„Váczy Kálmán” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
1930-ban a [[Kolozsvári Egyetem]] orvosi karán kezdte egyetemi tanulmányait, de anyagi okok miatt már a következő tanévben átiratkozott a jogi karra és kénytelen volt munkát vállalni a tanulás mellett. 1936-ban szerzett jogi doktorátust. 1940-ben nősül, felesége [[:eo:Leona Váczy|Váczy Leona]] (Zachariás Lenke) ([[Debrecen]], 1913. december 5. - Kolozsvár, 1995. május 12.).
 
Magyar anyanyelve mellett román-, latin-, francia-, német- és angoltudással lett előbb ügyvéd aztán államügyész, járásbíró, majd ismét ügyvéd. A II. világháború után a [[Ipp|szilágyipp]]i és [[ördögkút]]i koncepciós per vádlottainak védője. 1946 március 8.-án Kolozsváron megkezdődik az első népbírósági tárgyalás az ippi, ördögkuti, [[szentgotthárdvasszentgotthárd]]i, [[bánffyhunyad]]i, [[szilágynagyfalu]]si, [[Oroszfalva|oroszfalvi]] gyilkosságok ügyében. A főközvádló Avram Bunaciu, közvádlók: Grigore Râpeanu, Victor Grozdea, és Bányai László, a védők Váczy Kálmán mellett, Pásztai Géza, Sinka István, Botár Zoltán, Nagy Gergely és Gyenge László. A 63 vádlott csaknem mind vagyontalan földművesek, többen 70 év körüli öregek. Március 14-én hirdetnek ítéletet: 22 főt halálra, 7 főt életfogytiglanra ítélnek. Koncepciós perről van szó, mert a valódi bűnösök helyett ártatlan falusiakat ítélnek el. Védőügyvédi tevékenysége miatt az akkor már a [[Román Kommunista Párt]] irányítása alatt álló román és magyar lapok összehangolt támadást intéznek ellene, minden lehető módon gyalázzák és követelik állítsák őt is bíróság elé. Ezek után törölték az ügyvédi kamara tagjai névsorából. "Eredj el követ törni", biztatta egykori évfolyamtársa, aki akkor Kolozsvár alpolgármestere volt, és akit éppoly igazságtalanul börtönbe zártak néhány évvel később. Két évig gyári munkásként kereste három gyereke számára a kenyeret.
 
[[Nyárády Erazmus Gyula]] akadémikus a [[Románia Flórája]] főszerkesztője kiemelkedő latin és további nyelvi tudása okán hívta meg munkatársnak [[1949]]-ben a készülő monumentális mű latin értelmezőjének, a gyakorlatban társszerzőjének, a művön dolgozó 17 tudós munkái ellenőrzőjének. A [[Román Akadémia]] kolozsvári munkatársa, majd főmunkatársa. Nyárádynak húsz évig volt közvetlen munkatársa, aki iránta érzett megbecsülését azzal is kifejezte, hogy a begyűjtött szederfélék közül két a tudomány számára felfedezett új változatot róla nevezett el: <i>Rubus rhombifolius var. Váczy Nyár</i> 1956 <i>és Rubus cuspifider var Váczy Nyár</i> 1956. Nélküle talán befejezetlen maradt volna a munka, hiszen Nyárády halála után a tizenharmadik, utolsó kötetét Váczy Kálmán már egyedül fejezte be.
Csupán ezzel a könyvvel beírta volna nevét a tudománytörténetbe, de [[1980]]-ban megjelent hétnyelvű növénytani szótára világhírnevet is szerzett számára. Egyedülálló alkotása a szakirodalomban a többnyelvű botanikai lexikon (<i>Lexicon Botanicum Polyglottum</i>), amely több mint 25000 botanikai fogalmat és szakkifejezést tartalmaz [[latin]], [[román]], [[angol]], [[német]], [[francia]], [[magyar]] és [[orosz]] nyelven. Húsz évig dolgozott rajta, latin és magyar műszavakat alkotott és vezetett be elsőként.
 
Mintegy 80 tudományos dolgozatot közölt a botanika köréből, több mint felét külföldi folyóiratokban (köztük a legjelentősebb [[:en:Taxon_(journal)#Taxon|Taxon]]-ban) személyes hozzájárulásával gazdagítva a botanikai tudomány fejlődését. Tagjai közé választja a [[:en:International Association for Plant Taxonomy|Nemzetközi Növénynevezéktani Társaság]] ([[Utrecht]]). [[1964]]-ben [[Edinburgh]]ban a nemzetközi nevezéktani kongresszuson negyven javaslatot tett a [[:en:International Code of Botanical Nomenclature|Botanikai Nevezéktan Nemzetközi Kódexe]] (ICBN) módosítására, melyek közül tizenegyet a kongresszus el is fogadott és azok bekerültek a jelenleg is érvényes kódexbe. Mint közismert botanika-rendszertani szakembert a [[:en:University of Calcutta|Kalkuttai Egyetem]] ([[India]]) rektorátusa is felkérte biológiai doktori értekezések külföldi meghívott ellenőrzőjének. A Kolozsvári Egyetemről szintén felkérték véleményezésekre, arra azonban nem méltatták, hogy bíráló bizottsági taggá nevezzék ki.
 
[[1976]]-ban bekövetkező nyugdíjazásakor a hosszú évek során összeállított [[herbárium]]át el kellett szállítania a kolozsvári akadémiai intézetből. Az 5000 növényt tartalmazó gyűjteményt Flóra-kötetekkel és más botanikai könyvekkel együtt a [[sepsiszentgyörgy]]i [[Székely Nemzeti Múzeum]]nak ajándékozta. Tudományos tevékenységét nyugdíjba vonulása után is folytatja. Levelezik, szaklapoknak fordít főleg latin és görög nyelvből. Szakvéleményét kérik az országból és a világ különböző részeiről egyaránt latin nyelvű diagnózisok összeállításában, egy-egy nehezebb szövegű, idegen nyelven megjelent szakcikk fordításában. Számos tudománytörténeti és egyéb munkája ekkor született.
64

szerkesztés