„Közalapítvány” változatai közötti eltérés

a (A Pallas Nagy Lexikona → A Pallas nagy lexikona)
(6) A nyilvántartás tartalmazza az igazságügy-miniszter rendeletében meghatározott adatokat, köztük az alapítvány kezelő szerve (szervezete) tagjainak, valamint az alapítvány képviselőjének nevét, lakóhelyét. A nyilvántartás fennálló, illetve törölt adatai, valamint a bírósághoz benyújtott iratok nyilvánosak - ideértve a még el nem bírált kérelmet és mellékleteit is - azokat bárki megtekintheti és azokról feljegyzést készíthet.
(7) A bíróság az alapítvány adatait számítógépen rögzíti.
 
A figyelmet nyomatékosan fel kell hívni arra, hogy közalapítvány létrehozására jelenleg nincs lehetőség, valamint, "74/A. § (1) Magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: alapító) - tartós közérdekű célra - alapító okiratban alapítványt hozhat létre." Mivel, az Országgyűlés, a Kormány, valamint a helyi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete nem rendelkezik jogi személyiséggel, ezért ezek a szervezetek alapítványt '''sem''' hozhatnak létre!
 
==Források==
Névtelen felhasználó