„Sulinet Digitális Tudásbázis” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
Az SDT rendszerben a digitális tananyag tartalmi elemei és a hozzájuk tartozó meta adatok (leíró információk) egy sajátos struktúrában kerülnek tárolásra.
A '''tananyagelemek''' az SDT tananyagok építőkövei. Ezek az egyes tantárgyak anyagában található, elemi, újrafelhasználható tartalmak, melyek önálló jelentéssel bírnak. A tananyagelemek más összefüggésben, esetleg más tantárgy keretében is felhasználható legkisebb tartalmi objektumok (pl. fotók, hangok, filmrészletek, szövegelemek, szimulációk, mozgóképek stb.).
Az SDT egyik alapvető célkitűzése a tananyagok átalakíthatósága, újrafelhasználása, így ezek a tartalmak bármilyen más tantárgy, témakör építőelemei lehetnek. A tananyagelemek tartalmukban zárt egészet alkotnak, és a tananyagfejlesztés egyik fontos kritériuma, hogy más összefüggésben se veszítsék el jelentésüket, és illeszthetők legyenek más tananyagelemekhez bármilyen helyzetben.
 
A digitális tananyagok tehát nem összefüggő multimédiás tartalmak formájában kerülnek a keretrendszerbe, hanem elemi egységek szervezett halmazaként. A tananyagelemekből az SDT rendszerben különböző, összetett objektumokat lehet építeni. Ezek a '''tananyagegység'''ek. Ezek közé tartoznak többek között a témák, foglalkozások, a gyűjtemények és a tevékenységek (pl. kísérletek, feladatok) is. A tananyagegységek összetett szakmai tartalommal bíró, valamilyen pedagógiai célt megvalósító tartalmak, melyek igyekeznek az [[IKT]]-alapú pedagógiai lehetőségeit minél inkább kihasználni.
 
 
== Történet ==
 
A [[Sulinet Expressz Program]], mely ''2002''-ben, a [[Sulinet Program]] új fázisaként indult útjára, egyik legfontosabb célkitűzése a digitális pedagógia szakmai, módszertani és tartalmi támogatása. Ennek egyik fontos pilléreként kezdődött el számos pedagógiai és informatikai szakember bevonásával a '''Sulinet Digitális Tudásbázis''' fejlesztése ''2002''-ben.
Az SDT a ''2004/2005''-ös tanév elején indult útjára a 7-12. osztályos földrajz és történelem tananyagokkal. A következő tanévben (''2005/2006'') jelent meg az SDT rendszerben az összes közismereti tantárgy 7-12. évfolyamos digitális tananyaga.
32

szerkesztés