Főmenü megnyitása

Módosítások

Szemléleti átigazítás.
:''A következő fejezetek a brit és az amerikai angol közti különbséget tárgyalják.''
 
A helyesírás leegyszerűsítésében Noah Websternek volt nagy szerepe, aki javaslatokat terjesztett elő, hogy hogyan lehetne az amerikai angol egyszerűbb és ésszerűbb. A javaslatok egyrészétegy részét elfogadták, de voltak javaslatok, amelyeket elutasítottak.
 
===-our és -or===
Webster egyik első javaslata az volt, hogy az -our végződésű szavakból vegyék ki az u-t. Az amerikai helyesírás szerint a ''colourcolor'', ''honourhonor'' vagy ''labourlabor'' szavakszavakban írásmódja ''color'',a ''honor''brit vagyírásmóddal ''labor''szemben – nincsen u.
 
===-re és -er===
 
===Múlt idejű alakok===
Általában a brit angolban -t-re végződő rendhagyó igék az amerikai angolban nem rendhagyó módon végződnek: ''learnt''-ből lesz ''learned'', ''spelt''-bőlígy leszszabályosan ''spelled'', ''dreamt''-ből lesz ''dreamed''. Azoknál az igéknél vigyázzuk, amik -ed vagy -t végződése mindkét változatban megvan, de a jelentése mindkét változatban megegyezik. Ilyen példáulképezzük a ''learned'', ami a brit angolban is azt jelenti, hogy ''művelt, nagy tudású, tanult emberspelled''. Másfelől ott vanés a ''jointdreamed'', ami az amerikai angolban is azt jelenti, hogy ''kapcsolódás (csak fizikai értelemben)''.alakokat
 
===Really és real===