„Endre László” változatai közötti eltérés

Zsidó
a („MOVE-tagok” kategória hozzáadva (a HotCattel))
(Zsidó)
[[1919]]-ben [[Temesrékás]]on, majd [[Gödöllő]]n lett [[szolgabíró]], ahol [[1923]]-ban főszolgabíróvá vált. Tevékenyen részt vett a nyílt és titkos ellenforradalmi szervezetek, mint például a [[Magyar Országos Véderő Egylet]], az [[Ébredő Magyarok Egyesülete]], a [[Kettőskereszt Vérszövetség]], vagy az [[Etelközi Szövetség]] akcióiban. [[1921]] őszén [[Prónay Pál]] mellett részt vett a nyugat-magyarországi harcokban az ún. [[rongyos gárda]] oldalán.
 
[[1937]] tavaszán létrehozta a [[Fajvédő Szocialista Pártot]], amely [[1937]]. augusztusában a [[Szálasi Ferenc|Szálasi]]val kötött ún. „életszerződés” alapján egyesült a [[Nemzeti Akarat Pártja|Nemzeti Akarat Pártjával]]. [[1937]]. szeptemberében, miután [[Pest vármegye]] alispánjává választották, kilépett a pártból. AAlispánként legálisegyik éslegfontosabb illegáliscéljának munkásmozgalom ellen hozott hírhedt intézkedéseitartotta, [[antiszemita]] jellegű jogfosztó rendeletei gyorsítottákhogy a fasisztamegyéhez terror kibontakozását az egész országban.tartozó [[1944]].Zsidó [[április(település)|Zsidó]]ától aközség [[Sztójay-kormány]]banközépkori a belügyminiszter adminisztratív államtitkára;eredetű, a német megszállókkal, többek között [[Adolf Eichmannzsidók|zsidó]]-nal szorosannéppel együttműködött.semmilyen Jelentőskapcsolatban szerepetlévő játszottnevének amegváltoztatását [[magyarországielérje. zsidóság]]Ez deportálásában.a [[1944]].helyi [[október 29]]képviselő-éntestület Szálasiés alakosság hadműveletiellenállása területekmiatt polgáricsak közigazgatásának kormánybiztosává1943-ban neveztesikerült kineki, egyikamikor irányítójaa voltbelügyminiszter aza országközség kiürítésének. A [[Népbíróságok Magyarországon|Népbíróság]] mint háborús főbűnöst kötél általi halálra ítélte, melyet [[1946]]. [[március 28]]-ánnevét hajtottakVácegresre végreváltoztatta.
 
A legális és illegális munkásmozgalom ellen hozott hírhedt intézkedései, [[antiszemita]] jellegű jogfosztó rendeletei gyorsították a fasiszta terror kibontakozását az egész országban. [[1944]]. [[április]]ától a [[Sztójay-kormány]]ban a belügyminiszter adminisztratív államtitkára; a német megszállókkal, többek között [[Adolf Eichmann]]-nal szorosan együttműködött. Jelentős szerepet játszott a [[magyarországi zsidóság]] deportálásában. [[1944]]. [[október 29]]-én Szálasi a hadműveleti területek polgári közigazgatásának kormánybiztosává nevezte ki, egyik irányítója volt az ország kiürítésének. A [[Népbíróságok Magyarországon|Népbíróság]] mint háborús főbűnöst kötél általi halálra ítélte, melyet [[1946]]. [[március 28]]-án hajtottak végre.
 
==Forrás==