„Indig Ottó László” változatai közötti eltérés

a
helyesírás
(/* Életútja)
a (helyesírás)
 
==Életútja<ref>Indig Ottó:Emlék ma már.... Egy váradi életkrónika, Literátor könyvkiadó, 2004; </ref>==
A középiskolatközépiskolát Nagyváradon végezte, diplomát szerzett magyar nyelvű irodalmi szakon a BábesBabes Bolyai Egyetemen (1960), majd doktori diplomatdiplomát 1975-ben. A Nagyváradi Állami BábszinházBábszínház irodalmi titkára volt 1961-1962 között, majd Szalárdon (Bihar megye)tanitotttanított, 1961–1982 között a Nagyváradi az 1. Számú Általános Iskolában és 1990-tól a Nagyváradi Történelem-Filológia Liceumban tanitotttanított. 1990 óta főmunkatársként kőzreműködőttközreműködött a Kelet – Nyugat irodalmi lapnál, 1992 – ben a Bihari Naplónál, 1993–ban az Erdélyi Naplónál. 1993-tól a Sulyok István Főiskola tanára volt.Nagyváradi Ady Társaság elnőke volt.
Nagybátya, Indig Ottó (Brassó, 1890. nov. 18.–Bellinzona, Svájc, 1969. máj. 22.) színműíró és újságíró, a Szabad Európa rádió munkatársaként működött és barátságuk befolyásolta karierjétkarrierjét.
Évtizedek során aktivanaktívan követte Nagyvárad kulturális életét, sajtóban tükrözve a képzőmüvészetképzőművészet eseményeit is.Baráti kapcsolatba volt több kortárs festővel, komoly gyüjteménytgyűjteményt kialakitvakialakítva, melynek javarészétjava részét a XX. századi magyar festészet képezi, különös hangsúlyalhangsúllyal a nagybányai festõtelepfestőtelep több nemzedékére. A Nagyváradi Dávid Galéria (1992) és később 2002-ben az Empire Galéria alapítojaalapítója.
 
==Megjelent kötetei<ref>Indig Ottó:Emlék ma már.... Egy váradi életkrónika, Literátor könyvkiadó, 2004; </ref>==
*A nagyváradi újságírás története. Oradea, Bihari Napló kiadó Nagyvárad, 1999;
*Kemény szavak kövével. Nagyvárad, Convex Kiadó, 2001. (Ady Endre nagyváradi éveiről);
*Váradi szinháztörténetiszínháztörténeti jelenetek, Nagyváradi Ady Társaság könyvkiadója, 2004;
*Emlék ma már.... Egy váradi életkrónika (autóbiográfiaautobiográfia), Literátor könyvkiadó, 2004;
*Tolnay.Europrint Könyvkiadó, Nagyvárad, 2005; - Tolnay Tibor (1932-2009) Nagyváradi festőművész munkásságáról
A váradi sajtó irodalmi anyaga ( 1870 - 1914 ) c. doktori disszertációjának I-V. kötete gépiratban a Babes-Bolyai Tudományegyetemen; a budapesti Országos Széchenyi Könyvtárban, a Petőfi Irodalmi Múzeumban és a debreceni Csokonai Könyvtárban található. A disszertáció tartalmi kivonata a Babes-Bolyai Tudományegyetem kiadásában jelent meg.
 
Válogatta, sajtó alá rendezte és bevezető tanulmányát irtaírta Horváth Imre BetükreBetűkre bizombízom ciműcímű verseskönyvének ( Dacia Kiadó, Kolozsvár, 1982 );
Előszavát irtaírta Serge Grandvaux A francia élet krónikája ciműcímű kőteténekkötetének mely Indig Pál forditásábanfordításában jelent meg ( Analog Kiadó, Nagyvárad, 1995 ).
Százéves a Napló.Jubileumi album társszerzője Szántó Sándor, Szűcs László és Králik Lorandal:( Bihari Napló Kiadó, Nagyvárad, 1998.)
A nagyváradi szinjátszásszínjátszás 1840 - 1870 között c. tanulmánynak ( 24 - 53 o.) szerzője, mely megjelent az 1848 üzenete cimű kötetben,a Magyarság az ezredvégen sorozatában, az Erdélyi Népfőiskolai CollégiumCollegium kiadásában ( Nagyvárad, 1999 )
Szerkesztette ( Mihálka Zoltánnal ) a Sanctus Ladislau rex. Kalendarium. Varadinum 1192 - 1992 c. kiadványt.
Literatus Kiadó, Nagyvárad, 1992.