„Csíksomlyói Római Katolikus Gimnázium” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
 
*Antal Imre: “Tisztesség adassék.” Lapok a csíkszeredai Római Katolikus Főgimnázium történetéből. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 1994.
*A Csíkszeredai Líceum Monográfiája 1668–1968. Szerk.: Antal Imre. [Bucuresti], [1968é.n.].
*Bándi Vazul: A Csíksomlyói RómaiRóm. KatholikusKath. FőgimnáziumFőgymnasium története. In: A csíksomlyóiCsíksomlyói rómRóm. kathKath. Főgymnasium értesítője az 1895–96. tanévről. Csík-Szereda, Györgyjakab Márton Kny., 1896.
*Csipak Lajos: Két erdélyi magyar kultúr-bástya. A csíkszerdai – volt csíksomlyói – róm. kath. főgimnázium. In: Pásztortűz. Kolozsvár, 1925. XI évf. 20. szám
*Endes Miklós: Csík, Gyergyó- Kászonszékek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig. Budapest, 1929.
*Mihály Zita: A csíksomlyói volt katolikus gimnázium. In: Csíkszeredai Panoráma. Csíkszereda, 2003. 1-2. szám.
*Nagy Imre: A csíksomlyói tanoda és növelde. In: Gyulafehérvári füzetek. Gyulafehérvár, 1862.
*Sávai János: A csíksomlyói és a kantai iskola története. Szeged, 1997.
*Szlávik Ferenc: A csíkszeredai róm. kath. főgimnázium. In: A Székelyföld és székely nagyjaink. Kézdivásárhely, é.n.
 
220

szerkesztés