„Az új polgári törvénykönyv tervezete és javaslata” változatai közötti eltérés

a
*Fazekas Marianna: A közjog alanyai és a Ptk. tervezet. (Egy közigazgatási jogász kérdőjelei a Ptk. tervezet jogi személy részéhez. Polgári jogi kodifikáció, IX. évf. (2007) 5. sz. 17-27. o.
*Koi Gyula: A közigazgatási jog szerepe a megalkotandó Polgári Törvénykönyv tükrében. Polgári jogi kodifikáció, X. évf. (2008) 2. sz. 3-12. o.
*[http://www.parlament.hu/irominternet/05949plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=38&p_izon=5949 A T/5949. számú törvényjavaslat az új Polgári Törvénykönyvről]
*[http://www.es.hu/index.php?view=doc;21370 Gadó Gábor: Az új polgári törvénykönyv tervezete - Egy vita tanulságai, Élet és Irodalom LII. évfolyam 47. szám, 2008. november 21.]
*[http://www.es.hu/print.php?nid=21549 Salamon László: Szakma és politika, de­mok­ráciafelfogás, Élet és Irodalom LII. évfolyam 50. szám, 2008. december 12.]
88

szerkesztés