i kora.
Vannak fajok, melyek az egész Földön elterjedtek: ezek a '''kozmopoliták'''. Ezek a fajok képesek legyőzni az elterjedésüket akadályozó tényezőket, sok szempontból tágtűrésű fajok, és jól viselik a versengést. Megkülönböztetünk tág és szűk stációjú fajokat. A [[farkas]] (''(Canis lupus)''), a [[róka]] (''(Canis vulpes)'') és a [[holló]] (''(Corvus corax)'') tág stációjú: erdőben, [[sztyepp]]eken, [[sivatag]]okban, [[tundra|tundrán]] egyaránt élnek, areájuk szinte az egész északi félgömb. A [[vidra]] (''(Lutra lutra)'') hasonlóan elterjedt [[Eurázsia|Eurázsiában]] és [[Észak-Afrika|Észak-Afrikában]], de szűk stációjú: csak a vizek mentén él.
 
Az ősibb fajok egyfelől jobban kiterjeszthették elterjedésű területüket, másfelől a jobban alkalmazkodó fiatalabb fajok ki is szoríthatták őket. Ennek következtében jönnek létre '''paleoendemizmus''' és '''neoendemizmus'''. Az előbbi esetében a faj kis areája a kisebbedés miatt jön létre, míg az utóbbiban a faj geológiai fiatalsága miatt szűk az elterjedési területe.
 
Az '''állatföldrajzi vikariálás''' azt jelenti, hogy egy fajt egy másik kontinensen egy közeli rokon faj helyettesíti. Európában az [[európai bölény]] (''(Bison bonasus)''), [[Észak-Amerika|Észak-Amerikában]] az [[amerikai bölény]] (''(Bison bison)'') él. Van azonban, hogy rendszertanilag távolálló fajok, nemek, családok azonos körülmények között élnek a Föld különböző részein: ekkor '''környezettani vikariálásról''' beszélünk (pl. [[túzok]] [''Otis tarda'']–[[nandu]] [''Rhea americana'']).
 
== A fauna ==
*a szervezet és a környezet közötti kölcsönhatás lényeges szerepet játszik az elterjedésben;
*az elterjedés mind a jelenkori, mind a történelmi tényezők hatására alakul ki;
*a [[Lyell]]-féle (1797–1878) érvényességtan (''(actualismus-tan)''): a Föld felszínének kialakulása még ma is zajlik, nem szűnt meg, és ezzel együtt változnak a fajok környezeti igényei is, így a környezet megváltozása anyagcsere-változásokat von maga után; ez azonban nem szükségszerű, mert az állat el is vándorolhat az adott területről;
*a biológiai aktualizmus szerint a kihalt, régen élt állatok szervezete és környezeti igénye nagyjából olyan volt, mint a ma élő rokonaiké, és fordítva: a ma élő fajok környezeti igénye olyan volt, mint régi geológiai időkben élt rokonaiké;
*az ember megváltoztatja a környzetet, és hatással van a faunára a működése során;
*az állati szervezet bizonyos határok között plasztikus, képes elviselni a környezeti tényezők megváltozását, vagyis alkalmazkodik (adaptáció); ha erre képtelen elpusztul vagy elvándorol;
*a fejlődés (''(evolúció)'') és leszármazás (''(deszkendencia)'') gondolata nélkül nem lehet a faunák elterjedését, szerkezetét megmagyarázni.
 
== Állatföldrajz tudományai ==
 
*'''Elterjedéstan''' (''(areológia)''): az adott faj, nem, család elterjedési területét és annak okait vizsgálja.
*'''Ökológiai állatföldrajz:''' a fajt vagy a faunát a maga természetes környezetében a jelenkori tényezők között vizsgálja.
*'''Filogenetikai állatföldrajz:''' milyen földtörténeti folyamatok, események, mint egymásba kapcsolódó okok és okozatok hozzák létre az elterjedést.
 
Az állatföldrajzi egységek hierarchikus rendje a következő:
*faunabirodalom (''(gaea)'')
**faunaterület (''(regio)'')
***faunatartomány (''(subregio)'')
****faunavidék (''(provincia)'')
*****faunakerület (''(subprovincia)'')
******faunakörzet (''(districtus)'')
 
A bioszféra állatföldrajzi beosztása a következő:
== Forrás és ajánlott irodalom ==
*Wéber Mihály: Állattan II., Tankönyvkiadó, Bp., 1955
 
{{DEFAULTSORT:Allatfo~ldrajz}}
[[Kategória:Zoológia]]
[[Kategória:Állatföldrajz]]
 
[[en:Zoogeography]]
[[bg:Зоогеография]]
[[cs:Zoogeografie]]
[[de:Geozoologie]]
[[es:Zoogeografía]]
[[hr:Zoogeografija]]
[[id:Zoogeografi]]
[[it:Zoogeografia]]
[[he:זואוגאוגרפיה]]
[[ka:ზოოგეოგრაფია]]
[[lt:Zoogeografija]]
[[pl:Zoogeografia]]
[[pt:Zoogeografia]]
[[ru:Зоогеография]]
[[zh:动物地理学]]