„Szerkesztő:Bennó/Címleírás” változatai közötti eltérés

'''Desztillátum'''
 
A szerző antikvával, azaz álló betűtípussal szedett neve mindig a címleírást bevezető elem, s kettőspont választja el a mű címétől. E kiemelt hely csak a könyv címnegyedívén (a főszöveget megelőző íven) szerzőként beazonosítható személyeket illeti meg. A közreműködőket – legyenek bár főszerkesztők vagy szerkesztői közösségek – még akkor sem, ha a címnegyedíven egyébként szerzőket nem jelölnek (pl. tanulmánykötetek esetében). Ilyenkor szerzőségi közlés nélkül a cím vezeti be a címleírást, a szerkesztőt pedig a közreműködők helyén jelöljük.
 
:*Csathó Kálmán: ''Szarvasbőgés.'' Szeged: Lazi. 2006.
 
E kiemelt, bevezető hely csak a könyv címnegyedívén (a főszöveget megelőző íven) szerzőként beazonosítható személyeket illeti meg. A közreműködőket – legyenek bár főszerkesztők vagy szerkesztői közösségek – még akkor sem, ha a címnegyedíven egyébként szerzőket nem jelölnek (pl. tanulmánykötetek esetében). Ilyenkor szerzőségi közlés nélkül a cím vezeti be a címleírást, a szerkesztőt pedig a közreműködők helyén jelöljük.
 
:*Kornfeld Móric: ''Trianontól Trianonig: Tanulmányok, dokumentumok.'' Szerk. Széchenyi Ágnes. Budapest: Corvina. 2006.
Több szerző esetén az egyes neveket nem tapadó gondolatjellel tagoljuk el egymástól. Amennyiben a címnegyedív háromnál több szerzőt jelöl, nem hibáztatható valamennyi név felvétele a címleírásba, de – az áttekinthetőséget és a könyvészeti gyakorlatot szem előtt tartva – javasolt csupán az első szerző jelölése az ''et al.'' (latin ''et alii,'' ’és mások’) kiegészítéssel.
 
:*<s>Sauvageot, Béatrice – Métellus, Jean: ''Hurrá, diszlexia!'' Ford. Burján Mónika. Budapest: K.u.K. 2006.</s>
:*Béatrice Sauvageot – Jean Métellus: ''Hurrá, diszlexia!'' Ford. Burján Mónika. Budapest: K.u.K. 2006.
:*Balogh Zoltán – Baranyi Éva – Békefi Dezső – Daróczy Judit: ''Hatóanyagok, készítmények, terápia: Fókuszban a diabetológia.'' Főszerk. Winkler Gábor. Budapest: Melinda. 2006.
:*Balogh Zoltán et al.: ''Hatóanyagok, készítmények, terápia: Fókuszban a diabetológia.'' Főszerk. Winkler Gábor. Budapest: Melinda. 2006.
 
A címleírás valamennyi elemére, így a személynevekre is érvényes szabály, hogy a címnegyedíven – és nem a borítón vagy a gerincen – jelölt írásmódot kell követnünk mindenféle rövidítés és a mellékjeles betűk módosítása nélkül (''Vojtech Zamarovský,'' és nem ''V. Zamarovský'' vagy ''Vojtech Zamarovsky).'' Ugyanez az igaz a könyvben jelölt névsorrendre, amelyamelynek a könyv nyelve szerinti névsorrendet tükrözikell tükröznie ''(Fügedi Erik,'' de idegen nyelvű könyv esetén ''Erik Fügedi).''
 
:*<s>Sauvageot, Béatrice – Métellus, Jean: ''Hurrá, diszlexia!'' Ford. Burján Mónika. Budapest: K.u.K. 2006.</s>
:*Béatrice Sauvageot – Jean Métellus: ''Hurrá, diszlexia!'' Ford. Burján Mónika. Budapest: K.u.K. 2006.
:*<s>Németh András – Mikonya György: ''Reformpädagogik und Lebensreform in Mitteleuropa.'' Budapest: Gondolat. 2006.</s>
:*András Németh – György Mikonya: ''Reformpädagogik und Lebensreform in Mitteleuropa.'' Budapest: Gondolat. 2006.