„Folyamatos írás” változatai közötti eltérés

magyar nyelvre vonatkozó rész átemelve az Egybeírás (magyar nyelv) cikkbe
(magyar nyelvre vonatkozó rész átemelve az Egybeírás (magyar nyelv) cikkbe)
:''A magyar nyelvben való egybeírásról l. az [[egybeírás (magyar nyelv)]] szócikket.''
 
Az '''egybeírás''' a szavak [[szóköz]] vagy más tagolójel nélküli írása, amelynek az egyes nyelvek [[helyesírás]]ában fontos szerepe, önálló jelentése lehet.
 
A jelentés megváltozásának, a fogalmak önállósulásának több fajtája van, s ezek közül nem mindet írjuk egybe. A szólások, közmondások is önállósultak ugyan, mert elkülönültek az elemeik szó szerinti jelentésétől (pl. ''csütörtököt mond'': nem 'a pénteket megelőző napot említi', hanem 'tönkremegy'), ám ezeknél megmarad a különírás.
 
Az egybeírható szavak hossza, az egybeírás szabályai igen eltérőek lehet a nyelvekben: az [[angol nyelv|angolban]] rendszerint csak a rövid elemekből álló összetételeket írják egybe (s azokat se mindig), [[német nyelv|németül]] viszont magyar szemmel nézve szokatlanulmeglehetősen hosszú fogalmakat is egybeírnak. Az egyes nyelvek különbségére jellemző, hogy egyazon fogalmat angolul vagy franciául több szóban írnak, míg németül vagy magyarul ugyanezeket sokszor egybeírják.
 
:Lásd még [[szóösszetétel]].
 
==Egybeírás a magyar nyelvben==
{{helyesírás}}
A [[magyar nyelv|magyarban]] az egybeírás általában azt jelöli, hogy szavak bizonyos együttese nem szókapcsolat, hanem ''szóösszetétel.'' Más szóval: a szókapcsolatokat különírással, a szóösszetételeket egybeírással jelöljük. (Ez alól a gyakorlatban akadnak néha kivételek.)
 
Az egybeírást bizonyos okokból néha [[Kötőjel (magyar helyesírás)|kötőjel]] helyettesíti (l. ott), de nyelvileg a kötőjeles írás is egybeírásnak számít.
 
Az igekötőt, ha közvetlenül az ige előtt áll, egybeírjuk az igével, pl.
*''fölmegy''
 
A főnevesült kapcsolatokat szintén egybeírjuk:
*''ennivaló, látnivaló''
*''csúszómászó, szántóvető''
 
==Mellérendelő összetételeknél==
 
A mellérendelő összetételek közül egybeírjuk azokat, amelyek oly mértékben összefortak, hogy csak a szó végén ragozódnak, pl.
*''rúgkapál, hírneves, icipici''
 
==Alárendelő összetételeknél==
Az egybeírásnak az alárendelő összetételeknél négy oka lehet:
*jelentésváltozás,
*ragelhagyás,
*hagyomány (l. lent),
*jelentéstömörítő kapcsolatok.
 
===Jelentésváltozás===
Jelentésváltozás esetén a szavak együttes jelentése más, mint tagjaik jelentésének összege. A jelentésváltozás tényét mindig egybeírás jelöli.
Raggal nem jelölhető összetételek
*alanyos, pl. ''agyafúrt'' ('ravasz')
*minőségjelzős, pl. ''gyorsvonat'' ('vonatfajta')
*mennyiségjelzős, pl. ''hatökör'' ('buta')
Raggal jelölhető összetételek:
*tárgyas, pl. ''jótáll'' ('szavatol')
*határozós, pl. ''napraforgó'' ('növény')
*birtokos jelzős, pl. ''barátfüle'' ('tésztaféle')
 
===Ragelhagyás===
A ragelhagyás azt jelöli, ha két szót azért írunk egybe, mert a köztük lévő viszonyt jelölő rag elmarad, pl. ''fát vágó'' (''t'' elmarad) > ''favágó.'' Ez a fajta értelemszerűen csak a raggal jelölhető összetételeknél lehetséges:
*tárgyas: ''kéményseprő'' (= kémény'''t''' seprő)
*határozós: ''áldozatkész'' (= áldozat'''ra''' kész)
*birtokos jelzős: ''ablaküveg'' (= az ablak üveg'''e''')
 
===Jelentéstömörítés===
Egyes szókapcsolatok tagjainak viszonyát csak több szó betoldásával lehet kifejteni, tömörítve fejeznek ki jelentést, pl.:
*''motorcsónak, hófehér''
 
==Hagyományos (kivételes) esetek==
===Atipikus egybeírás===
A raggal nem jelölhető alárendelő összetételeket néha a hagyomány miatt egybeírjuk:
*alanyos: ''szúette''
*tárgyas: ''jótett''
Bizonyos szavaknál ez a raggal jelölhető alárendelő összetételeknél is előfordul:
*határozós: ''bérbeadás''
*birtokos jelzős: ''napkelte''
 
Hagyományosan az alábbi összetételeket is egybeírjuk, ha csupán kéttagúak:
*anyagnévi jelzős: ''faasztal''
*számnévi jelzős: ''kétéves, ötnapos''
 
Előfordul, hogy az egyik hagyomány gátat vet a másiknak: a fenti szabály alapján egybe kéne írni, de valójában különíródnak az alábbiak: ''hány (éves), pár (napos), egész (napos).''
 
===Atipikus különírás===
Bizonyos esetekben a fentiek által indokolt összetételeket sem írjuk egybe. Ezekre az esetekre alszabályok vonatkoznak, pl.:
*''fel-le járkál''
 
Azokat az összetételeket, melyeket különírunk, l. a [[különírt összetételtípusok listája]] szócikkben.
 
{{csonk-dátum|csonk-nyelv|2006 márciusából}}
 
[[Kategória:Nyelvészet]]
[[Kategória:Magyar helyesírás]]