„Konzervatív Párt (Magyarország)” változatai közötti eltérés

a („Pártok” kategória hozzáadva (a HotCattel))
A Konzervatív Párt megítélése ellentmondásos. Bár alapvetően reformpártiak voltak, és szemben álltak Bécs abszolutisztikus törekvéseivel, mégis az Ellenzéki Párt ellenében őket szokták "kormánypártként" emlegetni. A korabeli ellenfeleik, és a későbbi liberális történetírás szerint Bécs bábjai voltak, akik csupán a reformpárti hangulat lecsendesítése, és az ellenzék eltántorítása érdekében, szerény és felületes reformokat javasoltak. Mások szerint, amit programjukban meghirdettek, annyit akartak, se nem többet, se nem kevesebbet. Tehát egy megreformált struktúrájú és gazdasági alapú arisztokratikus társadalmat. A Konzervatív Párttal rokonszenvező vélemények (pl.: Szekfű Gyula, vagy a mai jobboldali sajtó) szerint Széchenyihez hasonlóan ugyanazt akarták, amit a reformellenzék, csupán lassabban, mert nem mertek Béccsel nyíltan szembe kerülni, mivel féltek, hogy ezzel magukra haragítanák az uralkodó köröket, és a birodalmi centralizáció és németesítés hívei kerülnének előtérbe.
 
==CéljaProgramja==
 
 
*Auszrtiával való,a Pragmatica Sanctio alapján álló közjogi viszonyunk változatlan fenntartása (pl.: Helytartótanács intézményének fenntartása)
*A közlekedési feltételek javítása (zsáktelepülések összekötő útjai, autópályák, helyi közlekedés),
*vámunió, és közös vámterület az Osztrák Örökös Tartományokkal
*a hiányzó infrastruktúra nagyobb ütemű fejlesztése (vonalas telefon, gáz- és szennyvízrendszerek, egészséges ivóvíz),
*országgyűlés, és helyhatósági szervek választása népképviseleti alapon, de magas cenzus alapján
*a megélhetéshez szükséges munkahelyek megteremtőinek erőteljesebb támogatása,
*korlátozott sajtó, vallás, és szólásszabadság
*a fiatalok életkezdésének és a szépkorúak megélhetésének segítése,
*a városok belső szerkezetének átalakítása
*kiemelt törődés a közbiztonság javításával,
*központosított közigazgatás kialakítása, felülről irányított, lassú, szerves reformok
*a leszakadó rétegek, a hátrányos helyzetűek segítése ([[Magyarországi romák|cigányság]], [[munkanélküli]]ek stb.),
*közteherviselés, de az önkormányzati ügyekbe való beleszólás nagysága a befizetett adó összegének nagyságától függ
*a [[Balaton]] megmentése: támogatják az önálló Balaton Régió kialakítását,
*a közlekedési feltételek és az infrastruktúra javítása, fejlesztése
*a környezeti értékek fokozott védelme, melyet Somogy számára elengedhetetlennek tartanak,
*jobbágykérdésben részleges reformok végrehajtása, és az önkéntes örökváltság intézményének fenntartása
*az egészségügyi és oktatási szolgáltatás fejlesztése, az erkölcsi nevelés széles körű javítása, mely álláspontjuk szerint a jelen és a jövő fontos záloga.
*toleráns álláspont a nemzetiségekkel szemben
 
[[Kategória:Pártok]]
Névtelen felhasználó