„Szerkesztő:Bennó/Címleírás” változatai közötti eltérés

(A szerzőségi közlés pasztillai desztillátuma)
A szerző antikvával, azaz álló betűtípussal szedett neve mindig a címleírást bevezető elem. E kiemelt hely csak a könyv címnegyedívén (a főszöveget megelőző íven) szerzőként beazonosítható személyeket illeti meg. A közreműködőket – legyenek bár főszerkesztők vagy szerkesztői közösségek – még akkor sem, ha a címnegyedíven egyébként szerzőket nem jelölnek (pl. tanulmánykötetek esetében). Ilyenkor szerzőségi közlés nélkül a cím vezeti be a címleírást, a szerkesztőt pedig a közreműködők helyén jelöljük.
 
:*Kornfeld Móric: ''Trianontól Trianonig: Tanulmányok, dokumentumok.'' Szerk. Széchenyi Ágnes. Budapest: Corvina. 2006.
:*''A feminizmus találkozásai a (poszt)modernnel.'' Szerk. Séllei Nóra. Debrecen: Csokonai. 2006.
:*''Nemzetközi agrárpiaci kilátások, 2005.'' Összeáll. az Agrárgazdasági Kutatóintézet munkacsoportja. Budapest: Mezőgazdasági. 2005.
 
Amennyiben a szerző neve a kötet címébe van foglalva, szükségtelen külön szerzőként is feltüntetni a címleírásban.
 
:*<s>Márai Sándor: ''Március: – – összegyűjtött írásai.'' Szerk. Kakuszi B. Péter. Szeged: Lazi. 2006.</s>
:*''Március: Márai Sándor összegyűjtött írásai.'' Szerk. Kakuszi B. Péter. Szeged: Lazi. 2006.
 
Több szerző esetén az egyes neveket nem tapadó gondolatjellel tagoljuk el egymástól. Amennyiben a címnegyedív háromnál több szerzőt jelöl, nem hibáztatható valamennyi név felvétele a címleírásba, de – az áttekinthetőséget és a könyvészeti gyakorlatot szem előtt tartva – javasolt csupán az első szerző jelölése az ''et al.'' (latin ''et alii,'' ’és mások’) kiegészítéssel.
 
:*<s>Sauvageot, Béatrice – Métellus, Jean: ''Hurrá, diszlexia!'' Ford. Burján Mónika. Budapest: K.u.K. 2006.</s>
:*Béatrice Sauvageot – Jean Métellus: ''Hurrá, diszlexia!'' Ford. Burján Mónika. Budapest: K.u.K. 2006.
:*Balogh Zoltán – Baranyi Éva – Békefi Dezső – Daróczy Judit: ''Hatóanyagok, készítmények, terápia: Fókuszban a diabetológia.'' Főszerk. Winkler Gábor. Budapest: Melinda. 2006.
:*Balogh Zoltán et al.: ''Hatóanyagok, készítmények, terápia: Fókuszban a diabetológia.'' Főszerk. Winkler Gábor. Budapest: Melinda. 2006.
 
A címleírás valamennyi elemére – így a személynevekre – is érvényes szabály, hogy a címnegyedíven – és nem a borítón vagy a gerincen – jelölt írásmódot kell követnünk mindenféle rövidítés és a mellékjeles betűk módosítása nélkül (''Vojtech Zamarovský,'' nem ''Vojtech Zamarovsky).'' Ugyanez az igaz a könyvben jelölt névsorrendre, amely a könyv nyelve szerinti névsorrendet tükrözi ''(Fügedi Erik,'' de idegen nyelvű könyv esetén ''Erik Fügedi).''
 
:*<s>Németh András – Mikonya György: ''Reformpädagogik und Lebensreform in Mitteleuropa.'' Budapest: Gondolat. 2006.</s>
:*András Németh – György Mikonya: ''Reformpädagogik und Lebensreform in Mitteleuropa.'' Budapest: Gondolat. 2006.
 
A nem latin betűs nyelveken kiadott könyvek címleírásakor ugyanakkor nem hibáztatható a szerző nevének és a címleírás valamennyi további elemének a Wikipédia irányelveit követő átírása.
 
:*А. С. Пушкин: ''Рабочие тетради.'' Лондон: Пушкинский дом. 1997.
:*A. Sz. Puskin: ''Rabocsije tyetragyi.'' London: Puskinszkij dom. 1997.
 
A nevek rövidítése tehát ellenjavallt, kivéve ha a címnegyedív is rövidített alakban közli a nevet. Ilyen esetekben módunkban áll szögletes zárójelbe téve megadnunk az esetleges kiegészítéseket. Ugyanígy járhatunk el, ha valaki álnéven alkot, de kiléte ismert, illetve amennyibben régebbi kiadások névjelölése eltér a mai névhasználattól.
 
:*A.[lekszandr] Sz.[ergejevics] Puskin: ''Rabocsije tyetragyi.'' London: Puskinszkij dom. 1997.
:*Mummery Róbert [= Gárdonyi Géza]: ''A világjáró angol: Kalandos regény.'' Budapest: Singer és Wolfner. 1894.
:*Verne Gyula [= Jules Verne]: ''Utazás a föld középpontja felé.'' Budapest: Franklin. 1897.
 
A névrövidítés tiltó hatálya alól további kivételt képez a doktori címek, tudományos fokozatok, egyetemi rangok és egyéb névelőzékek jelölése, amelyeket a címleírásban nem kell megtartanunk.
</div>