„Medgyes ostroma (1534)” változatai közötti eltérés

Gritti [[augusztus 27.|augusztus 27]]-én elfoglalta a fontosabb pontokat, s megpróbált védekezésre minél jobban berendezkedni, de az alaposabb védművek létesítésére nem volt sok ideje. Habár nem tartott különösebben a nagyobbrészt egyszerű parasztokból álló erdélyi seregtől, s meggyőződése szerint a moldvaiak úgyis a segítségére sietnek.<br>
Majláth serege azonban még aznap körbevette a várat. Hogy török segítség ne jöjjön, a [[Kárpátok]] déli szorosait lezárták. Szapolyai jóváhagyta Majláth fellépését és még [[Werbőczy István]] is 1000 embert küldött Váradról a támogatására.<br>
Budán közben elfogták Laszkyt és a [[Csonkatorony]]ba zárták. Gritti pedig levelet küldött PéterIV. vajdánakPéternek Moldvába, aki néhány napon belül tizenkétezer fős sereggel Medgyesre küldte Huru nevű vazallusát. De Huru megállapodott Majláth-tal és Vladdal, s csatlakozott az ellenséghez, így Gritti helyzete reménytelenné vált. Mivel sem Szulejmán, sem Paragli nem értesült az esetről, ezért török támogatást sem kaphatott volna.
 
Az ostromlók a körülvett Medgyest először csak ágyúval lőtték és éheztették, a módszeres ostrom csak [[szeptember]] közepén kezdődött el. A vár sáncai mögött Gritti katonái egy-egy alkalommal kitörtek, de a magyarokat nem számítva, a többi csapatnak fogalma sem volt az őket körülvevő területről, mert a vár megerősítésekor nem volt idejük alaposabb terepszemlét tartani a számukra eléggé idegen helyen, így a helyismeret hiánya miatt nem tudtak eredményesen harcolni Majláth és Vlad katonái ellen.<br>