„Buza László” változatai közötti eltérés

a
kisebb formai javítások,
a (Robot: Forráshivatkozások kibővítése a hivatkozott oldal címével)
a (kisebb formai javítások,)
Apja [[Buza János (tanár)|Buza János]] (1848-1912) a [[Sárospataki Református Kollégium]] gimnáziumi tanára, 1880-ban pedig igazgatója volt.
Alap és középfokú iskoláit szülővárosában, [[Sárospatak]]on végezte, majd ugyanitt a jogakadémián tanult. A [[Babeş–Bolyai Tudományegyetem|Kolozsvári Tudományegyetem]] jogi karán folytatott képzése 1908-ban a jogtudományi, 1909-ben pedig az államtudományi doktorrá avatásával fejeződött be. Ez utóbbi a ''sub auspiciis regis'', azaz királygyűrű adományozásával járt együtt. <ref>E minősítéssel járó kitüntetést az kaphatta meg, aki már a középiskolában végig kitűnő volt, s az egyetemen is kitűnő eredménnyel tette le minden szigorlatát.</ref>
 
==Pályája==
<ref>[http://udvardy.adatbank.transindex.ro/index.php?action=nevmutato&nevmutato=Buza%20L%C3%A1szl%C3%B3 Udvardy Frigyes - A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2003<!-- Robot generálta cím -->]</ref>
 
Részt vett abban a tudósokból, közéleti vezető személyiségekből álló testületben, amely 1945 decemberében [[Márton Áron]] püspök vezetésével memorandumot dolgozott ki és azt eljuttatta a nagyhatalmak 1946. május 7-én béketárgyalásokra összeülő képviselőihez. E tervezet [[Erdély]] határainak az etnikai összetételt alapul vevő kialakításáról szólt. <ref>Úgy határoztak, hogy a béketárgyalások alkalmával az erdélyiek ügyének képviseletére dr. [[Teleki Géza (geográfus)|Teleki Géza]], magyarországi egyetemi tanárt kérik fel. A memorandumot Erdély magyarságának óriási többségét képviselő öt intézmény vezetője írta alá. Az aláírók: [[Márton Áron]], Erdély római katolikus püspöke, [[Vásárhelyi János]], Erdély református püspöke, Dr. [[Szász Pál]], az Erdélyi Gazdasági Egyesület elnöke, [[Korparich Ede]], a Romániai Magyar Fogyasztási Szövetkezetek elnöke, [[Lakatos István]], a Romániai Magyar Hitel- és Gazdasági Szövetkezetek elnöke. [http://www.geocities.com/hfkhunsor/hunsor/erdmagyarok18utan.htm Az erdélyi magyarok politikai helyzete 1918 után Hunsor összeállítás, december 29-én 2000.]</ref>
 
A román állam 1945 nyarán Kolozsváron új magyar egyetemet szervezett, amely 1959-ig tartotta meg önállóságát. Buza László magyar állampolgársága miatt az 1945. december 11-től immár [[Bolyai János]] nevét viselő tudományegyetem vezetéséből kikerült, tanított, és mint korábban, sokat publikált az egyetemmel együttműködő, (1940-1950-ig fennállott, s 1945-ben az egyetemhez csatolt) Erdélyi Tudományos Intézet (ETI) és az [[Erdélyi Múzeum-Egyesület]] (EME) kiadványaiban. A [[Babeş–Bolyai Tudományegyetem|Bolyai Tudományegyetem]] 1946-1947-ben elindított Szabadegyetemén is tartott előadásokat. 1947-1949 között a magyar állampolgárságú professzoroknak el kellett hagyniuk [[Kolozsvár]]t, mert szerződésüket a román minisztérium nem hosszabbította meg. Buza László Szegedre visszatérve, 1948-1966-ig, nyugdíjazásáig a [[Szegedi Tudományegyetem]]en a nemzetközi jog tanszékvezető egyetemi tanára volt. A [[Magyar Jogász Szövetség]]nek 1959–1965 között, az Állami és Jogtudományi Bizottságnak 1960–1964 között töltötte be az elnöki tisztét.
*''A deliktum fogalma a nemzetközi jogban,'' Kolozsvár, 1942. 46 oldal
*A Szocialista Szovjet Köztársaságok Uniója mint összetett állam. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1945. 18 oldal /Erdélyi tudományos füzetek 191./
*''Nemzetiszocializmus Németországban.'' (Betiltva 1945. februárban). <ref>Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. februári rendelete. [http://betiltva.com/new/tovabbi-olvasmanyok/tiltott-konyvek Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. februári rendelete]</ref>
*''Új nemzetközi jogi elvek az egyesült nemzetek san-franciscoi alapokmányában.'' Kolozsvár, Kiad. az Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1946. 26 oldal /Erdélyi tudományos füzetek/
*''A dekalogos ([[Tízparancsolat]]) és a nemzetközi jog.'' Kolozsvár, Egyetem, 1947. Kolozsvár, Jordáky Ny. 32 oldal /Jog- és közgazdaságtudományi értekezések/
*A többség kisebbségekből áll. Gereben Ágnes, Kardos Krisztina, Nemes Dénes: A pozitív diszkrimináció elmélete és gyakorlata. Budapest, 1996, Minoritás Alapítvány. 186 oldal. /Minoritás könyvek 3./
*[http://www.ajk.elte.hu/Tanszekek/Majt/Magyar%20JogtorteNET/ Magyar jogtörténet]
 
 
{{DEFAULTSORT:Buza Laszlo}}
247 461

szerkesztés