„Ríbaddi” változatai közötti eltérés

3 166 bájt hozzáadva ,  12 évvel ezelőtt
EA#74
a (linkjav)
(EA#74)
Ríbaddi leveleiben gyakran panaszkodik és a fáraó közbenjárását kéri. Az EA 105 jelű levélben arra kéri Ehnatont, segítsen neki abban a vitában, melybe [[Berütosz]] uralkodójával keveredett, aki elfogott kér bübloszi kereskedőhajót. Az EA 122 levélben az egyiptomi [[Pahura|Pahurára]] panaszkodik, aki megölt pár bübloszi zsoldost és foglyul ejtette Ríbaddi három emberét.
 
Hosszú ideig tartó viszály állt fenn Ríbaddi és [[Amurru (királyság)|Amurru]] királya, [[Abdiasirta]] között (Amurru valószínűleg a mai Délkelet-Libanon és Délnyugat-Szíria területén helyezkedett el). Amurru királya zsoldosokat bérelt a [[habiru]]k, a [[Sardana|sardanák]] és más harcos törzsek tagjai közül. Az EA[[Az Amarna-levelek listája|EA]]#81 levélben Ríbaddi azzal yganúsítjagyanúsítja Amurru királyát, hogy lázítja ellene az alattvalóit, és egyiptomi beavatkozást kér. Azt is megemlíti levelében, hogy Abdiasirta meg akarta öletni.<ref>[[William L. Moran]]: ''The Amarna Letters'' (Johns Hopkins University Press, 2002.) p.150</ref>
 
Ríbaddi arra kérte Ehnatont, küldjön egyiptomi íjászokat, akik megvédik az amurruiaktól és saját lázongó népétől. [[Szimirra|Zemart]], a korábban bübloszi fennhatóság alatt álló várost Abdiasirta elfoglalta (EA #84). Nem sokkal később az egyiptomi követet visszahívták [[Kánaán]]ból, így többé már a látszata sem állt fenn annak, hogy Ríbaddi Egyiptom támogatását élvezi. Segítségkérő leveleire Ehnaton többnyire nem válaszolt (EA #107), egy esetben nemtetszését fejezte ki a folytonos panaszkodás felett (EA #117).<ref>Moran, op. cit., p.193</ref> Az EA #101-es levél tanúsága szerint Abdiasirtát megölték, a trónon fia, [[Aziru]] követte, aki folytatta apja Büblosz-ellenes politikáját. Ríbaddi innentől kezdve őrá panaszkodik.<ref>Moran, op. cit., pp.176,183</ref>
 
[[Kép:Amarnamap.png|bélyegkép|jobbra|300px|Az [[ókori Közel-Kelet]] térképe az Amarna-korban, a korszak nagy birodalmaival: Egyiptom (zöld), [[Hatti]] (sárga), a [[babilon]]i kassú királyság (lila), Asszíria (szürke) és [[Mittani]] (piros). Világosabb színek jelzik a nyílt hatalmat a terület felett, a sötétebbek a befolyást. Narancssárgával az akháj-mükénéi civilizáció.]]
 
Az EA #89 levélben Ríbaddi beszámol róla, hogy a szomszédos [[Türosz]]ban egy államcsíny során családjával együtt megölték az uralkodót, aki a rokona volt. Ríbaddi húga és lányai, akiket a király Türoszba küldött, hogy biztonságban legyenek, valószínűleg szintén meghaltak.<ref>Moran, op. cit., p.162</ref> Arról is tudósít, hogy a [[Hatti|hettiták]] egyiptomi fennhatóság alatt álló területeket támadtak meg Szíriában, és felégették a földeket (EA #126).
 
Ríbaddi kénytelen volt országából Berütoszba menekülni, ahol [[Ammunira]] király menedkéet ajánlott neki. Az EA 75 levélben beszámol a politikai helyzetről, közte arról, hogy a hettiták mind elfoglalták [[Mitanni]] vazallus államait.<ref>Moran, op. cit., EA 75 p.145</ref> Az idős király ezután több levelében is beszámolt a fáraónak a föníciai és szíriai zavargásokról, melyeket Aziru szított (pl. EA 137).
 
Ríbaddit végül száműzte öccse, [[Ilirabih]], aki megszerezte magának a tróónt, míg bátyja Berütoszban volt. Nem sokkal ezután megölték, feltehetőleg Aziru parancsára.<ref>Trevor Bryce: ''The Kingdom of the Hittites'' (Clarendon Press, 1998) p.186</ref> Ezt említi Ehnatonnak egy Aziruhoz írt levele, az EA 162.<ref>Moran, The Amarna Letters, op. cit., p.xxvi</ref>
 
== EA#74 ==
„<sup>''(1)''</sup> Rībaddi mondja urának, az országok királyának, a nagy királynak, a harc urának. [[Büblosz|Gubla]] Bēlitje adjon erőt a királynak, az én uramnak. Uram, az én Napom lábához <sup>''(5)''</sup> hétszer (és) hétszer leborultam. Tudja meg a király, az úr, hogy Gubla, a király igaz szolgálója, a (király) apáinak napjaiban jó (helyzetben) volt. Most azonban, íme, a király kiejtette hűséges városát <sup>''(10)''</sup> a kezéből. Nézze meg a király apái házának tábláit, vajon nem igaz szolga-e az az ember, aki Gubla városában van. Ne vonakodj a te szolgáidtól! Mert a [[Apiruk|ḫabiru]] katonák ellenségessége erősebb nálam, és <sup>''(15)''</sup> országod istenei (...) Fiaink és leányaink valamennyien, mivelünk együtt, Iarimuta országába vették be magukat, hogy életüket mentsük. Földem olyan asszonyra hasonlít, akinek nincsen férje, mert nincs, aki megművelje. Összes városom, amelyek <sup>''(20)''</sup> a hegyekben és a tenger partján vannak, a ḫabiru katonákkal működnek együtt. (Csupán) Gubla, két várossal maradt meg nekem. És most íme, [[Abdiasirta|Abdiaširta]] elvette magának Šigata várost, <sup>''(25)''</sup> és Ammia város lakosságának azt mondta: »Öljétek meg elöljáróitokat, és olyanok lesztek, mint mi, és nyugodtan lesztek.« És azok a szavai szerint cselekedtek, és olyanok, mint a ḫabiruk. És most íme, <sup>''(30)''</sup> Abdiaširta írt a katonáknak: »Bīt-Ninurtában gyűljetek körém! És megrohanjuk Gubla várost.« Ha nincs valaki, aki kiment engem az ellenség kezéből, akkor leverik a kormányzóságot az <sup>''(35)''</sup> az országokban, és minden ország a ḫabirukkal fog együttműködni. Tétessék igazság valamennyi országgal! Fia(ink) és leánya(ink) nyerjenek nyugalmat örökre! De ha még a király is kivonulna, <sup>''(40)''</sup> az ellensége lenne mindegyik ország. Így végeztek ők egymás között, és ily módon nagyon-nagyon félek, hogy nincs senki, aki megmentene engem <sup>''(45)''</sup> az ő kezükből. Mint a madarak, amelyek hálóba vannak fogva, olyan vagyok én Gubla városában. Miért vonakodsz országod irányában? Íme én így írtam a palotának, <sup>''(50)''</sup> de nem hallgattad meg szavaimat. Íme, Amanappa nálad tartózkodik. Kérdezd meg őt. Ő ismeri és látta a szükséget, amely rajtam van. Hallgassa hát meg a király szolgája szavait! És adjon élelmet szolgájának, <sup>''(55)''</sup> és tartsa életben szolgáját, és én őrizni fogom hűséges városát, amíg Bēlitünk, a mi isteneink (...) és országunkra vetik pillantásukat. És a király bárcsak gondolna országára! Szerezz nyugalmat országodnak! Bár helyesnek tartaná <sup>''(60)''</sup> a király, az én uram, és elküldené egy emberét, aki itt maradna, én pedig a király, az én uram elé mennék. Jónak tartod ezt velem szemben? Mit csináljak én egymagamban? Íme így töprengek nappal <sup>''(65)''</sup> és éjszaka.”<ref>Közli: ''ÓKTCh'', 245. old. Komoróczy Géza fordítása</ref>
 
==Hivatkozások==
 
==Források==
*{{ÓKTCh}}
*Baikie, James. ''The Amarna Age: A Study of the Crisis of the Ancient World.'' University Press of the Pacific, 2004.
*Cohen, Raymond and Raymond Westbrook (eds.). ''Amarna Diplomacy: The Beginnings of International Relations.'' Johns Hopkins University Press, 2002.