„Deme Zoltán (filmrendező)” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
Nevéhez több területen fűződnek újítások. Filmjeit a [[líra]]i dokumentumfilm és a filmesszé stílusú játékfilm irányába mozdította el, ami a nyolcvanas évek egyre modorosabb alkotásai között új jelenség volt ''(Elment egy nemzedék, Hajnali baleset)''. Esszéíróként a "Hétköznapi tárgyaink története" nevű angolszász tudományág magyarországi meghonosításának úttörője ''(Régi gyógyborok, gyógypálinkák, Ódon fababák a [[békés]]i temetőben, Rokokó kastélyok hangszerunikumai)''. Irodalomtörténészként levéltárakból kiderítette, hogy Verseghy könyvespolcain miféle művek álltak, s további házi könyvtárak hiányában kötete a felvilágosodás kutatásának legfőbb forrásai közé tartozik ma is ''(Verseghy könyvtára)''. Esztéta műfordítóként az irodalmi minimal art rejtelmeinek megfejtése és ismeretterjesztő szöveggyűjteményként való publikálása az ő munkásságának eredménye ''(Német, francia, angol, amerikai, japán versgrafikák és versplasztikák)''. Szépíróként továbbhaladt a Tandorival elindult személyiségvesztő, mondatvesztő, szóvesztő poézis útján, s az ún. szótagvesztő és jelvesztő írói világnak nálunk ő a megteremtője ''(Mikrokozmosz)''. Kalandokba is bocsátkozott, a hippi létformát kitágító, a földgömböt körbe- és körbeszáguldozó, naponta új és új országba érkező, nagy életsebességű, ezredfordulós nyugati nemzedék újszerű világérzékelésének és új életérzésének ő a magyarországi megelevenítője. ''(Cikázás a földgömb körül)''. Sokoldalú tevékenysége a legtöbb tapasztalatot és a legösszetettebb tudást kívánó területen, a filozófiában ívelt egybe. Mellőzve a filozófiatudomány hagyományos ellentétpárjait (anyag-szellem, megismerhető-megismerhetetlen) filozófiai könyveiben saját világértelmező rendszerét egy új ellentétpárra építette (humanizálható-humanizálhatatlan).
 
Amerikai tevékenységéhez is kapcsolódik néhány újítás. Kezdeményezi ''a műalkotás gyakorlatiasítását'', időnként egy-egy mű problémavilágának nem megírás révén, inkább mindennapi szervezetek napi munkája által való megjelenítését - s maga is alapít olyan szolgáltató csoportokat amelyek egy-egy elképzelt mű problémaanyagát napi működésük által fölgazdagítva hozzák a felszínre ''(Programme One)''. Kezdeményezi, hogy könyveinket tettekkel folytassuk, elindítja a ''(Writewrite and Act program)act'' programot, s ennek megfelelően az abszurditásról szóló elméleti műve után a napi élet súlyosan abszurd jelenségeinek gyakorlati orvoslásával is megpróbálkozik - többek között [[Király Béla]], [[Teller Ede]], [[Andrew Lloyd Webber]], [[Willy Brandt]], [[Michelangelo Antonioni]], [[Norman Mailer]], [[Audrey Hepburn]] közreműködését is megnyerve szociális, jogi, politikai programjainakszervezeteinek ''(Programme Two, Programme One)''. Amerikában filmeket is készít (többek között [[Lucille Bliss]], [[Jennifer Darling]], [[Andre Landzaat]] főszereplésével) s ezeketkezdeményezve szokatlanul''a filmalkotói munka megszélesítését'' e műveket új jellegű interaktivitással övezi, - az elkészült műveketfilmeket divX formátumban a honlapján tárolja évekig, s az összegyűlt szakértői és nézői véleményeket elemezve csiszolja. ''(Cryptograms, Promised Land, The Beyond)''. Hasonlóan jár el az évtizedes zenei stúdiumai nyomán megkomponált operáival és más zeneműveivel is, itt a midi változatok alapján gyűjti a muzsikusok érvényesítendő véleményeit. ''(Torquemada, Barabbas, Mona Lisa)''.
 
Sokfelé elágazó pályájának van azonban egy alapösvénye, amely a szerző gyűjteményes köteteiből rajzolódik elő ''(Arpeggio, Mikrokozmosz, Makrokozmosz, Decrescendo)''. E kötetek a létezésünk legkínosabb kérdéseivel való szembenézés állomásai. Időmúlásnak, halálnak, testi kényszereknek kiszolgáltatott élőlények vagyunk. Mindezek humanizálására (emberi érdekeket szolgáló átformálására) próbál újra és újra esélyeket, ígéretes eljárásokat keresni az író az életútja során, a problémával sokat vívódó, nagy gondolkodó elődök nyomdokain járva. Embervoltunk kínos kérdésein túl a társadalmaink évezredek óta megoldatlan gondjaira is szünet nélkül keresi a megoldásokat. Természettudomány és humánkultúra teljes skáláján mozogva így születnek meg egymás után az egészen egyéni ízű válaszai az élet alaproblémáira - gondolatmenetei végpontjain új ''etikai modellekkel'', új ''társadalom-modellekkel'', s évtizedek alatt érlelődött ''Új Világ modellekkel''.
88

szerkesztés