„Wikipédia:Arab nevek átírása” változatai közötti eltérés

a
#A névelő mindig kötőjellel kapcsolandó a szóhoz.
#A névelő mindig – tulajdonnevek részeként is – kis kezdőbetűvel írandó, kivéve, ha mondat elején helyezkedik el.
#A névelőt abban az esetben, ha mássalhangzója hasonul – az ún. [[napbetűk]]kel kezdődő szavak előtt, (ld. táblázat) –, magyarra hasonultan írjuk át (al-samsz helyett as-samsz).
#A névelő magánhangzóját klasszikus átiratban „a”-val írjuk át, modern nyelvjárási alakokban egyéb magánhangzó (többnyire „e”) is előfordulhat.
#Ha magánhangzó előzi meg a névelőt, a kiejtést tükrözendő a magyar átiratban sem tüntetjük fel a névelő nem ejtett magánhangzóját. Jelzése (pl. aposztróffal) nem szükséges. (Pl. Abú l-Faradzs, dzú l-hiddzsa.)