„Nyírlugos” változatai közötti eltérés

1 539 bájt hozzáadva ,  14 évvel ezelőtt
2006-05-03: Bővebb leírás Kosutány Tamásról
a (Robot; nemlétező képhivatkozás törölve)
(2006-05-03: Bővebb leírás Kosutány Tamásról)
{{Település0|
{{település|
kép=Nyírlugos címere.jpg|
megye=Szabolcs-Szatmár-Bereg|
terület=58,38|
koord-n=47.69381|
koord-e=22.03901}}
'''Nyírlugos''': [[városnagyközség]] [[Szabolcs-Szatmár-Bereg megye|Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében]], a [[Nyírbátori kistérség]]ben.
 
'''Nyírlugos''' [[város]] [[Szabolcs-Szatmár-Bereg megye|Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében]], a [[Nyírbátori kistérség]]ben.
 
==Fekvése==
[[Kép:Nyirlugos.jpg]]
 
 
 
Nyírlugos az Alföld észak-keleti részében fekszik, a Nyírséghez tartozik, amely a Tiszántúl síkjából 20-50 méter magasra emelkedik ki. Nyírlugos a Nyírségen belül annak délkeleti részében található, a keleti hosszúság 22 fok 9 perc és az északi szélesség 47 fok 44 perc mentén. Ez a vidék a Nyírség legnagyobb futóhomok területe. Felszíne homokbuckák tömegéből áll. A homokból a szél parabolabuckákat és szélbarázdákat alakított ki. A város Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyéhez tartozik. A várost a következő települések határolják: Észak-keletről: Encsencs, észak-nyugatról: Nyírmihálydi, keletről: Nyírbéltek, dél-keletről: Fülöp, dél-nyugatról: Nyíracsád, nyugatról: Nyíradony.
Nyírlugos 5838 hektár területen fekszik, amelyben a termőterület 5129 hektár, kivett terület 709 hektár. Lakóinak száma 3200 fő
 
''forrás:''http://wwwbarbasaur.nyirlugosvarosfw.hu
 
==Története==
Aránylag későn, a XIV. században a Gut-Keled nemzetség birtoktömbje közé ékelődve, mint vett birtok tűnik fel az okleveles adatok közt. Neve a lugas közszóból ered. 1354-ben a Báthori család ecsedi ága osztozott rajta. Ettől kezdve mindenkor a család Ecsedet birtokló ágáé volt. Báthori István országbíró halálával Báthori Gábor fejedelemre, majd ennek halála után az ecsedi uradalom tartozékaként Bethlen Gáborra szállott, aki 1627-ben 3000 forintért zálogba adta Farkas Istvánnak. II. Rákóczi György zálogösszeg megtérítése nélkül elvette, de Báthori Zsófia 1666-ban visszaadta Farkas Erzsébetnek, akinek kezével gr. Barkóczy János vette birtokba. 1607-ben Szabolcs és Szatmár megye közös megállapodása alapján Szabolcs megyéhez került ugyan, de fele mindig Szatmárban volt. 1723-ban a két rész hovatartozása feletti perben kiderült, hogy néhány évtizedig puszta volt, de ekkor már 48 telken laktak, útmenti, de házsoros településformában. 1828-ban az egész falu 139 házas jobbágyával, 28 házas és 4 házatlan zsellérével a Károlyiaké volt. A határába olvadt be Szennyes; csak annyit tudunk, hogy 1279-ben idevaló lakót említenek és egy e helyről nevezett család birtoka volt. A család a XIV. században a megye életében vitt szerepet, a XVIII. század elején még élt, de birtoka a XVII. század vége óta puszta. A közeli hajdúváros, Vámospércs bérelte legelőnek. A XIX. század folyamán benépesült, és ma népes külterülete Nyírlugosnak. 1967. jan. 1. óta Szabadság-telep a neve. Másik beolvadt település: Makra. 1335-ben tűnt fel idevaló nemes nevében. Az e helyről nevezett család 1353-ban még megvolt, de később nyoma veszett. Ma a hely nevét egy dűlő őrzi.
 
''forrás:''http://wwwbarbasaur.nyirlugosvarosfw.hu
 
==Nevezetességei==
 
'''Nyírlugos híres szülötte: Dr. Kosutány Tamás. '''
Kosutány Tamás agrárkémikus, mezőgazdasági szakíró 150 éve, 1848. március 7-én született Nyírlugoson. A keszthelyi gazdasági tanintézetben és a pesti tudományegyetemen, majd – a Than Károly javaslatára kapott állami ösztöndíjjal – a hallei egyetemen folytatta és fejezte be tanulmányait. Hazatérését követően, 1871-ben a magyaróvári gazdasági akadémián a vegytan segédtanára lett. 1873-ban Lipcsében védte meg német nyelvű doktori értekezését, s ugyanekkor jelent meg első műve is A borászati vegytan alapvonalai címmel. 1884-től 1903-ig a tanszék és a Vegykísérleti Állomás vezetőjeként működött, majd kinevezték a budapesti Országos Kémiai Intézet és Központi Vegykísérleti Állomás igazgatójának. E beosztásban dolgozott haláláig, miközben meghívott előadóként a József Műegyetemen 1903-tól 1908-ig mezőgazdasági kémiai technológiát tanított.
A magyar mezőgazdaság fellendülésének vezéralakja Dr. Kosutány Tamás agrokémikus volt, 1848. március 7-én született Nyírlugoson. Anyja Bánházi Józsa Petronella, a Nyírlugosi ispán lánya,
A mezőgazdasági ipar műszaki fejlesztésének egyik első hazai kezdeményezője volt. Széles körű kísérletügyi tevékenységét tükrözik európai színvonalú munkái: Magyarország jellemzőbb dohányainak chemiai és növényélettani vizsgálata (1877– 1881); A trágyázás alapelvei (Cserháti Sándorral, 1887); A gazdasági szeszgyártás kézikönyve (Lázár L. Pállal, 1891); Takarmányozástan (Cselkó Istvánnal, 1894); A magyar búza és a magyar liszt a gazda, molnár és sütő szempontjából (1907); A mezőgazdasági chemiai technológia alapelvei (1908).
apja Kosutány János, Károlly gróf gazdatisztje volt.
Munkássága során – ‘Sigmond Elek emlékező szavaival – „előszeretettel foglalkozott olyan természetű témák tanulmányozásával, melyek nemcsak új tudományos irányt szolgáltak, de az egyes mezőgazdasági termelési ágazatok gyökeres átalakítását célozták és részben eredményezték is”.
1915. január 19-én halt meg Budapesten. Halála után tudományos érdemei elismeréseként a Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület 1956-ban, a róla elnevezett, évenként kiosztásra kerülő emlékérmet alapított.
Budapesten hunyt el 1915. január 19-én. Emlékének ápolására a Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület 1955-ben megalapította az évente kiosztandó Kosutány Tamás Emlékérmet.
 
 
----
A Magyar Köztársaság Elnökének a 85/2005. [VI.29.] KE. határozata alapján Nyírlugos Nagyközség 2005. július 1. napjától városi címet kapott.
 
Nyírlugos fejlődéséről, múltjáról, jelenéről gazdag képanyaggal a http://wwwbarbasaur.nyirlugosvarosfw.hu weboldalon, Nyírlugos város nem hivatalos honlapján olvashatnak.
 
==Külső hivatkozások==
<!--* [ Nyírlugos Önkormányzatának honlapja]
<!--* [ Nyírlugos a Vendégvárón]-->
{{csonk-dátum|csonk-település|2005 novemberéből}}
Nyírlugos város nem hivatalos honlapja: [http://barbasaur.fw.hu]
Ligetalja.celodin.hu [http://ligetalja.celodin.hu/nyirlugos.htm]
Névtelen felhasználó