Főmenü megnyitása

Módosítások

a
Bot: következő hozzáadása: sh:Karnak; kozmetikai változtatások
Az építkezés legalább 30 [[fáraó]] uralkodásához köthető, a [[Középbirodalomtól]] egészen a görög-római korig. Az ókorban ''Ipet szut''nak („kiválasztott hely”) hívták, és Egyiptom [[Egyiptomi Újbirodalom|újbirodalmi]] fővárosa, [[Théba]] mellett állt. Mai nevét al-Karnak faluról kapta, amely mellette található. A templom területe kétszerese a faluénak, ezért általában a templomot, nem pedig a falut értik Karnak alatt. A templomegyüttes a [[Nílus]] jobb partján áll (attól 500 m-re), kb. 2,5 km-nyire északra a [[luxori templom]]tól. Közöttük a környék teljesen beépült.
 
== Ámon-Ré templomkörzete ==
[[KépFájl:Ámon templomkörzete, Karnak.png|300px|thumb|Ámon templomkörzete]]
=== Ámon-Ré temploma ===
Ámon-Ré hatalmas temploma két tengely mentén épült fel az isten szentélykörzetében. Eredeti magja a kelet-nyugati tengely közepén épült egy szent dombon, ebből az irányból terjedt a templomot egykor a Nílussal összekötő csatorna rakpartja felé, ahonnan mai főbejárata nyílik (ezt [[II. Ramszesz]] építtette), illetve dél felé, ahol Mut szentélykörzete található. A bejárattól jobbra [[Hakórisz]] kápolnája áll, az első [[pülón]]ig kosfejű [[szfinx]]ekkel szegélyezett út vezet, a szfinxek a király szobrát tartják mancsuk közt. A templomnak összesen tíz pülónja van, a kelet-nyugati tengelyen összesen hat, míg az észak-déli tengelyen, mely a 3. és 4. pülónok közt csatlakozik a főtengelyhez, további négy. A templom az évszázadok alatt nagyrészt belülről kifelé bővült, a legrégebbi, ma is álló építmények a [[XVIII. dinasztia]] idején, [[I. Thotmesz]] által emeltetett 4. és 5. pülónok (i. e. 15. század eleje), de [[III. Thotmesz]] ezeknél beljebb is épített egy pülónt, a hatodikat. A legkülső, 1. pülónt a [[XXX. dinasztia]]beli [[Nektanebosz]] építtette az i. e. 4. században.<ref>Wilkinson, op.cit., pp.155-158</ref>
 
A templom ma álló legrégebbi részei az I. Thotmesz idején épült 4. és 5. pülón, valamint a kettő közti, egykor oszlopos tér, de itt is vannak későbbi kiegészítések, például [[Hatsepszut]] két gránitobeliszkje, melyek egyike még mindig áll. A hatodik pülónból, amelyet I. Thotmesz unokája, III. Thotmesz építtetett, kevés maradt fenn, de még látszik az általa meghódított déli, illetve északi népek listája a déli és az északi falon.<ref name="W158">Wilkinson, op.cit., p.158</ref>
A templombelső ma megfigyelhető legkorábbi részei Hatsepszut és III. Thotmesz korabeliek, a többi rész későbbi építmény. A hatodik pülónt követő udvarban két hatalmas gránitoszlop áll, északi és déli oldalukon Alsó-, valamint Felső-Egyiptom jelképes virágai. Az udvar északi oldalában [[Ámon]] és [[Amaunet]] szobrai állnak, melyek [[Tutanhamon]] idejéből származnak, az udvart követő gránit bárkaszentély pedig a [[III. Alexandrosz makedón király|Nagy Sándort]] követő [[Philipposz Arrhedaiosz]] építtette, feltehetőleg III. Thotmesz korabeli építmény helyén. A szentély körüli homokkő helyiségek Hatsepszut korabeliek, de némelyiket III. Thotmesz díszíttette hadjáratai képeivel és a templomnak adott ajándékok képével, közte a két obeliszkéval.<ref name="W158-9">Wilkinson, op.cit., pp.158-159</ref>
 
[[KépFájl:Parvis Karnak.jpg|thumb|450px|Ámon-Ré templomának előudvara]]
Emögött található egy nyitott központi udvar, azon a helyen, ahol feltehetőleg a templom legkorábbi része állt. Ezek a [[Egyiptomi Középbirodalom|Középbirodalom]] korából származó szentélymaradványok, amelyek minden valószínűség szerint a [[második átmeneti kor]]ban is tovább épültek.<ref>[http://weekly.ahram.org.eg/2005/747/he1.htm More secrets from Karnak. Al-Ahram Weekly 16-22 June, 2005]</ref> Itt alakították ki a szentélyt, amelyet még az ókorban széthordtak építőanyagnak, így nem sok maradt belőle. A központi udvar mögött III. Thotmesz elég jó állapotban fennmaradt ünnepi temploma áll, amelyet a fáraó saját maga istenítése és őskultusza ápolása céljából emelt. A Thotmesztől „A legragyogóbb emlékmű” nevet nyert templomnak a délnyugati sarkában található bejáratát egykor a király két szobra fogta közre. A bejárat egy előcsarnokba vezet, amelyből jobbra raktárak és más helyiségek nyílnak, balra pedig egy oszlopcsarnok. A csarnok tetejét körben négyszögletes oszlopok tartják, középen pedig sátorrudakra emlékeztető oszlopok, mellyel a nagy harcos fáraó feltehetőleg katonai sátrakat kívánt utánozni. A templomban Ámonnak, [[Szokarisz]]nak és a fáraó őseinek is van szentélye, a kopt keresztények pedig templomként használták egy időben az épületet, így az oszlopokon helyenként glóriás ikonok láthatóak. A templom egy előterét „Botanikus kert” néven ismerik, mert falai azokat az egzotikus növényeket és állatokat ábrázolják, melyekkel Thotmesz találkozott hadjáratai során.<ref name="W158-9" /> Itt volt eredetileg a [[karnaki királylista]].
 
A 4. pülón előtti térben válik el a templom főtengelyétől az észak-déli, Mut szentélykörzete felé tartó tengely, melyen – bentről kifelé haladva – a hetedik, nyolcadik, kilencedik és tizedik pülón található. A hetedik pülónt III. Thotmesz építtette, de oldalfalait csak [[Merenptah]] idején fejezték be.<ref name="W161">Wilkinson, op.cit., p.161</ref> A hetedik pülón és a főtengely közti udvarban találtak rá [[1904]]-ben arra a rejtekhelyre, az ún. [[karnaki rejtekhely]]re, melyből kb. 20&nbsp;000 szobor és sztélé került elő. A nyolcadik pülónt Hatsepszut építtette.<ref name="W161" /> III. Thotmesz unokája, [[IV. Thotmesz]] visszaállíttatta a templom főtengelyének a kelet-nyugati tengelyt, ezzel az észak-déli tengely veszített fontosságából,<ref>{{IanShaw}}, p.272</ref> bár még építtettek hozzá pülónokat: a kilencediket és a tizediket [[Horemheb]] idején; ezek falába illeszkedik egy korábbi épület, [[II. Amenhotep]] [[Szed-ünnep|jubileumi]] temploma. Ez eredetileg a nyolcadik pülón előtt állhatott, a két újabb pülón építésekor Horemheb valószínűleg lebonttatta, hogy távolabb építse fel. Horemheb a két pülón építésekor nagyrészt [[Ehnaton]] lebontott karnaki templomából, a [[Gempaaton]]ból használt fel építőanyagot. A tizedik pülón előtt két hatalmas szobor áll, amelyek minden bizonnyal Horemhebet ábrázolják.<ref name="W161" />
 
[[KépFájl:KarnakColumn.jpg|thumb|180px|right|A nagy oszlopcsarnok egy oszlopa]]
IV. Thotmesz fia, [[III. Amenhotep]] építtette a kelet-nyugati tengelyen a 4. és 5. pülónok elé a 3. pülónt. Ebben számos újrafelhasznált kőtömböt találtak, amelyekből a szabadtéri múzeumban rekonstruálták az eredeti műemlékeket.<ref name="W158" /> Ez elé építtette a templom hatalmas oszlopcsarnokát, amelyben 134 papiruszoszlop áll, a 12 középső oszlop 22 m magas, a többi pedig kb. 15 m. A csarnok papiruszmocsarat jelképezett; oszlopai eredetileg tetőt tartottak. Köztük királyok és istenek szobrai álltak. Bár a csarnok építését még III. Amenhotep kezdte meg, díszítését már a következő dinasztia uralkodói, [[I. Széthi]] és fia, [[II. Ramszesz]] fejezték be. Ramszesz a csarnok külső falára csatajeleneteket vésetett (köztük a [[kádesi csata]] ábrázolását). Az oszlopcsarnok előtt állt 2. pülón, amelyet Horemheb idején kezdtek meg, de csak I. Széthi idején fejeztek be. A pülónból Ehnaton egy templomának építőkövei kerültek elő. Ez előtt II. Ramszesz két hatalmas lépő szobra állt, amelyek mára szinte teljesen elpusztultak. Velük szemben szintén Ramszesz egyik állószobra állt, lábainál legidősebb lánya, [[Bintanath]] kisebb szobrával. Ezt a Ramszesz-szobrot később több fáraó is elbitorolta.<ref>Wilkinson, op.cit., pp.157-158</ref>
 
A főtengely első két pülónja közti udvar 84,12&times;9912×99,4 méter területű, mai formáját közel 1000 év alatt nyerte el, a XVIII. dinasztia uralmának végétől a ptolemaida korig. Kétoldalt [[I. Sesonk]] oszlopos folyosója húzódik.<ref name="Fox">[http://www.touregypt.net/featurestories/karnak1.htm Jim Fox: ''The Approach to the Temple of Amun at Karnak in Egypt'']</ref> Az udvaron [[Taharka]] pavilonjának romjai láthatók. Ez az épület (melyet később [[II. Pszammetik]] kisajátított, a Ptolemaioszok pedig helyreállítottak) tíz oszlopból állt, melyeket alacsony fal kötött össze, felül nyitott volt; feltehetőleg különleges funkciót töltött be, talán a „Nappal való egyesülést” szolgálta.<ref name="W156">Wilkinson, op.cit., p.156</ref>
 
Az udvarban áll még egy [[II. Széthi]] által emeltetett bárkakápolna, mely a thébai háromság tiszteletére épült, ókori neve ''Széthi-Merneptah palotája Ámon templomában'' volt. Vele szemben Tutanhamon egy szfinxe található. Az udvarban ezen kívül több másik szfinx is van, ezek eredetileg a templomhoz vezető felvonulási úton álltak, mielőtt ezt az első udvart kialakították. Az udvarból nyílik továbbá [[III. Ramszesz]]nek egy temploma, mely a fáraó halotti templomának kicsinyített mása.<ref name="W156" />
Az első udvarból nyílik a szabadtéri múzeum, ahol kisebb, lebontott építményeket rekonstruáltak, többek közt [[I. Szenuszert]] mészkőkápolnáját, [[I. Amenhotep]] és II. Amenhotep szentélyeit, valamint Hatsepszut ún. vörös kápolnáját.<ref name="W156" />
 
[[KépFájl:S F-E-CAMERON 2006-10-EGYPT-KARNAK-0002.JPG|180px|thumb|Az első pülón nyugat felől nézve]]
Az első, legújabb pülón, melyet valószínűleg Nektanebosz épített, kb. 40 méter magas lehetett, tulajdonképpen befejezetlenül maradt. Ma az északi pülón 21,7 m, a déli 31,65 m magas, a kapu 19,36 méter magas, belső vastagsága 7,4 m.<ref name="Fox"/> A magasban látható még rajta egy felirat, amelyet [[Napóleon]] expedíciója hagyott.<ref>Wilkinson, op.cit., p.155</ref> Nektanebó építtette a templom hátsó kapuzatát is III. Thotmesz temploma mögött (melynek hátsó fala elpusztult, így itt ki lehet menni a falhoz épített kis szentélyfülkékhez, ahol az ókorban a köznép – akik magába a templomba nem mehettek be, csak a szentélykörzetbe – fordulhatott az istenekhez). Ezen túl található a csaknem 20 méter magas hátsó bejárat. Itt áll az [[IV. Oszorkon]] által emeltetett kis templom, mely [[Ozirisz]]-Hekadzset („Ozirisz, az Örökkévalóság Ura”) tiszteletére épült; valamint több kisebb szentély.<ref name="W158-9" />
 
=== III. Ramszesz temploma ===
[[III. Ramszesz]]nek az Ámon-Ré-templom nagy előudvarából jobbra nyíló temploma valójában a király [[Medinet Habu]]-i [[III. Ramszesz halotti temploma|halotti templomának]] kicsinyített mása. Ennek megfelelően első udvarát a fáraót Oziriszként ábrázoló szobrok veszik körül. Beljebb oszlopcsarnok, illetve a thébai hármasság tiszteletére emelt szentély látható.
 
A templom bejáratától keletre nyílik a szent kerületből az ún. [[bubasztisz]]i kapu. Ezen át lehet kijutni az előudvarból az Ámon-Ré-templom déli külső falához, amelyen a foglyokra lesújtó [[I. Sesonk]] fáraó látható, akit a [[Biblia]] is megemlít.<ref name="W156" />
 
=== Honszu temploma ===
[[KépFájl:Karnak Khonsou 080508.jpg|260px|thumb|Honszu templomának oszlopai]]
Ámon körzetén belül temploma áll a thébai hármasság harmadik tagjának, Ámon és Mut fiának, [[Honszu]] holdistennek is. A templom az újbirodalmi templomépítészet kicsi, de tökéletes példája.<ref name="W163">Wilkinson, op.cit., p.163</ref> Építését [[III. Ramszesz]] idején kezdték meg az építését, egy korábbi templom helyén; ennek a templomnak az építését említi a [[Harris Papirusz]] – ''„Lakhelyet építtettem fiadnak, Honszunak Thébában, jó minőségű homokkőből, vörös kavicsos homokkőből és fekete kőből ([[gránit]]). Ajtófélfáit és ajtajait arannyal és elektrumberakással díszítettem, hogy olyan legyen, mint az ég horizontja.”'' III. Ramszesz [[kártus]]a csak a bárkaszentély mögötti négyoszlopos csarnokból nyíló hét kápolnában jelenik meg, ezek a templom legkorábbi részei. A templomot később többen bővítették, [[IV. Ramszesz]] és [[XI. Ramszesz]], valamint a már fáraói hatalommal bíró főpapok, [[I. Pinodzsem]] és [[Herihór]] nevei tűnnek fel rajta.<ref name="Khonsu">[http://touregypt.net/featurestories/khonsutemple.htm Jim Fox: ''The Khonsu Temple at Karnak'']</ref> Díszítése nagyrészt ramesszida és ptolemaida kori.<ref name="W163"/>
 
A bejárata szfinxekkel szegélyezett útról nyílik. A pülón 34,5 méter széles, 7 m vastag és 18 m magas. Díszítésének domborművei Pinodzsem főpapot, feleségét, [[Duathathor-Henuttaui|HenuttauiHenuttauit]]t, valamint [[Maatkaré]] főpapnőt ábrázolják. Magába a templomba oszlopos udvaron át jutunk, melyben négy sorban huszonnyolc oszlop áll. Itt több helyütt Herihórt, az Egyiptom déli részén XI. Ramszesszel egyidőben a fáraóéval azonos hatalommal uralkodó Ámon-főpapot uralkodóként ábrázolják és nevét teljes királyi titulatúrával írják. Az udvar vége felé álló oszlopok közül több is feltehetőleg [[III. Amenhotep halotti temploma|III. Amenhotep hatalmas halotti templomából]] származik.<ref name="Khonsu" />
 
Az udvar után mindössze nyolc oszlopos oszlopcsarnok következik, itt XI. Ramszeszt és Herihórt is megnevezik. Innen jutunk a szentélybe, ahonnan kápolnák nyílnak jobbra és balra, a domborművek IV. Ramszeszt említik, a díszítések a thébai háromság előtt áldozó fáraót ábrázolják A szentély délkeleti sarkában lépcső vezet a tetőre, ahol napkápolna áll és ahonnan jó kilátás nyílik Karnakra. [[David Roberts]] ezt a kilátást örökítette meg egy rajzán. A bárkaszentély mögött pronaosz helyezkedik el, ebből egyenesen három szentélybe jutunk, jobbra és balra pedig két-két kisebb szentély nyílik. Az egyiknek díszítése a halott Oziriszt, valamint [[Ízisz]]t és [[Nephthüsz]]t ábrázolja.<ref name="Khonsu" />
A templomot körülvevő fal kapuját [[III. Ptolemaiosz]] építtette, ma ''Báb el-Amara'' néven ismerik. A templom jelentős része épülhetett korábbi épületek újra felhasznált köveiből, amint azt a nem odaillő, összevissza képek is mutatják, mint például egy fejjel lefelé álló harci kocsi ábrázolása a tetőre vezető lépcsőnél.<ref name="Khonsu" />
 
=== Ptah temploma ===
[[KépFájl:Karnak Ptah 07.jpg|210px|thumb|Kapu Ptah templomában, III. Thotmesz kártusával]]
[[Ptah]] kis temploma Ámon szentélykerületének északi oldalán áll, a Montu kerületébe átvezető kapu közelében. Legkorábbi része [[III. Thotmesz]] uralkodása alatt épült, középbirodalmi templom helyén; később több uralkodó, köztük a núbiai [[Sabaka]] és a Ptolemaioszok is bővítették, illetve helyreállították.
 
A templomot [[1900]]-ban kezdték feltárni. A munkálatokat megnehezítette, hogy a munkások féltek a helytől, ahol hét kisgyermek tűnt el, és emiatt „gyermekek sírja”-ként emlegették. Úgy gondolták, gonosz lélek lakik benne. G. Legrain egy fekete gránitból készült Thot-szobrot fedezett fel a templomban. Miután ezt [[Kairó]]ba szállíttatta, a helybeliek úgy vélték, a gonosz szellem elhagyta a helyet.<ref>[http://www.touregypt.net/featurestories/ptahkarnak.htm Jimmy Dunn: ''The Temple of Ptah at Karnak in Luxor, Egypt'']</ref>
 
=== Opet temploma ===
[[Opet]] vízilóistennőnek, a szülő nők védelmezőjének kis temploma Honszué mögött áll, a templomkörzet nyugati falánál. Saját bejárata van a templomkörzeten kívülről. Legnagyobb része [[VIII. Ptolemaiosz]] uralkodása alatt épült, de díszítéssel még a római korban is ellátták.<ref name="W162">Wilkinson, op.cit., p.162</ref>
 
Az Opet-templom jelenleg nem látogatható, restaurálás alatt áll.
 
=== A szent tó ===
Ámon templomkörzetében [[talajvíz]]zel telt szent tó is található, ez a papok rituális tisztálkodásához biztosította a vizet. Északnyugati szegletében Taharka kápolnája áll, ennek föld alatti helyiségeibe olyan szövegeket írtak fel, melyek a napisten éjszakai alvilági útjáról és [[szkarabeusz]]ként való újjászületéséről szólnak. Valószínűleg ezért hozták ide azt a hatalmas szkarabeuszszobrot, amely eredetileg [[III. Amenhotep halotti temploma|III. Amenhotep halotti templomában]] állt. Itt hever egy Hatsepszut által állíttatott obeliszk piramidionja is. A tótól keletre voltak a papok lakásai, délre pedig Ámon szent ludainak óljai, ahonnan egy kőalagúton át tudtak kijutni a madarak a tóra.<ref>Wilkinson, op.cit., p.160</ref>
 
== Mut templomkörzete ==
[[KépFájl:Karnaki templom.jpg|300px|thumb|A karnaki templomkomplexum alaprajza]]
A [[Mut]] istennő tiszteletére emelt templomon kívül több építmény is állt a kb. 250×350 méteres templomkörzetben. Ezekből a legjelentősebb [[Honszupakhred]] temploma. III. Ramszesz temploma igen romos állapotban maradt fenn. A [[XXV. dinasztia|XXV.]] és [[XXVI. dinasztia|XXVI. dinasztiák]] idején több kis magánkápolna is épült, például [[Montuemhat]] kormányzóé és fiáé, Neszptahé, valamint [[Nitókrisz]] főpapnőé.
 
A szent kerület bejáratán kívül még egy Ámon-Kamutef („Ámon, anyja bikája”) tiszteletére emelt templom, valamint egy Hatsepszut- és III. Thotmesz-kori bárkaszentély állt, keletre pedig [[II. Nektanebosz]] kicsi temploma. Mut szentélykörzete nem látogatható, az ásatások jelenleg is folynak.<ref name="Mut">[http://touregypt.net/featurestories/templemut.htm Jimmy Dunn: ''The Temple Precinct of Mut at Karnak'']</ref><ref>[http://www.brooklynmuseum.org/features/mut/history.php ''The Precinct of Mut, Queen of the Gods, Karnak, Egypt'' – az ásatást végző egyik intézmény, a ''Brooklyn Museum'' weboldalán]</ref>
 
=== Mut temploma ===
[[KépFájl:Temple Mout 004.JPG|200px|thumb|Az Ámon és Mut szentélykörzetét összekötő út]]
[[KépFájl:Temple Mout 003.JPG|200px|thumb|A szent tó, partján Szahmet szobraival]]
A templom Ámon temploma felé fordul, bejárata észak felől nyílik. Keleti, déli és nyugati irányból veszi körül az ''iseru.'' Első pülónját [[II. Széthi]] építtette, [[Bész]] domborművei és a ptolemaida korban felírt Mut-himnuszok díszítik. Emögött nyolcoszlopos előudvar húzódik meg, amelyet egy második pülón, majd egy belső udvar követ [[Hathor]]-fejes oszlopokkal és [[Szahmet]] szobraival. Emögött kis oszlopos csarnok helyezkedik el, ezután következik a szentély, amelyet kisebb helyiségek vesznek körül.<ref name="Mut" />
 
Az első udvar oldalfalainál körben több mint 700 Szahmet-szobor állt. Ezeket, bár nagyrészt egyformák, más-más személyek állíttatták, köztük [[II. Ramszesz]] fáraó, [[I. Pinodzsem]] főpap és [[Duathathor-Henuttaui]] hercegnő-királyné, legtöbbjükön azonban [[III. Amenhotep]] neve áll, és feltehetőleg eredetileg az ő hatalmas [[III. Amenhotep halotti temploma|halotti templomában]] álltak, és a [[XIX. dinasztia]] uralmának idején hozták át őket Mut szent kerületébe, amikor Mut és Szahmet egyre inkább egybeolvadtak. Mindegyiken más felirat áll, mely különböző mítoszokkal és az istennő más-más aspektusaival hozható összefüggésbe: „Szahmet, Ptah kedveltje”, „Szahmet, a nyugati sivatag úrnője”, „Szahmet [[Básztet]] házában” (Básztet kultusza már korábban egybeolvadt Szahmetével), „Szahmet, a hatalmas” és „Szahmet, [[Szobek]] kedveltje”. Az istennőnek a világ múzeumaiban található szobrai nagy része innen származik.<ref name="Mut" />
 
=== Honszupakhred temploma ===
Honszupakhred („Honszu, a Gyermek”) temploma eredetileg Mut kerületén kívül állt. [[Taharka]] idején bővítették ki úgy a templomkörzet határait, hogy a Honszu-templom – amelyre már a [[XXI. dinasztia]] ideje óta a fáraó isteni születése templomaként tekintettek – is belekerüljön. A templomot a [[XVIII. dinasztia]] idején építették, később [[II. Ramszesz]] építtetett hozzá előudvart és egy pülónt, valamint felállíttatta itt két hatalmas gránitszobrát és két hatalmas alabástromsztélét. Ezek egyike egy hettita hercegnővel kötött házasságának állít emléket, a másik Ramszesznek a templomon végzett munkálatairól tudósít.<ref name="Mut" />
 
A templom jelentős részben újbirodalmi épületek újra felhasznált köveiből épült.<ref name="W164">Wilkinson, op.cit., p.164</ref>
 
=== III. Ramszesz temploma ===
[[III. Ramszesz]] Mut templomkörzetében is állíttatott egy templomot, a szent tó mellett, de ez mára csaknem teljesen elpusztult. A templom alaprajzában hasonló volt az Ámon-Ré templomkörzetében állóhoz. A bejáratánál álló kolosszusok romokban megmaradtak, illetve néhány csatajelenet ábrázolása is.<ref name="W164"/>
 
A XXV. dinasztia idejére a templomot, úgy tűnik, már nem használták, mert Honszupakhred temploma második pülónjához innen is felhasználtak köveket, többek közt a két kolosszus fejét.
 
== Montu templomkörzete ==
[[KépFájl:Karnak temple Montou 02.JPG|200px|thumb|Kapu Montu templomában]]
[[Montu]] háborúisten volt [[Théba]] főistene, mielőtt [[Ámon]] átvette tőle ezt a szerepet. A három karnaki templomkörzet közül az övé a legkisebb. A templomkörzet Ámonétól északra helyezkedik el, és saját kikötője van. Szfinxekkel szegélyezett felvonulási út vezet a bejárathoz. A templomkörzetben Montu templomán kívül még kisebb templomok is állnak, többek közt [[Maat]], az igazság istennője tiszteletére. A körzet falain kívül áll [[I. Thotmesz]] kis temploma és egy Ozirisz tiszteletére emelt kápolna. A bejárati kaputól kb. 60 méterre kis kápolna állt, benne [[II. Széthi]] homokkő- és [[Horemheb]] alabástromszobrával.<ref name="W163" /><ref name="Montu">[http://www.touregypt.net/featurestories/montukarnak.htm Jimmy Dunn: ''The Temple of Montu at Karnak'']</ref>
 
Montu templomának hátuljához Maat istennő kis szentélye csatlakozik, ennek tengelye megegyezik a Montu-temploméval, csak az ellenkező irányból nyílik. Ez a templom csak kis oszlopos csarnokból és udvarból állt. Montu templomának homlokzatától nyugatra kis, négyszögletes mesterséges tó volt, amelyet kelet és dél felől lépcső, nyugat felől nilométer (vízszintmérő) határolt. Valószínűleg a templomkörzeten belüli Hórpakhred- (Hórusz, a gyermek) templomot is Taharka emeltette. A szentélybe oszlopcsarnok vezet [[Hathor]]-fejes oszlopokkal.<ref name="Montu" />
 
== Más építmények ==
=== Gempaaton ===
{{fő|Gempaaton}}
A Gempaaton-komplexum épületei [[IV. Amenhotep]] (a későbbi Ehnaton) elsőként emelt építményei voltak. A fő templom, a ''Gempaaton'' („A Napkorong megtaláltatott”) az általa emeltetett első [[Aton]]-templom volt, egy fedett oszlopsorral körülvett nyitott udvarból állt, díszítései a fáraó ''szed-''ünnepét ábrázolták. Az épületegyütteshez tartozott a ''Hut-benben'' („A benben-kő palotája”) nevű templom, amelyet feltehetőleg [[Nofertiti]] királyné számára emeltek, valamint egy királyi palota, ahová a királyi család átköltözött a [[III. Amenhotep]] által emeltetett, ma [[Malkata]]ként ismert palotából, valamint két, kevéssé ismert funkciójú épület, a ''Rud-menu'' és a ''Teni-menu.''<ref>{{AldredAkhenaten}}, pp.83-85</ref>
Ehnaton halála után karnaki épületeit lebontották, több mint 36&nbsp;000 építőkövét az Ámon-templom nagy oszlopcsarnokába és pülónjaba építették be<ref name="W164" />
 
=== A C-templom ===
Az úgynevezett „C-templom” egy kis, Ptolemaiosz-kori homokkőtemplom, amely Ámon-Ré templomkörzetének délkeleti sarkától kb. 75 méterre keletre helyezkedik el. Az épület magja az [[i. e. 3. század]]ban épült, korábbi épület helyén, jelenlegi előudvara az i. e. 2. vagy 1. században készült. A templom még a római korban is használatos volt. Az épületet vályogtégla fal vette körül, felvonulási út vezetett a külső kaputól a templom négyoszlopos előcsarnokáig. Több kisebb helyiség is tartozott hozzá, köztük valószínűleg egy egészségház. [[Champollion]] ennek a templomnak a területén találta az ún. ''[[Bentres-sztélé]]''t.<ref>Wilkinson, op.cit., p.165</ref>
 
== Forrás ==
{{források}}
 
== Lásd még ==
* [[Ókori egyiptomi templomok listája]]
 
== Külső hivatkozások ==
{{commonscat|Karnak temple complex}}
* [http://www.brooklynmuseum.org/features/mut/history.php Mut szentélykörzete az ásatást végző Brooklyn Museum weboldalán] (angol)
[[ro:Karnak]]
[[ru:Карнак]]
[[sh:Karnak]]
[[sl:Karnak]]
[[sr:Карнак]]
156 435

szerkesztés